piątek, 1 grudnia 2017

Chcą powstrzymać rzeź zwierząt w lubuskim

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" informuje: 

W listopadzie 2016 roku rolnicy z woj. lubuskiego doprowadzili w sądzie administracyjnym do likwidacji obwodów łowieckich nr 206 i 207 w woj. lubuskim (okolice Żagania). Przez prawie rok próbowali wyegzekwować zakaz polowania na swoich terenach. Myśliwi z Warszawy nadal organizowali tam komercyjne polowania dla zagranicznych gości. Sejmik wystawił całkowicie pozaprawną opinię, że wyrok WSA jest nieważny. Policja udawała, że nie widzi jak myśliwi bezprawnie zabijają zwierzęta.Starosta żagański odmówił wypowiedzenia umów dzierżawy zlikwidowanych obwodów łowieckich i sam brał udział w polowaniach na tym terenie.

Wezwaliśmy koła łowieckie do zaprzestania polowań, a gdy odmówiły - podaliśmy je do sądu. W efekcie 20 października br. w końcu myśliwi oficjalnie zaprzestali "gospodarki łowieckiej" (czyli zabijania zwierząt). Sejmik po kilkunastu wyrokach WSA uznał wreszcie, że obwody zostały faktycznie zlikwidowane.

Nie na długo. Na ostatniej sesji Sejmik przyjął uchwałę pozwalającą myśliwym - z pominięciem prawa łowieckiego - "ograniczyć populację zwierząt" w zlikwidowanych obwodach łowieckich. Podstawą prawną jest ustawa o ochronie zwierząt (sic!), która "w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka" dopuszcza "podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt".

W zlikwidowanych rok temu obwodach łowieckich, w których jeszcze do 20 października myśliwi bez przeszkód (choć wbrew prawu) polowali, musiało nastąpić w ostatnich tyygodniach coś strasznego, skoro zwierzęt nagle zaczęły stanowić tak nadzwyczajne zagrożenie dla człowieka, że jedyna możliwość ograniczenia ich populacji to zabicie 10 jeleni, 87 saren, 236 dzików, 14 lisów, 6 jenotów, 3 borsuków i 2 kun.

Chcemy zaskarżyć tę skandaliczną uchwałę Sejmiku i powstrzymać bezsensowną rzeź zwierząt w miejscu, gdzie już wydawało się, że mogą być tej zimy bezpieczne.

Facebook od niedawna umożliwia przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pozarządowych. Kto jeszcze nie wypróbował jak to działa, ma okazję zrobić to teraz i przyczynić się do powstrzymania myśliwskich zapędów do strzelania do zwierząt. To tylko część działań, które prowadzimy w tym temacie i opisujemy na stronie https://zakazpolowania.pl- ale zaskarżenie tej uchwały to na ten moment pilna potrzeba.


wg Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródla"


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikaty