Zielona Góra,

wtorek, 29 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego woj. LubuskiegoGZ.II.0620.1.60.2016                                                                                Zielona Góra, 29.03.2016 r.

Newsletter nr 60

 
Briefing prasowy

W środę, 30 marca br. o godz. 9.30 w holu przed Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się briefing prasowy, w którym wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati oraz Senator RP Waldemar Sługocki.

Temat: Lubuski Kongres Gospodarczy.

Po pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytać odpowiedzi szukać będą uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 30 marca br. o godz. 10.00 w Zielonej Górze. – Chcemy, w partnerstwie z lubuskimi przedsiębiorcami zadbać już dzisiaj o lepszą przyszłość mieszkańców naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami są także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Lubuski Kongres Gospodarczy jest odpowiedzią na realne potrzeby lubuskich przedsiębiorców. - Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale rozwój gospodarczy zależy właśnie od przedsiębiorców – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie ma więc być platformą dialogu pomiędzy środowiskami biznesowym, naukowym i administracją.

Głównym tematem spotkania będzie rozwój gospodarczy w oparciu o środki unijne. Jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy środki europejskie przyczyniają się do poprawy kondycji gospodarczej regionu i co zrobić aby stały się prawdziwym impulsem do zmian. Ekspertami w tym zakresie będą: Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati, który opowie o rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy globalnej, oraz Senator RP Waldemar Sługocki, który przyjrzy się aktywności lubuskich samorządów w pozyskiwaniu środków z UE.

Uczestnicy Kongresu rozmawiać będą także na temat innowacji. Ekspertem tego bloku tematycznego będzie Lechosław F. Ciupik, Prezes LfC Medical, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, który jako doświadczony praktyk opowie o innowacjach w gospodarce i sposobie ich komercjalizacji. Ważnym tematem, który poruszony zostanie podczas spotkania będzie także rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie oraz współpraca biznesu i świata nauki. Potrzebę rozwiązania problemu braku wykwalifikowanej kadry na rynku pracy zasygnalizowali sami przedsiębiorcy. Odpowiedzią będzie projekt systemowy mający na celu zmianę podejścia do szkolnictwa zawodowego. Szczegóły zaprezentuje Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Kamiński.    

Uzupełnieniem wystąpień ekspertów będzie debata z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz departamentów unijnych UMWL, na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy nauki z biznesem oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego. Odwiedzający kongres będą mogli zobaczyć produkty najbardziej innowacyjnych firm w regionie oraz zapoznać się z ofertą parków technologicznych. Poznamy laureatów złotych i kryształowych anten

30 marca br., już po raz XVIII podczas wielkiej gali poznamy laureatów Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów – prestiżowego wyróżnienia dla najlepszych firm, produktów, usług raz wybitnych jednostek, mających znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. W uroczystości udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak, członek kapituły nagrody oraz jej laureatka z 2013 roku w kategorii „Człowiek Roku". Gala rozpocznie się o godz. 19:00 w Hotelu Westin w Warszawie.

Przypomnijmy, 19 lutego br. obradowała Kapituła Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji Mediów. Jej członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak – laureatka Złotej Anteny w kategorii Człowiek Roku 2013. Marszałek otrzymała wyróżnienie za to, że „jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". Nominowana przez nią w ubiegłym roku fundacja WOŚP, na czele której stoi Jurek Owsiak otrzymała statuetkę Kryształowej Anteny. Laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas wielkiej gali 30 marca br.

Marszałek Elżbieta Anna Polak uhonorowana została za to, że jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa.

Dzięki inicjatywie marszałek Elżbiety Anny Polak w województwie lubuskim zrealizowanych zostało szereg projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego, związanych z e-zdrowiem, e-administracją, e-edukacją, czy z e-integracją. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowany został projekt  Szerokopasmowe Lubuskie, dotyczący budowy sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej na tzw. „obszarach białych",  tzn. takich, gdzie występuje całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia dostępu do Internetu mieszkańcom na danym terenie. Obejmuje on 329 miejscowości na terenie całego województwa i ponad 1.400 km szerokopasmowej sieci internetowej. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna wartość projektu to 152 mln zł, w tym dofinansowanie z LRPO to 51 mln zł. Realizatorem inwestycji była firma Orange Polska, która za realizację projektu otrzymała Złotą Antenę w  2014 roku.Sieci Szerokopasmowe ważne dla rozwoju gospodarczego

Internet i nowoczesne technologie – to we współczesnym świecie determinanty rozwoju konkurencyjnych gospodarek oraz rozwoju gospodarczego. O tym, jak sprawić aby dostęp do nich był powszechny, porozmawiają już po raz ósmy uczestnicy Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się 31 marca br. w Warszawie. Jeden z bloków tematycznych dotyczyć będzie pobudzenia inwestycji oraz likwidacji barier inwestycyjnych. Jednym z ekspertów tym zakresie będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konferencja Sieci Szerokopasmowe od siedmiu lat stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. - Wymiana  doświadczeń  jest  niezwykle  ważna.  Jesteśmy  liderem  w  budowaniu  społeczeństwa  informacyjnego  –  jako  pierwsze  województwo  w  Polsce  zakończyliśmy  projekt,  który  zagwarantuje lokalnym  operatorom  równy  i  nieodpłatny  dostęp  do  sieci  szkieletowej.  Stwarzamy  warunki  dla  rozwoju  gospodarczego.  Zamieniamy  góry  papierów na elektroniczne narzędzia. Cieszę się, że mogę nasze lubuskie doświadczenia przekazać również wszystkim słuchaczom i uczestnikom tej konferencji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W tym roku Konferencja podzielona została na 5 paneli tematycznych, w których swoją wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych technologii podzieli się 40 prelegentów – ekspertów. Gośćmi honorowymi konferencji będą Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji oraz Edgar Aker – Prezydent FTTH Rady Europy.

Pierwszy blok tematyczny dotyczyć będzie pobudzenia inwestycji i likwidacji barier inwestycyjnych. Jego uczestnicy rozmawiać będą m.in. na temat ułatwień i uwarunkowań prawnych w budowie sieci szerokopasmowych, obszarów współpracy JST i inwestora telekomunikacyjnego, a także na temat możliwości realizacji wspólnych inwestycji wewnątrzsektorowych i międzysektorowych. Ekspertami w tym zakresie będą: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Piotr Muszyński – Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej konferencji, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska, Przemysław Kurczewski – Prezes Zarządu EmiTel, Tomasz Szopa 0 Prezes Zarządu NETIA S.A., Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alkatel-Lucent Polska-NOKIA, Norbert Biedrzycki – Prezes Zarządu Atos Polska, VP System Itegration, Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej Polkontel A.A.

Ponadto uczestnicy konferencji prowadzić będą dyskusję w ramach pozostałych bloków tematycznych: Zasady finansowania sieci szerokopasmowych, Technologie w służbie budowy sieci szerokopasmowych, Rozdrobnienie dzielnicowe czy konsolidacja infrastruktury i operatorów?, Nowe otwarcie w administracji państwa, czyli jak przegonić Estonię.

Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Cele:

  • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce pomiędzy przedstawicielami regionalnych programów operacyjnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną, operatorami, dostawcami sprzętu, a także firmami budującymi sieci
  • Zaprezentowanie usług i rozwiązań przydatnych dla rozwoju sieci szerokopasmowej
  • Zaprezentowanie przykładów zrealizowanych z sukcesem projektów finansowanych ze środków unijnych
  • Przygotowanie Listu Otwartego podsumowującego debaty konferencji skierowanego do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacją postulatów przywoływanej często przez uczestników Agendy Cyfrowej 2020.

Zobacz: Broszurę informacyjną zawierającą Agendę KonferencjiPFRON: ponad 1,7 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białkowie, przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach, rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologicznego - Kardiologicznego w Torzymiu to tyko niektóre z przedsięwzięć, jakie otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd województwa dokonał podziału środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Do zadań samorządu województwa, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), należy m.in. dofinansowanie robot budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku na realizację zadań ustawowych Województwo Lubuskie uzyskało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 3.001.703 zł, przypadających zgodnie z algorytmem. 14 marca 2016 roku Sejmik Województwa Lubuskiego z kwoty tej na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczył 1.711.703 zł.

W roku bieżącym dofinansowanie na roboty budowalne m.in.: w obiektach pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury i sportu, a także w obiektach administracyjnych, otrzymają 24 podmioty. Wszystkie te  inwestycje zakładają likwidację barier architektonicznych. Realizacja projektów wpłynie na poprawę infrastruktury rehabilitacyjnej województwa lubuskiego w zakresie organizacyjnym, leczniczym, psychologicznym, szkoleniowym, edukacyjnym i społecznym.

Województwo Lubuskie udziela dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości od 30% do 50% kosztów realizacji inwestycji, zależnie od tego czy beneficjent jest lub nie jest przedsiębiorcą. Pozostałe koszty inwestycji ponosi beneficjent ze środków własnych lub uzyskanych z innych źródeł.

Szczegółowy podział środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanychSpotkanie w sprawie instalacji przetwarzania odpadów

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami luksemburskiej firmy ZUO International w Kunowicach: prezesem Rogerem Montuletem i dyrektor Barbarą Rybowiak. Spotkanie, w którym uczestniczył także Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg Paweł Kuraszkiewicz, dotyczyło wpisania instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu Gospodarki Odpadami Woj. Lubuskiego.

W spotkaniu udział wzięli także senator RP Waldemar Sługocki, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Wacław Maciuszonek. Przypomnijmy, że firma ZUO International (z luksemburskim kapitałem) zabiega o wpisanie jej instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu Gospodarki Odpadami Woj. Lubuskiego, co musi odbyć się na mocy uchwały Sejmiku. Prezes firmy Roger Montulet prosił o wyjaśnienia, dlaczego do tej pory to się nie odbyło i jakie względy stoją na przeszkodzie. - To nasza trzecia instalacja, a analogiczna uruchomiona w Myśliborzu otrzymała nagrodę marszałka zachodniopomorskiego za innowacyjność - podkreślił prezes Montulet.
Przypomnijmy, że w październiku ub. r. inspektor nadzoru budowalnego wydał decyzję dopuszczającą instalację do użytku, natomiast komisja gospodarki Sejmiku, która obradowała w grudniu ub. r., wizytowała tę instalację i stwierdziła duże braki i niezgodności z projektem, co zostało udokumentowane fotografiami. Na ostatniej marcowej sesji Sejmiku, wobec kontrowersji, które w trakcie postępowania nie zostały wyjaśnione do końca, Zarząd Województwa postanowił wycofać projekt uchwały dotyczący Planu Gospodarki Odpadami. - Na podstawie opinii prawnych, które uzyskaliśmy, postanowiliśmy wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie w ramach nadzoru decyzji, którą wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Wystąpiliśmy również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o potwierdzenie opinii, która wcześniej została wydana w tej sprawie. Pojawiła się też negatywna opinia konkurencji oraz eksperta wspierającego pracę Komisji. Dlatego zleciliśmy wydanie opinii niezależnemu ekspertowi. Jesteśmy zobowiązani przedstawić radnym wyczerpującą informację na ten temat i rozwiać wszelkie wątpliwości, zanim będą głosować. Jesteśmy już na finiszu, sesja Sejmiku odbędzie się 18 kwietnia i myślę, że wówczas będziemy gotowi do podjęcia decyzji. Czekamy jeszcze tylko na ostatnią ekspertyzę.
Marszałek dodała, że uchwała w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, która była podjęta w 2012 r. przewidywała oddanie tej instalacji do użytku w styczniu 2013 r., a zatem skoro inwestor tyle się spóźnił, to również może poczekać jeszcze miesiąc, aż wszystkie formalności dobiegną końca.

Konsul Paweł Kuraszkiewicz podkreślił konieczność równego traktowania firm, bez względu na pochodzenie kapitału. - Oczywiście staramy się sprostać najwyższym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej, jednakże musimy też dbać o jeden z najważniejszych obszarów, jakie negocjowaliśmy przystępując do UE, czyli środowisko - odparł senator Waldemar Sługocki. - Trzeba zachować staranność postępowania z respektowaniem równości wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. I tak też działamy.


 

Z Premierem Dietmarem Woidke o dobrej współpracy

Transport transgraniczny oraz inicjatywy planowane w związku z jubileuszem 25-lecia polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" to główne tematy, jakie poruszono podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke, które odbyło się 23 marca br. w Poczdamie. Podczas konferencji prasowej premier Brandenburgii podkreślał znaczenie uruchomienia trzech połączeń Lubuskie-Brandenburgia oraz podziękował marszałek za 25-lat udanej, ścisłej współpracy na pograniczu.

