środa, 28 czerwca 2023

Festiwal Harmonia Kosmosu w Torzymiu

W Torzymiu trwa od dzisiaj festiwal Harmonii Kosmosu. Poprzednia edycja zgromadziła kilka tysięcy osób. 
Opr. AF wg informacji czytelników


--
null

wtorek, 27 czerwca 2023

Pociągiem do m. Łagów- komunikat Umwl


Pociągiem do Łagowa na ostatnie dni 52. Lubuskiego Lata Filmowego

W Łagowie – jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w regionie – trwa 52. Lubuskie Lato Filmowe. Spółka POLREGIO przypomina przy tej okazji o weekendowych pociągach do perły Ziemi Lubuskiej.

Koleją do Łagowa dostaniemy się w sobotę, 1 lipca oraz w niedzielę, 2 lipca 2023 r. o godzinie 8.22. Połączenia rozpoczynają się ze stacji Zielona Góra Główna i są realizowane przez Sulechów, Babimost, Zbąszynek i Świebodzin. Pociąg powrotny z Łagowa do Zielonej Góry odjeżdża o 18.28. Tyle czasu wystarczy, aby obejrzeć seanse52. Lubuskiego Lata Filmowego w dużej lub małej sali łagowskiego ośrodka „Leśnik" czy sali w parku.

Program 52. Lubuskiego Lata Filmowego -TUTAJ

Latem POLREGIO prowadzi także kolejną edycję akcji „Poczuj przygodę odkrywając lubuskie pociągami Polregio". Pasażerowie mogą wybrać się w podróż na trasie Zielona Góra-Pszczew (10 lipca), Zielona Góra-Przewóz/Park Mużakowski (24 lipca i 18 września), Gorzów Wielkopolski-Pszczew (7 sierpnia), Zielona Góra-Bolesławiec (21 sierpnia) oraz Gorzów Wielkopolski-Lubniewice (4 września).

 Wg Umwl

Zderzenie na lubuskim odcinku autostrady A2

Zderzenie sześciu pojazdów na lubuskim odcinku autostrady A2
wg TVN24

środa, 21 czerwca 2023

Pociąg widmo do Gorzowa Wielkopolskiego. ...

Pociąg do Gorzowa 13.22 z ZG nie pojechał i mówili że będzie autobus ale potem jakąś kobieta przy mnie zwracała bilet na przejazd mówiąc ze autobusu nie było do 14tej.
Opr. Adam Fularz wg informacji zebranych na dworcu kolejowym w Zielonej Górze


--
null

List redakcji do Radnych Miejskich

 To: WnioskiSkargiPetycje <WnioskiSkargiPetycje na s. um.zielona-gora.pl>

Subject: Skarga hokej na lodzie

 

Do Radnych Miasta

Dzien dobry, Zwrócę uwagę że w sąsiednim regionie - na Śląsku- na hokej na lodzie, na mecze hokeja, publiczność chodzi tak samo często i licznie, tłumnie, jak na mecze koszykówki czy piłki nożnej. To w Zielonej Górze jest inaczej, w sąsiednich miastach typu Gorzów, Głogów, Polkowice, Leszno, Poznań etc. lodowiska są i działają, w sezonie 2022/2023 w Zielonej Górze tego typu infrastruktury nie uruchomiono tłumacząc to oszczędnością mimo iż wydano co najmniej kilkadziesiąt mln PLN na dotacje do motoryzacji indywidualnej dotując parking za 35 mln czy nową drogę dla samochodów- przez Wzgórza Piastowskie,

Pzdr

Adam Fularz

zielonogorka.pl

Dolina Zielona 24a

Zielona Góra

List do redakcji: tłumaczenie czemu nie przyjęto zgłoszenia z mojego numeru telefonu, który podałem osobie której wyrwano telefon komórkowy gdy słuchała muzyki, zgłoszenie nastąpiło do 10 minut po incydencie

 Agencja Prasowa Merkuriusz Polski „Wieczorna.pl” Sp. z o.o. Dolina Zielona 24a 65-154 Zielona Góra wydawnictwo na s. wieczorna.pl 

Dotyczy: zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi na obsługę zgłoszenia na numer alarmowy 112* Odpowiadając na korespondencję przesłaną w dniu 3 czerwca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przedmiocie nie przekazania do Policji informacji o kradzieży telefonów informuję, że po dokonaniu analizy treści wiadomości, została ona zakwalifikowana jako skarga na obsługę zgłoszenia kierowanego na numer alarmowy. Obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 112,997,998 , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego jest zadaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), które tworzy wojewoda. 

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż zgłoszenie dotyczące kradzieży telefonów zostało zarejestrowane w Systemie Teleinformatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego (STCPR). Zgłoszenie obsłużył Operator Numerów Alarmowych w CPR w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim jest właściwym do rozpatrzenia złożonej skargi. Po odsłuchaniu nagrania rozmowy oraz zapoznaniu się z danymi dotyczącym opisanego zdarzenia zarejestrowanymi w STCPR m.in. opisu okoliczności zdarzenia oraz rodzaju (kategorii) zdarzenia, stwierdzono, iż Operator Numerów Alarmowych zadał adekwatne pytania w celu ustalenia rodzaju zdarzenia i jego zakwalifikowania. 

Po rozmowie ocenił, że sprawę należy zgłosić na komisariacie Policji i zgodnie z tym zarejestrował zgłoszenie jako prawdziwe, ale niealarmowe i zapisał dane w systemie. Wskazać należy, że w przypadku kradzieży mienia co do zasady tego typu sprawy należy zgłaszać bezpośrednio w jednostce Policji poprzez złożenie zawiadomienia, przedstawiając jeżeli to możliwe dokumenty, które pozwolą rozpoznać skradziony przedmiot. Szersza informacja w tej sprawie dostępna jest na portalu gov.pl, kategoria „Wojsko i bezpieczeństwo”, podkategoria „Bezpieczeństwo”. Link do strony https://www.gov.pl/web/gov/zglosprzestepstwo oraz https://www.gov.pl/web/gov/wezwij-policje.

Kluczowe jest tutaj wyjaśnienie definicji zgłoszenia alarmowego, które są przedmiotem obsługi przez centrum powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zgłoszenie alarmowe należy rozumieć jako „informację o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierowaną do numerów obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego”. 

O zgłoszeniu alarmowym mówimy zatem w szczególności, gdy wystąpiło zdarzenie skutkujące zagrożeniem i koniecznością podjęcia interwencji podmiotów ratowniczych w trybie alarmowym. Jeśli wiemy o zdarzeniu, które nie wymaga natychmiastowego wezwania policji (brak realnego zagrożenia na miejscu zdarzenia) przestępstwo należy zgłosić w jednostce policji lub w prokuraturze. W związku z powyższym, w omawianej sprawie, nie stwierdzono nieprawidłowości, a wniesiona skarga została uznana za bezzasadną. 

Jednocześnie wyjaśniam, że dane przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych są przechowywane w systemie teleinformatycznym przez 3 lata. Zgłoszenie będące przedmiotem skargi również zostało zarejestrowane i w przypadku konieczności wykorzystania do celów dowodowych w prowadzonym postępowaniu, dane dotyczące zgłoszenia zostaną niezwłocznie udostępniane na wniosek Policji, sądu lub prokuratury. 

Pouczenie: Informuję, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. * 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 748) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO Waldemar Gredka Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

wtorek, 20 czerwca 2023

Za 30 minut planowany jest koncert dla Odry na galarze odrzańskim

Za 30 minut startuje galar z zespołem bębniarskim z Reunionu który zagra koncert dla rzeki Odry już na rzece Obrze i Odrze. Bilety dostępne są na przystani "Tu" w porcie Cigacice. Cena 30 zł. 
Opr.  Adam Fularz wg informacji organizatora T. W. z przystani Tu.


