Pokazywanie postów oznaczonych etykietą sztuka. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą sztuka. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 7 marca 2022

środa, 19 kwietnia 2017

Wartość zaginionych antycznych rzeźb z parku w Zatoniu może przekraczać 100 mln PLN

Spędziłem dwie godziny pragnąc znaleźć wartość dzieł sztuki jakie zniknęły z parku w Zatoniu, w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze. Ongiś ozdobą parku były autentyczne antyczne rzeźby. Zostały one skradzione, jedna z nich znalazła się w muzeum w Warszawie. W parku pałacowym w Zatoniu znajdowała się antyczna rzeźba kobiety, klęczącej Greczynki, wg spisów inwentarzowych z lat 70-tych - oryginalna, antyczna (podobnie jak pobliski antyczny sarkofag, odnaleziony w Warszawie).
Park w Zatoniu, Sammlung Duncker


Tabela: szacunkowe ceny zaginonych artefaktów z parku w Zatoniu

Antyczny pomnik klęczącej Greczynki
  • Szacunkowa cena od 20 do 30 milionów PLN
Antyczny sarkofag
  • Brak ceny szacunkowej. Intelligent guess: 70- 100 mln PLN

Do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wysyłaliśmy pytania prasowe: "- mam pytania. W parku pałacowym w Zatoniu znajdowała się antyczna rzeźba kobiety, wg spisów inwentarzowych - oryginalna, antyczna. Czy LWKZ potwierdza że rzeźba ta została skradziona? Czy LWKZ ma pojęcie, kiedy to się stało?" Na żadne z pytań LWKZ nie odpowiedział.

Napisałem też list do lokalnego polityka:
Szanowny Panie Kubicki,

Z parku w Zatoniu na terenie rządzonego przez Pana miasta skradziono cenną rzeźbę, antyczny posąg który miał ok. 2 tysiące lat i był wymieniony w inwentarzu jako oryginalny posąg antyczny. Ktoś się bardzo wzbogacił. Niestety, ani w ministerstwie, ani u konserwatora zabytków gdzie dzisiaj byłem, nie udało się ustalić wartości skradzionej rzeźby.


Odpowiedź z MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma możliwości oszacowania wartości antycznego posągu kobiety, który znajdował się w parku w Zielonej Górze.

Jeżeli natomiast chodzi o zabytek, który pozostaje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie informujemy, że Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarządzaną przez dyrektora powoływanego przez Radę Powierniczą. (...)


Nasz list do MKiDN

pytania prasowe kradzież rzeźby z parku

do MKiDN

Z parku pałacowego przy zrujnowanym pałacu w Zatoniu w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze zniknął oryginalny, antyczny posąg kobiety. Ów najstarszy i najcenniejszy zabytek miasta Zielona Góra po prostu skradziono, Kiedy do tego doszło, nie wiadomo. Zabytek był wykazywany w spisach inwentarzu, po czym znikł.

Pytania: jaka jest szacunkowa wartośc antycznego posągu kobiety, oryginalnego? Czy MKiDN może podać szacunkową wartość zabytku?

Redakcja nie dysponuje zdjęciem. Posiada jedynie zbiorcze zdjęcie miejsca gdzie zabytek się znajdował, zdjęcie jest niewyraźne, sam je wykonałem:

[Zdjęcie]

Redakcja od lat przypominała o dewastacji tego parku i pałacu. Nikt się tym nie przejmował.

W parku znajdował się też antyczny sakrofag z drugiego lub trzeciego wieku naszej ery. Sarkofag ten znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Redakcja skierowała do władz miasta petycję o odzyskanie zabytku z warszawskiego muzeum narodowego. Obecnie jest to najstarszy zabytek miasta Zielona Góra.

Pytania: Czy MKiDN może zlokalizować ten zabytek? Czy możliwy jest jego powrót do Zielonej Góry?

Inną, starszą rzeźbę- po prostu skradziono. Z miejsca, w którym się znajdowała, cały czas są kradzione inne elementy ozdób. Teren jest niezabezpieczony.

Redakcja pisała bezowocnie petycje do lokalnych władz w sprawie zabezpieczenia parku. Opublikowano ongiś artykuł "Ciężarówką po pałac"- opisujący kradzieże w parku.

--


Adam Fularz


Wydawnictwo Merkuriusz Polski

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Krótka historia opery w Zielonej Górze. Czy będzie jej kontynuacja?

W 1931 roku otwarto w Zielonej Górze modernistyczną Halę Miejską projektu Oskara Kaufmanna. Działa tam opera w Zielonej Górze zorganizowana na zasadzie impresariatu rozpoczęła działalność od wystawienia „Madame Butterfly” dnia 1 kwietnia 1931 roku w nowo oddanym gmachu Teatru Operowego- Hali Miejskiej. Wystawił ją wrocławski teatr operowy, tytułową partię śpiewała wrocławianka Lydia Pfieffer-Clomb. Opery wystawiały teatry operowe z Berlina, Wrocławia, Drezna etc. Urwało się to po przyjściu Polaków.

Obecnie kanał orkiestrowy dawnej opery jest zalany wodą. Opera Zielonogórska (inicjatywa internetowa) znalazła sponsorów na odwodnienie kanału. Niestety, brak jest środków finansowych na odkopanie zamurowanego kanału. Konieczne są prace budowlane. Jak na razie, brak jest też zgody konserwatora zabytków.

Opera w Zielonej Górze działała od 1931 do 1933 roku, zamknięto ją w czasach Wielkiego Kryzysu.

Fot. Widok na scenę Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na widownię Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na gmach Stadthalle- siedzibę opery, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Foyer, zdjęcie z 1931r.


Fot. Gmach Opery, budynek StadthalleW połowie I dekady XXI wieku w Zielonej Górze powstała inicjatywa na rzecz otwarcia sceny operowej. Przebudujmy naszą Halę Miejską (czyli teatr), zróbmy z niego perełkę regionu, tak jak robią to inne miasta tej wielkości. Przecież można, i Zielona Góra byłaby atrakcyjna kulturalnie także w przyszłości, jak miało to ongiś miejsce. Przecież obok, we Frankfurcie nad Odrą czy w Cottbus opery działają na zasadzie impresariatu. Inicjatywa Opera Zielonogórska powstała staraniem miejscowych przedsiębiorców, przekonanych że jest szansa na taką rozrywkę.

Z inicjatywy Opery Zielonogórskiej w budynku dawnej Opery Zielonogórskiej miało miejsce spotkanie poświęcone tematyce odbudowy kanału orkietstrowego istniejącego ongiś w budynku Hali Miejskiej, gdzie przed II wojna światową odgrywano opery w mieście Zielona Góra.

W ramach spotkania dyskutowano możliwości organizacyjne i finansowe odbudowy kanału orkiestrowego, orkiestronu, a także dokonano oględzin pomieszczenia dawnego kanału orkiestrowego. Jego odtworzenie w pierwotnym kształcie nie jest już możliwe, ponieważ scena jest większa, ale kanał orkiestrowy mógłby zastąpić schody przed sceną.

Podobne kanały orkiestrowe odtworzono w teatrach w Olsztynie, Gorzowie, Rzeszowie.

Logo inicjatywy internetowej:


Fot. Kawiarnia Waldschloss- inny obiekt ze sceną w mieście


Komunikaty