niedziela, 20 marca 2022

Zmiany w ukraińskiej polityce. Zawieszenie szeregu partii i struktur polityki na Ukrainie

"Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy podjęła decyzję o zawieszeniu szeregu partii i struktur politycznych, powiązanych z Rosją – ogłosił w nocy z soboty na niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wśród zawieszonych partii jest druga siła w ukraińskim parlamencie." --
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 18 marca 2022

Grzegorz Braun w Zielonej Górze. Pojawiły się próby zastraszenia.

Wg nieoficjalnie uzyskanych informacji do tej pory miało miejsce 5 prób zastraszenia w związku z trwającą wizytą polityka o nazwisku Grzegorz Braun. 

Opr. AF na podstawie wywiadu z przechodniami mającymi wiedzę na temat zastraszenia 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

wtorek, 15 marca 2022

O rzekomym użyciu broni biologicznej na froncie wschodnim w Ukrainie

"Unia Europejska odnotowuje oznaki możliwego użycia przez Rosję w wojnie na Ukrainie broni chemicznej lub biologicznej i wzywa do powstrzymania eskalacji działań wojennych oraz wykorzystywania zakazanej broni - powiedział w poniedziałek rzecznik..."

wg https://www.wykop.pl/link/6563099/widzimy-oznaki-mozliwego-uzycia-przez-rosje-broni-chemicznej-lub-biologic/--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góraniedziela, 13 marca 2022

Punkt kontaktu dla uchodźców na dworcu kolejowym w Zielonej Górze

Fot. A.Fularz dla AP Polish News Agency

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Co najmniej 579 zginęło na Ukrainie od początku inwazji

"Co najmniej 579 cywilów, w tym 42 dzieci, zginęło w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. O swoich ustaleniach poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Podkreślono, że w rzeczywistości liczby te mogą być znacznie wyższe."--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

sobota, 12 marca 2022

W sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy: Newsletter UMWL

Otrzymałem. 

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: <biuroprasowe na s. lubuskie.pl>
Data: piątek, 11 marca 2022
Temat: Newsletter UMWL
Do: "redakcje na lubuskie.pl


 

 

 

GZ.II.0620.1.46.2022                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zielona Góra, 11-03-2022 r.

           

 

 

 

 

Newsletter nr 46

 

 

 

 

 

Wielka pomoc potrzebuje koordynacji

Lubuskie samorządy i społeczeństwo zdają egzamin z pomocy uchodźcom z Ukrainy! Teraz jednak potrzebna jest koordynacja działań tak, by ta pomoc była jak najbardziej efektywna.

Samorządowy Sztab Humanitarny

- Samorządowy Sztab Humanitarny działa od tygodnia, spontanicznie. Czas jednak skoordynować naszą pomoc i ukonstytuować zespół, który będzie działać na zewnątrz woj. lubuskiego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Wewnątrz urzędu działa już skutecznie zespół, który koordynuje prace Lubuskiego Centrum Pomocowego. - W Sali Kolumnowej, we współpracy ze Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego, gromadzimy pomoc rzeczową dla uchodźców, którzy są już w Lubuskiem. Pomoc udzielana jest na bieżąco i tym zajmują się wolontariusze: pracownicy urzędu i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podobne działania prowadzone są w naszej delegaturze w Gorzowie Wlkp. – wyjaśnia marszałek.

– Z pomocy punktu każdego dnia korzysta od 200 do 250 os., które potrzebują także pomocy prawnej, administracyjnej i psychologicznej – dodaje członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

– To są ludzie, którzy potrzebują czasem noclegu, czasem konsultacji medycznej. Jest coraz więcej osób, które potrzebują pomocy psychologicznej. Mamy psychologa mówiącego w języku ukraińskim. Pomagamy w kwestiach administracyjnych, odciążając urzędy. Nasi wolontariusze pracują od 7 rano do 23. Pomożemy każdemu, kto po taką pomoc się do nas zwróci. Zachęcamy też Lubuszan do pomocy, bo każda para rąk jest na wagę złota -  podkreśla Eliza Zborowska-Kujawa, wolontariuszka z inicjatywy Lubuskie dla Ukrainy, która opiekuje się uchodźcami w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego.

To jednak nie jedyna forma pomocy, jaką walczącej Ukrainie oferuje samorząd województwa lubuskiego. Z naszego regionu za wschodnią granicę wyjechało już kilka transportów. Kierujemy je do obwodu Iwano-Frankowskiego, z którego przedstawicielami jesteśmy w stałym kontakcie oraz do Lwowa i Rzeszowa, gdzie współpracujemy z prezydentem Konradem Fijołkiem. Przekazujemy przede wszystkim środki medyczne, opatrunkowe, higieniczne i żywność. Łącznie przekazaliśmy 45 palet. Przygotowujemy też kolejny transport medyczny, który zostanie przekazany - podobnie jak pierwszy - do szpitala w Iwano-Frankowsku oraz do Sum, gdzie sytuacja jest bardzo trudna (obwody iwanofrankowski i sumski to nasze regiony partnerskie). Na transporty medyczne dla ukraińskich szpitali zarząd województwa przeznaczył już 650 tys. zł.

- Udało się również w regionie utworzyć łańcuch pomocy naszych firm, wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Od przedsiębiorców uzyskaliśmy wielkie wsparcie w zakresie tego, co produkują – informuje E. Polak.

Lubuskie współpracuje także z regionami partnerskimi z zachodu Europy. Wspólne międzynarodowe działania przy takiej ilości uchodźców są niezbędne. - Odbyliśmy telemosty z Iwano-Frankowskiem, regionami partnerskimi z Niemiec: Brandenburgią i Saksonią oraz z Departamentem Aube z Francji. Regiony te dziękują Polakom za to, co robimy do tej pory i deklarują wsparcie w zakresie pomocy rzeczowej,  finansowej, a także chęć przyjmowania uchodźców. Dlatego wczoraj na spotkaniu strony samorządowej z rządową, zgłosiłam potrzebę skoordynowania tej pomocy w ramach struktury ONZ, bo przecież są sprawdzone metody. Potrzebujemy przejrzystego mechanizmu relokacji – podkreśla marszałek.

– Czekamy aż procedura relokacji uchodźców do krajów Unii Europejskiej się rozpocznie. Te kraje są otwarte na pomoc – dodał Tadeusz Jędrzejczak.

Potrzeba koordynacji działań

Tu jednak pojawia się potrzeba koordynacji rządowej. - Musimy się przygotować na to, co będzie dalej, na jeszcze więcej ludzi. Dlatego ta koordynacja jest bardzo ważna. Konieczna jest współpraca ze stroną rządową. Mam nadzieję, że województwo lubuskie będzie przykładem dobrej współpracy rządu i samorządu – wyjaśnia wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Zwraca także uwagę na konieczność koordynacji także w innych obszarach związanych z przyjmowaniem uchodźców. To edukacja, rynek pracy, wyżywienie, noclegi, opieka medyczna. - Muszą być na to skierowane wyraźne dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej oraz ze strony państwa – dodaje.

Część z tych kwestii ma uregulować specustawa przyjęta w czwartek 10 marca przez Sejm, a z którą w piątek pracowali senatorowie. – Przez ostatnie dni pracowaliśmy nad poprawkami. Tych problemów jest dużo i jestem przekonany, że ta ustawa nie załatwi wszystkiego. Ale dobrze, że jest. Przegłosujemy ją, lecz uważam, że szybko trzeba będzie przystąpić do poprawiania, bo jest wiele luk – wyjaśnia senator Wadim Tyszkiewicz. On także zwraca uwagę na konieczność koordynacji pomocy. - Całe społeczeństwo się zmobilizowało, żeby pomoc przyjaciołom z Ukrainy. Jestem pod wielkim wrażeniem działania samorządowców. Ludzie stają na wysokości zadania. Jednak ten podział obowiązków pomiędzy samorządem, a rządem nie wygląda najlepiej. Cały ciężar pomocy oparty jest na samorządach, ludziach i organizacjach pozarządowych. Musimy tak to skoordynować, żeby to wszystko jak najlepiej działało – podkreśla. Potrzebę planowania wspólnych działań dostrzega także przewodniczący Sejmiku Wacław Maciuszonek.