--
null

poniedziałek, 19 czerwca 2023

Zerwana sieć trakcji uziemiła pociąg z Warszawy do Zielonej Góry 4 dni temu

Otrzymałem. 

---------- Forwarded message ----------
From: Rzecznik 
Date: Monday, June 19, 2023
Subject: pytanie o pociąg z Warszawy do Zielonej Góry dzisiaj
To: Telewizja Opera 


Dzień dobry,

W dniu 15.06 na odcinku na odcinku Nowy Tomyśl - Opalenica w godzinach 9:20 - 16:00 wystąpiło całkowite wstrzymanie ruchu pociągów z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej. Za poszczególne pociągi uruchamiano ZKA na odcinku Buk – Zbąszynek. Ruch wznowiono po godzinie 16:00. Zapewniono komunikację na ciągu do Zbąszynka i dalej do Frankfurtu. Podróżni do Zielonej Góry od Zbąszynka kontynuowali podróż pociągami regionalnymi bądź składami PKP Intercity, które w Zbąszynku zmieniały kierunek jazdy (tzw. zmiana czoła) i kontynuowały jazdę.

Pozdrawiam,

Justyna Moskalewicz – Aderek

 

Biuro prasowe

PKP Intercity

 

 

From: Telewizja Opera 
Sent: Thursday, June 15, 2023 4:17 PM
To: Rzecznik 
Subject: pytanie o pociąg z Warszawy do Zielonej Góry dzisiaj

 

[E-MAIL ZEWNĘTRZNY] Nie klikaj linków ani załączników, chyba że rozpoznajesz nadawcę i wiesz, że treść jest bezpieczna.

Dzień dobry. .wiele osób na festiwal mediów w Zielonej Górze nie dotarło z porannego pociągu- nawet do godziny 16.15. Co się stało?  

Pozdrawiam

Adam Fularz

PolishNews.pl--

PKP IC S.A.--
null

sobota, 17 czerwca 2023

W tej chwili sztuczna kometa lata nad Sobótką w Cigacicach

Koncert muzyki z wyspy Reunion uległ zakończeniu z ok. 7 bisami. Publiczność co raz to zatrzymywała muzyków na scenie śpiewając ich muzykę gdy tylko chcieli przerwać koncert zmęczeni po 19 godzinach lotu z odleglej o ok. 6000 km wyspy. Trwa już teraz o 2 w nocy impreza muzyczna nad którą na dronie lata sztuczna kometa. Owa kometa- jest to rodzaj ozdoby do drona z ogonem komety świecącym za lecącym na niebie dronem świecącym niczym kometa. 

W czasie wydarzenia doszło do wypadku w którym dwie osoby skoczyły nad ogniskiem w tym samym momencie.  Nad ogromnym ogniskiem doszło do zderzenia obu osób w locie. Mała dziewczynka która w wyniku zderzenia obu skaczących- nagle wpadła w wielkie ognisko,  wyciągnięta po około sekundzie, na moich oczach płakała nad kokiem zupełnie spalnonych włosów. Jest to chyba uczennica z wolnej szkoły (oparta o zasady NVP placówka szkolna) i dziewczynka skakała ponad sto razy przez ognisko tego wieczoru- nim w wyniku zderzenia w locie wpadła na chwilkę w płomienie.

Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
null

Koncert roku w Cigacicach

Podczas obrzędu Sobótka skakano przez ogień.  Do tego grał zespół muzyczny który właśnie dojechał 19 godzin samolotem z Reunionu.  Był to pierwszy ich występ z kilku koncertów w Polsce. "Ale czuć było Afrykę"- mówił właśnie jeden z widzów koncertu. 
Był to w mojej ocenie najlepszy koncert tego roku jak do tej pory. Gdy zespół muzyczny zszedł ze sceny po 6 czy 8 bisach- nadal w tłumie widzów śpiewano jego pieśni.  
Opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej


--
null

Trwają przygotowania do dzisiejszej Sobótki w Cigacicach

Ostatni autobus PKS z Zielonej Góry do Cigacic odjeżdża dziś o godzinie 17.20. Od godziny 18tej trwa calonocny obrzęd sobótki i zaplanowano koncerty. Od 9.30 trwa koncert etnofolkowego zespołu Prababa. Potem swoją muzykę zaprezentować mają bębniarze afrykańscy. Przylecieli kilka godzin temu lecąc 19 godzin z wyspy Reunion przez Paryż i Frankfurt do Wrocławia. 
Planowana jest calonocna zabawa ze skokami przez ognisko, puszczaniem wianków i dzikimi tańcami. Tradycyjnie sobótka była tą nocą kiedy dopuszczalny był mezalians. 

