Zielona Góra,

poniedziałek, 1 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego


GZ.II.0620.1.20.2016                                                                                Zielona Góra, 01.02.2016 r.

Newsletter nr 20

 

 

 

20-lecie Lubuskiej Rodziny Katyńskiej

W najbliższy wtorek, 2 lutego br., o godz. 12:00, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia Lubuskiej Rodziny Katyńskiej Stowarzyszenia Zielona Góra. Podczas spotkania wyróżnienia otrzymają zasłużeni członkowie organizacji oraz osoby wspierające jej działalność. W uroczystości udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Lubuska Rodzina Katyńska Stowarzyszenie Zielona Góra jest zrzeszona  w Lubuskiej Radzie Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych - organie opiniodawczo/doradczo/konsultacyjnym przy Zarządzie Województwa Lubuskiego. Sprawy związane ze statusem oraz działalnością organizacji tych środowisk zostały w skali całego kraju uregulowane na drodze prawnej począwszy od roku 2009, ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (,,zadaniem administracji rządowej realizowanym przez samorząd województwa jest wykonywanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowisk kombatanckich oraz koordynację ich działań"), czyli zagadnienia te ,,przeszły'' z gestii wojewodów do marszałków województw.

Początki powstania Stowarzyszenia sięgają grudnia 1994 roku, kiedy to właśnie z inicjatywy ZR ,,S", związków kombatanckich, historyków i innych osób zainteresowanych powstał w Zielonej Górze Komitet Katyński. Przewodniczącym wybrano dr Andrzeja Toczewskiego, a sekretarzem Włodzimierza Boguckiego. Celem działalności było zrzeszenie osób rodzinnie związanych z ofiarami sowieckich mordów w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

20 lutego 1995 roku odbyło się zebranie Rodziny Katyńskiej - powołano Grupę Inicjatywną i dokonano rejestracji w Sądzie Wojewódzkim. Właśnie w lutym 2016 obchodzimy Jubileusz 20-rocznicy i uroczystości z nim związane.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 43 osoby (37 członków zwyczajnych oraz 6 członków honorowych), na jego czele stoi 7-osobowy zarząd, któremu prezesuje Fryderyk Cielecki (po śmierci 13 marca 2014 roku długoletniego prezesa - Włodzimierza Boguckiego).

 


Lubuskie inwestuje w ochronę zdrowia

W tym roku samorząd województwa przeznaczył na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia 6,5 mln zł. 1 lutego br. podpisane zostały pierwsze umowy: na zakup ambulansu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz odnowienie elewacji Pałacu w Zaborze będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki.  - Startujemy z pierwszymi umowami, ale będzie ich znacznie więcej. Środki te przeznaczone zostaną na niesłychanie ważne i potrzebne inwestycje – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Nowy ambulans dla zielonogórskiego pogotowia

300 tys. – to kwota, która trafi do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze z przeznaczaniem na zakup ambulansu. - Zakupimy łącznie dwa ambulansy. Jeden ze środków własnych, a drugi dzięki środkom z budżetu województwa. Obecnie mamy ich 9. Ostatni zakupiony został w 2012 roku. Jest więc potrzeba wymiany taboru. Będą to ambulansy z wyposażeniem, które będą służyły mieszkańcom – wyjaśniła Barbara Król – dyrektor Stacji.

Kolejne inwestycje  w Zaborze

1,1 mln zł trafi z kolei do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Kwota ta przeznaczona zostanie na odnowienie wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu, który jest siedzibą Centrum (1 mln zł) oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym (100 tys. zł). - Jestem bardzo zadowolony. Pani marszałek obiecała, że remont elewacji zostanie zakończony i dotrzymała słowa. Dzięki tej renowacji pałac w Zaborze będzie na pewno jednym z piękniejszych zabytków Ziemi Lubuskiej, który będzie kolejną atrakcją turystyczną na lubuskim Szlaku Wina i Miodu – podkreślał dyrektor ośrodka Krzysztof Krzyżanowski.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest szpitalem funkcjonującym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia lub do chwili ukończenia nauki w szkole średniej).

