Zielona Góra,

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.1.2017 Zielona Góra, 02.01.2017 r.


Newsletter nr 1


Wydarzenia 2016 roku
56 milionów na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, 172 miliony na szkolnictwo zawodowe oraz Łuk Mużakowa na liście UNESCO to zdaniem lubuskich dziennikarzy najważniejsze wydarzenia kończącego się roku. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej ankiecie. Czekamy na typy mieszkańców województwa lubuskiego i na Państwa głosy!
Ten rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Ważnych dla rozwoju regionu, promujących jego osiągnięcia, kulturę, architekturę i naturę. Były zwycięstwa naszych sportowców na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich. Zarząd Województwa z marszałek Elżbietą Anną Polak pogłębiali współpracę z naszymi zachodnimi sąsiadami i aktywnie uczestniczyli w pracach Konwentu Marszałków, a także na kongresach samorządowych. Ten rok to wdrażanie unijnej perspektywy finansowej: ponad 240 umów na kwotę około 900 milinów złotych. Przyspieszenie w realizacji ZIT-ów. To także intensywna praca na rzecz poprawy ochrony zdrowia w województwie lubuskim.
Listę osiągnięć wraz z możliwością głosowania na najważniejsze wydarzenia znajdziecie tutaj:
http://lubuskie.pl/wydarzenie-roku-2016/
Poniżej zamieszczamy informacje o części z dokonań mijającego roku:
- Ponad 172 mln zł na szkolnictwo zawodowe:
- To góra pieniędzy i partnerstwo wszystkich powiatów. Bardzo ważne jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe ma się zmienić. To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – mówiła podczas uroczystości wręczenia umów marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekt, dotyczący podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, realizowany będzie na terenie województwa lubuskiego z wyłączeniem Miasta Gorzów Wlkp. W projekcie udział bierze: 11 powiatów, 7 gmin, 3 szkoły rolnicze (dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), 2 szkoły leśne (dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska), 6 szkół niepublicznych, partnerzy z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół. Beneficjenci złożyli 23 wnioski o dofinansowanie. Kwota ogółem: 172.859.894,57 PLN. Wartość dofinansowania: 161.208.167,54 PLN
- 21,6 mln zł na Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Gorzowski Ośrodek Radioterapii będzie wyposażony w dwa akceleratory, ale dodatkowo także m.in. w tomograf z opcją wirtualnej symulacji oraz systemy planowania leczenia. W ramach struktury ośrodka znajdą się także poradnie specjalistyczne: radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna oraz psychoonkologiczna i leczenia bólu. Sam oddział będzie liczył 25 łóżek, natomiast pacjenci tzw. niestacjonarni będą mogli skorzystać z hostelu, który ma być integralną częścią ośrodka. Koszt całej inwestycji to 65 mln zł, z czego ponad 21 mln zł ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
- 56 mln zł na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stanie przy budynku „L" Szpitala w Zielonej Górze. Poza istniejącymi już oddziałami pediatrycznym, neonatologicznym, chirurgią i urologią dziecięcą, nowością będą łóżka zakaźne, onkologiczne oraz anestezjologia i intensywna terapia. OIOM dziecięcy to największy ze zdrowotnych deficytów województwa lubuskiego. Do tej pory nasz region był jedynym w kraju, w którym nie było pediatrycznej anestezjologii. Koszt zadania to 92 mln zł, w tym 56 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne. – To będzie miejsce zintegrowanego leczenia, łączące w sobie opiekę nad matką i dzieckiem. To dobry dzień dla dzieci, rodziców i dla kobiet – powiedziała marszałek po podpisaniu umowy 28 grudnia br.
- 26 mln na przebudowę ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.
- Jedna z najważniejszych arterii północnej stolicy regionu, ul. Kostrzyńska w Gorzowie Wlkp. będzie przebudowa. Projekt decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 26,2 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gorzowa Wlkp.
- 17,5 mln zł na most w Skwierzynie
Na tę inwestycję mieszkańcy północnej części regionu czekali od lat. 21 grudnia 2016 r. do użytku oddany został nowy most przez Wartę w Skwierzynie. To ważna przeprawa, która poprawi przepustowość drogi wojewódzkiej nr 159. Inwestycja, o wartości 17,3 mln zł, realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – z dofinansowaniem 16,2 mln zł. 1,1 mln zł dołożył samorząd województwa ze środków budżetowych.