Opr. Adam Fularz na podstawie wypowiedzi artystów i organizatorów Sobótki. 


--
null

czwartek, 15 czerwca 2023

Wniosek o poszanowanie polskiego systemu prawnego do organizatorów 26. Polsko-Niemieckich Dni Mediów

Drodzy Organizatrzy 16. Dni Mediów w Zielonej Górze

Szanowna Pani Ewa Polak (Umwl)
Szanowny Panie Corneliusie Ochmann (Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej),


W sposób bezczelny i agresywny podżegno ze sceny ledwie wczoraj -15 czerwca 2023- do podeptania zapisów polskiej konstytucji która stanowi o zakazie cenzury środków przekazu i prasy. 

Państwa organizacja- jak wyraźnie to zaobserwowałem-lobbowała za obaleniem konkretnych zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dali Państwo w 3 monologach o walce z dezinformacją- trybunę dla 3 radykalnie autorytarnych mówców domagających obalenia zapisu Konstytucji mojego kraju o treści
"Art. 54.2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej."
Działo się to w godzinach 14.45-15.45 w punkcie programu o nazwie "Walka o prawdę"(sic!).
Wzywam do poszanowania nadzego porządku prawnego który Państwu jest chyba nieznany i obcy,  nie stanowi on bowiem dla Państwa przedmiotu szacunku ni poważania. W czasie 4.5 godzin monologów nie dopuścili Państwo nawet jednej jedynej kobiety która chciała zadać pytanie do wypowiadających swoje monologi. Pan Cornelius Ochmann odmówił mikrofonu tej kobiecie nawet gdy zaoferowałem głośno że jej ten mikrofon zaniosę.


  • "Demokracja nie da się żadną miarą pogodzić z cenzurą."
    • Autor Feliks Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 2001, s. 330.

Panie Corneliusie- nie musi Pan mi przerywać mojej wypowiedzi w pół zdania-gdy o zdarzeniach jakie miały miejsce na sesji monologów o dezinformacji- opowiadałem współorganizatorowi. Zrobił to Pan- mi Pan przerwał -gdy mówiłem ledwie pierwsze zdanie- jakieś 5 godzin temu. Takie zachowanie nie jest częścią kultury i cywilizacji kraju do którego Pan przyjechał, kraju który ma za sobą doświadczenia totalitaryzmu.  Wyraźnie jeszcze raz powtarzam iż nie życzę sobie by Pan w ten sposób narzucał swoje wartości które są tutaj -na szczęście -obce. 

Pan podaje swój biogram w materiałach promocyjnych swojej organizacji i tego typu zachowania są typowe dla kultur i cywilizacji jakie Pan ma wymienione w biografii jako miejsca gdzie się Pan kształcił. Te wartości i normy nie są tutejsze i proszę zdecydowanie aby Pan uszanował inne odrębne prawodawstwo naszego kraju i tą tutejszą cywilizację z jej wartościami. 

