poniedziałek, 27 marca 2023

Zmiana w KMP Zielona Góra

 Podinspektor Tomasz Szuda powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze- wg portalzielonagora.pl

czwartek, 23 marca 2023

Komunikat UMWL w sprawie festiwalu Kaziuki 2023- niedziela 26 marca 2023

 

Kaziuki 2023 już w najbliższą niedzielę- komunikat UMWL

Załoga Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Ochli z dyrektorem Tadeuszem Woźniakiem na czele – zaprasza na Kaziuki w niedzielę, 26 marca 2023 r. w godzinach od 11.00 do 16.00.
Wstęp płatny: 12 zł.

Parking bezpłatny. 

Regionalne smaki i rękodzieło 

Jarmark będzie kusił ofertą ponad 120 wystawców z całej Polski. Nie zabraknie palm, pisanek, kraszanek oraz dekoracji świątecznych, ale też regionalnych miodów, win, ekologicznego jedzenia, rękodzieła i wyrobów artystycznych. Będzie można zjeść ciepły domowy posiłek przygotowany przez lubuskie Koła Gospodyń Wiejskich.

Koncerty, pokazy, warsztaty

Podczas imprezy będzie możliwość zwiedzenia ekspozycji muzealnych. Odbędą się liczne pokazy, działania artystyczne, warsztaty, m.in. tworzenia pisanek wielkanocnych oraz wicia palm. Udział w jarmarku umilą nam występy kataryniarza oraz wielu zespołów ludowych.
Wydarzeniem towarzyszącym będzie otwarcie wystawy pt. „Podróże wycinanek" z Muzeum Częstochowskiego.

W programie Kaziuków 2023

 • Wernisaż „PODRÓŻE WYCINANEK" (chata z Dąbrówki Wlkp.)
 • Prezentacja katarynki – Tadeusz Zajdowicz
 • Bezpłatne warsztaty pisankarskie i wicia palm – Zagroda Kamienna
 • Bezpłatne wiosenne warsztaty rzeźbienia w mydle (sala ekspozycyjna w budynku głównym)
 • Stoiska z rękodziełem i potrawami regionalnymi serwowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich – ponad 120 wystawców
 • Udostępnienie do zwiedzania czasowej wystawy zabawek pt. „ŚWIAT DZIECKA" (sala ekspozycyjna w budynku głównym)
 • Udostepnienie do zwiedzania stałych ekspozycji na terenie muzeum

Na scenie:

 • Występ zespołu folklorystycznego SASANKA
 • Występ zespołu folklorystycznego FUDZIJANKI
 • Występ ŁUŻYCKIEGO ZESPOŁU WOKALNEGO
 • Występ zespołu KAROLINKI Z GRABIKA
 • Występ zespołu JUTRZENKA
 • Występ łemkowskiego zespołu folklorystycznego ROZTOKA
 • Występ zespołu KRYNICZEŃKA
 • Występ żarskiego zespołu ludowego ZŁOTY WIEK
 • Przedstawienie dla dzieci i młodzieży – teatr BAŁAŁAJKA
 • Konkursy dla dzieci

 

wg Newslettera UMWL

czwartek, 16 marca 2023

W sprawie połączeń do Warszawy z Zielonej Góry- Ministerstwo pisze o 3 pociągach dziennie

 Znak pisma: DTK-8.051.17.2023

Warszawa, 13 marca 2023

Pan

Adam Fularz


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na złożoną przez Pana skargę z dnia 24 lutego w sprawie połączeń

kolejowych oraz relacji z Zielonej Góry do Warszawy przedstawiam poniższe stanowisko.

Informuję, że z Karkonoszy do województwa lubuskiego oraz w odwrotnym kierunku

realizowane są połączenia dalekobieżne z przesiadką. Natomiast zgodnie z II korektą

rocznego rozkładu jazdy 2022/23 od 12 marca br. uruchomione będą 3 pary

bezpośrednich pociągów pomiędzy Zieloną Górą i Warszawą – IC „Dionizos”, IC

„Zielonogórzanin” oraz IC „Lubuszanin”.

Ministerstwo wraz z PKP IC oraz PKP PLK dąży do zapewnienia jak największej liczby

bezpośrednich połączeń. Należy jednak pamiętać, że ostateczny kształt oferty

przewozowej jest zależny m.in. od możliwości finansowych organizatora publicznego

transportu zbiorowego i uwarunkowań związanych z infrastrukturą kolejową,

dostępnością taboru i innymi czynnikami technicznymi po stronie przewoźnika oraz

zarządcy linii kolejowych.

Odnosząc się do wspomnianej przez Pana pandemii wirusa SARS-CoV-2 warto zauważyć,

że przewoźnicy kolejowi podjęli szereg decyzji i działań mających na celu wypracowanie

kompromisu pomiędzy koniecznością zapewnienia dostatecznej oferty przewozowej,

a ograniczeniem transmisji wirusa. Należy jednocześnie podkreślić, że decyzja

o korzystaniu bądź nie korzystaniu z publicznego transportu zbiorowego przez

podróżnych jest zawsze ich suwerenną decyzją.

Wyjaśniam, że horyzont czasowy do roku 2030 wynika ze „Strategii Zrównoważonego

Rozwoju Transportu do 2030 roku”, która została przyjęta uchwałą nr 105 Rady Ministrów

z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Transportu do 2030 roku (M.P. 2019 poz. 1054). Głównym celem krajowej polityki

transportowej przedstawionej w ww. strategii jest zwiększenie dostępności

transportowej kraju w horyzoncie roku 2030.

Proszę o przyjęcie powyższego stanowiska.

Z poważaniem

Jakub Kapturzak

Zastępca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

Newsletter UMWL o zatruciu rzeki Odra

 

Newsletter UMWL z dn. 15.3.2023

Europejscy badacze o Odrze: katastrofę wywołały kopalnie

– Odrę zatruły kopalnie – to wniosek z badań międzynarodowego zespołu naukowców. Katastrofę z 2022 r. przeanalizowało Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz Europejska Agencja Środowiska.

Raport z badań przygotowało 18 specjalistów z różnych krajów, m.in. Francji, Włoch, Grecji i Danii. Ich wnioski są podobne do ustaleń zespołu polskich badaczy: katastrofę spowodowało wysokie zasolenie wody, które przyczyniło się do zakwitu złotych alg, a w konsekwencji – do masowego śnięcia ryb. Polski raport nie wziął jednak pod uwagę przyczyny zasolenia – ścieki przemysłowe z górnośląskich kopalń.

Twórcy europejskiego raportu wskazali też, że polski rząd zareagował zbyt późno, by móc ograniczyć skutki katastrofy ekologicznej. Wymiana informacji w tej sprawie była zaś niepełna. Nie zastosowano m.in. alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W monitorowaniu Odry i ostrzeganiu o zagrożeniu dla środowiska ważnym źródłem danych była zagraniczna stacja pomiarowa – we Frankfurcie nad Odrą.

Komisja Europejska proponuje teraz zmianę przepisów środowiskowych. – Wyciągając wnioski z incydentów takich jak masowe wymieranie ryb na Odrze, Komisja proponuje obowiązkowe ostrzeżenia po incydentach w dolnych odcinkach rzek. Wprowadzono również ulepszenia w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i łatwiejszej aktualizacji wykazu substancji zanieczyszczających wodę w przyszłości, aby odpowiadał on stanowi nauki – podkreślają przedstawiciele KE.

Raport na temat zanieczyszczenia rzek ściekami przedstawił również Greenpeace. Aktywiści zbadali dopływy Odry i Wisły, do których dostają się ścieki z kilku kopalń węgla kamiennego należących do Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Greenpeace oczekuje kontroli pozwoleń wodnoprawnych wydanych spółkom górniczym, natychmiastowego przeprowadzenia ocen oddziaływania kopalń węgla kamiennego na środowisko i wprowadzenia nowoczesnych metod odsalania wód kopalnianych wpuszczanych do rzek.

