wtorek, 31 stycznia 2023

Wspomnienia z dnia 31 stycznia 2023

1. Dziś był dla mnie dzień straszliwy.  Otóż sąsiadka z politycznym zapędem postanawia ukarać mnie za to że w nią wjechałem swoim snołbordem. Kij z tym czyja wina to była bo padał śnieg.  Powiedzmy że moja. Powiedziała o mojej zbrodni wszystkim komu mogła włączając w to wszystkie szychy władzy. Bronić się sensu nie było. Zajedzie mnie choćby i była to wina po obu stronach bo nawet zarzutem jest gdy śmiem się bronić.  

Ustaliła przy okazji że jestem dużym dzieckiem a ona drobna i krucha. Odbiła się ode mnie wielkiego i upadła na śnieg ale ja nic nie poczułem w zasadzie więc uznałem że jej też nie stało się wiele bo ja już stałem w miejscu i się nawet nie zachwiałem od tej kraksy.  Ona upadła na śnieg puch śnieżny i szyja ją bolała. 

Ja zły.  Ja duże dziecko w wersji XXL. Ja nieczuły drań bo tylko wołałem "żyjesz?". Oj tak. Przesadziłem. Zero tkliwości dla kogoś kto jest kruchy i drobny.  Zimny i zły. Odjechałeś a ja patrzyłam co ty zrobisz. No i pewnie mnie już przekreśliła w swojej głowie i dziś mnie miała wyjątkowo po dziurki w nosie.  Bo nie pomogłem i tylko jedna z naszego timu, pewna Maja podbiła do niej jadąc na desce i się pytała czy wszystko jest ok? 

Oj strach się sąsiadce narazić. Wszystko wszystkim powie. Obgada cię przed innymi. Nie ma ratunku bo jako mężczyzna masz robić to co chce kobieta i to jest 200 % twoja wina jak się nie daj Boże- zderzysz z nią lekko snołbordami.

Czasem się dziwisz rozpadowi kolejnych relacji w twoim otoczeniu. A potem stwierdzisz szybko że miałeś małe doświadczenie w zakresie rozpoznania danej osoby, jej politycznych zdolności do zakrzywiania twojego uniwersum by było tak jak ona chce. 

Tak. Jestem nieczuły bo wychowały mnie sztuki walki i brak narzekania kogoś kogo niechcący mocno uderzyłem czy kopnąłem. Jestem chłodny bo dość źle oceniłem sąsiadkę która nagle była jakoś bardziej uwrażliwiona niż kiedyś- albo po prostu za dużo czasu spędzam wśród osób dość chłodnych uczuciowo. 

Ten dzień był porażką i komuś coś zrobiłem- na szczęście chyba nic poważnego. O sobie się dowiedziałem że jestem dużym dzieckiem i co więcej -sąsiadka na mnie wymogła rozmaite zmiany w bezceremonialny sposób. No cóż. Zależy mi aby była co najmniej zadowolona ze mnie i mojego towarzystwaa tak dziś na pewno nie było. 

Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 27 stycznia 2023

Wniosek do Radnych o zmianę zasad prowadzenia konsultacji społecznych

Szanowni Państwo Radni.
Ogłoszono wczoraj konsultacje czy warsztaty. Dwukrotnie słyszałem oburzenie na brak szacunku dla czasu osób przybyłych na zaproszenie. Zrobiono teatr,  spektakl teatralny nabierając nas nieświadomych na udział w szopce z której zdjęcia posłużą do udokumentowania rzekomej woli władzy do słuchania głosu ludu. 