Podczas konferencji prasowej pierwszy temat dotyczył połączeń transgranicznych. - Połączenie Gorzów-Berlin to połączenie pilotażowe, które województwo lubuskie współfinansuje. Chcemy sprawdzić, czy będzie duże zainteresowanie tym połączeniem. Mamy w tej chwili bardzo dobrą dostępność transportową. Łączy nas autostrada A2, S3 i dopiero jeśli się okaże, że jest taka potrzeba, będą uruchomione kolejne połączenia. Jednym z najważniejszych priorytetów, które udało nam się sfinalizować właśnie w tym jubileuszowym roku to  połączenia transgraniczne, dobra komunikacja Gorzów-Berlin oraz Zielona Góra-Berlin, które ruszy już w najbliższym tygodniu. Natomiast połączenie na południu naszego regionu, które jest najkrótszym połączeniem z Berlina do Wrocławia, będzie realizowane od 30 kwietnia br. w weekendy w związku z wydarzeniami w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, którą jest Wrocław. - Będziemy mogli wykorzystać ten "pociąg do kultury" do promocji regionu lubuskiego. Bardzo dziękuję panu premierowi za osobiste zaangażowanie. Długo czekaliśmy na te bezpośrednie połączenia – mówiła marszałek.

Marszałek podziękowała premierowi Brandenburgii również za wsparcie przy uruchomieniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. – O ten kierunek zabiegaliśmy kilka lat. Osobiście odwiedziłam klinikę w Poczdamie, nawiązałam współpracę między tą kliniką a szpitalem wojewódzkim w Zielonej Górze. Od 1 października 2015 r. ruszył kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim. Liczę na współpracę naszych klinicznych szpitali, bo szpital w Zielonej Górze jest już kliniką. W Poczdamie będą odbywały się staże i praktyki oraz wymiana doświadczeń między lekarzami.  

Podczas spotkania z dziennikarzami omówiono także inicjatywy planowane w związku z jubileuszem 25-lecia polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". - W drodze podsumowań jubileuszu 25-lecia odbędzie się wiele spotkań tutaj na pograniczu zarówno w Brandenburgii, jak i naszym regionie w celu dokonania podsumowań, ale też wskazania priorytetów dalszej współpracy.

W trakcie spotkania poruszono także kwestię wdrażania programu INTERREG. Marszałek wyraziła niepokój z powodu opóźnień w sprawie uruchomienia naborów. Premier odpowiedział, że powinno nastąpić przyspieszenie, a na przełomie kwietnia/maja powinny już ruszyć nabory. Rozmowy dotyczyły także planowania przestrzennego, ponieważ Brandenburgii zależy na wypracowaniu wspólnej wizji rozwoju przestrzeni, gdyż od tego zależy zarówno gospodarka, jak i  infrastruktura, szpitale, szkoły. Premier pytał także o stan projektu budowy kompleksu energetycznego Gubin-Brody, gdyż węgiel brunaty jako ważny, konwencjonalny nośnik energii, będzie odgrywał dla Landu Brandenburgia ważną rolą przez najbliższe lata. Pani Marszałek zaproponowała powołanie zespołu ds. planowania przestrzennego i kompleksu energetycznego Gubin-Brody, w skład którego wchodziliby przedstawiciele polskiej i niemieckiej strony. 

Na koniec marszałek zaprosiła premiera D. Woidke na Dni Województwa Lubuskiego, które w tym roku odbędą się w Parku Mużakowskim w Łęknicy, na granicy polsko-niemieckiej pod hasłem „25 lat Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. – Liczę na udział zarówno pana premiera Brandenburgii jak i premiera Saksonii, bo będzie to szczególne miejsce, w którym możemy pokazać światu, że nie ma granicy, że wspólnie zarządzamy dziedzictwem kulturowym. Park Mużakowski, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położony na pograniczu Polski i Niemiec, jest doskonałym miejscem na organizację Dni Województwa Lubuskiego, szczególnie w roku jubileuszu współpracy polsko-niemieckiej – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Święto regionu odbędzie się 25 czerwca br.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z premierem także na temat innego spotkania w Poczdamie, które odbyło się tego samego dnia:  - Dziś odwiedziłam Europejską Akademię Sportu, z którą współpracujemy w zakresie sportu. To była cenna lekcja wymiany doświadczeń. Jeden z wielu projektów, które od 25 lat tutaj wspólnie realizujemy – mówiła marszałek.Sportowa wizyta w Poczdamie

Współpraca między Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie a Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgii (ESAB) była tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem ESAB Manfredem Wothe w Poczdamie. Podczas spotkania pod patronatem marszałek podpisano porozumienie o współpracy między WOSiR i ESAB. - Współpraca Lubuskiego i Brandenburgii obejmuje wiele dziedzin, a sport jest jednym z głównych obszarów współpracy. Nie ma lepszego wychowania, niż wychowanie przez sport, ale trzeba też umieć zarządzać sportem - powiedziała marszałek.