Pozdrawiam
Adam Fularz
Polish News Agency
Dolina Zielona 24a Zielona Góra

--
null

środa, 14 czerwca 2023

Sobótka w sobotę w Cigacicach

 Program: 17 czerwca 2023 r. (sobota)

11.00 Spacer ziołowy po łęgu (płatny 50 zł/os.)
17.00-19.00 wicie wianków
19.30 koncert Prababa
21.00 Rytuał sobótkowy
22.30 Rytuały w saunie (liczba miejsc ograniczona, 30 zł/os.)
23.00 Dj Dinn – set sobótkowy „Dintropia”

Miejsce: Cigacice, łęg nadodrzański, Wstęp wolny

wg wlubuskie.pl

Anglojęzyczna piosenka i nieznane gesty na Marszu Równości w Zielonej Górze miała oburzyć... małe dzieci

W sieci Twitter szereg kont internetowych podało następujące informacje na temat anglojęzycznej piosenki ze słowami tekstu anglojęzycznego: "double penetration- double satisfaction". Użytkownik obsługujący konto Antyfarmazon pisze:

"Marsz Równości" w Zielonej Górze 🤡i „artystyczny program”, jaki organizatorzy przygotowali najmłodszym. Jeden z występujących śpiewał o „podwójnej penetracji”. po czym twierdzi o lokalnych politykach z PO że ci są z tergo dumni, por. https://nitter.net/ZaPLMundurem

"Perwersyjne treści, wulgarne gesty i kilkuletnie, nieświadome niczego dzieci. Do bulwersujących scen doszło podczas sobotniego marszu równości w Zielonej Górze." (...) i dodaje o patronacie władz PO w Ziel. Górze nad wydarzeniem" wg https://nitter.net/Dante_Molingner

Wg redakcji nie wszyscy znają te gesty- ja ich nie znam i nie wiem co znaczą. Małe dzieci zwykle nie znają też angielskiego. Ktoś parodiował oburzenie "Demoralizacja! Skandaliczne sceny na "Paradzie Równości" w Zielonej Górze. Przed dziećmi tańczył mężczyzna przebrany za kobietę" dodając obrazek z filmu z USA

Wlubuskie.pl pisze:
"Wykonawcą utworu jest Radosław Hałuszczak Rado Lord, znany zielonogórski aktywista LGBTQ+, a piosenka, którą wykonywał miała premierę na początku maja. We wpisie w mediach społecznościowych już wtedy wyjaśniał, o czym jest:

– Utwór powstał, by zwrócić uwagę na coraz większy wzrost zakażeń chorobami wenerycznymi. Stosujmy zabezpieczenia, edukujmy o skutkach nieostrożności i braku BHP – czytamy we wpisie Hałuszczaka. Dostępny jest również teledysk, w którym widzimy jak artysta promuje bezpieczny zbliżenia seksualne i zachęca do używania prezerwatyw. Wymienia również choroby, które mogą być przenoszone drogą płciową. (dalsza część artykułu pod filmem)

Trzeba przyznać, że utwór nie wszystkim może się podobać, tak samo jak twórczość Radosława Hałuszczaka. Do tej grupy z pewnością nie należy Gazeta Lubuska, która przyznała artyście nagrodę Osobowość Roku Województwa Lubuskiego 2020 w kategorii kultura." 

wg https://wlubuskie.pl/wiadomosci/zielona-gora/gazete-lubuska-oburzyl-artysta-ktorego-sama-nagrodzila/


opr. AF

poniedziałek, 12 czerwca 2023

13 czerwca koncert w Muzeum ZL o godz. 17tej

wg Facebook

Już 13 czerwca my, czyli studenci ostatniego roku Jazzu i Muzyki Estradowej (I stopnia)
 podsumujemy kilka lat swojej pracy na studiach licencjackich. Podczas zbliżającego się recitalu
dyplomowego zaprezentujemy nie tylko swoje autorskie kompozycje, ale też własne aranże znanych utworów.

Bądźcie tam z nami!


DYPLOMANCI
Adrianna Stoga

Jakub Szymankiewicz

Urszula Najdek

Zuzanna Rynio

Paweł Skorupka


W imieniu studentów i wykładowców Instytutu Muzyki UZ zapraszamy serdecznie

13/06/2023 na godzinę 17:00
do Muzeum Ziemi Lubuskiej (al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze)

na muzyczną ucztę!

