Zielona Góra,

środa, 7 października 2020

Apel do UMK o wznowienie kursów na kolei dookólnej w Krakowie


Temat: Apel  o wznowienie kursów na kolei dookólnej w Krakowie
Do: UMK__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
Szanowni Państwo, 
W imieniu redakcji zwracam się z apelem o zrealizowanie obecnej propozycji- już teraz. Jest to możliwe poprzez połączenie kilku relacji w jedną całość.
Podobna linia dookólna działa w Berlinie. Ma ona bardzo wysoką frekwencję. Pociągi dookólne kursują bardzo często.. 

Jej wdrożenie w Krakowie jest możliwe natychmiast choć w ograniczonym zakresie z uwagi na przepustowość sieci, o co uprzejmie wnoszę. Relacje pociągów aglomeracyjnych rozbite na różne odcinki- byłyby połączone, nieobsugiwane już relacje- na powrót wznowione.

Czy Koleje Małopolskie zamierzają prowadzić kursy dookólne- kolej SKM kursującą po pętli, jako kolej niemalzę dookólną, w relacji:

-Kraków Port lotniczy
-Kraków Olszanica
-Kraków Zakliki
-Kraków Młynówka
- Kraków Bronowice- nowy przyt.
- Kraków Batowice
- Kraków Lubocza
- Kraków Nowa Huta
- Kraków Nowa Huta Północ
- Podgrabie Wisła
- Kraków Płaszów 
- Kraków Podgórze
- Kraków Bonarka i dalej do Skawiny 

Kolej aglomeracyjna w tej relacji mogłaby kursować wykorzystując istniejące torowiska i przystanki osobowe. Pociągi mogłyby początkowo kursować tylko w godzinach szczytu komunikacyjnego. 

Pociągi aglomeracyjne już kursowały na tej trasie ale w innych relacjach. Czy planuje się wznowienie przewozów pasażerskich? Nie ma konieczności zmiany kierunku podróży, kolej mogłaby kursować w dni powszednie co 30 minut. Układ linii wykorzystujący mniej zatłoczone odcinki sieci umożliwia takie połączenia. Podobna kolej funkcjonuje np. w Berlinie (nosi nazwę Ringbahn). Pociągi kursują na niej w obu kierunkach.  Proszę o konkretne działania w tej sprawie. Podobnych propozycji mamy znacznie więcej. Zależy nam na ich stopniowej realizacji.

Pozdrawiam,
Adam Fularz
Merkuriusz Polski

Linia kolejowa nr 95 – linia łącząca stacje Kraków Główny i Kraków Mydlniki ze stacją Podłęże lub z powrotem z linią w kierunku Krakowa Głównego. Wchodzi w skład kolei obwodowej w Krakowie jako tzw. duża obwodnica.
Linia powstała w latach 50. XX wieku, a jej wybudowanie należy łączyć z budową Nowej Huty celem umożliwienia dojazdu pociągów dowożących m.in. węgiel ze Śląska do huty. Linia została zelektryfikowana ok. rok po wybudowaniu.
Prowadzi ona od stacji Kraków Główny do stacji Kraków Batowice, gdzie łączy się z linią nr 8. Na tym odcinku linia była nieczynna przez 9 lat (od 1997 do 2006 roku) na skutek powodzi w 1997 r. Dalej obwodnica biegnie północnym skrajem Nowej Huty, gdzie do dziś znajduje się nieczynny już i zdewastowany przystanek Kraków Lubocza. Za kombinatem znajduje się największa w Krakowie stacja towarowa; jest również przystanek osobowy Kraków Nowa Huta, będący w opłakanym stanie. Oprócz pociągów towarowych docierają tu jedynie co jakiś czas składy turystyczne; ruch pasażerski zakończono w 2000 r., gdy wycofane zostały ostatnie kursy do Niepołomic tą właśnie trasą.
Dalej linia skręca na południe, by niemal prostą drogą dotrzeć do Podłęża – tu jest jej koniec. W okolicach mostu na Wiśle znajduje się nieczynny przystanek Podgrabie Wisła. Dalej możliwy jest powrót w kierunku Krakowa Głównego i zamknięcie pętli.
Linia nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Nowa Huta od 2006 do 2012 roku była linią jednotorową. Na odcinku Mydlniki – Batowice konieczny był jej kapitalny remont. Remontu doczekał się już również most na Wiśle w Podgrabiu.wg Wikipedii

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Aktualności z Urzędu Miasta