Zielona Góra,

niedziela, 1 marca 2020

Zniesienie zakazu wstępu do lasu: Informacja

Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.
 
Przypominamy jednak o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się na obszarach leśnych a rolnikom hodowcom trzody chlewnej przypominamy o zasadach bioasekuracji a w szczególności:

nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego - dla zdecydowanej większości ognisk stwierdzonych w 2016 r. jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka (osoby prowadzące nielegalne lub niezgodne z przepisami prawa działania w zakresie przemieszczania świń/dzików lub pozyskanych z nich produktów);
nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
rezygnacja z udziału w polowaniach;
nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
zachowanie podstawowych zasad higieny:
odkażanie rąk i obuwia,
stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

 
Ponadto należy ściśle stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

według Urząd Miasta Zielona Góra, http://www.zielona-gora.pl/

Aktualności z Urzędu Miasta