WYKONAWCY

Adrianna Stoga — śpiew, instr. perkusyjne
Urszula Najdek — skrzypce
Jakub Szymankiewicz — fortepian, instr. klawiszowe
Zuzanna Rynio — perkusja
Maja Kaczyńska — śpiew
Aleksandra Dajworska, Kornelia Pulchna, Maja Kaczyńska — chórki
Jędrzej Kaczmarek – saksofon tenorowy
Kacper Wysocki — saksofon altowy
Tymon Zaganiacz – trąbka
Łukasz Skrzypczak – trąbka
Maciej Kiraga — puzon
Jakub Mroczek — gitara
Michał Nienadowski — gitara basowa

oraz

Lena Piękniewska — śpiew
Jacek Kita — fortepian
Michał Nienadowski — kontrabas
Paweł Nienadowski — perkusja
Jakub Kotowski — skrzypce
Zuzanna Włodarczyk — skrzypce
Ewa Schuhmacher — altówka
Szymon Walenciak — wiolonczela

Studenci z klas:
prof. dr. hab. Jerzego Szymaniuka
dr. Artura Majewskiego
dr. Przemysława Jarosza
mgr. Pauliny Gołębiowskiej
mgr. Wojciecha Pruszyńskiego

Nagłośnienie | realizacja dźwięku
mgr Mariusz Smoliński

Prowadzenie koncertu
Aleksander Nowak

Około 1000 osób przeszło ulicami Zielonej Góry w Marszu Równości

 Wg wzielonej.pl około 1000 osób przeszło w Marszu Równości ulicami Zielonej Góry w miniony weekend. 

opr.

A. Fularz wg wzielonej.pl

wtorek, 6 czerwca 2023

Night Skating, nocna jazda na rolkach w Zielonej Górze- 18.6.2023

 Termin: 18.06.2023r. od godz. 17.30 do godz. 22.00.

Miejsce: Zielona Góra, Plac Bohaterów (chodnik pomiędzy zbiegiem ulicy Bohaterów Westerplatte oraz Placem Bohaterów).
Trasa przejazdu:
I. 18.00 do 18.45 - "KidsSkating 2" przejazd dla dzieci. Start ulica Bohaterów Westerplatte na wysokości numeru 30, prosto przez skrzyżowanie z ulicą Kupiecką do alei Wojska Polskiego, aleją Wojska Polskiego prosto do skrzyżowania okrężnego PCK, na którym nastąpi nawrót na drugą stronę alei Wojska Polskiego, do skrzyżowania z ulicą Kupiecką i ulicą Bohaterów Westerplatte, na skrzyżowaniu prosto ulicą Bohaterów Westerplatte do wysokości numeru 30 i w prawo na Plac Bohaterów gdzie przejazd dla dzieci zostanie zakończony i nastąpi 15 minut przerwy przed drugą częścią przejazdu.
II.19.00 do 21.30 "Night Skating #7". Przejazd ulicami Bohaterów Westerplatte na wysokości numeru 30, do skrzyżowania okrężnego u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i Sulechowskiej, ulicą Bolesława Chrobrego do skrzyżowania u zbiegu z ulicą Kupiecką, następnie przez Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy Podgórnej, dalej do ulicy Wrocławskiej i nią do zbiegu z Aleją Konstytucji 3 Maja, Aleją Konstytucji 3 Maja w prawo do ulicy Długiej i następnie do zbiegu z ulicami Łużycka i Dąbrówki, ulicą Dąbrówki w dół do skrzyżowania okrężnego PCK i dalej ulicą Zjednoczenia w dół, do skrzyżowania okrężnego z ulicą Zbigniewa Herberta. Ulicą Zbigniewa Herberta do skrzyżowania okrężnego im. Anny Borchers i dalej prosto ulicą Dworcową przez skrzyżowanie okrężne im.K. Felchnerowskiego do skrzyżowania okrężnego im. Henryka Maćkowiaka. Na skrzyżowaniu okrężnym w prawo w ulicę Sulechowską i przez skrzyżowanie okrężne im. Michała Kaziowa do ulicy Bohaterów Westerplatte na wysokości numeru 30, w prawo na Plac Bohaterów gdzie przejazd zostanie zakończony.
wg UMZG

piątek, 2 czerwca 2023

Parking przy Palmiarni- dlaczego wydano 35 mln PLN na parking zajmujący cenną powierzchnię (plac imprez i koncertów) w samym centrum miasta? Miejsce postojowe w cenie mieszkania...

