poniedziałek, 2 lutego 2015

Likwidacja torowisk kolei w woj. lubuskim


Czasem opisujemy politykę infrastrukturalną. Oto mapki infrastruktury dla regionu Zielonej Góry. Obrazują one skalę problemu z infrastrukturą w Polsce. Skala likwidacji w wielu regionach województwa sięga 75- 80 % sieci kolejowej. Uwaga: linie czynne dla ruchu pasażerskiego zaznaczono kolorem czarnym, na czerwono: linie nieczynne w ruchu pasażerskim, pogrubiono linie nieprzejezdne, częściowo rozkradzione, rozkradane, będące w likwidacji lub przeznaczone do likwidacji, mimo że jeszcze niezdemontowane lub nierozkradzione.


To lokalne samorządy stoją za większością likwidacji torowisk. Zwykle kolej państwowa je zamyka i likwiduje, a oni- albo nic nie robią, albo rozbierają torowiska pod budowę dróg/ ścieżek rowerowych. W Zielonej Górze rozebrano nawet linię kończącą się ok. 600 metrów od urzędu marszałkowskiego- bocznicę kolei podmiejskiej do CH Focus Park. W efekcie w wielu regionach województwa są już plamy bez infrastruktury transportu kolejowego niczym w Gabonie, Mozambiku etc. Dotyczy to zwłaszcza części południowo- wschodniej.


(źródło: kolej.one.pl)
 
Adam Fularz


Komunikaty