Więcej na temat obu raportów pisze wrocławska „Gazeta Wyborcza": wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29538871,raport-naukowcow-unii-europejskiej-kopalnie-zatruly-odre-fatalny.html#S.miasta_wroclaw-K.C-B.1-L.2.zw.

Wszystkie informacje dot. katastrofy w Odrze dostępne są w naszym serwisie specjalnym 

wtorek, 14 marca 2023

Trzy lata linia kolei była nieczynna dla rzekomej oszczędności czasu aż kilku minut

 

list redakcji do PKP PLK 

Opis projektu

"Projekt obejmuje rewitalizację (przywrócenie parametrów konstrukcyjnych) linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, od km 0,552 do km 43,610."

- to nie jest prawda, ta linia miała przed wojną znacznie wyższą prędkosć konstrukcyjną, ok. 150- 140 km/h. Dlaczego nas Państwo oszukują?

Linia była nieczynna ok. 3,5 roku dla zaoszczędzenia kilku minut czasu podróży? A co z prękością przedwojenną? Pamiętam jak prasa opisywała tą linię, jeździły nią ekspresy z Poznania do Halle, Lipska Drezna etc.


Komunikat UMWL z dnia 10.3. 2023

 GZ.II.0620.1.49.2023                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zielona Góra, 10-03-2023 r.

 

 

Newsletter nr 49- fragment

Nareszcie! Modernizacja linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk dobiegła końca. Pociągi wracają na tory

Na ten dzień czekali wszyscy podróżujący koleją z Zielonej Góry w kierunku Poznania. Już w niedzielę, 12 marca br., na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek znów będą kursowały pociągi. Znika autobusowa komunikacja zastępcza.

- Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk to wielkie przedsięwzięcie, na którego finał czekają tysiące Lubuszan. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał na realizację projektu, którego beneficjentem jest PKP PLK, dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 112 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi członek Zarządu Województwa Marcin Jabłoński.

Jak poinformował w piątek (10 marca br.) rano Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK, już w niedzielę, 12 marca, podróżni nie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej. – Pozostały nam do załatwienia jedynie proceduralne, formalne sprawy, które jeszcze w piątek mają zostać zakończone. Tak więc w niedzielę pociągi wrócą na tory. Zaktualizowany rozkład jazdy, który uwzględnia kursowanie pociągów na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek od 12 marca 2023 r., jest już od dłuższego czasu przygotowany - dodaje Radosław Śledziński.

Kilka wniosków o zwiększenie środków

Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk jest bardzo ważnym projektem dla Województwa Lubuskiego. Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Lubuskiego 11 grudnia 2018 r. przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 59 276 960 zł na realizację projektu, którego beneficjentem jest PKP PLK. Planowany termin zakończenia realizacji projektu określono wtedy na dzień 31 marca 2022 r.

Jednak czas pokazał, że Województwo Lubuskie musiało wykazać się dużą elastycznością i zaangażowaniem w powodzenie przedsięwzięcia realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które występowało z wnioskami o zwiększenie środków dla projektu. I wszystkie wnioski były akceptowane.

Ogromne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

- Modernizacja tej linii kolejowej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla naszego regionu. Dlatego pomagaliśmy w realizacji tego projektu kilkukrotnie zwiększając kwotę dofinansowania wielkimi kwotami – informuje członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. - Okazało się, że państwowa firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie była w stanie doprowadzić tego projektu do końca. Nie zauważono pewnych istotnych rzeczy, takich na przykład jak konieczność wymiany szyn i zaistniała potrzeba, żebyśmy wsparli ten projekt jeszcze większą kwotą. Poszukaliśmy takiej możliwości i zwiększyliśmy wartość tego dofinansowania. Czyli łącznie dofinansowanie tego projektu to kwota ponad 112 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, którym dysponuje Samorząd Województwa Lubuskiego. Czyli prawie dwukrotnie większa od pierwotnie przyznanej – dodał Marcin Jabłoński.