W strukturze SPZOZ CLDiM jest Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w skład którego wchodzą trzy pododdziały szpitalne :

 • Pododdział Psychiatryczny Dla Dzieci,
 • Pododdział Psychiatryczny dla Młodzieży,
 • Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny dla Dzieci i Młodzieży i Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Dzieci przebywające w naszej placówce są objęte nauczaniem w funkcjonującym przy Centrum Zespole Szkół Specjalnych.

Do dyspozycji pacjentów jest nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny oraz obiekty sportowe: boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala gimnastyczna, basen odkryty. - To jedyny taki szpital w Polsce – jednoprofilowy, zajmujący się schorzeniami psychicznymi dzieci. Przyjmujemy pacjentów z całego kraju. 50% naszych pacjentów pochodzi spoza województwa lubuskiego. Cieszymy się bardzo dobrą sławą. To jest szpital, który gwarantuje doskonałe warunki, których naprawdę mogą nam pozazdrościć inni – podkreślał dyrektor.

Szpital dysponuje 80 łóżkami. W ubiegłym roku z usług ośrodka skorzystało 900 pacjentów.
Zobacz:
Inwestycje w ochronę zdrowia 2016

Jednak jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, wydatki na inwestycje to nie wszystko. -Budżet w zakresie ochrony zdrowia jest większy. Będziemy finansować kierunek lekarski  i w tym roku jest to kwota 3,5 mln,  zgodnie z wnioskiem rektora, a także programy profilaktyczne i zdrowotne – wyjaśniła.Kocham Cię badać - biała sobota w lubuskich szpitalach

Kocham Cię badać – brzmi prowokacyjnie? I o to chodziło! To hasło tegorocznej „białej soboty", która odbędzie się w dwóch największych lubuskich szpitalach 6 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. – Hasło nawiązuje to tego, że swoich najbliższych kochamy tak bardzo, że powinniśmy razem chodzić na badania, pilnować terminów, dbać o siebie nawzajem – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Biała sobota to po prostu okazja do zrobienia darmowych badań, skorzystania z porad lekarskich, ale też refleksji nad własnym zdrowiem. Do inicjatywy Elżbiety Anny Polak, marszałek województwa, przyłączyły się dwa największe szpitale w regionie: Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – Nasze dwa największe szpitale otwierają się na bezpłatne badania w zakresie profilaktyki nowotworów z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, który przypada 4 lutego. Oferta badań skierowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn – wyjaśniła marszałek.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Ul. Dekerta 1

6 lutego 2016 r. (sobota) godz. 8.00-12.00

 1. Wykonywanie badań przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów. W tym dniu szpital wykona bezpłatnie badanie PSA (test pozwalający na wykrycie bezobjawowego raka prostaty – do 50 mężczyzn) i badanie CA125 (antygen nowotworowy wykorzystywany w diagnostyce nowotworów głownie raka jajnika – dla 50 kobiet)
  2. Naukę samobadania piersi
 2. Profilaktykę tytoniową i sposoby na skuteczne pozbycie się nałogu.
 3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 4. Profilaktykę wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania.
 5. Profilaktykę raka szyjki macicy (zachęcanie do wykonywania badań cytologicznych)
 6. Rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – zdrowy styl życia, zdrowe żywienie
 7. Materiały edukacyjne

Uwaga !!! LICZBA BADAŃ OGRANICZONA

Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o.

Ul. Zyty 26

6 lutego 2016 r. (sobota) godz. 10.00-13.00

 1. Bezpłatne badania cytologiczne i możliwość skorzystania z porady ginekologa (Izba Przyjęć Klinicznego Oddziału Położnictwa i Ginekologii)
 2. badanie PSA (test pozwalający na wykrycie bezobjawowego raka prostaty)
 3. badanie CA125 (antygen nowotworowy wykorzystywany w diagnostyce nowotworów głownie raka jajnika)
 4. Konsultacje medyczne - udzielanie porad przez lekarza onkologa (poradnia onkologiczna)
 5. Nauka samobadania piersi (poradnia onkologiczna)
 6. Profilaktyka antynikotynowa (poradnia onkologiczna)
 7. Akcja informacyjna- materiały edukacyjne odnośnie chorób nowotworowych (poradnia onkologiczna)
 8. Możliwość zwiedzania Zakładu Radioterapii i zapoznania się z nowymi metodami leczenia promieniami.