- Baza Pogotowia Lotniczego HEMS
Podniebna karetka już wykonuje loty do wypadków i groźnych zdarzeń. Tymczasowo helikopter „nocuje" w specjalnym namiocie, który ma służyć za bazę do czasu wybudowania właściwego hangaru. Docelowa baza, która stanie w 2018 roku, jest finansowana przez Województwo Lubuskie i miasto Gorzów Wlkp. Z kasy marszałka pójdzie na ten cel 2,5 mln zł. Grunt, na którym stanie gmach, został nieodpłatnie użyczony przez gorzowski Szpital. – Mając bazy w Przylepie i Gorzowie Wlkp., mamy już rozwiązaną sytuację bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, o co tak zabiegaliśmy. Inwestycja ta wielokrotnie poprawi skuteczność ratownictwa medycznego w naszym regionie. To będzie jedyna baza pogotowia lotniczego wybudowana na terenie szpitala. Wszyscy wiemy, jak ważna jest tzw. „złota godzina", czyli czas dotarcia z miejsca wypadku na SOR – nie kryje zadowolenia z inwestycji marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Oddział zakaźny na europejskim poziomie
Zakończył się ostatni etap: remont pododdziału HIV i AIDS w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. Samorząd Województwa dołożył do tych inwestycji prawie 4,2 mln zł. Koniec remontu i uroczystość oficjalnego otwarcia pododdziału zbiegły się w czasie ze Światowym Dniem AIDS. Ostatnim etapem inwestycji było wyposażenie Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych HIV i AIDS, który jest częścią Oddziału Zakaźnego. Pierwsze prace remontowe ruszyły tu w 2009 roku, kiedy powstała dokumentacja projektowa i na oddział weszli budowlańcy. Niemal każdego roku z budżetu Województwa Lubuskiego na zakaźny kierowane były kolejne środki: m.in. na utworzenie poradni, dostosowanie sal chorych, wymianę windy, wybudowanie izolatek na potrzeby przyjmowania chorych ze szczególnie zakaźnymi chorobami. – Dziś Oddział Zakaźny w Zielonej Górze w pełni zabezpiecza mieszkańców naszego regionu. Jest zrobiony „pod klucz" – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Program „Młodzi On-Life"
To hasło kampanii promującej lubuski program dla młodzieży, inaguracja której odbyła się 22 września. Zarząd przyjął program dla młodzieży. Chcemy włączyć młodych do współpracy. To oni mają wypełnić ten program treścią. Chcemy żeby młodzież wracała i chciała tu żyć - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas debaty młodzi z lubuskich szkół mówili o swoich potrzebach, problemach i oczekiwaniach! Gościem specjalnym był prezes WOŚP Jurek Owsiak.
Najważniejsze działania wpisane do programu:
• Partnerstwo dla wolontariatu – Wszystkie działania są skuteczne, jeżeli są realizowane nie solo, ale razem. Ten projekt to 17 partnerów. 3 tys. harcerzy i patronaty: Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Ten program to także odpowiedź na zapotrzebowanie na solidarność międzypokoleniową. W ramach projektu budujemy 15 poradni, bo bardzo często młodzi ludzie nie mają z kim porozmawiać, a mają problemy i trzeba im pomóc je rozwiązać – mówi marszałek
• Rewolucja na rynku pracy - 170 mln na modernizację szkolnictwa zawodowego. – To góra pieniędzy i partnerstwo wszystkich powiatów. Nie możemy tego zmarnować. Szkolnictwo zawodowe ma się zmienić. To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – wyjaśnia E. Polak
• Lubuska firma przyjazna młodym - Nagradzane będą te firmy, które będą zatrudniać młodych na dobrych warunkach
• 13 misji gospodarczych – specjalne kryteria dostępu dla „młodych firm" .
- Przystanek Woodstock w Lubuskiem do końca świata i jeden dzień dłużej
Przystanek Woodstock to największa impreza dla młodych w regionie lubuskim oraz najpiękniejszy festiwal na świecie. - Dziękujemy tym, którzy nam nie przeszkadzali, ale też tym którzy jak samorząd województwa, jak pani marszałek nam bardzo pomagali i wspierali. Ten festiwal bowiem, to efekt pracy zespołowej. Nie pozwólmy więc tego zniszczyć, nad czym pracowaliśmy wiele lat razem. To ludzie są współtwórcami tego festiwalu. Nie ma drugiej takie imprezy z atmosferą wzajemnej pomocy – mówił organizator Festiwalu Jurek Owsiak przy okazji inauguracji programu Młodzi On-Life. Dziękując marszałek Elżbiecie Annie Polak za wsparcie tegorocznego Przystanku zauważył, że negatywnie oceniają tę imprezę tylko ci, którzy nigdy tam nie byli…
- Lubuska Akademia Rozwoju
Akademia zainaugurowała swoją działalność, w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze. W pierwszym zjeździe Akademii, który odbył się 18 lipca, wzięło udział około 250 osób, głównie przedsiębiorców i samorządowców, czyli potencjalnych beneficjentów RPO. - Chcemy pokazać, że działania firmy i lokalnego samorządu oraz regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze. Naszym celem jest bardziej solidarny, zrównoważony rozwój. W osiągnięciu tego celu ma pomóc Lubuska Akademia Rozwoju będąca platformą zdobywania potrzebnej do tego wiedzy przez samorządowców i przedsiębiorców - powiedziała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak podczas inauguracji. Do 26 maja 2017 r., kiedy to odbędzie się sesja absolutoryjna, zaplanowani w sumie 9 sesji wykładowych.
