Zielona Góra,

wtorek, 11 kwietnia 2017

Miasto wyłożyło do wglądu plany wycinki części lasu Wzgórz Piastowskich

Fot. Obszar lasu planowany do wycinki pod parking i usługi

 Można zapoznać się z projektem miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze,
wyłożonym do publicznego wglądu http://bip.zielonagora.pl/311/Wylozenie_do_publicznego_wgladu/
Informację udzieliła:
> Dagmara Jaros
> Biuro Urbanistyki i Planowania
> Departament Rozwoju Miasta
> Urząd Miasta Zielona Góra


Aktualności z Urzędu Miasta