Pokazywanie postów oznaczonych etykietą pomysły. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą pomysły. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 5 marca 2020

Redakcja proponowała wzbogacenie wystawy w planetarium o strefę kosmosu

Byłem w Newcastle nad rzeką Tyne w centrum o nazwie Centre for Life  które przypominało planetarium i miało w sobie planetarium. Była tam też strefa o nazwie "space zone" gdzie znajdowało się centrum dowodzenia na wzór tego w NASA. Bardzo mi się to spodobało.

Pokazywano też (ze szczegółami) jak astronauci robią siku czy kupę, oczywiście w pewnych granicach estetycznych. Był model ISS. Można było bawić się w kontrolera lotów kosmicznych w owym centrum kontroli lotów kosmicznych. Można było dotknąć rzekomych skał księżycowych (obecnie wiele takich skał okazuje się być fałszywkami, więc je opisałem jako "rzekome").

Myślę że coś takiego wzbogaciłoby tutejsze planetarium. Opisałem to w liście do ZOK.

Odpowiedzi ZOK:

Dzień dobry,
przekazaliśmy wiadomość kierownictwu Planetarium. Dziękujemy za inspiracje.
Pozdrawiam
Marta Blonkowska
Zielonogórski Ośrodek Kultury
ul. Festiwalowa 3
65-520 Zielona Góraczwartek, 4 maja 2017

Wizja lokalna stacji kolejowej koło portu lotniczego Babimost

Jak sądzę, tanim kosztem możnaby zrobić połączenie kolejowe Gorzów- Port lotniczy Zielona Góra, z wykorzystaniem istniejącego, krótkiego peronu. Nawierzchnia peronu jest asfaltowa. Ma on 12- 15 metrów długości. Dalsza część wznosi się i przechodzi w rampę która jest dość wysoka- ok. 80 - 90 cm. 

Połączenie zafunkcjonowałoby jeśliby zrobiono furtkę w płocie otaczającym port lotniczy i końcowe 2 km przewożono pasażerów busikiem pod terminal portu. 

Odnośnie zdjęć stacji:

potwierdzam, pofatygowałem sie i sprawdziłem, są to zdjęcia stacji przy porcie lotniczym Zielona Góra- Babimost. Szyny na odcinku Babimost- stacja przy porcie lotniczym Babimost sa całe, pokradziono wajchy do przerzucania rozjazdów, widziałem też ukradzione śruby łączące szyny w jednym miejscu. Na moje oko linia nadaje się na prędkość 30- 40 km/h bez remontu. Konieczne prace to wycinka drzewek które porastają tory i uzupełnienie ubytków w połączeniach szyn, które ukradziono, oraz wajch do rozjazdów, których także brak.

Jak tam dotrzeć
Należy iść wzdłuż torów bocznicy kolejowej od przejazdu przez drogę Zielona Góra- Babimost a następnie przejść pod płotem- jest tam dziura w ogrodzeniu, wystarczająca by przejść jeśli ktoś się mocno schyli. Zaczyna się teren z 2-3 opuszczonymi halami i magazynami. Miejsce jest opuszczone. Całe tory zarosły małymi sosenkami. Jakimś cudem nikt ich jeszcze nie rozkradł. Podkłady są betonowe, więc nie przegniły. 

Stan peronu

Istnieje krótka krawędź peronowa o długości ok. 12- 15 metrów i wysokości ok. 30-40 cm ponad główkę szyny która następnie przechodzi w rampę kolejową na dalszej jej części. Bez żadnych inwestycji poza naprawą bocznicy (wycięcie zarastających ją drzewek, uzupełnienie śrub) można uruchomić połączenie tzw. airport link z Gorzowa. Istnieje możliwość wykorzystania krótkiego autobusu szynowego do realizacji połączenia do portu lotniczego- np. z Gorzowa.

Musiałby być to krótki autobus szynowy, ponieważ sam peron jest dość krótki. Peron znajduje się tuż przy płocie portu lotniczego. Gdyby zrobić w tym miejscu furtkę w ogrodzeniu portu lotniczego, możnaby może podwozić pasażerów busikiem pod sam terminal pasażerski- z wykorzystaniem dróg wewnątrz ogrodzonego terenu portu. 

Koszt całej inwestycji- gdyby takie rozwiązanie było możliwe, to kilkadziesiąt tys. PLN wg moich szacunków. Peron ma kilka lamp, ale zapewne nie działają.