KOCHAM CIĘ BADAĆ  - to hasło przewodnie tegorocznej „białej soboty". Akcja ma na celu zachęcenie kobiet, mężczyzn, par i całych rodzin do zwrócenia większej uwagi  swoich bliskich na profilaktykę nowotworową.

Biała sobota organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, który jest obchodzony jest od szesnastu lat. Ustanowiony został 4 lutego 2000 roku na Światowym Szczycie Walki z Rakiem. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. Lubuskie obchody tego święta zaplanowano na sobotę 6 lutego br. Tradycyjnie już wydarzenie patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak, która w Urzędzie nadzoruje bezpośrednio obszar ochrony zdrowia. Oprócz Urzędu i Szpitali współorganizatorami akcji są  Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Rak w czołówce naszych chorób

Statystyki ciągle jeszcze wskazują, że rak jest w czołówce chorób, na które umierają Lubuszanie. Przyjęta przed rokiem Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 mówi o tym, że nowotwory są na drugim miejscu w strukturze zachorowalności Lubuszan – według wskaźnika na 10 tys. osób zachorowalność w Lubuskiem wynosiła: 108,75 w 2009 r., 118,96 w 2010 r., 128,66 w 2011 r. i 127,88 w 2012 r. Rak jest też jedną z głównych przyczyn zgonów mieszkańców naszego regionu.

Wybrane przyczyny zgonów w województwie lubuskim w latach 2005-2011

 Wyszczególnienie

2005

2007

2009

2010

2011

w %

Choroby układu krążenia ogółem

41,6

42,8

46,2

45,2

43,0

Nowotwory ogółem

26,1

25,8

24,7

25,9

26,2

Choroby układu oddechowego ogółem

5,0

4,4

4,6

4,4

4,2

Samobójstwa %

1,6

1,8

2,1

2,2

2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020

 Urzędnicy badają się przez cały rok

Przypominamy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego mają możliwość wykonywania badań profilaktycznych przez cały rok. W urzędzie obowiązuje Zarządzenie Marszałka dotyczące kampanii „Urzędnik chodzi na badania", które stanowi, że kto idzie na badania w ramach narodowych programów profilaktycznych w godzinach pracy, ten nie musi odrabiać czasu poświęconego na wizytę u lekarza. – To się zdecydowanie pracodawcy opłaca! Bo lepiej, żeby pracownik wyszedł na godzinę na badania i był zdrowy. Przecież dziś nowotwory wcześnie wykryte są całkowicie wyleczalne. A późne stadia choroby niestety wiążą się z długotrwałymi zwolnieniami. Tego po prostu chcemy uniknąć – wyjaśnia marszałek. Za ten pomysł w 2014 roku Urząd Marszałkowski otrzymał nagrodę – „Panteon Administracji Polskiej".Apel marszałków w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej

Marszałkowie Województw Polski Zachodniej w trosce o skuteczną realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r., apelują o pilne podjęcie działań planistycznych i dokumentacyjnych dla Odrzańskiej Drogi Wodnej. 15 stycznia br. we Wrocławiu w czasie spotkania związanego z inicjatywą „Partnerstwo-Odra" marszałkowie województw podpisali Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.     

- Odrzańska Droga Wodna jest unikalnym, transgranicznym ogniwem łączącym północ z południem, wschód z zachodem, wokół którego została ukształtowana sieć osadnicza makroregionu Polski Zachodniej. Podjęcie działań przygotowawczych dla urzeczywistnienia programu kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, przybliży szansę na ożywienie transportu na kierunku północ-południe poprzez budowę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, w tym udrożnienie Odry i jej pełne włączenie do sytemu śródlądowych dróg wodnych Europy i Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. (...) Zagospodarowanie i aktywizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie silnym impulsem rozwojowym dla terenów przyległych. Przywrócenie i rozwój transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej, z wykorzystaniem śródlądowych portów rzecznych na Odrze stanowić będzie również dodatkowy impuls rozwojowy dla makroregionu Polski Zachodniej – czytamy w postulacie marszałków.