 Dzień dobry.

Proszę przyjąć następujące odpowiedzi na zadane pytania dotyczące budowy parkingu przy Palmiarni.

1.       Tak na nowym parkingu przybędzie dodatkowo 200 miejsc parkingowych za kwotę ponad 30 milionów złotych.

2.       Dach parkingu będzie stanowił część rekreacyjną z placem zabaw z wieloma urządzeniami do zabawy i rozrywki,

tor rowerowo-rolkowy (nie będzie to pumptrack), miejsca do wypoczynku z dużą ilością zieleni (zielony dach).  

3.       Na ostatniej kondygnacji przed upadkiem zabezpieczy attyka wysokości 1,1 m na której dodatkowo znajdzie

się ogrodzenie.

4.       Parking jest finansowany z pieniędzy miejskich oraz dotacji zewnętrznych w wysokości 15milionów zł.

5.       Parking będzie płatny, niestrzeżony (podobnie jak w galerii handlowej) zabezpieczony kamerami połączonymi z miejskim monitoringiem.

 

Pozdrawiam

Zbigniew Stasiak

Departament Inwestycji Miejskich

Urząd Miasta w Zielonej Górze

 

From: Sekretariat DI (Inwestycje)
Sent: Monday, February 20, 2023 11:27 AM
To: Zbigniew Stasiak 
Subject: FW: pytanie parking przy Palmiarni

 

 

 

From: Bartosz Czerniawski 
Sent: Monday, February 6, 2023 9:28 AM
To: Sekretariat DI (Inwestycje) 
Subject: FW: pytanie parking przy Palmiarni

 

Dzień dobry,

 

Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi zainteresowanemu.

 

Pozdrawiam

Bartosz Czerniawski 

Z-ca Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry  

Biuro Miejskich Rzeczników    

Departament Prezydenta Miasta   

Urząd Miasta Zielona Góra   

ul. Podgórna 22   

65-424 Zielona Góra    

tel. (48) 68 45 64 416

 

 

 

From: Sekretariat1 
Sent: Monday, February 6, 2023 8:56 AM
To: RzecznikMieszkancow
Subject: FW: pytanie parking przy Palmiarni

 

 

 

From: UrzadMiasta 
Sent: Monday, February 6, 2023 8:49 AM
To: Sekretariat1
Subject: FW: pytanie parking przy Palmiarni

 

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Friday, February 3, 2023 5:29 PM
To: UrzadMiasta 
Subject: pytanie parking przy Palmiarni

 

Dzień dobry. 

Budują Państwo za ponad 30 mln złotych dodatkowe ok. 200 miejsc parkingowych przy Urzędzie Marszałkowskim. .na czubku miało powstać coś dla mieszkańców miasta w rodzaju infrastruktury sportowej.  Czy taki obiekt będzie rodzajem pumptracku?  Dlaczego okoliczni mieszkańcy miasta z ulicy Piaskowej zgłaszają się do redakcji twierdząc że konstrukcja ostatniego poziomu ma rzekomo powodować że ktoś spadnie czy wypadnie zza zbyt niskiej balustrady wokoło czegoś sportowego jeszcze nieokreślonego? Nie wiem co ma powstać na ostatnim piętrze inwestycji w której jedno dodatkowe miejsce parkingowe kosztuje około 150 tysięcy złotych?  Było 180 do 200 miejsc a ma być 400 miejsc.  Jak um zamierza pokryć koszty budowy obiektu? Czy będzie to parking strzeżony jak chcą niektorzy mieszkańcy?  Pozdrawiam 

Adam Fularz

Zielonogorska.pl

Dolina Zielona 24a Zielona Góra--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Komunikaty