Zdjęcia poniżej są stare, obecnie cała bocznica znacznie bardziej zarosła roślinnością. 

Poniżej rampa na końcu której znajduje się niższa część rampy, ów proponowany peron pasażerski mający 12- 15 metrów długości, wystarczający by zatrzymał się przy nim mały, krótki autobus szynowy.Odpowiedź UMWL:
proszę zrozumieć, że na chwilę obecną nie będziemy inwestowali w budowę połączenia kolejowego wraz z przystankiem do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Proszę sprawdzić stan całego odcinka bocznicy od torowiska głównego Babimost – Zielona Góra, Babimost – Sulechów. Oszacować koszt doprowadzenia bocznicy na całym odcinku do stanu użyteczności publicznej i wyceny na podstawie cen rynkowych dobudowanie łącznika wraz z przystankiem. Przypomnę tylko, że cała bocznica kolejowa była wykorzystywana do przetaczania wagonów towarowych i cystern na potrzeby wojska. Proszę o informację, czy orientował się Pan w sprawach związanych z normami jakie powinny spełniać torowiska dla ruchu pasażerskiego?
Proszę nie odsyłać mnie do kolejnych inwestycji, związanych z budowaniem niewykorzystanych kolejek, tylko konkretnie na temat. Parametry, koszty przebudowy całego odcinka lub budowy nowego. Poznamy maksymalne koszty, to będziemy wiedzieli czy jest możliwość w przyszłości zajęciem się tym tematem.
Raz jeszcze napiszę, że w chwili obecnej nie ma możliwości budowy lub remontu i b udowy odcinka kolejowego do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.

Co z połączeniem kolejowym do Portu Lotniczego Zielona Góra?

Dziwię się dlaczego w ramach modernizacji linii kolejowej, która aktualnie ma mieć miejsce, nie powstaje przystanek w pobliżu wsi Nowe Kramsko. Pociągi mogłyby obsluzyc ruch pasażerski do wsi Nowe Kramsko jak i do portu lotniczego. Sadze ze wykonanie takiego przystanku jest uzasadnione ekonomicznie- w Olsztynie budowana jest nawet specjalna linia kolejowa w ramach reaktywacji tamtejszego portu lotniczego. Przystanek powinien nosić nazwę portu lotniczego. Apeluje o zawarcie tych prac w obecnym zakresie modernizacji tej linii kolejowej.W odpowiedzi na pismo DG.V.8064.19.2012 z 17 lipca 2012 r. przesyłam informację n/t modernizacji linii kolejowej Olsztyn Główny- Port Lotniczy Szymany, mając nadzieję na realizację podobnego projektu w woj. lubuskim.

Uruchamiając zupełnie nowe porty lotnicze: w Lublinie i koło Olsztyna, zdecydowano się połączyć je od razu, na starcie, z siecią kolei pasażerskiej, budując przystanki i odnogi sieci kolejowej do terminali pasażerskich tych portów.. Wokół Zielonej Góry była taka możliwość, ale torowisko zdemontowano dość niedawno. 

Czy można zaapelować o odtworzenie tego torowiska? Połączenie w Lublinie już działa, w Szczecinie- Goleniowie- także, w Olsztynie zakończono budowę odnogi pod terminal portu lotniczego.