- Pierwsze Winobranie- w Zaborze
17 i 18 września br. odbyło się pierwsze winobranie w historii Winnicy Samorządowej w Zaborze. - To bardzo ważny dzień, który na pewno zapiszemy w naszych kronikach winiarskich, dla przyszłych pokoleń. Tradycje winiarskie to przede wszystkim winnica, tutaj w Zaborze, na 30 hektarach, i pierwsze tegoroczne zbiory. Mam nadzieję, że będą nam wszystkim smakowały - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
- I Święto Lubuskiego Młodego Wina
Niecałe 2 miesiące później, bo 11 listopada odbyło się I Święto Lubuskiego Młodego Wina. Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze odwiedziły prawdziwe tłumy miłośników trunku. Blisko dwudziestu regionalnych winiarzy zaprezentowało, co oferują ich winnice. A mamy się czym chwalić: powstają coraz lepsze wina, o czym świadczy m.in fakt ,że wiele lubuskich win każdego roku zdobywa nagrody na prestiżowych i międzynarodowych konkursach. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania działalności i pokazania, jak bardzo potrzebna była placówka, która kompleksowo promuje winiarstwo w regionie. – Ten rok pokazał, że nasze winnice wzbudzają zainteresowanie wielu turystów, a codzienna działalność Centrum ma wpływ na wzrost zainteresowania tym zjawiskiem – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Najlepsze wino zdaniem odwiedzających oferowała winnica Miłosz. Jury za najlepsze uznało wina z trzech winnic: 1. miejsce - Winnica Cantina, 2. miejsce - Winnica Miłosz, 3. miejsce - Winnica Ingrid.
- 6 inwestycji w zakresie kultury z pozytywną opinią Ministra Kultury
Sześć lubuskich projektów z zakresu kultury (z 15 rekomendowanych przez zarząd województwa do Kontraktu Terytorialnego) otrzymało pozytywną opinię Ministerstwa Kultury i ma szansę na realizację. Są to:
- Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim (wartość: 20 mln zł),
- Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów w Strzelcach Krajeńskich (wartość: 13 mln zł),
- Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (wartość: 15 mln zł),
- Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze (wartość: 11,2 mln zł),
- Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu (wartość: 21 mln zł),
- Dziedzictwo sakralnej dolnej Warty (wartość: 20 mln zł).
Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań, zarówno na podstawowej jak i warunkowej liście przedsięwzięć, o łącznej wartości 12 mld zł. W sierpniu br. pojawiła się szansa na rozszerzenie listy projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. Na wniosek ministra marszałkowie wyłonili priorytetowe dla regionu działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
- Rewitalizacja Teatru- Gorzów
Trwa gruntowna rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. To największy remont w historii tej instytucji. W roku 2016 w budżecie Województwa Lubuskiego na realizację IV etapu projektu pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp." zarezerwowano środki w kwocie 2.000.000 zł
- Amerykanie lądują w Babimoście
Kilkakrotnie lądowały tu wojska tak zwanej szpicy NATO, a w listopadzie 2016 r. na lotnisku w Babimoście wylądował generał Daniel Allyn, z-ca szefa sztabu armii amerykańskiej. Cel wizyty - rozmieszczenie żołnierzy USA w naszym województwie. - Utrzymywanie lotniska jest zasadne, nie tylko dla rozwoju regionu, ale także dla poprawy bezpieczeństwa kraju - komentowała wizytę marszałek Elżbieta Anna Polak. Według obecnych założeń, żołnierze z USA, mogliby stacjonować w: Świętoszowie w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Żaganiu w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej, jak również w dywizjonie skwierzyńskim.
- Już 3 cuda Polski w Lubuskiem: Szlak Kościołów Drewnianych, Geopark, Park Narodowy Ujście Warty
Lubuskie ma swoje cuda! W dwóch edycja plebiscytu National Geographic mamy aż 3 laureatów. W 2015 roku - Park Narodowy Ujście Warty. W 2016 roku – Geopark Łuk Mużakowa oraz Szlak Kościołów Drewnianych
- Ruszył Ośrodek PGNiG w Połęcku
5 sierpnia br. oficjalnie uruchomiono Ośrodek Produkcyjny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Połęcku w gminie Maszewo. Roboty budowlano-montażowe związane z budową instalacji kopalni rozpoczęły się w IV kwartale 2014. Prace trwały do maja 2016 r., kiedy to nastąpiły odbiory techniczne instalacji, rozruch i uruchomienie produkcji.
- Dwie nowe karetki dla zielonogórskiego Pogotowia
Ponad 970 tys. zł kosztowały dwie nowe karetki wraz z wyposażeniem, jakie otrzymało zielonogórskie pogotowie. Ambulanse udało się kupić dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego, który przeznaczył na ten cel 300 tys. zł. Wozy to mercedesy z silnikiem o pojemności 2,2 l. Spełniają wszystkie normy – polskie i europejskie.
- Łuk Mużakowa- obiektem UNESCO
28 maja br. w Nowym Zamku w Bad Muskau odbyło się uroczyste przekazanie aktu nadania UNESCO dla transgranicznego Geoparku Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa. Organizacja UNESCO doceniła wyjątkowy obszar geologiczny i gospodarczy oraz kulturowo-historyczny rozwój regionu granicznego. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku w Paryżu odbyła się sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, podczas której wyróżniono najwspanialsze geoparki świata, które należą do sieci geoparków europejskich i światowych.
