Zielona Góra,

czwartek, 23 sierpnia 2018

Co z planami kopalni odkrywkowej? UMWL odpowiada na obawy że zabije to lokalną gospodarkę.

Do UMWL pisałem:
Pytanie:

Czy władze UMWL nie mają wiedzy o tym że skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla są dramatycznie różne od obiecywanych w reklamach i materiałach public relations? Czy władze woj. lubuskiego potrafią odróżnić materiały public relations- których celem jest przecież oszukanie i zwiedzenie czytelnika w celu podjęcia przez niego niekorzystnej dla niego decyzji- od rzetelnych i bezstronnie wykonanych opracowań i analiz?
(...) Powody to zupełny upadek turystki (jeziora zanikają, poziom wody opada o nawet kilkanaście metrów, zanik rzek, strumieni etc., likwidacja wszelkich starych zabudowań i warstwy roślinnej) oraz zanik obszarów terenu które mogłyby być wykorzystane inaczej niż w sposób rabunkowy. 
Dane gospodarcze nie pozostawiają wątpliwości- regiony nadgraniczne Łużyc w których zlikwidowano zabudowania, społeczność, kulturę i dotychczasową gospodarkę, opadły na samo dno dna rankingów gospodarczych. 

Nadgraniczny powiat o nazwie Landkreis Oder- Spree, w którym zlokalizowano część kopalni odkrywkowej, w rankingu gospodarczym Zukunftsatlas (autorzy: Prognos AG ze Szwajcarii oraz czasopismo Handelsblatt ) okazał się najgorszą gospodarką całej Republiki Federalnej Niemiec w roku 2007 (ostatnie 414 miejsce) a współcześnie zajmuje 5 lub 6 pozycję od końca rankingu (396 na 402 badane lokalne gospodarki). Inny powiat, Görlitz, który tylko częściowo zamieniono w pusty niezasiedlony teren, spadł na pozycję 381 na 402 badane lokalne gospodarki.

Najgorszy rynek pracy w całym RFN (ostatnia pozycja- 402 na 402 badane gospodarki) odnotowano na obszarze na którym jest wiele kopalń węgla odkrywkowego- na terenie całego powiatu Landkreis Oder- Spree. 

Mam obawy czy władze woj. lubuskiego potrafią odróżnić materiały public relations od bezstronnych analiz i opinii.

Literatura:

Korespondencja:

Witam Panie Adamie, dziękuję za zgłoszone spostrzeżenia, ale nie podzielam Pana obaw.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego


Szanowny Panie,

Przytoczyłem dane ekonomiczne ze statystyk by dowieść chyba ewidentnej tezy. Czy Państwa odpowiedź nie mogłaby także odwoływać się do danych ekonomicznych? 

Otrzymałem informację że Pan osobiście nie poidziela moich obaw. Czy można otrzymać stanowisko które wyrażałoby poglądy władz samorzadowych, a nie tylko Pańskie odczucia?

Szanowny Panie Adamie, jak Pan widzi w podpisie pod nazwiskiem, reprezentuję Zarząd Woj. Lubuskiego i moja wypowiedź udzielana jest także w imieniu Zarządu, a nie tylko moim prywatnym. Co do meritum, to spieszę wyjaśnić, że:

1. Sprawą planowanego kompleksu energetycznego w gminach Gubin i Brody, samorząd województwa zajmował się wielokrotnie, zarówno na szczeblu władz wykonawczych (Zarząd Województwa) jak i uchwałodawczych (Sejmik Województwa). Zajmowały się tym także gremia opiniodawcze i doradcze powołane przy marszałku, jak choćby Lubuska Rada ds. Rozwoju Regionu (z udziałem ekspertów zewnętrznych, spoza urzędu), zasięgane były opinie takich gremiów jak Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, a także naukowców, samorządowców itp. Ich zdanie było brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji strategicznych, takich jak np. sporządzenie Strategii Rozwoju Energetyki Woj. Lubuskiego czy wprowadzenie ochrony prawnej złóż węgla brunatnego w gminach Gubin i Brody w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jako strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zresztą złoża te zostały uznane za strategiczne także w zapisach Polityki Energetycznej Polski, czyli w dokumencie rządowym. A zatem nie jest to bynajmniej wiedza oparta na - jak Pan twierdzi - materiałach public-relations i reklamowych.

2. Proszę też pamiętać, że samorząd województwa nie ma mocy sprawczej w sprawie budowy tego kompleksu energetycznego. Jest to w gestii inwestora PGE GiEK SA. Samorząd województwa z racji swoich uprawnień - stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości, podejmuje działania na rzecz rozwoju regionu. Władze województwa widzą w tej inwestycji potencjalną szansę na ożywienie gospodarcze na wielu płaszczyznach: rynku pracy, nauki i szkolnictwa wyższego, handlu i usług, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a także poprawy wielu parametrów o charakterze ekonomicznym i statystycznym, jak PKB czy średnia płaca w regionie. Do tego dochodzi jeszcze aspekt związany z rozwojem infrastruktury energetycznej w regionie. Ze Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego wynika, że w regionie brakuje mocy wytwórczych w zakresie produkcji energii elektrycznej (elektrownie), a sieci przesyłowe (elektroenergetyczne) wymagają nie tylko modernizacji, ale przede wszystkim - rozbudowy o nowe linie najwyższych i średnich napięć. Budowa kompleksu energetycznego w gminach Gubin i Brody wpłynęłaby na poprawę tych deficytów. Jak istotny jest to problem, przekonał się Pan niewątpliwie podczas ostatnich orkanów Ksawery i Grzegorz, które pozbawiły prądu setki tysięcy mieszkańców regionu.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Aktualności z Urzędu Miasta