Adam Fularz, Instytut Ekonomiczny

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem

Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem będzie realizowany w dwóch etapach:
-        etap I - rewitalizacja linii kolejowych od stacji Olsztyn do stacji Szymany,
-        etap II - budowa nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury.
ZAKRES DLA I ETAPU PROJEKTU
Realizacja zadania w formule „projektuj-buduj”, obejmująca następujące roboty budowlane:
-        całkowita wymiana nawierzchni kolejowej toru na odcinku Olsztyn – Szczytno linii nr 219 (44,38 km) oraz toru na stacji Szczytno na linii nr 35 (0,97 km),
-        remont toru obejmujący oczyszczenie podsypki, jej uzupełnienie oraz oprofilowanie, ścięcie ław torowiska wraz z podbiciem i regulacją torów w planie i w profilu na odcinku Szymany - Szczytno linii nr 35 (9,86 km),
-        wymiana (3,64 km) i rozbiórka (1,94 km) nawierzchni torów głównych dodatkowych na stacjach,
-        korekta geometrii łuków polegająca na wydłużeniu krzywych przejściowych łuku w celu uzyskania optymalnej prędkości na łukach,
-        roboty okołotorowe związane z odbudową bocznych rowów odwodnieniowych oraz estetyzacją otoczenia linii kolejowej w pasie prowadzonej modernizacji linii,
-        wymiana nawierzchni drogowej na 38 przejazdach,
-        roboty budowlane na 115 obiektach inżynieryjnych (głównie przepustach),
-        przebudowa 7 i rozbiórka 3 peronów,
-        modernizacja 3 nastawni i 1 strażnicy przejazdowej, rozbiórka 1 strażnicy przejazdowej,
-        zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 18 przejazdach kolejowych (półrogatki, samoczynna sygnalizacja przejazdowa, TV przemysłowa),
-        wymiana wyeksploatowanych i zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach,
-        wymiana wyeksploatowanych (radiołączność) i budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych (system łączności kolejowej, rozgłoszeniowa informacja podróżnych) oraz budowa kabli teletechnicznych,
-        wymiana, budowa lub rozbiórka urządzeń elektroenergetyki do 1 kV (linie zasilające, oświetlenie, zasilanie rezerwowe, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).

W dniu 08.07.2011 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Czas realizacji – 20 miesięcy od zawarcia umowy.
ZAKRES DLA II ETAPU PROJEKTU
-        budowa ok. 2 km linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury wraz z urządzeniami sterowania ruchem oraz peronu z wiatą przystankową przy terminalu lotniczym.
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany. W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
 • Zwiększenie prędkości pociągów na odc. Olsztyn – Szczytno z 70 km/h do 100 km/h i uruchomienie linii ze Szczytna do Szyman, na której pociągi będą mogły osiągać prędkość 110 km/h.
 • Poprawę warunków podróżowania i obsługi pasażerów poprzez modernizację nawierzchni (mniejsze oddziaływanie dynamiczne na szlakach, rozjazdach), przebudowę peronów i budowę urządzeń informacji podróżnych.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach (budowa telewizji użytkowej i urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ostrzegającej o zbliżającym się pociągu).
Głównym efektem realizacji I etapu inwestycji będzie:
 • Uzyskanie kolejowego połączenia stacji Olsztyn ze stacją w Szymanach.
 • Uzyskanie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego ok. 45 min (bez zatrzymania pociągu na przystankach leżących na trasie przejazdu, za wyjątkiem postoju technicznego pociągu wynoszącego ok. 5 min na stacji w Szczytnie, wynikającego ze zmiany kierunku jazdy pociągu). Dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach czas ten wydłuży się do ok. 49 min.
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU
 • etap I – 98 293 915,11 PLN
 • etap II – 10 000 000 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU
 • etap I - 2011 – 2013
 • etap II – 2012 - 2014
KONTRAKTY ZAKOŃCZONE
Studium Wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (decyzja środowiskowa, program funkcjonalno-użytkowy) dla I etapu inwestycji.
OBSZARY CHRONIONE
Projekt przebiega przez obszary NATURA 2000-Puszczę Napiwodzko-Ramudzką
i Ostoję Napiwodzko-Ramudzką.
KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
 • Uzyskanie kolejowego połączenia Olsztyna ze stacją w Szymanach i czasu przejazdu na tym odcinku ok.45 min.
 • Atrakcyjniejsza oferta przewozowa (krótszy czas jazdy, większa punktualność pociągów).
 • Poprawa warunków ekologicznych regionu - przejęcie przez kolej części ruchu samochodowego.
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i hałasu, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
 • Poprawa złego stanu infrastruktury kolejowej linii 219 i 35 przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.
 • Realizacja przedmiotowej inwestycji istotnie przyspieszy integrację przestrzenną i gospodarczą woj. warmińsko - mazurskiego.
 • Umożliwi wyższą dostępność rynku pracy i edukacji dla mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie modernizowanych linii kolejowych.
 • Pozwoli także na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, umożliwi wyprowadzenie uciążliwego przemysłu i usług na obszary podmiejskie oraz przyspieszy wzrost atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji, w tym z sektora turystyki wakacyjnej i weekendowej.

Odpowiedzi
DG.V.8064.19.2012                                                                                                     Zielona Góra, 17 lipca 2012r.