- ZaParkuj w Lubuskiem- tegoroczna kampania
W 2016 r. promocja opierała się na kampanii promocyjnej lubuskich parków krajobrazowych i narodowych. Bogactwo lubuskiej przyrody pokazywaliśmy m.in.: podczas Święta Województwa Lubuskiego, które odbyło się w polsko-niemieckim Parku Mużakowskim, podczas targów turystycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Berlinie, na Festiwalu Smaków Regionu Nitrzańskiego na Słowacji, w Filharmonii Narodowej i Teatrze Polskim w Warszawie, we Wrocławiu, która w 2016 r. nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (wystawa na Placu Solnym, na billboardach i citylightach), na Przystanku Woodstock 2016 w specjalnej strefie województwa lubuskiego, podczas Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa we Lwowie na filmie Lubuskie Parki oraz podczas World Travel Show w Nadarzynie k. Warszawy. Artykuły o parkach publikował m.in. magazyn National Geographic Traveler. Na potrzeby kampanii wydaliśmy album autorstwa przyrodnika Piotra Chary pt. Rowerem, kajakiem i pieszo – po krajobrazowych perłach Ziemi Lubuskiej.
- Znów Camerimage dla Lubuskiego
Lubuski dublet na prestiżowym międzynarodowym festiwalu filmowym Camerimage w Bydgoszczy. Województwo drugi raz z rzędu otrzymało główną nagrodę w kategorii spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w Kadrze". Spot „Nauka i biznes"- zdobył nagrodę główną, podobnie jak rok temu spot „Lubuskie – Zatrzymaj Słońce" (produkcja FlyFilm). Oba nagrodzone filmy można zobaczyć na stronie www.lubuskie.pl w dziale Galeria Filmów lub na kanale You Tube eLubuskie24.
- Lwów, Białoruś, Chiny- Lubuskie otwarte na świat
Promocja gospodarcza i turystyczna Lubuskiego ruszyła pełną parą. W ramach projektu odbyła się już pierwsza misja wielobranżowa na Białoruś do Obwodu Homelskiego. Program objął spotkania kooperacyjne z 60 firmami białoruskimi, Izbą Przemysłowo-Handlową w Homlu oraz wizyty w białoruskich przedsiębiorstwach. W listopadzie tego roku rozpoczęto też rozmowy z partnerskim regionem Hainan w Chinach. Dyrektor Departamentu Współpracy zagranicznej Hainanu zapewniał, że chińscy przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą z Lubuskiem, w szczególności branżą motoryzacyjną, spożywczą i turystyczną. We wrześniu 17-osobowa grupa dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów z województwa lubuskiego wzięła udział weekendowej wizycie studyjnej we Lwowie oraz obwodzie lwowskim. Był to wynik wcześniejszej wizyty delegacji lubuskiej podczas festiwalu regionów.
- Kierunek Lekarski- 60 miejsc x 2
Otwarcie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim okazał się strzałem w dziesiątkę!. Dostaliśmy zgodę na zwiększenie limitu miejsc o 60, więc w nowym roku akademickim 2016/2017 naukę rozpoczęło już 120 studentów. Na kształcenie przyszłych lekarzy na UZ, wsparcie z LRPO wyniosło ponad 40 mln zł. W 2016 r. Samorząd Województwa Lubuskiego wsparł funkcjonowanie kierunku kwotą ponad 3 mln zł. To już druga transza dotowania nowego wydziału.
- ZIT-y przyśpieszenie
W związku z oceną stanu realizacji działań dedykowanych ZIT, która wykazała znaczne opóźnienia i niezadowalające tempo wdrażania Ministerstwo Rozwoju zleciło Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi przygotowanie planów naprawczych w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2016 r. 13 grudnia br. zarząd województwa spotkał się z przedstawicielami ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz ZIT MOF Zielona Góry. Podczas spotkania zaprezentowane zostały plany naprawcze, przygotowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020. Pomimo, że poziom kontraktacji w ramach alokacji dedykowanej zarówno ZIT MOF Zielonej Góry, jak i ZIT MOF Gorzowa Wlkp. wynosi obecnie (29.12.16) ponad wymagane 19% - plan naprawczy nadal ma zastosowanie, z uwagi na potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie poziomu płatności.
- 70 inwestycji - na drogach wojewódzkich
W 2016 roku na drogach wojewódzkich realizowanych jest 70 inwestycji o łącznej wartości 58,3 mln zł. To m. in. 2 obwodnice, 2 mosty, 9 zadań dla poprawy bezpieczeństwa , 57 zadania w ciągach dróg.
- Lubuskie Mistrzem Polski w Marszałkiadzie
Drużyna urzędu marszałkowskiego zwyciężyła w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada 2016". W klasyfikacji generalnej zwyciężyła ekipa z Lubuskiego uzyskując 31 punktów, drugie miejsce zajęło Warmińsko-Mazurskie (22 punkty), a na trzecim miejscu uplasowało się Śląskie (21 punkty). Przyszłoroczne zawody sportowe urzędów marszałkowskich odbędą się w dniach 22-24 września również w Drzonkowie.
- Dla Planu Morawieckiego- NIE
Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego przyjęły stanowisko w sprawie projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" (SOR), będącej odzwierciedleniem tzw. „Planu Morawieckiego". Stanowisko Lubuskiego przekazane zostało do Ministerstwa Rozwoju w ramach konsultacji społecznych. Zarówno Zarząd Województwa jak i Rada wskazywalim.in. na potrzebę uzupełnienia dokumentu o zapisy dotyczące roli samorządów terytorialnych, a także miejsca regionów Polski Zachodniej i województwa lubuskiego w Strategii. Upomnieliśmy się również o strategiczne dla regionu lubuskiego przedsięwzięcia jak budowa Kompleksu Energetycznego „Gubin-Brody" czy inwestycje związane z wykorzystaniem zlokalizowanych w naszym województwie złóż miedzi i srebra. Do połowy grudnia br. Ministerstwo Rozwoju nie ustosunkowało się oficjalnie do lubuskich uwag i postulatów.
- Medale dla lubuskich olimpijczyków i paraolimpijczyków na Igrzyskach Olimpijskich w RIO
Lubuscy zawodnicy startujący w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich nie zawiedli. 9 zdobytych medali to sukces, który cieszy nie tylko zawodników, trenerów i kibiców, ale także samorząd województwa, który konsekwentnie inwestuje w sport. Brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w kajakarstwie Karolina Naja. Paraolimpijczycy: złoty krążek Maciej Lepiato, srebrny Bartosz Tyszkowski, Krystyna Siemieniecka i brąz: Piotr Grudzień, Kamila Kubas, Milena Olszewska, Lech Stoltman oraz Marcin Skrzynecki.
- Winniczka w Porcie Lotniczym
Kontynuując działania zmierzające do odradzania się tradycji winiarskich na Ziemi Lubuskiej, na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost powstała mini winnica. Nasadzeniami zajął się Jarosław Lewandowski, założyciel winnicy „Na Leśnej Polanie" w Proczkach. Winniczka stała się ozdobą portu lotniczego, a w szczególności otoczenia nowej hali przylotów, w której wnętrzach wiszą już zdjęcia przedstawiające lubuskie winnice i najciekawsze miejsca warte odwiedzenia w naszym regionie.
- Nowe kierunki na Wydziale Zamiejscowym AWF w Gorzowie- fizjoterapia, dietetyka
Samorząd województwa lubuskiego wspiera tworzenie i działanie nowych kierunków studiów na uczelniach w regionie. 25 listopada br. w Wydziale Zamiejscowym Urzędu z siedzibą w Gorzowie, podpisano umowę z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na wsparcie dla AWF Gorzowie Wlkp. Pieniądze z budżetu samorządu województwa (200 tys. zł) pomogą w utrzymaniu kadry na nowych kierunkach: fizjoterapii i dietetyce w Zamiejscowym Wydziale AWF w Gorzowie. Zarząd województwa lubuskiego wspierając rozwój szkolnictwa wyższego realizuje założenia Programu dla Młodzieży.
- Akademia Jakuba z Paradyża- współpraca
Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża powstała z przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 2016 roku. Na działania związane z utworzeniem Akademii samorząd województwa przeznaczył 0,5 mln zł. Aktualnie Akademia oferuje możliwość kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego (magisterskie) stopnia prowadzonych w ramach czterech wydziałów.
- Pieniądze dla szpitali – Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Zabór, Obrzyce, Cibórz
Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2016 roku dofinansowano zadania w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (6,3 mln zł); Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu (1 mln zł); SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (1, 7 mln zł); Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (1 mln zł).
- Renoma Roku!
Marszałek Elżbieta Anna Polak została laureatką konkursu o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Marszałek zwyciężyła w głosowaniu internetowym pokonując prof. Grzegorza Kołodkę oraz Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
- 3 miejsce dla Lubuskiego w ochronie zdrowia
Województwo lubuskie może się pochwalić jednym z najlepszych systemów opieki zdrowotnej w Polsce. Tak wynika z opublikowanych przez „Rzeczpospolitą" oraz „Dziennik Gazetę Prawną" wyników trzeciej edycji Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia w 2016 roku przygotowanego przez PwC. Lubuskie zajmuję w nim wysokie, trzecie miejsce! W raporcie za 2015 rok województwo lubuskie także było w czołówce.
- Woodstock, Piknik Zdrowia, VII Kongres Kobiet
Przystanek Woodstock to największa impreza dla młodych w Lubuskiem oraz najpiękniejszy festiwal na świecie. - Dziękujemy tym, którzy nam nie przeszkadzali, ale też tym którzy jak samorząd województwa, jak pani marszałek nam bardzo pomagali i wspierali. Ten festiwal bowiem, to efekt pracy zespołowej. Nie pozwólmy więc tego zniszczyć, nad czym pracowaliśmy wiele lat razem. To ludzie są współtwórcami tego festiwalu. Nie ma drugiej takie imprezy z atmosferą wzajemnej pomocy – mówił organizator Festiwalu Jurek Owsiak przy okazji inauguracji programu Młodzi On-Life. Dziękując marszałek Elżbiecie Annie Polak za wsparcie tegorocznego Przystanku zauważył, że negatywnie oceniają tę imprezę tylko ci, którzy nigdy tam nie byli…
Jak co roku odbyły się też inne imprezy, które przyciągają tłumy: Kongres Kobiet, który w tym roku przebiegał pod hasłem Młodzi On-Life i Piknik Zdrowia, w tym roku połączony był z kampanią społeczną Stop Uzależnieniom. Duża grupa uczestników - wśród nich marszałek Elżbieta Anna Polak dotarła na miejsce pikniku (WOSiR Drzonków) rowerem. - Przyjechaliśmy tutaj po zdrowie. Chcemy promować aktywny styl życia - mówiła "na mecie" marszałek.