Dla dynamizacji procesów rozwojowych w Polsce konieczny jest wzrost znaczenia i wykorzystania gospodarczego Odry, w szczególności w zakresie żeglugi śródlądowej. Będzie to możliwe przy dalszym zaangażowaniu władz państwowych dopiero wtedy, gdy zrealizowane zostaną inwestycje służące kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, a te wymagają w pierwszej kolejności przygotowania nowoczesnego dokumentu planistycznego, a następnie m.in. zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.        

Apel w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej
Oświadczenie w sprawie połączenia Gorzów Wlkp.- Berlin

28 stycznia br. odbyły się trójstronne rozmowy dotyczące uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin., w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa, spółki Przewozy Regionalne oraz jej podwykonawcy – spółki Arriva. Strony zgodnie oświadczyły, że są zainteresowane współpracą i ustaliły warunki umowy. Poniżej publikujemy wspólne oświadczenie wszystkich stron rozmów.

OŚWIADCZENIE

28 stycznia br. odbyły się trójstronne rozmowy, w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa, spółki Przewozy Regionalne oraz jej podwykonawcy – spółki Arriva. Strony potwierdziły, że są zainteresowane uruchomieniem bezpośredniego połączenia na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin, o podwyższonym standardzie oraz bez konieczności postoju na granicy, w terminie 12 marca do 10 grudnia br. Umowa miałaby charakter pilotażowy i nie może być podpisana na dłuższy czas z uwagi na planowany remont estakady w Gorzowie Wlkp., którego rozpoczęcie zarządca infrastruktury datuje na grudzień 2016 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy jest również związany z obligatoryjnym terminem korekty rozkładu jazdy na sezon 2017.

Podtrzymano wcześniejszą propozycję uruchomienia dwóch połączeń z Gorzowa Wlk. do Berlina oraz jednego połączenia z Berlina do Gorzowa. Strony ustaliły, że stawka za tzw. pociągokilomter na realizację zamówienia nie może być wyższa niż średnia stawka obowiązująca na pozostałych połączeniach w regionie lubuskim. Strony zaproponowały kwartalne rozliczenia należności w oparciu o wskaźnik obłożenia. Przewozy Regionalne niezwłocznie sprawdzą możliwość realizacji tego rozwiązania.

Wynegocjowane warunki wymagają zgody Zarządu Województwa Lubuskiego, który zajmie się sprawą niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej oferty przewoźnika. Oferta zostanie przedłożona także radnym województwa podczas najbliższej sesji sejmiku, 8 lutego 2016 r.

Zarząd Województwa         Spółka Przewozy                 Spółka

Lubuskiego (-)                 Regionalne (-)                 Arriva (-)
Karnawałowy jarmark smaków

Karnawał bez regionalnych pyszności? Nie w Lubuskiem! Wiedzą o tym Lubuszanie, którzy w przedostatnią sobotę karnawału tłumnie przybyli do Lubuskiego Centrum Winiarstwa. - Takie wydarzenia, jak to dziś pokazuje, że to właśnie tutaj bije serce lubuskiego winiarstwa. To także doskonałe miejsce do promocji produktów regionalnych, które są naszym prawdziwym dziedzictwem - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas jarmarku można było zaopatrzyć się w wyśmienite lubuskie wina oraz zdrowe produkty regionalne, takie jak sery, miody, wędliny czy ryby oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych.

Każdy, kto 30 stycznia odwiedził Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze mógł się zaopatrzyć w wyśmienite produkty regionalne. Sery Pani Jadwigi Czerwczak oraz wyroby z Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego QZKO, wyroby mięsne z Masarni Motyka, miód z Gospodarstwa Rolno-Pszczelarskiego w Gralewie koło Santoka, chleby z piekarni tradycyjnej Ryszarda Kapicy oraz Gospodarstwa Malinówka Magdaleny i Sylwestra Świderskich, a także pyszne jabłka, ryby i wiele innych przysmaków. Można było również kupić wyroby następujących lubuskich winnic: Winnica Miłosz, Winnica Julia, Winnica Ingrid, Winnica Kinga oraz Winnica Hikki.
Marszałek Elżbieta Polak zapewniała jednak, że niedługo produkty regionalne będzie można nabyć nie tylko od święta: - Dziś rozmawiałam ze stowarzyszeniem producentów regionalnych, którego szefem jest pan Motyka, żeby te produkty można było dostać nie tylko wtedy, kiedy odbywa się tu jakieś wydarzenie, tylko codziennie. Chcemy, aby powstał tutaj sklep z produktami regionalnymi oraz witryna winiarska i jest zgoda. Dzięki temu każdy - my Lubuszanie oraz turyści - podróżując szlakiem wina i miodu będzie mógł zaglądając na winnice zaopatrzyć się w produkty regionalne i skosztować wina - wyjaśniła.
Podczas imprezy najmłodsi Lubuszanie uczestniczyli w warsztatach rękodzieła. Tym razem powstało wiele pięknych, karnawałowych masek, które spokojnie mogły konkurować z weneckimi. Z kolei autorska pracownia rękodzielnicza „Spod Hebelka" zaprezentowała sposoby wykonywania ozdób z drewna. Podczas imprezy można było także spróbować pysznych pączków i faworków.
Polecamy film z Karnawałowego Jarmarku w Lubuskim Centrum Winiarstwa autorstwa Mariusza Kapały. Film dostępny na stronie Gazety Lubuskiej. Zobacz
TUTAJ