Tymczasem lokalni politycy i osoby z tej drugiej strony barykady- zagarnęli mikrofon i skutecznie przekrzykiwali zgromadzonych. Nikt z przybyłych "zwykłych" nie dostał mikrofonu by coś mógł powiedzieć. Formalnie nie udzielono nikomu z mieszkańców- głosu. Nikt z przybyłych nic nie powiedział bez zgody prowadzących bo nie przeznaczono nawet 60 sekund na osobę. Jeden mi nieznany pan zabrał głos z rzeczową krytyką na oszustwa w postaci braku elementarnych danych o natężeniu i więźbie ruchu do pracy przy owych konsultacjach. Poparłem go głośno mówiąc że nie szanuje się naszego czasu. Po pierwsze na pojedynczy tor do m. Sulechów nie wejdzie żaden dodatkowy pociąg więc po co te plany, przecież technicznie niemożliwe do realizacji, i dlaczego się nas tak zwodzi.  Po drugie- Urząd Marszałkowski pytany o kolej aglomeracji odpowiedział na piśmie że po likwidacji torowiska "kol. szprotawskiej" do centrum miasta w Zielonej Górze- nie ma - odcięta od centrum miasta- sieć kolei- sensu i nie będzie finansowana. Podałem jeszcze frekwencję w pociągach kończących bieg w Nowej Soli jaką obserwuję jako mieszkaniec okolicy torów Nadodrzanki, na dowód tego że kolej kończąca bieg poza centrum miasta, bez odbudowy bocznicy do centrum miasta Zielona Góra- będzie bardzo mało użyteczna czy że będzie niepopularna. Na to usłyszałem od p. Kaliszuka pogląd że odbudowa torów do centrum miasta jest pomysłem absurdalnym. Po czymś takim, po takiej formie dyskusji, wiele się nie spodziewałem, z obawy straty czasu wyszedłem.  

Ze spotkania wyszedłem oburzony brakiem szacunku dla czyjegoś czasu. Bo oszukiwano nas przybyłych by zrobić szopkę czy teatr na którym robiono zdjęcia i zbierano podpisy by utwierdzić kogoś w przekonaniu że konsultacje czy warsztaty przeprowadzono. Po godzinie stwierdziłem że wrócę by powiedzieć głośno co myślę o tego typu nabijaniu ludzi w butelkę. Mogłem jedynie opowiedzieć jakiemuś Panu o tym jak - jadąc na stok narciarski, zepsuty i podziurawiony- koło amfiteatru, w środę, musiałem wziać taksówkę - bo autobus miejski linii "8" stojąc w korkach dzięki brakowi buspasów- jedzie aż 40 minut. Pasażerowie komunikacji miejskiej są nękani przez organizujących ruch drogowy, zabiera się im cenny czas wpuszczając ich w korek razem z samochodami. Taksówka dojechała z dworca pod amfiteatr w 10 minut, inną trasą. Zaś autobusami jeżdżą ci, co muszą i godzą się na utratę części życia w korkach. W odpowiedzi usłyszałem porównanie że o tej samej porze do autobusu w innym większym mieście- trudno byłoby wsiąść z powodu tłoku.
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Dol. Ziel. 24a Zielona Góra

Prosiłem o autoryzację udzielonych mi wypowiedzi w biurze prasowym UMZG- list do biura prasowego po rozmowie w środę

Dzień dobry.  Czy mi Państwo zwrócą za taksówkę?  Bo musiałem dojechać spod dworca kolejowego do amfiteatru.  Autobus jedzie 40 minut w szczycie bo tak Państwo zorganizowali zarządzanie ruchem drogowym zaś taksówką jedzie się 10 minut. 
ODP-nie nie ma takiej możliwości
- to pozostaje mi pozew sądowy?  Bo państwo odmawiają.  Organizacja ruchu drogowego jest inna niż w miastach w okolicy.  W Gorzowie tramwaje i autobusy mają wydzielone pasy i torowiska a tutaj tego nie ma. Czy Państwo zdają sobie sprawę że Państwo nękają użytkowników transportu zbiorowego? 
ODP- to jest odosobniony pogląd i tylko Pan tak uważa. 
-więc pozostaje mi proces sądowy? 

Pozdrawiam
Adam Fularz

czwartek, 26 stycznia 2023

do redakcji: Naśnieżenie Góry Tatrzańskiej---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Jerzy 
Data: wtorek, 18 października 2022
Temat: Naśnieżenie Góry Tatrzańskiej
Do: Adam Fularz
DW: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 


Dzień dobry,
Pana e-mail z 17 X 2022 r. w sprawie naśnieżania Górki Tatrzańskiej przesłano do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Pozdrawiam
Jerzy Wojtkowiak
Departament Prezydenta Miasta


Sent: Monday, October 17, 2022 1:53 PM
To: UrzadMiasta 
Subject: Fwd: Pytanie o możliwość zamontowania armatki śnieżnej i urównania muld na stoku Góra Tatrzańska

przypomnienie--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 25 stycznia 2023