Na rozwiązania systemowe czeka ochrona zdrowia. Lubuskie szpitale oczywiście już przyjmują wszystkich potrzebujących pomocy Ukraińców, jednak potrzebne są jasne rozwiązania. - To jest bardzo duże przedsięwzięcie i powinno być koordynowane przez stronę rządową. Na razie tego nie widzimy. Szpital Uniwersytecki jest przygotowany na przyjęcie pacjentów zza wschodniej granic. Już leczymy uchodźców, to już kilkadziesiąt osób. Tych przypadków będzie coraz więcej i musimy być tego świadomi i mam nadzieję, że ma ją rząd polski. Oferujemy też pracę dla kadry medycznej z Ukrainy – mówi Sebastian Ciemnoczołowski, specjalista ds. rozwoju zielonogórskiej lecznicy, radny województwa lubuskiego.

Lubuskie gminy na pomoc potrzebującym

Uchodźcy przybywający do Lubuskie mogą liczyć nie tylko na pomoc samorządu województwa, ale także na lubuskie gminy. Włodarze i mieszkańcy także otworzyli serca oraz drzwi dla potrzebujących. Dodatkowo, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego uruchomiło specjalne konto pomocowe. – Liczymy na to, że wpłaty będą pochodziły nie tylko z jednostek samorządu terytorialnego, ale także od przedsiębiorców i osób prywatnych. One będą przeznaczane na celowe zakupy. Możemy tę pomoc kierować do samorządów, które uchodźców przyjmują. Środki finansowe będą bardzo potrzebne na konkretną, celowaną pomoc – wyjaśnia Agnieszka Opalińska, biura ZGWL. Stowarzyszenie buduje także bazę danych, gdzie znajdą się informacje, jak wygląda pomoc w poszczególnych gminach.

Pomoc prawna na wagę złota

Swoją pomoc uchodźcom oferują adwokaci. – Aby była ona skuteczna bardzo potrzebna jest specustawa, bardzo na nią czekamy – mówi Anna Wojniusz,  koordynator ds. pomocy prawnej obywatelom Ukrainy z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Także zwraca uwagę, że w projekcie ustawy są poważne luki, które szybko należy „załatać". Przykład: brak precyzyjnej definicji uchodźcy. Wg. projektu ustawy na pomoc mogą liczyć osoby z obywatelstwem ukraińskim, które po 24 lutego przekroczyły granicę z Polską. Problem pojawia się w przypadku osób, które przybyły do Polski np. przez Słowację lub jeżeli nie mają obywatelstwa ukraińskiego, ale przebywały legalnie w tym kraju. - Ważne żeby rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę były spójne z unijnymi – dodaje mecenas. Podkreśla, że lubuscy adwokaci są dostępni cały czas i udzielają pomocy wszędzie tam, gdzie są potrzebn

 

Musimy działać razem dla Ukrainy

Europa jednoczy się w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Dziś współpracę z województwem lubuskim zadeklarował francuski Departament Aube.

W czwartek 10 marca marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak rozmawiali z Prezesem Rady Departamentu Aube Philippe Pichery'm oraz Konsulem Honorowym RP w Troyes - stolicy Departamentu - Jeanem Rougane de Chanteloup. – Solidaryzujemy się z Ukrainą i polskim narodem – mówił P. Pichery. – Przygotowujemy się do pomocy na dwóch poziomach: poprzez pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz przyjęcie uchodźców. W sobotę przyjadą do nas pierwsze autobusy z obywatelami Ukrainy.

Prezes Rady Departamentu Aube podkreślał, że współpracuje z merem Troyes (to miasto partnerskie Zielonej Góry), ale Francuzi chcą także wesprzeć Lubuskie, gdzie trafia coraz więcej osób uciekających przed wojną. - Sukces zależy od dobrej koordynacji, dlatego prosimy Was o listę potrzeb. W poniedziałek odbędzie się spotkanie, podczas którego zadecydujemy również o pomocy finansowej – dodawał Philippe Pichery.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przekazała, że w tej chwili osoby, które zgłaszają się do naszego samorządowego centrum pomocowego w urzędzie marszałkowskim najbardziej potrzebują żywności z długim terminem ważności, środków higienicznych, leków oraz miejsc noclegowych. – Lubuskie od pierwszego dnia wojny prowadzi działania koordynujące pomoc humanitarną. Działamy razem z lubuskimi gminami. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi obwodami partnerskimi na Ukrainie: iwanofrankowskim i sumskim oraz z miastem Lwów. Iwano-Frankowsk przygotowuje się na przyjęcie mieszkańców wschodniej części Ukrainy, którzy uciekają z terenów bezpośrednio objętych wojną. Na pewno potrzebują koców, materacy, karimat, pościeli – mówiła Elżbieta Anna Polak.