Dwukrotnie podpisywano aneks do umowy:

W wyniku zmiany wykonawcy robót i rozpisania przez PKP PLK nowego przetargu, konieczne było zwiększenie nakładów na ten projekt o kolejne 5 mln zł. Ostatecznie ustalono, że część z tej kwoty pokryją oszczędności z innych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a część wyasygnuje sama spółka PKP PLK.

220 mln zł na lubuską infrastrukturę w 2023 r.

Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek była bardzo uciążliwa dla Lubuszan. Jej zakończenie spowoduje, że podróżni z Zielonej Góry do Poznania nie będą musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej, a więc autobusów na trasie Zielona Góra - Zbąszynek. 

Warto przy tym dodać, że 220 mln zł z budżetu województwa lubuskiego na 2023 rok zostanie przeznaczone na infrastrukturę. - Najwięcej środków – 118 mln zł - trafi na zwiększenie dotacji dla Przewozów Regionalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

- Infrastruktura to jest to, do czego przykładamy wielką wagę, czemu nadajemy wielkie znaczenie – podkreśla członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i wskazuje jako jeden z przykładów pierwszą od dziesięcioleci budowę mostu w Lubuskiem, czyli przeprawę w Milsku, którą otwarto 28 października 2022 r.

Krótsza podróż o kilka minut

Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 358, na ponad 40-kilomerowym odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 120 km/h. Docelowo czas podróży skróci się więc o kilka minut.

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap" (Projekt realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj")
Nazwa beneficjenta: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Działanie: 5.2 Transport kolejowy
Całkowita wartość projektu: 160 711 084,45 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 130 597 018,25 PLN
Dofinansowanie: 111 007 465,51 PLN

Opis projektu

Projekt obejmuje rewitalizację (przywrócenie parametrów konstrukcyjnych) linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, od km 0,552 do km 43,610.

Jego zakres zakłada wykonanie robót obejmujących częściową wymianę nawierzchni, częściową wymianę rozjazdów, lokalne wzmocnienie podtorza, przebudowę mostu i wiaduktów, przebudowę peronów z zabudową małej architektury, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, roboty towarzyszące w branżach srk i elektroenergetycznej.

Beneficjent w związku ze znacznym zużyciem szyn i wysoką eksploatacją toru, w stosunku do przeprowadzonego w 2017 r. badania defektoskopowego szyn, zawnioskował o wprowadzenie dodatkowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą szyn" tj. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o wymianę szyn na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk oraz zwiększenie wartości dofinansowania na ten cel o 20 602 806,17 zł.

Zmiany polegające na wprowadzeniu do projektu dodatkowego zadania podlegały opinii ekspertów zewnętrznych i zostały pozytywnie zaopiniowane oraz uzyskały akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego.

poniedziałek, 13 marca 2023

Opinia wydawcy: Internet się zepsuł niczym zepsuta zabawka. Wyrzućmy go po prostu do śmieci jako uszkodzony. Weźmy coś innego.

Internet już nie jest tym co był. Czy powinniśmy jako media go opuścić, by nie wspierać chylącego się ku upadkowi systemu wolności słowa? Internet, zdominowany przez wielkich graczy, nagle stał się przymusowy w początku pandemii, około marca 2020. Wtedy odeszła mi chęć korzystania z niego. Nagle, gdy mnie do czegoś zaczęto zmuszać, poczułem że "jest coś nie tak". Z czasem okazywała się smutna prawda o tym jak wdrożono rządową policję myśli w sieci Internet.
Moje rozwiązanie? Porzućmy Internet, niczym zepsutą zabawkę. Zróbmy coś nowego. Coś mającego inną nazwę. Żaden Internet 2.0 czy 3.0. Po prostu zaorajmy to co pozostało z dawnego Internetu, wyrzućmy to co obecnie mamy, ów zepsuty Internet będący dziś korporacyjnorządową "policją myśli":, na śmietnik. 
Adam Fularz
Polish Media Owners Association- współzałożyciel


Matt Taibbi kontynuował, kiedy pozwolono mu odpowiedzieć, wyłożył to, co on i Shellenberger znaleźli w swoich badaniach The Twitter Files:

"Pierwotna obietnica Internetu była taka, że może on zdemokratyzować wymianę informacji na całym świecie. Wolny internet będzie pokonać wszystkie próby kontroli przepływu informacji, jego istnienie jest zagrożeniem dla antydemokratycznych form rządów wszędzie", powiedział Taibbi.