Hej. Na stoku nie ma armatki śnieżnej i dziś musiałem śnieg z lasu znosić by jeździć. Ciekawe czy kiedykolwiek to się zmieni. .. Rurociąg jest azbestowy ale się rozpadł ze starości. Adam

poniedziałek, 23 stycznia 2023

Zielona Góra: zdjęcie stoku narciarski

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego pytany o odpowiedź czy grupa osób która przejęła władzę nad miastem ok. 2008-2009  r. - odmówił odpowiedzi.  Twierdził że nie zna odpowiedzi na to pytanie.  Opr . A. Fularz na podstawie wypowiedzi rzecznika prasowego Urzędu Miasta Zielona Góra

---------- zdjęcia-------
From: Adam - zdjęcie stok narciarski

niedziela, 22 stycznia 2023

O zmianach w sądownictwie

To już minęło ok. 5,5 roku jak czytelnik nadesłał redakcji po prostu tekst ustawy, z dopiskiem "zmiana"

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r.

Poz. 1452

USTAWA
z dnia 12 lipca 2017 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (..)

„Art. 27. § 1. Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji
w przypadku:
1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
2) gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości;
3) stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub
organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych;
4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądow-
nictwa w celu uzyskania opinii.

§ 3. Występując o opinię do Krajowej Rady Sądownictwa Minister Sprawiedliwości może zawiesić prezesa
albo wiceprezesa sądu w pełnieniu czynności. Przepis art. 22b § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa dotycząca odwołania prezesa sądu jest dla Ministra Spra-
wiedliwości wiążąca, jeżeli uchwała w tej sprawie została podjęta większością dwóch trzecich głosów.

§ 5. Niewydanie opinii przez Krajową Radę Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia

przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwoła-
niu.

§ 6. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji,
Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez zasięgania opinii, o której mowa w § 2.";
8) w art. 29 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków
rzecznika prasowego w sądzie apelacyjnym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji
albo wykonywania tych obowiązków;";
9) w art. 31 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków
rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo
wykonywania tych obowiązków;";
10) w art. 33 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, na którym ma być wyrażona opinia o informacji rocznej
o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 1, przewodniczy sędzia wybrany na tym zgromadzeniu.";

--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona GóraKoncert Tantrfreaky w Zielonej Górze wczoraj w Cafe Noir -zdjęcia

Fot. AF

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

sobota, 21 stycznia 2023


demonstracja dziś w zielonej górze: Zamknięty wyciąg narciarski w Zielonej Górze jest wyjątkiem w Polsce...
Adam Fularz
do Radio, wiadomosci, Radio, +6
19 minut temu
Szczegóły
Demonstracja dziś o godzinie 14.00 na stoku narciarskiego ośrodka- ul. Tatrzańska w Zielonej Górze. 
Tel. 604443623

Wyciąg narciarski jest nieczynny i niebezpieczny a zarządca od lat nie zasypuje wyrw w stoku.  Największy dół czy dziura przy ii słupie wyciągu ma półtora metra głębokości.  Wnoszę o ukaranie sprawców niebezpieczenstwa. 
Pozdrawiam
Adam Fularz
Snowboarder


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 20 stycznia 2023

Wspomnienia z dnia 22 stycznia 2023

1. Świat płatków śniegu.  Płatek śniegu jest gatekeeperem.  Odźwiernym który nagle wyłącza ci głos gdy mówisz.  Cenzorem któremu nie podoba się jak śpiewasz więc cię zmutuje byś nie był słyszalny na koncercie.  Jest miły ale nie tak jak ktoś nieco bardziej życzliwy prawu do twojej ekspresji.  

Może nie masz talentu by śpiewać czy coś powiedzieć ale zwycięża płatkizm śniegizm. Religia snołflejka czyli płatuszka jest bardzo postępowa- tak bardzo że to co mówi jest przecież prawdą a ty szkodzisz wierze płatka śniegu i psujesz mu humor i samopoczucie swoimi poglądami. Więc w imię ochrony zdrowia psychicznego płatka śniegu- bo przecież płatek śniegu się roztapia- nie masz prawa by wchodzić w butach swoich poglądów w strefę płatkośniegową.

Płatkizm śniegizm w niektórych przypadkach staje się religią dominującą. Płatek ma poczucie wyjątkowości- oto on ma rację.  Jest łatwo obrażony jeśli ktoś inny zakwestionowałby jego punkt widzenia. Otóż płatek śniegu nie ma emocjonalnie możliwości by zmierzyć się z innymi punktami widzenia czy przeciwnymi opiniami. One go obrażają. 