Pan
Adam Fularz


Odpowiadając na e-maila z dnia 29.06.2012r. uprzejmie informuję, że projekt modernizacji linii nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk nie przewiduje budowy dodatkowego przystanku kolejowego. Remont infrastruktury kolejowej jest projektem realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który z uwagi na regionalny charakter inwestycji uzyskał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budowa nowego przystanku kolejowego wymaga projektu budowlanego z uwzględnieniem najnowszych standardów obsługi podróżnych, zatem z pewnością nie wystarczy przełożenie starych progów peronowych ze zlikwidowanych przystanków. Ponadto decyzja dotycząca przyszłej obsługi portu lotniczego transportem kolejowym powinna zostać poprzedzona dodatkową analizą, która wykaże optymalne usytuowanie przystanku.


Pozdrawiam

Grzegorz Jankowski
Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury,
logo

Pytania:
do
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo,

Planujemy, aby wzorem innych portów lotniczych- port lotniczy w Babimoście k. Zielonej Góry uzyskał połączenie kolei pasażerskiej do terminalu pasażerskiego portu. 

Pytanie:
Zadaliśmy do PKP PLK pytanie, czy PKP PLK jest zainteresowane udostępnieniem swojego fragmentu torowisk do przeprowadzenia inwestycji? Czy spółka PKP PLK byłaby zainteresowana budową połączenia w zamian za stałe opłaty od Urzędu Marszałkowskiego (np. opłaty za udostępnienie torowiska dla przewozów pasażerskich?) Odpowiedź znajduje się poniżej.

Pytania do UMWL:
Jakie są szanse przedłużenia istniejącej linii kolejowej pod terminal pasażerski portu lotniczego i czy możliwa jest tam budowa przystanku pasażerskiego? Chodzi o przedłużenie istniejącej bocznicy do terminalu pasażerskiego. Jaki może być orientacyjny koszt budowy 1,5 km nowego torowiska? 

Mam nadzieję że UMWL popiera ideę połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego portu lotniczego. Do tej pory takie połączenia powstały w kilku miastach. W Zielonej Górze/ Babimoście nie ma takiej decyzji, ale na razie tylko opisujemy wszystkie szczegóły takiej inwestycji. 

Właśnie w Zielonej Górze- Babimoście rozpoczęto budowę Terminala nr 2. Planujemy, aby w pobliżu powstał przystanek dla autobusów szynowych. Zwykle połączenie szynowe- kolei pasażerskiej- uruchamia się przed otwarciem portu dla czarterów i tanich linii (przykłady: Lublin, Olsztyn- Szymany). Wg mnie- połączenie kolejowe do terminalu powinno powstawać już obecnie, zwłaszcza że początkowo korzystać z niego będą głównie mieszkańcy miejscowości Nowe Kramsko, a nie - pasażerowie samolotów, których - jak szacuję- początkowo będzie niewielu.

Schemat połączenia:
Adam Fularz
Gaz. Zielonogórska 
tel. 604443623

Odpowiedzi:Sz. Pan
Adam Fularz
Gazeta Zielonogórska

Uprzejmie informuję, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są otwarte na rozmowy dot. połączenia kolejowego z lotniskiem w Babimoście. W sprawie wykorzystania bocznicy do tego połączenia oraz pozostałych pytań dot. bocznicy proszę rozmawiać z Rejonowym Zarządem Infrastruktury Wojskowej w Zielonej Górze, który jest jej właścicielem.
Szacunkowy koszt budowy 1 km toru, uwzględniając m.in. konieczność wykupu gruntu, usunięcia drzew i uzyskania niezbędnych pozwoleń może wynosić nawet 3,5 – 4,0 mln zł.

Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
Wydział Komunikacji i Promocji w Regionach
Biuro Komunikacji i Promocji
Centrala
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

Sent: Friday, July 17, 2015 10:23 AM
To: Rzecznik
Subject: do PKP PLK: pytania prasowe port lotniczy

Planujemy, aby wzorem innych portów lotniczych- port lotniczy w Babimoście k. Zielonej Góry uzyskał połączenie kolei pasażerskiej do terminalu pasażerskiego portu. 

Pytanie:
Czy PKP PLK jest zainteresowane udostępnieniem swojego fragmentu torowisk do przeprowadzenia inwestycji? Czy spółka PKP PLK byłaby zainteresowana budową połączenia w zamian za stałe opłaty od Urzędu Marszałkowskiego (np. opłaty za udostępnienie torowiska dla przewozów pasażerskich?)

