poniedziałek, 20 listopada 2017

Mała drobna uwaga


Czy władze UMWL nie mają wiedzy o tym że skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla są dramatycznie różne od obiecywanych w reklamach i materiałach public relations? Czy władze woj. lubuskiego potrafią odróżnić materiały public relations- których celem jest przecież oszukanie i zwiedzenie czytelnika w celu podjęcia przez niego niekorzystnej dla niego decyzji- od rzetelnych i bezstronnie wykonanych opracowań i analiz?

Nie mówię o niewielkich kopalniach odkrywkowych o nieznacznych skutkach, jak kopalnia w Sieniawie koło Łagowa Lubuskiego, ale o wielkich odkrywkach, których skutki gospodarcze są ewidentne dla każdego kto ma nieupośledzony umysł i potrafi sprawdzić w statystykach efekty gospodarcze tych działań. 

Wysiedlenie terenów powoduje że na tych niezaludnionych terenach nie jest prowadzona aktywność gospodarcza. Długofalowe skutki tych działań związanych z przeznaczeniem gruntu pod inne cele są z gospodarczego punktu widzenia tragiczne i powodują upadek gospodarczy całych regionów. Jest to bardziej niż ewidentne w statystykach.

Czy ktoś niezależny od firmy wydobywczej analizował ekonomiczne skutki kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w woj. lubuskim? Przypomnę że w regionie po stronie niemieckiej w którym znalazła się kopalnia odkrywkowa, miasta obumarły bardzo znacznie (bowiem dobiło je wysiedlenie i likwidacja terenów które były ich naturalnym zapleczem, z ich przeznaczeniem pod kopalnię odkrywkową). 

Na przykład miasto w pobliżu kopalni odkrywkowej obumarło z 71124 mieszkańców do 33843 mieszkańców obecnie. Inne, nadgraniczne miasto obumarło z 36708 do 17616 mieszkańców. W tych miastach wyburza się nie tylko bloki, ale wręcz całe dzielnice i kwartały tych miast. Miasta te są podawane w całym RFN jako przykłady upadku miast i procesu kurczenia się miast- Staedteschrumpfung. Gdy pisałem artykuł prasowy o procesie kurczenia się miast, moimi przykładami były prawie wyłącznie miasta z obszaru który gospodarczo podupadł na wskutek rozwoju odkrywek węgla. 

Jest to spowodowane brakiem "prowincji" z której utrzymywały się te miasta. Kopalnie odkrywkowe nie są w stanie "zasypać" ogromnej dziury w gospodarce jaka powstaje po zamienieniu znacznych obszarów w tereny niezamieszkałe. Ongiś spore miasta, mające np. linie tramwajową, lotnisko pasażerskie, teatr/operę, stają się kilkunastotysięcznymi miejscowościami w których masowo wyburza się opuszczone budynki.

Powody to zupełny upadek turystki (jeziora zanikają, poziom wody opada o nawet kilkanaście metrów, zanik rzek, strumieni etc., likwidacja wszelkich starych zabudowań i warstwy roślinnej) oraz zanik obszarów terenu które mogłyby być wykorzystane inaczej niż w sposób rabunkowy. 
Dane gospodarcze nie pozostawiają wątpliwości- regiony nadgraniczne Łużyc w których zlikwidowano zabudowania, społeczność, kulturę i dotychczasową gospodarkę, opadły na samo dno dna rankingów gospodarczych. 

Nadgraniczny powiat o nazwie Landkreis Oder- Spree, w którym zlokalizowano część kopalni odkrywkowej, w rankingu gospodarczym Zukunftsatlas (autorzy: Prognos AG ze Szwajcarii oraz czasopismo Handelsblatt ) okazał się najgorszą gospodarką całej Republiki Federalnej Niemiec w roku 2007 (ostatnie 414 miejsce) a współcześnie zajmuje 5 lub 6 pozycję od końca rankingu (396 na 402 badane lokalne gospodarki). Inny powiat, Görlitz, który tylko częściowo zamieniono w pusty niezasiedlony teren, spadł na pozycję 381 na 402 badane lokalne gospodarki.

Najgorszy rynek pracy w całym RFN (ostatnia pozycja- 402 na 402 badane gospodarki) odnotowano na obszarze na którym jest wiele kopalń węgla odkrywkowego- na terenie całego powiatu Landkreis Oder- Spree. 

Mam obawy czy władze woj. lubuskiego potrafią odróżnić materiały public relations od bezstronnych analiz i opinii. Przecież można policzyć wartość finansową węgla brunatnego znajdującego się pod ziemią, odjąć koszty zewnętrzne (bardzo wysokie) i koszt wydobycia, i zestawić to z kosztami utraconych korzyści gdyby na tych przygranicznych terenach prowadzona była inna działalność.

Literatura:

„Hoyerswerda – Die Schrumpfende Stadt" (Kurczące się miasto)

Autor: Stefan Boness

 Jovis Verlag

96 Stron,  57 grafik

Cena 28,00€; ISBN 978-3-86859-196-5

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikaty