Zielona Góra,

poniedziałek, 2 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.206.2015                                                                                Zielona Góra, 02.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 206

 

 

 

Coraz większy ruch na lotnisku w Babimoście

4,9 tys. – tylu pasażerów we wrześniu tego roku obsłużył port lotniczy Zielona Góra Babimost. To – jak podaje Radio Zachód - pięciokrotny wzrost w porównaniu do zeszłego roku. Tak znaczny wzrost liczby pasażerów spowodowany był przejęciem lotów wakacyjno–czarterowych z remontowanego w tym okresie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. - Załoga Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście sprostała wyzwaniu jakim było sprawne przyjęcie ruchu czarterowego. Pokazaliśmy, że mamy potencjał. Teraz musimy się postarać, żeby przewoźnicy u nas zostali – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przekierowanie lotów z Ławicy do Babimostu trwało od 21 września do 11 października. Loty przekierowane były z Poznania do Zielonej Góry ze względu na remont drogi startowej na lotnisku w Poznaniu-Ławicy. W sumie, w tym okresie z Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost odbyło się 30 lotów wakacyjno- czarterowych. Operatorami byli przewoźnicy tacy jak: ENTER AIR,  Small Planet  oraz  niemiecki SUNExpres. Loty odbywały się m.in. w następujących kierunkach: Antalia (Turcja);  Majorka i Teneryfa (Hiszpania);  Korfu , Rodos , Kos (Grecja);  Agadir (Maroko);  Dubrownik (Chorwacja).

Operacja była prawdziwym sprawdzianem dla lotniska w Babimoście. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak – zdanym na piątkę. Dodaje też, że sprawna obsługa to zasługa inwestycji wykonanych w porcie.  - Nie były to duże pieniądze, jedynie 16 mln zł, ale udało nam się wyposażyć lotnisko we wszystko co niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Wyremontowaliśmy płytę lotniskową, lotnisko jest ogrodzone, mamy strażnicę służb ratowniczych, system meteorologiczny AWOS i przede wszystkim, mamy system ILS, który jest najważniejszy z punktu widzenia bezpiecznego podchodzenia do lądowania – wyjaśniła.

Statystycznie – jak podaje Radio Zachód - w miesiącu w Babimoście odprawianych jest około tysiąca pasażerów. W całym III kwartale 2015 było to 6,8 tys. osób. – Pokazaliśmy, że stać nas na to, aby obsługiwać dużą ilość operatorów lotniczych. Teraz musimy się postarać, aby przewoźnicy czarterowi zostali z nami na dłużej – dodaje marszałek.

 

Sport łączy polsko-niemieckie pogranicze

15 lat współpracy województwa lubuskiego, ze szczególnym udziałem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie z Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgia oraz wspólne projekty w nowej unijnej perspektywie to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i dyrektora WOSiR Bogusława Sułkowskiego z Manfredem Wothe – prezesem Akademii, które odbyło się 30 października br.

Celem spotkania było przygotowanie posiedzenia Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia (ESAB), którego członkiem poza przedstawicielami Brandenburgii są województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Posiedzenie planowane jest w Zielonej Górze na 19.05.2016 r.

Kuratorium ESAB podejmuje działania na rzecz rozwoju trójstronnej współpracy pomiędzy Brandenburgią, woj. lubuskim i woj. zachodniopomorskim w zakresie: zadań sportowych, rekreacyjnych, edukacji w sporcie, podnoszenia świadomości zdrowotnej poprzez sport, propagowania ruchu wśród wszystkich grup wiekowych, inkluzji społecznej poprzez sport, przenoszenia dobrych praktyk oraz inicjowania partnerstw i wspólnych projektów.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenie w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego - największego, najbardziej aktywnego partnera województwa lubuskiego. Ma udział w tworzeniu struktur o zasięgu lokalnym, federacyjnym oraz transnarodowym, doradztwa w zakresie komunalnego planowania zagospodarowania przestrzeni publicznej pod obiekty sportowe.

Województwo lubuskie prowadzi współpracę z Brandenburgią w obszarze sportu od roku 2004. WOSiR Drzonków jest od lipca 2014 r. członkiem Europejskiej Sieci Akademii Sportu.

Manfred Wothe - prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia, wieloletni partner woj. lubuskiego w działaniach związanych ze sportem, w szczególności edukacją sportową. Inicjator polsko-niemieckich partnerstw oraz projektów na pograniczu Lubuskie-Brandenburgia, m.in.:

- partnerstwo WOSiR Drzonków z Centrum Edukacji i Sportu w Lindow,

- członkostwo w Europejskiej Sieci Akademii Sportu.

-  projekty sportowe, edukacyjne, marketingowe z Brandenburgią w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.

 

 

Ochrona zdrowia w nowej perspektywie unijnej

29 października br. odbyła się konferencja szkoleniowa na temat nowych możliwości wzmocnienia ochrony zdrowia – w kontekście centralnych i regionalnych programów unijnych. W konferencji udział wzięli eksperci z Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele lubuskich podmiotów leczniczych. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie – mówiła otwierając spotkanie jego inicjatorka, marszałek Elżbieta Anna Polak. Uczestnicy spotkania dowiedzieli  się jakie są oczekiwania ministra zdrowia, kiedy ruszą programy dedykowane ochronie zdrowia oraz kiedy ruszą konkursy w tym zakresie.

W obecnej perspektywie 2014-2020 kwota na ochronę zdrowia w Polsce jest trzykrotnie większa niż wcześniej i wynosi 12 mld zł. Środki te dają szansę na rozwój, jakiego dotąd nie było. - Cieszę się, że są jednak pieniądze na ochronę zdrowia w nowej perspektywie. Komisja Europejska bardzo długo zapowiadała, że takich środków nie będzie, ponieważ nie była zadowolona z rezultatów i efektów tego rozliczenia. Negocjacje zakończyły się jednak powodzeniem – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisja Europejska oczekuje, że fundusze unijne na ochronę zdrowia będą wydawane w sposób komplementarny. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia opracowało dokument „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Opisano w nim strategiczne podejście , niezbędne do sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom: priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji, projektowane działania na lata 2014-2020 i ich ramy realizacyjne. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak lubuskie projekty doskonale wpisują się w założenia polityki spójności. - Ukierunkowanie polityki w ochronie zdrowia sprzyja nam w regonie lubuskim, ponieważ dużo wcześniej przyjęliśmy naszą strategię ochrony zdrowia i w niej wpisaliśmy dokładnie  takie priorytety, jak pan minister sobie życzył. To ukierunkowanie w obszarze onkologii – rozwój centrum onkologii w Zielonej Górze, budowa radioterapii w Gorzowie, działania mające na celu rozbudowę szpital a w Zielonej Górze o Centrum Matki i dziecka. Koordynatorem tych wszystkich działań, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej będzie oczywiście Ministerstwo Zdrowia.

Określone w „Policy paper” cele operacyjne to:

  • Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
  • Przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
  • Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia.
  • Wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrze społecznych.

„Policy paper” określa także szczegółowo, jakie narzędzia będą służyły realizacji tych celów.

Możliwości finansowania projektów w zakresie ochrony zdrowia ze środków centralnych omówione zostały przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia: Dariusza Juszczyńskiego oraz Michała Rynkiewicza. Zobacz prezentację  O możliwościach jakie daje Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 opowiedziała Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Monika Zielińska. Zobacz Prezentację

O projektach transgranicznych mówił z kolei Maciej Nowicki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej.

 

Wznowienie sesji Sejmiku

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, przerwana 12 października br., zostanie wznowiona 4 listopada 2015 r. o godz. 11.00. Radni obradować będą w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Województwa Lubuskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:
- instytucji kultury,
- jednostek ochrony zdrowia,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
8. Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/95, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie braku prawnych możliwości odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska po roku 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

 

 

Będzie nowa siedziba biblioteki lekarskiej

28 października br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z władzami Głównej Biblioteki Lekarskiej: dyrektorem dr Wojciechem Giermaziakiem oraz zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych Robertem Gutem. Rozmowa dotyczyła przeniesienia siedziby zielonogórskiego oddziału ze szpitala w Zielonej Górze do budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nowa siedziba ma zapewnić lepszy dostęp no najnowszej wiedzy naukowej studentom kierunków medycznych.

W nowej siedzibie biblioteki lekarskiej znajdzie się ponad 15 tys. wydawnictw w formie drukowanej. Zapewni ona także dostęp do bazy naukowej w systemie elektronicznym, co da możliwość korzystania z bazy naukowej z całego świata. Otwarcie nowej siedziby planowane jest na koniec tego roku.

 

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne” – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”, które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Aktualności z Urzędu Miasta