 

Stypendia dla młodych, uzdolnionych sportowców

Już po raz dziewiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 11 marca 2016 roku.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1)     reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2)     reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3)     zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4)     byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5)     byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra

lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2016 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.lubuskie.pl/w zakładce Stypendia

 

 

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Brukseli

Uwaga młodzi Lubuszanie! Rozpoczynamy nabór do ostatniej edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Brukseli

Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku 18-25 lat do zgłaszania chęci udziału w ostatniej już edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w ramach projektu „yBBregions", która odbędzie się od 11 do 24 kwietnia 2016 r. w Brukseli. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie poprzez rejestrację na stronie internetowej projektu do 21 lutego br.

Celem wymiany młodzieży jest nieformalne uczenie się na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, inicjatyw wspólnotowych oraz działania instytucji UE oraz polityk wspólnotowych zwłaszcza tych odnoszących się do młodzieży od strony praktycznej, m.in. poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami instytucji unijnych, innych organów doradczych UE czy też organizacji europejskich. Ponadto, dwutygodniowy pobyt w Brukseli daje szansę bliższego poznania kultur krajów uczestniczących w projekcie i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z Włoch, Chorwacji i Słowacji a także korzystając z okazji pobytu w Belgii - turystycznego odkrywania tego kraju i jego stolicy.

Uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie, przejazd do i z Brukseli, bilety komunikacji publicznej w Brukseli a także zakwaterowanie i wyżywienie. Mając na uwadze fakt, że językiem roboczym projektu jest język angielski, do udziału w działaniu konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zapraszamy wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions do zgłaszania chęci udziału w II turze wiosennej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności prosimy o uprzednią rejestrację na stronie http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ informujemy iż od dziś (1 lutego) do 21 lutego 2016 r., wszyscy użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu:

MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura II – WIOSNA 2016, która odbędzie się w terminie od 11 do 24 kwietnia 2016 roku w Brukseli.

W IV - ostatniej już edycji międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu i zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE SPRING 2" (osoby dotąd nie zarejestrowane prosimy o stworzenie profilu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy

- i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

Jednocześnie, informujemy, że ze względu na konieczność zachowania równowagi płci w projekcie poprzez równą ilość kobiet i mężczyzn biorących udział w jego działaniach (zgodnie z założeniami aplikacji o dofinansowanie z programu „Youth in Action", Działanie 4.6. Partnerstwa w ramach zaproszenia do składania wniosków EACEA/06/2013 – w części IV wdrożenia projektu -opisie szczegółowym na temat równych szans zaangażowania uczestników obu płci).

W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na stronie projektu yBBregions.

Projekt "yBBregions – Youth and Brussels Based" jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013

 

 

Lubuskie wśród gigantów walczących o efektywną energetykę odnawialną

W Berlinie odbyło się spotkanie konsorcjum „WindNODE". Gremium to zostało wybrane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki do realizacji projektu flagowego inteligentnych energii, który zakłada efektywne wykorzystanie źródeł odnawialnych. Wśród partnerów projektu oprócz województwa lubuskiego można znaleźć takie firmy, jak: Bosch, Tauron, Siemens i Volkswagen. W konferencji odbywającej się w stolicy Niemiec udział wzięła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Konsorcjum to stosunkowo młoda, bo powstała w 2015 roku inicjatywa, w którą jako partner transgraniczny włączyło się także województwo lubuskie. „WindNODE" swoim zasięgiem obejmuje teren wschodnich Niemiec i jak głoszą jego założyciele ma być: „wkładem w przełom w polityce energetycznej". Program ma na celu sprawną integrację źródeł odnawialnych, dużej mocy sieci energetycznych i odbiorców energii w oparciu o sieci teleinformatyczne i cyfrowe. Mówiąc bardziej obrazowo chodzi o wykazanie efektywności odnawialnych źródeł energii, szczególnie tych opartych na energii wiatrowej.

- Najważniejsze jest to, że w powstałym po stronie niemieckiej projekcie, istnieje możliwość tego, aby polskie firmy mogły w nim uczestniczyć. Chodzi tu głównie o nasze podmioty naukowe, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży informatycznej - mówi Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa.

Warty kilkaset milionów euro budżet programu pochodzi od rządu niemieckiego i prywatnych przedsiębiorców, którzy wspólnie z partnerami projektu chcą wprowadzić w życie projekt „Demonstrator". Chodzi o to, aby na przykładzie pewnej ilości wybranych w danym regionie odbiorców wykazać, że inteligentne zarządzanie energią uzyskiwaną ze środków odnawialnych może być dużo bardziej efektywne

Od powstania w 2015 r. konsorcjum konsekwentnie dąży do realizacji wyznaczonych celów. Wyrazem tych działań jest m.in. konferencja zorganizowana w Berlinie. Podczas konferencji rozmawiano o „przełomie energetycznym z punktu widzenia odbiorcy", czy też zaawansowaniu programu „WindNODE". - To tematy bardzo ważne, ale i bardzo złożone, dlatego ważne jest aby rozmawiać o nich w jak największych gremiach, które dobrze znają specyfikę branży energii odnawialnych - twierdzi Alicja Makarska.

W skład „WindNODE" wchodzą partnerzy z różnych dziedzin gospodarki i nauki. Oprócz światowych gigantów jak Siemens i Volkswagen, znajdziemy tu także mniej znanych na polskim rynku, ale równie dużych graczy m.in. 50Hertz Transmission GmbH.

 

Ogólnopolski Dzień Transplantacji: Lubuskie mówi przeszczepom głośne TAK

50 lat po pierwszym przeszczepie nerki w Polsce także Lubuskie świętuje i namawia do podpisywania oświadczeń woli. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Po feriach odbędzie się konferencja adresowana do lubuskiej młodzieży z udziałem specjalistów i koordynatorów transplantologicznych – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. (piątek) w godz. 12.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja adresowana do uczniów lubuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Wojciech Świtała, ordynator Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o.

O swoich doświadczeniach opowiedzą także mężczyzna, który był dawcą szpiku oraz 17-letnia zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę.

Chętne szkoły mogą zgłaszać udział kilkuosobowych grup uczniów wraz z opiekunem do 5 lutego 2016 r. elektronicznie na adres sekertariat.dz@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numer 68 45 65 503.

 

Na FACEBOOKU jeszcze szybciej!

Każdego dnia w newsletterze przesyłamy Państwu NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI dotyczące województwa lubuskiego. Informacje te można otrzymywać jednak JESZCZE SZYBCIEJ I WYGODNIEJ. Wystarczy polubić profil urzędu marszałkowskiego na facebooku, gdzie wiadomości o najistotniejszych dla naszego regionu wydarzeniach pojawiają się 24 godziny na dobę. Zachęcamy do dołączenia do coraz liczniejszego grona Lubuszan, które towarzyszy nam na profilu UMWL.

LINK do profilu:

https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Lubuskiego-104442609633150/

 

 

Nowa pula dotacji na prace przy lubuskich zabytkach

W budżecie na 2016 r. na ochronę zabytków położonych na terenie województwa lubuskiego zabezpieczono milion złotych.  Wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budowlach wpisanych do rejestru można składać w dniach 1–31 stycznia.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego oraz wzór wniosku znajduje się na stronie www.lubuskie.pl w ikonce Ochrona zabytków Województwa Lubuskiego [TUTAJ]  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Aktualności z Urzędu Miasta