Opr. A Fularz wg Wikipedia


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 18 stycznia 2023

Internauci krytykują nową szatę graficzną popularnego portalu wykop.pl

Oto jeden z krytyków pisze:
Media zauważyły nasze niezadowolenie! Walczymy o wykop przyjazny użytkownikom!

"Wykop.pl, jeden z popularniejszych polskich serwisów internetowych, przywitał dziś użytkowników nową oprawą. Powiedzieć, że jest dyskusyjna, to zdecydowanie za mało. Dziękuję wszystkim za wykopywanie mojego znaleziska i plusowanie wpisu! Razem możemy coś zdziałać!"
wg mariusz95gd wg benchmark.pl

wtorek, 17 stycznia 2023

Szereg dziennikarzy BBC oskarżanych o zbrodnię lubobójstwa

Wypowiedź wydawcy- 18.1.2023

Zbrodnia ludobójstwa i oskarżani dziennikarze z BBC.


Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym wysłałem do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze skargę na zbrodnię lubobójstwa.  

W Wielkiej Brytanii szereg dziennikarzy czy prezenterów rządowej BBC jest oskarżanych publicznie o udział w ludobójstwie i o złamanie konwencji z 1948 r. o przeciwdziałaniu zbrodni ludobójstwa. Na budynkach BBC protestujący rozlepiali zdjęcia dziennikarzy oskarżanych o udział w ludobójstwie. 

Z wyrazami szacunku
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
Wieczorna.pl sp z o.o.
Dolina Zielona 24a Zielona Góra

Zdjęcia plakatów oskarzających dziennikarzy o udział w ludobójstwie wg 

"government employees who have been accused of being in on the scheme were also posted as wanted."--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Odnośnie wypowiedzi lidera Polska 2050- likwidacja gotówki

W odpowiedzi na pytanie zadzwoniłem telefonicznie i usłyszałem odpowiedź że gotówka nie zniknie "od razu". Po czym otrzymałem tą wiadomość pocztą e mail na liczne pytania o plan likwidacji pieniądza gotówkowego jaki przedstawia lider ruchu 2050 w wypowiedzi dla jednej ze stacji radiowych.  

Redakcja serwisu otrzymała:
---------- Forwarded message ----------
From: Katarzyna Karpa - Świderek <k.karpa-swiderek na s. partia2050.pl>
Date: Tuesday, January 17, 2023
Subject: Autoryzacja wypowiedzi- likwidacja gotówki
To: Telewizja Opera <telewizjaopera na s. gmail.com>


Szanowny Panie, 
jak chce Pan mnie zacytować to proszę to zrobić, ale nie ze strzępu naszej rozmowy, którego nie autoryzuje bo nie oddaje kompletnie jej sensu, ale z poniższego materiału. 

Gotówka nie zniknie z obiegu, bo zniknąć nie może. Prawo do używania banknotów i monet jest zagwarantowane przede wszystkim w:

- Konstytucji RP (art. 227)

- ustawie o NBP (art. 31 i 32)

- ustawie o usługach płatniczych uchwalonej z inicjatywy Prezydenta.


Bądźmy spokojni o przyszłość gotówki - wszyscy ci, którzy mają do niej sentyment będą zawsze mogli jej użyć. 


Ludzie i przedsiębiorcy muszą mieć jednak wybór. Gotówka albo pieniądz elektroniczny.


Z czasem ten wybór będzie coraz bardziej szedł w kierunku bezgotówkowym - bo dla wielu to jest bezpieczniejsze, tańsze i korzystniejsze. Już widać postępująca zmianę naszych zwyczajów i przyzwyczajeń. Polki i Polacy coraz częściej używają "elektronicznego pieniądza" - 65% z nas wybiera formę bezgotówkową jako podstawową przy każdej transakcji. Jedynie co piąty sięga po gotówkę - te trendy od kilkunastu lat pokazują ewolucję w stronę płatności cyfrowych.


