Zielona Góra,

sobota, 5 stycznia 2019

Czarny humor po tragedii w escape roomie na ul. Piłsudskiego w Koszalinie

Po zdarzeniu gdzie zginęło 5 osób w escape roomach gdzie wyjście jest możliwe tylko po odgadnięciu wyuzdanych zagadek, w sieci Internet kwitnie czarny humor: internauci domagają się sprawdzenia "czy obsługa escape roomu nie zwlekała z podpowiedziami".

Internauta 976497 napisał 21 godz. temu w odniesieniu do tej sytuacji: "Dlatego wyjeżdżajcie z Polski, jeśli tylko możecie. Właściwe procedury dotyczące różnych sytuacji albo nie istnieją, albo są złe, albo nie są przestrzegane." Inni dziwili się, że dopiero minister nakazuje podjęcie kontroli. 

Inny internauta opisywał ów escape room: "byłem w zeszłą sobotę w jednym z tych pokojów - wydaje mi się, że była kamera, ale wątpię by była kontrolowana. Z Mistrzem Gry się rozmawiało przez walkie-talkie. Nie było szans na żaden Panic Button, bo drzwi były otwierane na stary klucz. Prędzej chyba wyważyć te drzwi. Oczywiście bez drzwi przeciwpożarowych 
(dokładnie 'wymacałem' pomieszczenie).

+ w pokoju przy drzwiach stał piecyk gazowy i w całym pomieszczeniu strasznie waliło gazem. Żeby było 'łatwiej', na początku zabawy byłeś jeszcze skuty z wszystkimi łańcuchem (mówię tutaj o pokoju "Prywatka")."

Na portalu Wykop internauci zamieścili printscreen komentarza z Facebooka o zapachu gazu w tym pomieszczeniu (w załączeniu). 

Jeden z internautów napisał: "W sumie to powinien być jakiś przycisk bezpieczeństwa, bo najczęściej pokój (a nawet kilka pokoi jednocześnie) obsługuje jedna osoba. Gdyby zasłabła czy coś by się jej stało, wszyscy w pokojach są dosłownie uwięzieni, aż nie znajdą wyjścia. Tak sobie myślę, że uczestnicy powinni dostawać zawsze awaryjny klucz do głównych drzwi, w razie "W", albo obok drzwi powinno być jakieś "W razie niebezpieczeństwa zbij szybkę" i drzwi się odblokowują. " - za serwisem wykop.pl

Adam Fularz na podstawie serwisu wykop.pl

Załącznik: oferta "gazowania" w sąsiednim escape roomie kilka km obok:

PIŁA
Czerecie z życia pełnymi garściami i nie zważacie na konsekwencje oraz otaczających Was ludzi..... Nieobliczalny szaleniec porywa Ciebie i Twoich przyjaciół, aby zagrać z Wami w GRĘ! Jesteście uwięzieni w ciemnym pomieszczeniu do którego wpuszczono trujący gaz - cel jest prosty wydostać się i zdobyć antidotum..... przeżyć!!!

wg https://lockme.pl/koszalin/escape-koszalin/pila/pi-- 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Aktualności z Urzędu Miasta