czwartek, 1 kwietnia 2021

Redakcja wystąpiła z odwołaniem w sprawie zniszczenia przyrody w parku Poetów

Redakcja wystąpiła z odwołaniem w sprawie zniszczenia przyrody w parku Poetów.

Do 
Komendant WOjewódzki Policji za pośrednictwem.
KMP w Zielonej Górze

dzień dobry, 
Redakcja serwisu otrzymała list w sprawie Parku Poetów w Zielonej Górze.
W odowłaniu ślę materiał zdjęciowy.
Adam Fularz

Krawężniki i parking w Parku Poetów: sprawa nr RSoW-933/20

listem zwykjłym dosłałem odwołanie, dosyłam materiał zdjęciowy, przypominam o dwóch otwartych kanałach na granicy UZ i Miasta ZG w Parku Poetów.


Kosz zamyka otwarty kanał w starym ZOO


Granica terenu UZ i Parku Poetów jest śmietniskim. W tym miejscu jest źródło potoku, wypływa on spod terenu który ostatnio UZ sługotrwałe ubijał walcami (nasze źródliska naszego potoku) twierdząc że jest tam zbyt grząsko by parkowac samochodem. Zniszczono przyrodę - łąkę podmokłą i źródlisko strumienia pod ta łąką. 
Likwidacja dzikiej przyrody pod parking dla "naukowców" UZ.


Budowa parkingu w miejscu parkowej łąki- inwestor to UZ

Otwarty kanał na terenie UZ przy pętli linii nr 27

Komunikaty