Pozdrawiam,

Katarzyna Karpa-Świderek
pon., 16 sty 2023 o 18:08 Telewizja Opera <telewizjaopera na s..gmail.com> napisał(a):
dzien dobry, W wypowiedzi przez telefon dziś ok. 15.05 twierdziła Pani że gotówka na poczatku nie zniknie, że gotówka nie zniknie od razu.
Pozdrawiam
Adam

--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


--
null

sobota, 14 stycznia 2023

Wspomnienia z dnia 13 stycznia 2023

1. Tego dnia sam jeździłem na snejku i nikt nie poszedł ze mną pojeździć poza psem Bandżi. Źle się czułem z niewyspania bo w nocy miałem zbyt dużo myśli których nie zdążyłem nigdzie zapisać przed snem i zagruzowały mi pamięć operacyjną tuż przed snem. Dopiero po dwóch dniach kazano mi albo notować takie myśli przed snem by nie zostać z nimi w pamieci operacyjnej na noc albo- skupić się na zmysłach -a nie na myśleniu.  Że niby można wyłączyć myślenie i "biuro w łóżku" poprzez odmianę- czucie swojego ciała i na przykład odczuwanie prześcieradła czy pierzyny na sobie. Że chodzi o zdrowe zmysły i oderwanie się od myślenia w mózgu na rzecz czucia innych zmysłów. 
2. Bylem na warsztatach z miłości w których chodziło o to że miłość jest bardzo powolna.  Nie znosi pośpiechu.  Do miłości trzeba spowolnić aby ją uchwycić.  Nie wiem czy w świecie pospiesznym jest na nią miejsce.  

Opr. A. Fularz 2023


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 13 stycznia 2023

Wspomnienia z dnia 10 stycznia 2023

Dzień wcześniej byłem w pracy potem na parku trampolin. Potem w kolejce na poczcie. Potem u 3 krawców bo psuję bardzo dużo rzeczy. Potem byłem na zajęciach capoeira.  Potem byłem na breakdance a potem na zajęciach z house a potem na zajęciach z hip hop i house.  Potem jadąc do domu zadzwonił kolega a ja jeszcze musiałem napisać odpowiedź dla sądu.  Rozmawiałem z nim i jednocześnie pisałem list do sądu w sprawie że kogoś pozwałem o ludobójstwo i depopulację a ten ktoś twierdzi że nie wierzy w dane statystyczne o śmierci. Nie wierzy w statystyki interpretowane w zagranicznej prasie internetowej albo tylko tak twierdzi mimo że zgon czy śmierć to często jedyne pewne dane w statystyce publicznej. Kolega skończył rozmawiać ze mną dopiero po północy a w zasadzie to ja się rozłączylem bo już miałem dość tego dnia. Mówił mi sporo krytyki na mój temat bo się ze mną nie zgadzał mimo to rozmawialiśmy około półtorej godziny. 

Po tym wszystkim spałem ledwie 4 godziny i ciężko mi było zasnąć bo działo się ogromnie dużo. O 5 rano spojrzałem w rozkład jazdy pociągów i zauważyłem że jak nie pojadę za chwilę to kolejny pociąg jest dwa razy droższy.  Zebrałem manatki i o wpół szóstej jechałem już koleją. Po drodze około godziny 7 ktoś dzwonił. Udało się mi komuś ogarnąć mi dalszy transport z W. w góry do miejscowosci w okolicach gdzie kolej już nie kursuje.  Jechałem samochodem i rozmawialiśmy o biosensorach podskórnych, cyfrowej dystopii i nowych technologiach nadzoru. Na miejscu dużo się działo ale nie wypada mi naruszyć czyjejś prywatności.  Ja tego dnia uczyłem się jeździć na snejku co jest deską z tylko dwoma kółkami. I syn gospodarza uczył mnie trików na swojej hulajce.  

Adam Fularz 2023


--
null

wtorek, 10 stycznia 2023

Parking przy Palmiarni- piętrowy, wniosek w sprawie "ochłapu dla mieszkańców"

Szanowni Państwo Radni, 
Wydatkowano ponad 30 albo ok. 35 mln PLN na parking dla urzędników UMWL oraz UM przy Palmiarni, celem wsparcia i dotowania motoryzacji indywidualnej kwotą dotacji w wysokości kilkudziesięciu mln do kosztów parkowania, a także celem likwidacji podwalin gospodarczych dla istnienia komunikacji zbiorowej takich jak brak miejsc parkingowych w centrach miast. Zbudowali Państwo parking, jakiś więc jest sens jazdy autobusem do centrum, skoro poprzednio jechano autobusem ponieważ bardzo często nie było szansy aby szybko zaparkować auta? Państwo zabrali nasze podatki celem likwidacji transportu zbiorowego. To karygodne. 