Jaki jest stan bocznicy do portu lotniczego? Dokąd aktualnie dochodzi torowisko kolejowe? Czy rozebrano jakieś odcinki torowisk? Czy można otrzymać mapę,  z zaznaczeniem jakie odcinki torów zdemontowano? 

Jakie są szanse przedłużenia istniejącej linii kolejowej pod terminal pasażerski portu lotniczego i czy możliwa jest tam budowa przystanku pasażerskiego? Chodzi o przedłużenie istniejącej bocznicy do terminalu pasażerskiego. Jaki może być orientacyjny koszt budowy 1,5 km nowego torowiska? 

Mam nadzieję że PKP PLK popiera ideę połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego portu lotniczego. Do tej pory takie połączenia powstały w kilku miastach. W Zielonej Górze/ Babimoście nie ma takiej decyzji, ale na razie tylko opisujemy wszystkie szczegóły takiej inwestycji. 

Właśnie w Zielonej Górze- Babimoście rozpoczęto budowę Terminala nr 2. Planujemy, aby w pobliżu powstał przystanek dla autobusów szynowych. Zwykle połączenie szynowe- kolei pasażerskiej- uruchamia się przed otwarciem portu dla czarterów i tanich linii (przykłady: Lublin, Olsztyn- Szymany). Wg mnie- połączenie kolejowe do terminalu powinno powstawać już obecnie, zwłaszcza że początkowo korzystać z niego będą głównie mieszkańcy miejscowości Nowe Kramsko, a nie - pasażerowie samolotów, których - jak szacuję- początkowo będzie niewielu.

Schemat połączenia:
Adam Fularz
Gaz. Zielonogórska
tel. 604443623

   
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Pomysł na kolej metropolitalną w Zielonej Górze

W Trójmieście udało się dokonać znacznej inwestycji- zakończyła się budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

To projekt dokładnie taki sam projekt, jak połączenie odbudowy kolei szprotawskiej wraz z uruchomieniem połączenia szybkiej kolei miejskiej na trasie Zielona Góra- ul. Wojska Polskiego (lub Wiśniowa- jak przekonamy władze do odbudowy zlikwidowanego niedawno torowiska) - Dworzec PKS- Zmiana kierunku jazdy- Sulechów - Port Lotniczy Babimost (nowy przystanek) - Zbąszynek. Sądzę że takie połączenie kursujące np. co 40 minut ma rację bytu i skomunikowałoby Zieloną Górę i jej najludniejsze osiedla mieszkaniowe w zachodniej części miasta z najbliższym węzłowym dworcem przesiadkowym oraz z lotniskiem, które mam nadzieję że kiedyś ruszy. 
W Trójmieście wyśmiewano mnie, gdy promowałem przed laty ten projekt, od marzycieli i fantastów- te opinie wciąż wiszą na forach- mogę je pokazać wątpiącym. 

Zapraszam do rozpoczęcia starań o odbudowę kolei szprotawskiej na terenie miasta Zielona Góra i wykorzystania unikalnych w skali regionu torowisk i nasypów pokolejowych w centrum miasta do stworzenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego. 

Adam Fularz
(Zielonogorska.pl- manager witryny)

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Krótka historia opery w Zielonej Górze. Czy będzie jej kontynuacja?

W 1931 roku otwarto w Zielonej Górze modernistyczną Halę Miejską projektu Oskara Kaufmanna. Działa tam opera w Zielonej Górze zorganizowana na zasadzie impresariatu rozpoczęła działalność od wystawienia „Madame Butterfly” dnia 1 kwietnia 1931 roku w nowo oddanym gmachu Teatru Operowego- Hali Miejskiej. Wystawił ją wrocławski teatr operowy, tytułową partię śpiewała wrocławianka Lydia Pfieffer-Clomb. Opery wystawiały teatry operowe z Berlina, Wrocławia, Drezna etc. Urwało się to po przyjściu Polaków.

Obecnie kanał orkiestrowy dawnej opery jest zalany wodą. Opera Zielonogórska (inicjatywa internetowa) znalazła sponsorów na odwodnienie kanału. Niestety, brak jest środków finansowych na odkopanie zamurowanego kanału. Konieczne są prace budowlane. Jak na razie, brak jest też zgody konserwatora zabytków.

Opera w Zielonej Górze działała od 1931 do 1933 roku, zamknięto ją w czasach Wielkiego Kryzysu.

Fot. Widok na scenę Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na widownię Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na gmach Stadthalle- siedzibę opery, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Foyer, zdjęcie z 1931r.


Fot. Gmach Opery, budynek StadthalleW połowie I dekady XXI wieku w Zielonej Górze powstała inicjatywa na rzecz otwarcia sceny operowej. Przebudujmy naszą Halę Miejską (czyli teatr), zróbmy z niego perełkę regionu, tak jak robią to inne miasta tej wielkości. Przecież można, i Zielona Góra byłaby atrakcyjna kulturalnie także w przyszłości, jak miało to ongiś miejsce. Przecież obok, we Frankfurcie nad Odrą czy w Cottbus opery działają na zasadzie impresariatu. Inicjatywa Opera Zielonogórska powstała staraniem miejscowych przedsiębiorców, przekonanych że jest szansa na taką rozrywkę.

Z inicjatywy Opery Zielonogórskiej w budynku dawnej Opery Zielonogórskiej miało miejsce spotkanie poświęcone tematyce odbudowy kanału orkietstrowego istniejącego ongiś w budynku Hali Miejskiej, gdzie przed II wojna światową odgrywano opery w mieście Zielona Góra.

W ramach spotkania dyskutowano możliwości organizacyjne i finansowe odbudowy kanału orkiestrowego, orkiestronu, a także dokonano oględzin pomieszczenia dawnego kanału orkiestrowego. Jego odtworzenie w pierwotnym kształcie nie jest już możliwe, ponieważ scena jest większa, ale kanał orkiestrowy mógłby zastąpić schody przed sceną.

Podobne kanały orkiestrowe odtworzono w teatrach w Olsztynie, Gorzowie, Rzeszowie.

Logo inicjatywy internetowej:


Fot. Kawiarnia Waldschloss- inny obiekt ze sceną w mieście


niedziela, 9 kwietnia 2017

Co mieszkańcy sądzą o likwidacji linii kolei pod 4-jezdniową drogę w Zielonej Górze?Chciałem dla mojej małej agencji prasowej zapytać mieszkańców, co sądzą o zamianie torowiska na 4-jezdniową drogę w Zielonej Górze

Zapraszałem na spacer badawczy połączony z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami. Przeszliśmy się po raz ostatni częścią miasta Zielona Góra, która wkrótce zniknie. Ma tutaj powstać 4-jezdniowa trasa samochodowa. Z tej okazji, realizując materiał dla dwóch mediów zachodnioeuropejskich, przepytałem zainteresowanych mieszkańców, co sądzą o pomyśle zamiany przedwojennej linii pasażerskiej kolei podmiejskiej w drogę samochodową. Spotkanie miało miejsce w ubiegły poniedziałek o godzinie 18:30 na rogu Dworcowej/ Batorego w Zielonej Górze (rondo Anny Borchers).Apel do władz województwa lubuskiego o ożywienie portu lotniczego koło Zielonej Góry


Apel do władz województwa lubuskiego o ożywienie portu lotniczego koło Zielonej Góry

Szanowni Państwo, Prowadząc ponad 100 wydań lokalnych w całym kraju z uwagą obserwuję powstające nowe porty lotnicze: w Radomiu, w Lublinie, w Olsztynie- Szymanach. Na tym tle wyróżnia się od lat niedziałajające lotnisko koło Zielonej Góry, mające: braki w sprzęcie handlingowym, terminal niezdolny do odprawy samolotów tanich linii z powodu jego niskiej przepustowości (poczekalnia liczy tylko 60 miejsc, a więc ok. 3 razy mniej niż w samolocie tanich linii), oraz fatalne skomunkowanie z siecią transportową regionu. Lotnisko to jest de facto odcięte od systemu transportu zbiorowego regionu.

Podoba mi się idea budowy hali przylotów i przebudowy istniejącego terminalu tylko dla odprawy pasażerów odlatujących. Niemniej, trudno oprzeć się wrażeniu przypadkowości tych inwestycji. Nie wiadomo nadal, jak ma być przebudowany istniejący terminal, a powinien mieć on zdolność odprawy jednocześnie ok. 400 pasażerów, czyli dwóch samolotów tanich linii jednocześnie. Sądzę że jest możliwe takie przebudowanie istniejącej budowli, aby ilość gate'ów i stanowisk odprawy dawała możliwość jednorazowej odprawy takiej ilości pasażerów.