"To, co znaleźliśmy w Aktach, to szeroko zakrojone wysiłki, aby odwrócić tę obietnicę i wykorzystać uczenie maszynowe i inne narzędzia, aby przekształcić internet w instrument cenzury i kontroli społecznej. Niestety, nasz własny rząd wydaje się odgrywać główną rolę."

Taibbi dodał celnie, że "efektywnie, media informacyjne stały się ramieniem sponsorowanego przez państwo systemu kontroli myśli."

"Nie jest możliwe natychmiastowe dojście do prawdy. Staje się jednak technologicznie możliwe natychmiastowe zdefiniowanie i wyegzekwowanie politycznego konsensusu online, co, jak sądzę, jest tym, na co patrzymy."


Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa) według https://www.zerohedge.com/political/watch-live-taibbi-and-shellenberger-testify-house-weaponization-panel?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=1291
--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góraczwartek, 9 marca 2023

W sprawie konta Facebook dla strony – www.zielonogorska.pl

Dzień dobry,

nazywam się Wójcik Damian i piszę do Państwa w kwestii konta na Facebooku Państwa witryny – www.zielonogorska.pl.

Profesjonalnie prowadzony FanPage na Facebooku pozwala skutecznie dotrzeć z Państwa ofertą do większej ilości odbiorców, tym samym generując przychody. Zawodowo zajmuję się prowadzeniem kont na portalach społecznościowych.

Z radością pomogę prowadzić profil na portalu Facebook, który będzie zauważony przez Państwa nowych klientów i znacząco zwiększy Państwa przychody.

Na obecną chwilę prowadzimy 2 tysiące kont i jesteśmy liderem mediów społecznościowych na polskim rynku.

Z miłą chęcią podam więcej detali. Jeśli są Państwo zainteresowani darmową wyceną, proszę o odpowiedź: Tak na tego e-maila.

Pozdrawiam

----
specjalista ds. Facebook
Wójcik Damianśroda, 8 marca 2023

Żart czy prawda? Czy w szczepionkach mrna na koronawirusa Sars-Cov-2 są chipy czyli biosensory podskórne?

Media w Wielkiej Brytanii ujawniły 100 tysięcy wiadomości na Whatsapp tamtejszego byłego ministra zdrowia.  Oto jedna z wymienionych wiadomości zawiera odniesienie do tak zwanych biosensorów podskórnych. Opisujący to zdarzenie twierdzą że nie wiadomo czy jest to żart czy prawda, że wiedzą to tylko ci z tej grupy:

"Well, who knows aside from Bill Gates, Matt Hancock and anyone else "in the loop".--
null

wtorek, 7 marca 2023

Co usłyszałem w Urzędzie Miasta...


- na pytanie o dojazd na skatepark - na wniosek mój abym jako starsza osoba mógł dojechać na skatepark za pomocą hulajnogi i na rolkach, po tym jak zdjęto kostkę bauma, zdjęto asfalt i wysypano szutr, żwir, na mój wniosek aby zostawić pasek 30 cm na dojazd hulajnogą czy rolkami wzdłuż dolnej alejki parkowej która kiedyś była asfaltowa, a teraz jest wysypana żwirem, usłyszałem:
"Ja Panu odpowiem tylko jeśli ma Pan zarejestrowaną swoją działalność medialną". Sprawdzimy czy jest ona zarejestrowana i dopiero wtedy Panu odpowiem na listy".

Komunikaty