- Święto Województwa Lubuskiego - Emir Kusturica, 25 lat współpracy Polska-Niemcy
Święto Lubuszan odbywa się w różnych częściach regionu. Dzięki temu możemy lepiej poznać naszą wielokulturowość, zabytki oraz piękno natury. Na tegoroczne wydarzenie zaprosiliśmy mieszkańców do „Mużakowa". Nie było to przypadkowe - w 2016 r. przypadał jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Była to świetna okazja, by pochwalić się doświadczeniami współpracy na pograniczu. Doskonałym jej przykładem jest zarządzany przez polsko-niemieckie stowarzyszenie, leżący na pograniczu Park wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz niezwykły Geopark Łuk Mużakowa, opatrzony znakiem UNESCO. Gwiazdą muzyczną tegorocznego święta Lubuszan był Emir Kusturica - serbski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor i muzyk; dwukrotnie nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes.
- 25- lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze
Tysiące uczestników, setki imprez, wycieczek, wykładów, warsztatów i szkoleń – Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował w tym roku 25-lecia istnienia. Uroczystość jubileuszowa połączona z zakończeniem roku akademickiego 2015/2016 odbyła się 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa. Zielonogórska „uczelnia" liczy obecnie 945 studentów. Organizacja prężnie się rozwija, a jej członkowie aktywnie uczestniczą w życiu miasta i regionu. Zielonogórski UTW jest współorganizatorem wielu zdarzeń Lubuskiego Tygodnia Seniora, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.
- Jemiołów - Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016
Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 16 miejscowości, z czego 10 zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu. To spośród nich komisja konkursowa wybrała zwycięzców. Miano „Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej 2016" i nagrodę 8 tys. zł otrzymał Jemiołów. Drugie miejsce wraz z 4 tys. zł przypadło Trzebiczowi. Na najniższym, ale również cennym, bo wartym 1 tys. zł stopniu podium stanęło Zdroisko.
- Promocja regionu lubuskiego w Teatrze Polskim w Warszawie
W związku z jubileuszem 70–lecia Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 8 czerwca br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, wystawiony został spektakl "Bal w operze" Juliana Tuwima. Była to także okazja do promocji województwa lubuskiego. - To wyjątkowe wydarzenie, dzięki któremu mogliśmy zaprezentować różnorodność, potencjał i kulturowe bogactwo naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, która wzięła udział w wydarzeniu.
- Poczdam-Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa
W dniach 2-3 czerwca br. w Poczdamie z okazji 25-lecia podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 25-lecia istnienia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej odbyło się jej jubileuszowe posiedzenie. Podczas obrad podsumowano efekty dotychczasowej współpracy i rozmawiano także o perspektywach na przyszłość. W obradach udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak, która pełni funkcję Współprzewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.
- Połączenia kolejowe z Berlinem
Stolice połączone! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 20 marca 2016 r. ruszyło połączenie kolejowe Krzyż-Gorzów Wlkp.-Berlin. Niedługo potem, bo 1 kwietnia ruszyło połączenie na trasie Zielona Góra-Berlin.
- Promocja festiwalu Muzyka w Raju w Filharmonii Narodowej w Warszawie
W dniach 18 – 21 kwietnia 2016 r. muzycy biorący udział w festiwalu „Muzyka w Raju", odbywającego się co roku w Gościkowie – Paradyżu koncertowali w Filharmonii Narodowej w ramach projektu „Po prostu… Filharmonia". Projekt „Po prostu… Filharmonia" z założenia przedstawia nowo rodzące się i szczególnie inspirujące zjawiska w europejskiej kulturze muzycznej w formie możliwie atrakcyjnej dla publiczności. Filharmonia Narodowa od wielu lat obserwowała festiwal „Muzyka w Raju" i dziś śmiało stwierdza, iż należy on niewątpliwie do najważniejszych i najbardziej wpływowych wydarzeń polskiego życia muzycznego. Koncert w Filharmonii był też okazją do zaprezentowania regionu lubuskiego.


Wozy dla strażaków ochotników
13 wozów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem i jeden lekki pojazd bojowy dostaną lubuskie Ochotnicze Straże Pożarne. Marszałek Elżbieta Anna Polak i dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Elżbieta Polak podpisały dziś umowę o dofinansowaniu zakupu. Całość projektu to kwota prawie jedenastu milionów złotych.
W wydarzeniu wziął także udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz.
Podpisana dziś umowa dotyczy tworzenia systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura". Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom".
Całkowita wartość Projektu – 10 985 511,30 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu – 10 973 211,30 PLN
Dofinansowanie – 9 043 023,42 PLN
Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca stworzeniu i wsparciu systemu przeciwdziałania katastrofom naturalnym na terenie województwa lubuskiego (w tym w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z powodziami).