Dziwi mnie ten stan niedoinformowania opinii publicznej na temat prowadzonych inwestycji, niewielka ilość informacji, trudność w ich uzyskaniu. Rozumiem ograniczenia finansowe, ale - czy widzieli Państwo jak wielki terminal zbudowano w Szymanach pod Olsztynem? Do tego doszła budowa torowiska pod sam budynek terminalu pasażerskiego, tak aby pasażerowie mogli wygodnie dotrzeć pociągiem pasażerskim- szynobusem spalinowym do centrum Olsztyna. Podobne linie kolei do lotnisk powstały jednocześnie z budową nowego portu nie tylko pod Olsztynem, ale także i w Lublinie, oraz w Goleniowie koło Szczecina. Wszystkie te porty są ulokowane z dala od centrów miast, a dojazd do nich był utrudniony. W Zielonej Górze - Babimoście brakuje tylko 1500 metrów torowiska, aby pociągi - wykorzystując już istniejącą bocznicę przy porcie lotniczym- pokazaną na zdjęciu powyżej- mogły dotrzeć pod sam terminal pasażerki dworca lotniczego w Babimoście. Początkowo stacja mogłaby obsługiwać pobliską wieś Nowe Kramsko, a tylko okazjonalnie służyłaby podróżnym do portu lotniczego. 


Fot. Kamil Cudo/ Fb portu Babimost

Czy Komisja Europejska jest świadoma że w Polsce środki UE idą na rozbiórkę sieci transportowych?


Od kilku miesięcy pytamy:
Czy Komisja Europejska popiera projekty demontażu linii kolejowych w centrach wielkich aglomeracji miejskich pod budowę dróg - w celu uzyskania dofinansowania z funduszy UE? Polityką władz niektórych miast jest rozbiórka linii kolejowych przechodzących poprzez centra tych miast celem uzyskania dotacji unijnych na budowę w tychże miejscach dróg szybkiego ruchu. 

Taka sytuacja miała miejsce w Zielonej Górze, gdzie- pod budowę ul. Aglomeracyjnej władze miasta zdemontowały w latach 2013-2015 kolej podmiejską aglomeracyjną o nazwie kolej szprotawska. Teraz na części trasy kolei ma powstać ze środków unijnych ulica Aglomeracyjna wprowadzająca ogromny potok ruchu samochodowego do centrum miasta, Czy KE jest świadoma że środki KE idą na rozbiórkę sieci kolejowej lub są powodem rozbierania sieci miejskiego transportu szynowego w polskichh miastach?
sobota, 8 kwietnia 2017

Jakie są możliwości przekształcenia Palmiarnii Zielonogórskiej w prawdziwą, rasową palmiarnię?

Fot. Palmiarnia w Poznaniu


Jakie są możliwości przekształcenia Palmiarnii Zielonogórskiej w prawdziwą, rasową palmiarnię, i zrezygnowanie z funkcji restauracyjnej w środku budynku Palmiarnii?
Proponuję:
- przekształcenie Palmiarnii tylko w ekspozycję roślin, zwiększenie ich liczby, wzorem Poznania czy innych miast kraju stworzonoby rasową palmiarnię z ekspozycjami różnych roślin
- zmianę funckcji restauracji na niewielki bar w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim restauracja funkcjonowałaby jako restauracja sezonowa - stoliki ustawionoby na zewnątrz palmiarnii, tworząc ogródek letni. Restauracja w całości obsugiwałaby tylko stoliki na wolnym powietrzu, działałaby tylko latem. Miejsce stolików wewnątrz budynku zajęłaby powiększona ekspozycja roślin.
- zwiększenie liczby taksonów (gatunków roślin) z 0,2 tys. do 10- 15 tysięcy wzorem większych Palmiarnii w Polsce.
- przeznaczenie półpiętr i tarasów na ekspozycję rzadkich roślin- storczyków, roślin owadożernych etc. Stworzenie licznych ekspozycji roślin wzorem Palmiarnii w Libercu.


Fot. Palmiarnia w PoznaniuFOT. DROGA DO PALMIARNI
Komunikaty