Podczas wizyty w Poczdamie, marszałek Polak towarzyszyli m.in. radny woj. lubuskiego Czesław Fiedorowicz oraz dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski. - Obchodzimy 25-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i dlatego dzisiejsza wizyta pani marszałek w naszej Akademii to bez wątpienia historyczne wydarzenie - powiedział prezes ESAB Manfred Wothe. - Mamy partnerów również w innych krajach, ale żadna z tych form współpracy nie jest tak intensywna, jak właśnie z woj. lubuskim.
M. Wothe wymienił trzy powody, dla których współpraca z WOSiR-em w Drzonkowie i woj. lubuskim jest dla niego priorytetem: - Po pierwsze różnorodność tej współpracy, po drugie punktualność, dzięki której realizujemy na czas wszystkie projekty, a po trzecie ludzki i sympatyczny charakter tej współpracy. Nie muszę, ale chcę współpracować z Lubuskim, bo po prostu mam u Was przyjaciół - powiedział.
Marszałek Polak również podkreślała jubileuszowy wymiar spotkania związany z 25-leciem polsko-niemieckiego traktatu. - Nasza współpraca obejmuje wiele dziedzin, a sport jest jednym z głównych obszarów współpracy Lubuskiego i Brandenburgii - mówiła. - Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wydatków na sport i inwestycje sportowe, liczone per capita. Sport to nasz priorytet. WOSiR w Drzonkowie to nasza marka, ale nie tylko. Budujemy także boiska piłkarskie Orliki, boiska do siatkówki Lubusiki, wdrażamy liczne programy sportowe dla dzieci i młodzieży. Widzę konieczność poszerzenia oferty naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunek wychowawca sportu. Trzeba pamiętać, że jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu lubuskiego jest "zdrowie i jakość życia", co doskonale wpisuje się w nasze sportowe priorytety.
Prezes Wothe omówił zakres działalności ESAB. - Mamy dwutorowy system studiów: część zajęć odbywa się w firmach, które partycypują w kosztach kształcenia, dzięki czemu nasi studenci mają gwarancję pracy w tych firmach, a firmy same kształcą sobie takich fachowców, jakich potrzebują - wyjaśnił.
Temat podchwyciła marszałek Polak: - To jest dokładnie to, czego nam jeszcze brakuje. Obecnie mamy szeroko zakrojone plany związane z edukacją zawodową, chcemy powiązać biznes z edukacją. Tak więc jesteśmy tutaj w dobrym momencie, żeby się od Was uczyć.

Podczas spotkania prezes Wothe i dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski podpisali porozumienie między obiema jednostkami, na mocy którego przyjęto do realizacji harmonogram wspólnych zadań z zakresu sportu i edukacji na rok 2016. Podpisaniu porozumienia patronowała marszałek Polak. - To porozumienie jest kontynuacją rozpoczętych projektów, ale także stanowi otwarcie na nowe zadania - powiedziała.
Wizyta w Poczdamie była też okazją do zwiedzenia obiektów Akademii oraz bezpośrednich roboczych rozmów na temat rozwoju edukacji sportowej z możliwością przeniesienia elementów kształcenia w sporcie do WOSiR Drzonków.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) jest podmiotem świadczącym usługi edukacyjne w zakresie sportu, zdrowia i aktywnego spędzania czasu. Celem ESAB jest wspieranie sportu poprzez kształcenie kadr na poziomie zawodowym, średnim i wyższym. ESAB jest również usługodawcą edukacyjnym doskonalącym pracowników i współpracowników organizacji zrzeszonych w Niemieckim Olimpijskim Związku Sportowym oraz Brandenburskim Związku Sportowym. Zaletą ESAB jest praca na rzecz całego społeczeństwa – od przedszkoli, poprzez szkoły, aż po studia dwutorowe.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenia w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego.

Dzięki placówkom edukacyjnym ESAB jest w stanie towarzyszyć zarówno uczniom, studentom, jak również kwalifikującym się trenerom/instruktorom w ich drodze edukacyjnej poprzez licencjonowanie, certyfikowanie wg wytycznych Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportowego oraz zawodowe i wyższe kształcenie w myśl wspierania ich „kariery w sporcie".

