Zielona Góra,

czwartek, 1 czerwca 2017

Szok i niedowierzanie po Polsko- Niemieckich Dniach MediówRozmawiałem z kilunastoma uczestnikami Polsko- Niemieckich Dni Mediów w Zielonej Górze, które odbyły się w dniach 31 maja- 1 czerwca br. Zależało mi na opinii strony niemieckiej. Wielu dziennikarzy niemieckich wyraziło szok i niedowierzanie. Twierdzili oni, że ich polscy koledzy kompletnie źle formułują i rozumieją dziennikarstwo. Wyrazili oni opinię, że w Polsce zawód, rola i praca dziennikarza jest zupełnie inaczej rozumiana, pojmowana i wykonywana niż ma to miejsce w Europie Zachodniej. Twierdzili oni, że słowo dziennikarz ma zupełnie inne znaczenie w Polsce- niż w Niemczech. Mimo że techniki pracy i narzędzia sa podobne- zawód ten jest dość odmiennie wykonywany w obu krajach.

Jeden z dziennikarzy, oceniając ideologiczne zaangażowanie polskich dziennikarzy, wspomniał że z podobną sytuacją spotkał się w Rosji. Tam również wg jego opinii- a wg jego informacji- przebywał on na podobnym spotkaniu dziennikarzy rosyjskich- podejście dziennikarzy rosyjskich przypominało podejście dziennikarzy polskich- czyli było mocno ideologiczne.

Generalnie uwagi i komentarze jakie słyszałem od niemieckich dyskutantów możnaby zebrać w następujące zarzuty. Polscy dziennikarze nie oddzielają własnych poglądów, ideologii i komentarza- od przedmiotu ich pracy zawodowej. Nie rozdzielają informacji- od swojego osobistego punktu widzenia- i mieszają swoje poglądy w przekazywane informacje. Zamiast być ponadpartyjnymi, widzą siebie jako politycznych aktywistów zaangażowanych w walkę polityczną po konkretnej stronie. 

Szokujące dla dziennikarzy z Niemiec było mieszanie ideologii z dziennikarstwem. Jeden z dziennikarzy wyraził opinię że jego polscy koledzy z zawodu- zupełnie nie rozumieją idei dziennikarstwa. Dziennikarstwo na przykład nie polega wg niego na umoralnianiu. Nie polega też na angażowaniu się po konkretnej stronie sporu politycznego. Niemieccy dziennikarze wyjaśniali, że nie są dziennikarzami partyjnymi, że są ponadpartyjni. Opisywali też pokrótce historię dziennikarstwa w Niemczech i opisywali chronologię odejścia od "mediów partyjnych" na rzecz mediów ponadpartyjnych po upadku systemu totalitarnego.

Jeden z indagowanych przeze mnie rozmówców z Niemiec wyraził był pogląd, że to wszystko już w Niemczech było. Że w latach 70-tych i 80-tych istniały podobne podziały ideologiczne w świecie niemiekich mediów, po jednej stronie stały media koncernu Springer, a po drugiej stronie barykady inne media, ale to wszystko minęło. Obecnie media niemieckie nie są tak podzielone jak media w Polsce. Jeden z dziennikarzy w prywatnej rozmowie twierdził też że dziennikarze nie są nijak kontrolowani czy inbstruowani przez polityków i nikt z polityków im nie narzuca tematów jakie mają podjąć.

opr. Adam Fularz, manager Radiotelewizji


Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Aktualności z Urzędu Miasta