Zielona Góra,

poniedziałek, 10 lutego 2020

Ostateczne wezwanie do zaniechania naruszeń prawa przed pozwem sądowym: sprawa biletu przesiadkowego

do Urząd Miasta Zielona Góra

Szanowna Pani,
Ten bilet elektroniczny tak nie działa. Proponuję że dam Pani mój bilet elektroniczny, a Pani spróbuje przejechać dwie podróże z przesiadkami. Czy zgadza się Pani?

System jest wadliwy, wymaga aż czterokrotnego przyłożenia karty na różnych etapach podróży, i w mojej ocenie skonstruowano go celowo aby utrudnić podróż w taryfie 3 PLN za bilet przesiadkowy. Samemu próbowałem kilka razy dokonać takiej przesiadki i nie jest to możliwe z uwagi na ilość czynności do wykonania jak też ich timing. Jest to po prostu "natręctwo"- tak się chyba określa sytuacje w których różne nieaktualne, nie mające styczności ze światem współczesnym, często państwowe firmy żądają bardzo wielu czynności by klient mógł od nich uzyskać jakąś- gdzie indziej normalną i typową usługę. 

O ile się nie mylę, w miastach tej wielkości, np. w Toruniu, bilet przesiadkowy kosztuje lub kosztował 2,80 PLN. Jest to w tym mieście zwykły bilet papierowy.

Żądam odpowiedzi na powyższe zarzuty, w przypadku jej braku lub wobec braku zmian w taryfie biletów papierowych- skieruję sprawę do SKO lub sądu. Mój wniosek dotyczy cen zwykłych biletów w taryfie jednorazowej, dla osób które rzadko korzystają z MZK.

Domagam się wprowadzenia możliwości przesiadki na bilecie zwykłym za 3 PLN, zgodnie z praktyka innych miast, lub wprowadzenia osobnego papierowego biletu przesiadkowego.

Bilet za 60 PLN- tak, tam przesiadka kosztuje 4 PLN, zaś w bilecie za 76 PLN- ciężko wyjeździć aż tyle przejazdów (bodaj 90), więc realna cena biletu z przesiadką jest inna niż Pani podaje. Ponadto jego cena jest wysoka. 
Pozdrawiam
Adam Fularz

pon., 10 lut 2020 o 11:18 Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl> napisał(a):
 
Zielona Góra, 10 lutego 2020 r.

 

Pan

Adam Fularz

 

Odpowiadając na pismo przed pozwem do SKO informuję, że Rada Miasta Zielona Góra uchwaliła zarówno ceny biletów papierowych jak i elektronicznych. W bilecie elektronicznym uruchomiono funkcję przesiadek. Jedynym obowiązkiem pasażera jest zbliżenie karty przy wejściu i przy wyjściu do pojazdu.

Funkcja przesiadek nie działa na bilecie papierowym ponieważ taki była zamiar  radnych. 

Celem takiego działania było zachęcenie pasażerów do korzystania z biletu elektronicznego na którym przejazdy są tańsze uzależnione od ilości przejechanych przystanków. Można też na karcie zapisać  zarówno bilet okresowy jak również elektroniczną portmonetkę  i wybrać który przejazd jest dla pasażera  w danym momencie korzystniejszy. Kupując bilet za 60 zł na 30 przejazdów jeden przejazd kosztuje 2 złote, a kupując bilet za 76 złote 1 przejazd kosztuje 85 groszy.

 

 

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

 

  --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Aktualności z Urzędu Miasta