Na szczycie obiecywano coś dla skejterów. Coś dla mieszkańców. Tymczasem okazuje się że to ma być jakiś zupełnie płaski chodnik, rodzaj płaskiej ścieżki, nawet nie skatepark, nawet nie pumptrack. To chyba przesada, wydać 30-35 mln i nie zaoferować nic dla mieszkańców, zagarnąć na swoje własne potrzeby wszystkie te nasze pieniądze z podatków. 

Czy w ramach ochłapu dla ludności mogą Państwo tam na szczycie zorganizować jakiś pumptrack? Jakiś skatepark z przeszkodami? Co to za rozrywka jeździć na rolkach czy deskorolce po płaskim chodniku jakimś? Za tyle pieniędzy w dodatku?  Proponuję aby zrobiono chociaż pumptrack, skoro nie może on powstać w Parku Tysiąclecia. 

Pozdrawiam,
Adam Fularz
wydawca, elubuska.pl
Dol. Zielona 24a 65-154 Zielona Góra

poniedziałek, 9 stycznia 2023

Brak odpowiedzi z UM

List
Od jakiegoś czasu jak dzwonie do rzecznika prasowego urzędu miasta umzg to ktoś włącza muzyczke albo odkłada telefon. To takie chamskie. A . dziś na ulicy Dzikiej ktoś stawiał skrzynkę elektryczną wprost na chodniku. To było bardzo niezgodne z normami. Dodzwonić się z tym tematem do um czy do nadzoru budowlanego nie ma szans. ... adam

niedziela, 8 stycznia 2023

Wspomnienia z dnia 8 stycznia 2023 r. Pefrekcyjnie i idealnie mnie oszukano.

Wspomnienia z dnia 
8 stycznia 2021

1. Przechodziłem koło jakichś nastolatków, znali mnie i się przywitali. Mieli jakieś zrobione samemu bongo i jakby konsumowali jakieś zioła wziewnie. Ja przestałem już reagować po tym jak pilnowałem młodych w wieku od 8 lat na skateparku i oni najpierw rozmawiali że mają depę, depkę (depresję) a potem się umówili na wspólną bakę, na konsumpcję marihuany, za nic mając moją obecność i dyskutując przy mnie o swoich narkotycznych planach. Byłem 60ną i powiedziałem rodzicom, ale jakaś mama głupio zareagowała i mnie wsypała że nakablowałem. Teraz nic nie mówię, nie reaguję, wiem że żyjemy w czasach epidemii depresji u młodych. Kilka dni temu szedłem nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego i jedna z kobiet mi opowiadała jak w jej środowisku syn kogoś z jej bliskich przyszedł do domu że chce takie same leki na depresję jak inne dzieci bo cała jego klasa bierze jakieś leki i on, ten dzieciaczek ze szkoły, szkolny uczeń  też chce ...lek na depresję, taki jak biorą już wszystkie dzieci z jego klasy, przynajmniej tak twierdził. Taką historię mi opowiedziano. 

2. Oszukano mnie, bezwzględnie mnie wrobiono, wkręta jakich mało. Byłem dziś w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze na "Człowiek dwóch szefów" i jakaś kobieta została wybrana do występu na scenie, miałą potrzyma jakąś wazę. Godzinę wcześniej to mnie poproszono na scenę też do niesienia czegoś. A po mnie wzięto tą kobietę. W sztuce wylano na nią wodę i ją czymś spryskano, pianą z gaśnicy. Pomyślałem sobie, co mnie może spotkać na scenie jak mnie wybiorą, co jednak się zdarza co jakiś czas. Pomyślałem sobie jak źle i okrutnie potraktowano kobietę która za bilet zapłaciła jakiś gruby hajs, rzekomo 300 zyla (mój ulgowy był ok. 60 zyla). Pochlapano jej suknię, spryskano ją pianą.
Później na zakończenie sztuki wybiegła pokłonić się jako aktorka. Oszukano mnie, i wszystkich chyba widzów, idealnie. Jej gra była perfekcyjną wkręta. Jej twarz zakłopotanego widza którego cała publiczność gromkimi brawami zachęca by wyszła na scenę, pełna zakłopotania, była taką wkrętą że to siadło idealnie. Ona w ogóle niemal nic nie mówiła. Idealnie zagrana rola drugiego planu. A ja... czuję się oszukany, za co zresztą zapłaciłem.