Celem głównym projektu jest wsparcie jednostek OSP w województwie lubuskim w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego oraz w zakresie innych zagrożeń nadzwyczajnych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
W ramach projektu zakupione zostaną:
- 13 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wyposażone w sprzęt ratowniczy dla 13 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego, tj. OSP Bobrowice, OSP Brzeźnica, OSP Przyborów (gmina Nowa Sól), OSP Trzebiechów, OSP Siedlnica (gmina Wschowa), OSP Lubniewice, OSP Rąpin (gmina Drezdenko), OSP Lubiszyn, OSP Niekarzyn (gmina Skąpe), OSP Kowalów (gmina Rzepin), OSP Zawada w Zielonej Górze, OSP Międzyrzecz – Obrzyce, OSP Złotnik (gmina Żary)
- 1 lekki pojazd bojowy specjalny dla ZOSP RP WL w Zielonej Górze do koordynacji działań ratowniczych.


Lubuskie piąte pod względem realizacji RPO
Ponad 20-procentowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dała woj. lubuskiemu piątą pozycję wśród szesnastu województw. Taki jest stan kontraktacji środków unijnych w regionach na dzień 29 grudnia, według danych Ministerstwa Rozwoju. Na pierwszym miejscu znalazło się pomorskie z wynikiem ponad 36 proc. a na ostatnim kujawsko-pomorskie z wynikiem zaledwie 3,78 proc.
Stan realizacji 16 RPO (dane na 29 grudnia 2016 r.)

Lp. Województwo % alokacji
1. pomorskie 36,22%
2. opolskie 29,39%
3. wielkopolskie 26,12%
4. łódzkie 21,92%
5. lubuskie 20,87%
6. śląskie 20,54%
7. dolnośląskie 17,46%
8. lubelskie 17,37%
9. zachodniopomorskie 15,72%
10. podlaskie 14,42%
11. mazowieckie 13,31%
12. podkarpackie 13,24%
13. małopolskie 12,86%
14. warmińsko-mazurskie 7,29%
15. świętokrzyskie 5,33%
16. kujawsko-pomorskie 3,78%
Razem 17,26%
Zintegrowany transport w obszarze nowosolskim
W ostatnim roboczym dniu starego roku, marszałek Elżbieta Anna Polak i prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podpisali umowę na realizację projektu w ramach Kontraktu Lubuskiego pod nazwą Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów. Partnerami projektu są gminy wchodzące w skład Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego: Kożuchów, gmina wiejska Nowa Sól, Otyń, Siedlisko i Kolsko, a partnerem wspierającym jest powiat nowosolski. Projekt warty ponad 50 mln zł otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ponad 35 mln zł.
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także starosta nowosolski Waldemar Wrześniak oraz wójtowie i burmistrzowie partnerskich gmin.
Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że takie partnerskie projekty jak nowosolski, są bardzo trudne w przygotowaniu i realizacji, bo wystarczy, że jeden partner ma zastrzeżenia, a cały projekt napotyka problemy. - Od dnia dzisiejszego, kiedy podpiszemy umowę w ramach Kontraktu Lubuskiego, to trzeba solidarnie i konsekwentnie dążyć do osiągnięcia trwałości tego projektu i osiągnięcia wymaganych wskaźników – mówiła marszałek. – To duże dofinansowanie z RPO w wysokości 35 mln zł na realizację projektu transportowego, który będzie realizowany w sposób komplementarny. Ale to nie tylko zakup autobusów, lecz także budowa terminala i wiele innych atrakcji. Polepszy się dostępność transportowa nie tylko dla Nowej Soli, ale dzięki otwartości gmin, także dla wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego. Z satysfakcją i radością finalizuję prace na rzecz Kontraktu Lubuskiego.
Marszałek podkreśliła, że strategia dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego została wykonana w ramach Kontraktu Lubuskiego jako pierwsza w województwie. – Co więcej, została wykonana nie za pieniądze gmin, ale za pieniądze ministra rozwoju. Dlatego gratuluję pomysłu, skuteczności i wiedzy w tym obszarze – dodała. – Wczoraj podpisaliśmy umowę dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzisiaj dla Nowosolskiego, a mam nadzieję, że niebawem dla Międzyrzecko-Kostrzyńskiego. To wybrani w bezpośrednich wyborach prezydenci i burmistrzowie sami wybrali i uzgodnili w jaki sposób chcą rozwiązać najistotniejsze problemy w swoim obszarze działania. Nowa Sól wybrała, że priorytetem w ich obszarze jest dostępność transportowa i komunikacyjna. Jest to zgodne ze Strategią rozwoju województwa i ukierunkowaniem Polityki Spójności, dzięki czemu dziś możemy podpisać umowę.
Prezydent Tyszkiewicz podkreślił, że projekt transportowy to wspólna praca wszystkich samorządów zaangażowanych w jego przygotowanie. – To nie tylko Nowa Sól, ale sześć gmin. My jesteśmy tą gminą, chyba jedną z nielicznych nie tylko w województwie ale i w Polsce, która pokazuje, że warto grać w drużynie – mówił, podając przykłady obszarów partnerskiego działania: gospodarka śmieciowa, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odrzańskie projekty turystyczne i wiele innych.
- Mamy strefy przemysłowe, ale chcemy, żeby do tych stref dojeżdżali ludzie, a do tego jest nam potrzebny transport – mówił prezydent. – Ale nie tylko. Chodzi tutaj także o szkolnictwo zawodowe i dojazdy do szkół. Wszystko jest spójne i zintegrowane, bo podstawą rozwoju jest gospodarka, a podstawą gospodarki są wykwalifikowani ludzie do pracy.