Członkami Kuratorium ESAB są przedstawiciele partnerów: Brandenburgii, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz szwedzkiej Skanii.  Kolejne posiedzenie Kuratorium odbędzie się w tym roku w Zielonej Górze, 19-20.05.2016. ESAB szczególny nacisk kładzie na: sport prozdrowotny, rehabilitacja poprzez sport, włączenie społeczne poprzez sport, sport dla dzieci, sport dla dzieci z otyłością, sport wsparciem w chorobach (układ kostny, układ krwionośny, choroby wieku podeszłego, nadwaga itp.). Kursy instruktorskie – najnowsze trendy na rynku.

W regionie lubuskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt Lubuska Akademia Sportu. Jego celem było nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozszerzenie wiedzy i przekwalifikowanie zawodowe oraz wzrost zdolności komunikacyjnych uczestników projektu i ich aktywności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wzrost ich samooceny i wartości zawodowej. Zrealizowano trzy edycje projektu. Swoje kwalifikacje podniosło ponad 250 osób. Wszystkie edycje projektu otrzymały łączne dofinansowanie w ramach PO KL w wysokości ponad 2,2 mln zł.

 

Lubuskie będzie się promować podczas siatkarskiego święta

W dniach 3-5 czerwca Polska będzie gospodarzem turnieju II dywizji World Grand Prix rundy interkontynentalnej. Jednym z miast – gospodarzy będzie Zielona Góra. O tym jak wykorzystać imprezę do promocji regionu lubuskiego marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z radnym województwa Tadeuszem Pająkiem oraz Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisławem Szablewskim.

World Grand Prix to największa i najważniejsza komercyjna impreza siatkówki żeńskiej na świecie. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 28 reprezentacji narodowych, podobnie będzie i w tym roku. Zwycięstwo w tej wyjątkowej imprezie pozwoli reprezentacji Polski na zdobycie ważnych punktów w światowym rankingu FIVB oraz awansu do I dywizji World Grand Prix, czyli dwunastki najlepszych drużyn świata.

 

Sulechowska uczelnia odpowiada na potrzeby rynku pracy

24 marca br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marian Miłek. Rozmowa dotyczyła współpracy w zakresie uruchomienia nowych kierunków sulechowskiej uczelni, w celu dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb przedsiębiorców. Uczelnia przygotowała również ofertę dla szkolnictwa zawodowego na poziomie licealnym. W spotkaniu uczestniczył radny województwa Klaudiusz Balcerzak.

W tej perspektywie unijnej Lubuskie stawia na szkolnictwo zawodowe oraz współpracę nauki z biznesem, a tym samym dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W ramach RPO L2020 uruchomiony zostanie projekt systemowy w zakresie szkolnictwa zawodowego. Projekt finansowany będzie z dwóch osi priorytetowych: OP- Nowoczesna Edukacja oraz OP9 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej. Środki przeznaczone zostaną na: współpracę z uczelniami, doskonalenie kadry, przygotowanie do egzaminów zawodowych, staże i praktyki uczniów w przedsiębiorstwach.

 

 

NIK pozytywnie o dotacjach na drogi

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkim.

W 2015 r. samorząd województwa lubuskiego otrzymał dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 35.032,6 tys. zł. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.         

Otrzymane środki pozwoliły m.in. na poprawę stanu dróg wojewódzkich oraz zwiększenie bezpieczeństwa na tych drogach. - Dotacja została wykorzystana w całości w 2015 r., a beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgowa środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków i terminowo wywiązał się z ciążących na nim obowiązków sprawozdawczych – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.

Podczas kontroli badaniem objęto sześć zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami z dotacji w łącznej kwocie 4,109,1 tys. zł i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją w łącznej kwocie 389,6 tys. zł (co stanowiło łącznie 55,8 proc. kwoty dotacji przyznanej na budowę i przebudowę dróg) i ustalono m.in., że zadania zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie zgodnie z dokumentacją kontraktową i odebrane bez uwag, faktury za realizowane zadania oraz dostarczone przedmioty zostały uregulowane terminowo.

 

 

Ruszył konkurs na prowadzenie LCW

Jeśli posiadasz doświadczenie w ramach wspierania, odbudowywania, promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu, a także prowadzenia działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki zostań operatorem prowadzącym Lubuskie Centrum Winiarstwa. 23 marca br. ruszył konkurs, termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz konsorcja tych podmiotów, prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie zgodnym z wymogami konkursu. 