3. Na weekend wydałem 350 złotych, może 400. Przerażające. Wizyta na standupie w pubie: bilet 30 złotych, kupuję sok i wodę, płacę 32 złote. Wysycham bo i tak kupiłem za mało. Potem idę z kolegami do baru obok, gdzie tak samo wysycham, koleś od którego kupuję wodę za barem mówi mi że w ćpalniach z techniawką buteleczka wody 0,3 litra jest już po 20 złotych, bo przecież nie kupują tam alkoholu jak ludzie dragi lecą a bar na czymś musi zarobić więc woda malutka idzie po 20 zika. Oszczędzam i muszę pod koniec pożyczyć 30 złotych a w niedzielę wieczorem z gotówki w portfelu mam może ze 1,70 zł. Nie używam już kart debetowych czy kredytowych po tym jak bank wymusił na mnie zgodę na przekazanie danych biometrycznych. Zorało mnie to, przeraziłam się okrutnej twarzy cyfrowej dyktatury i zrezygnowałem z pieniądza plastikowego. Nie chcę by ktoś w sieci śledził mnie by po moich ruchach kursorem czy klikaniu na klawiaturze rozpoznawać że ja to jestem ja. Zgody nie dało się cofnąć wstecz a wymuszono ją przy transakcji kartę kredytową. 

4. Jeździłem dużo na rolkach, dzisiaj jeździłem może ze 4 godziny w sumie. Nie siedzę w domu, śpię dobrze dopiero jak spędzę dużo czasu na dworze. Unikam kompa i staram się minimalizować ilość czasu w wirtualu. Spędziłem ze 3 godziny na parku trampolin w ten weekend. W sumie staram się robić te same triki co młodsze osoby, tak samo jak one jeździłem na rolkach po pumptracku, tylko że mam ochraniacze i pełną zbroję bo mam już dość złamań barków i wypadków, teraz cały czas pada i wszystko na skateparku jest mokre i śliskie. Jeździłem po mokrym i śliskim, bo jakieś dzieciaczki z Ukrainy też śmigały po mokrym i śliskim pumptracku który w dodatku w ogóle nie był jeszcze ukończony, był to jakiś plac budowy który po prostu używa się bo płot od pół miesiąca się wywrócił. 

5. Pozwałem do sądu jakiegoś sędziego sądu najwyższego z innego kraju, prowadzę małą redakcję i jego sąd w ogóle nie odpisywał a ów odległy kraj nagle zmienił się w rodzaj totalitaryzmu rodem z Chin. Stał się cyfrową dystopią. Ileś razy wysłałem maile i listy papierowe nie kryjąc że jestem zbulwersowany obrotem spraw na modłę chińską (ba, mam nawet zdjęcia osoby władz tego kraju,- wymieniającej listy z jakimiś podejrzanymi chińskimi sekretnymi sektami). Na moje pełne oburzenia listy i majle nie przyszła żadna odpowiedź, ileś razy wysłałem faxy czy dzwoniłem telefonem nagrywając się na sekretarkę bo zwykle nikt nie odbierał. W końcu nie wytrzymałem i zaskarżyłem jego i cały ów sąd o udział w niecnej cyfrowej dystopii w której protestującym i ich rodzinom pozamrażano nawet konta bankowe. Moim zdaniem trzeba reagować na dystopię nawet jak te działania są małe i niewielkie bo niewiele możesz samemu zrobić. Nie jestem prawnikiem, jutro wyślę w tej sprawie papierowo "request for investigation", a prawniczka pewnie nie będzie miała czasu bo do innej sprawy ma czas dopiero za kilka dni. Robię samemu kroki prawne jakie umiem, mimo że różne osoby mi mówią że ktoś taki może mi potem grozić czy mścić się etc. W ogóle życie jakie prowadzę jest niebezpieczne i ryzykowne, bo śliski i mokry skatepark jest niebezpieczny, dziś ogólnie się mocno wywaliłem na mokrym pumptracku. Staram się jednak uważać na to co robię i wg mnie groźniejsze jest bycie bezczynnym wobec rodzącego się totalitaryzmu cyfrowego a ewentualne konsekwencje bycia bezczynnym mogą być dużo gorsze. 

Adam Fularz styczeń 2023

Komunikaty