Wnioskodawcą projektu pn. „Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego" jest Gmina Nowa Sól - Miasto. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski.
Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym.
Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego. Zakres projektu obejmie następującą kategorię zadań o charakterze infrastrukturalno- inwestycyjnym:
1. Zakup taboru autobusowego.
2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli.
3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej.
4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli
5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.
Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizacje działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo-inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu.
Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.
Całkowita wartość projektu: 50 071 961,88 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 42 163 765,95 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 35 839 201,05 PLN


Strefy przemysłowe dla Żar i Żagania
Utworzenie Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej za ponad 20 mln zł oraz rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych za 6,6 mln zł – to dwa projekty w ramach RPO Lubuskie 2020, których umowy na dofinansowanie podpisały marszałek Elżbieta Anna Polak i burmistrz Żar Danuta Madej. – Wiem, że Żary mają magiczną siłę przyciągania inwestorów. Wasz obszar jest przecież największym płatnikiem podatków PIT i CIT w woj. lubuskim – podkreśliła marszałek.
Umowy na oba projekty zostały podpisane w Sali sesyjnej żarskiego ratusza. W uroczystości uczestniczyli, oprócz marszałek Polak i burmistrz Madej, także burmistrz Żagania Daniel Marchewka, wójt gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski i wójt gminy Żary Leszek Mrożek. Pierwszy z projektów opiewający na 20,2 mln zł polega na utworzeniu Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych: fragmentu strefy przemysłowej Lotnisko w Żarach, strefy położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu, strefy przemysłowej w obrębie Kadłubia (gmina Żary) oraz strefy przemysłowej w miejscowości Tomaszowo (gmina Żagań).
- Mam nadzieję, że za tymi projektami trafią do nas kolejny inwestorzy i będziemy bardziej konkurencyjni, a z tym się wiąże rozwój nas wszystkich – mówiła burmistrz Madej, która podziękowała marszałek Polak za dostrzeżenie potrzeb tej części województwa, na której położone są miasta Żary i Żagań.
- Pamiętam, jak jeszcze pracowałam w Małomicach, to klimaty żarsko-żagańskie były trochę takie jak zielonogórsko-gorzowskie – odparła marszałek Polak. – Ale jak widać, dużo się zmieniło. Ta współpraca jest możliwa i jest potrzebna. Zyskuje też bardzo duże uznanie. Kontrakt Lubuski też podpisywaliśmy tutaj, w tej Sali. Nie wszyscy do końca wierzyli mi, że coś z tego będzie i będzie można zyskać dodatkowe punkty. Dziś wiemy, że realizacja tych przedsięwzięć w ramach Kontraktu Lubuskiego jest możliwa i jest pewna. Kiedy podpiszemy umowę, za partnerstwo będą dodatkowe punkty. To niesłychanie ważny projekt, dzięki któremu tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. U państwa już 93 proc. terenów inwestycyjnych jest zajętych, dlatego tworzenie nowych stref i terenów dla firm jest kluczowe. W ten sposób powstają miejsca pracy, to firmy tworzą dochód i podatki. Dzięki temu projektowi będzie można stworzyć te warunki w całym obszarze powiązań funkcjonalnych. Państwo potrafiliście wybrać to co najważniejsze, trzeba było się w tym celu porozumieć.
Marszałek podkreśliła, że w ramach projektu możliwe będzie nie tylko uzbrojenie stref inwestycyjnych ale także promocja gospodarcza tych terenów. – A dzięki temu będą środki na promocję waszych gmin, bo nie można promować terenów inwestycyjnych w oderwaniu od Żar czy Żagania. Trzeba wskazać również, że jesteście w woj. lubuskim, że mamy port lotniczy, trasę ekspresową S3, autostradę A2. To na pewno nam wszystkim bardzo dobrze się przysłuży. Trzymam kciuki za wasz sukces, macie konkretne wskaźniki do osiągnięcia, ale wiem doskonale, że Żary mają magiczną siłę przyciągania inwestorów. Wasz obszar jest przecież największym płatnikiem podatków PIT i CIT w woj. lubuskim.
Drugi projekt polega na rewitalizacji zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach i utworzenie Centrum Usług Społecznych. Wartość dofinansowania wynosi 6,6 mln zł. W zrewitalizowanym zabytkowym zespole powstanie Centrum Usług Społecznych, a obiekty będą też udostępniane turystom i mieszkańcom, chcącym skorzystać z rekreacyjnych walorów tego miejsca.
- Niesłychanie ważne jest właśnie włączenie tego zabytkowego obszaru do życia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Gratuluję takiego myślenia, chciałabym żeby wszyscy wójtowie i burmistrzowie myśleli tak jak tutaj na południu regionu – mówiła marszałek.
Również burmistrz Daniel Marchewka podkreślił znaczenie obu projektów. – Wiem, że nie jest łatwo dbać o nasze miasta, Żagań i Żary, gdy mamy w regionie silny Gorzów i silną Zieloną Górę, dlatego tym bardziej dziękuję pani marszałek za tę dbałość – stwierdził. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Aktualności z Urzędu Miasta