Operator musi realizować cele związane m.in z promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturowo-turystycznych. Operator będzie ponosił jedynie koszty eksploatacyjne. Jeśli spełni wymagania i przedstawi ciekawą, wartościową koncepcję funkcjonowania, otrzyma w użytkowanie znakomicie przygotowany obiekt, który spełnia funkcje reprezentacyjne, turystyczne, naukowo-dydaktyczne, muzealne i wystawiennicze.

Obiekt posiada m.in salę konferencyjną, biura, salę pokazową, strefę cateringową. Przylega do niego piękna winnica. Obiekt musi być dostępny dla Lubuszan i turystów, środowisk winiarskich i naukowych. Zadaniem operatora będzie prowadzenie m.in sklepu z lubuskimi i polskimi winami oraz produktami regionalnymi. Umowa będzie zawarta na dwa lata.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu prowadzącego Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, które zostało wybudowane w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne", dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Operator będzie realizował w siedzibie Centrum zadania Samorządu Województwa Lubuskiego związane z celami ww. projektu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Zadania Operatora:

Głównym zadaniem Operatora będzie prowadzenie LCW poprzez realizację poniższych celów:

- wspieranie, odbudowywanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu i ofert kulturowo-turystycznych,

- przyczynianie się jednocześnie do odrodzenia tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki,

- propagowanie wyrobów regionalnych,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie zaplecza kulturalno-szkoleniowego,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie usług gastronomicznych.

Operator zobowiązany będzie do świadczenia wyłącznie następujących rodzajów działań w siedzibie LCW:  

- sprzedaży, w tym sprzedaży regionalnych produktów tradycyjnych, biletów, itp.

- usług gastronomicznych,

- wynajmu powierzchni,

- usług turystycznych,

- usług promocyjnych,

- organizacji wydarzeń.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 roku godzinie 15:30

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, KANCELARIA OGÓLNA

Kryteria wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert będzie przeprowadzona dwuetapowo tj.:

Etap 1 obejmuje weryfikację spełnienia warunków formalnych przystąpienia do postępowania konkursowego.

Etap 2 obejmuje merytoryczną ocenę przedłożonej oferty. Wybór zostanie dokonany w oparciu o sumę punktacji poszczególnych kryteriów

Kryterium nr 1 – dostępność obiektu dla odwiedzających tj. godziny otwarcia LCW od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia LCW w weekendy liczone są podwójnie np. otwarcie obiektu w godzinach 10:00-16:00 w sobotę będzie liczone jakby obiekt otwarty był 12h.

Dodatkowe punktowana będzie dostępność obiektu w dni wolne od pracy tj.1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 maja (Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 26 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Kryterium nr 2 - doświadczenie w zakresie przedmiotu postępowania konkursowego, tj. doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia działalności na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki, w tym np. działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki

Kryterium nr 3 - koncepcja działania LCW, w której należy uwzględnić plan rozwoju obiektu, oferowanych pakietów turystycznych, formę prowadzenia punktu gastronomicznego np. kawiarni, restauracji itp.

Kryterium nr 4 – liczba współpracowników/partnerów o istotnym znaczeniu dla prowadzenia i rozwoju LCW, których współpraca ma swoje odzwierciedlenie w opisie koncepcji działania LCW np. restauratorów, producentów produktów tradycyjnych, podmiotów prowadzących działalność na rzecz rozwoju na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki. Podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające współpracę np. umowy współpracy, listy intencyjne itp.

Kryterium nr 5 – dostępność produktów tradycyjnych z listy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - liczba dostępnych produktów tradycyjnych w prowadzonym sklepie.

Kryterium nr 6 – oferta LCW -liczba planowanych do organizacji wydarzeń otwartych dla społeczeństwa np. degustacji, jarmarków produktów tradycyjnych, świąt itp. Podmiot zobowiązany jest przedstawić harmonogram wydarzeń wraz z krótkim ich opisem, które planuje zorganizować w danym roku.

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

http://www.bip.lubuskie.pl/389/1791/Ogloszenie_o_konkursie_otwartym_na_wybor_Operatora_prowadzacego_Lubuskie
_Centrum_Winiasrtwa_w_Zaborze/
Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.plPomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

Aktualności z Urzędu Miasta