Marszałek przedstawiła również stronie francuskiej działania, które podjęło już lubuskie: - Do szpitala w Iwano-Frankowsku wysłaliśmy transport z lekami. Szykujemy drugi. Do Lwowa pojadą dwie nasze karetki. Nasze transporty kierujemy także do Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Tam są samorządowe magazyny, dzięki którym pomoc szybko trafia na teren Ukrainy. O długofalowym wsparciu rozmawialiśmy z niemieckimi landami Brandenburgią i Saksonią. Pomagamy uchodźcom, którzy już są w naszym regionie. Mieszkańcy przychodzą do nas i zostawiają dary. Koordynujemy wszystkie działania.

Członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak przekazał, że w trybie pilnym do Departamentu Aube trafi lista najbardziej potrzebnych rzeczy. – Działamy w niebywałej, traumatycznej sytuacji. Musimy się zjednoczyć i współpracować – mówił Tadeusz Jędrzejczak.

W spotkaniu wzięli udział również dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Radosław Brodzik oraz radni województwa lubuskiego: wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz i mecenas Anna Synowiec, która przedstawiła spodziewane w specustawie rozwiązania prawne.

 

 

Kolejne partie środków medycznych dla szpitali w Ukrainie – już kupione!

Drugi transport ze środkami medycznymi, na których zakup samorząd przeznaczył pół miliona złotych, trafił w czwartek, 10 marca 2022 r. do Lubuskiego Samorządowego Centrum Pomocowego w Zielonej Górze. Przyjechały też medykamenty zakupione za pieniądze ze zbiórki na Koncertach Solidarności z Ukrainą.

W czwartek, 10 marca w Lubuskim Samorządowym Centrum Pomocowym, jakie utworzyliśmy w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, wyrosły dwie kolejne góry kartonów pełne środków medycznych - w tym tych zakupionych ze środków samorządu województwaWczoraj dotarła pierwsza część zamówienia. Zakupione środki zostaną przekazane do partnerskich obwodów w Ukrainie: sumskiego i iwanofrankowskiego, a dokładnie do tamtejszych szpitali. W czwartkowej dostawie znalazły się: opatrunki medyczne, rurki tracheostomijne, maski krtaniowe, wąsy do tlenu dla dzieci, cewniki do podawania tlenu, komplety pościeli medycznej, szwy, rurki intubacyjne oraz filtry nawilżające.

 - Kompletujemy w tej chwili drugą transzę sprzętu medycznego dla szpitali w Ukrainie. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel pół miliona złotych, bo środków medycznych nikt nie przyniesie. Nawet o to nie apelujemy – mówi w czwartek Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. - Ten transport trafi do szpitala w Iwano-Frankowsku, ale mamy taką umowę, że część przekazana zostanie do szpitala w Sumach, gdzie trwają działania wojenne - dodaje.

Marszałek Polak podkreśla, że samorząd stara się realnie i skutecznie pomagać. - Prowadzimy skoordynowaną pomoc w Zielonej Górze. Włączyło się wiele organizacji pozarządowych. Mamy trzy miejsca docelowe w Ukrainie. Chciałabym zapewnić mieszkańców Gorzowa, że ta pomoc trafia tam, gdzie ma trafić bezpośrednio – do konkretnych miast w Ukrainie. Jesteśmy też w kontakcie z władzami Rzeszowa. Mamy więc pewność, że pomoc bardzo szybko dociera - wyjaśnia. Dodaje, że wśród przekazanych darów, decyzją zarządu województwa znalazły sie także dwie karetki z Zielonej Góry i Gorzowa, które zasilą szpital we Lwowie.

Pomoc z kwesty podczas Koncertów Solidarności z Ukrainą

Blisko 15 000 zł wrzucili do puszek wolontariuszy Stowarzyszenia Gwiazdka z Nieba słuchacze dwóch Koncertów Solidarności z Ukrainą, jakie odbyły się w Filharmonii Zielonogórskiej 6 marca 2022 r. I oto w czwartek, 10 marca, do Centrum Pomocowego przyjechał transport zakupionych za tę kwotę środków medycznych.

Zakupiono m.in.:

 • nici chirurgiczne
 • kompresy z gazy
 • rurki intubacyjne
 • filtry nawilżające
 • igły
 • opatrunki wentylowe
 • opaski elastyczne
 • siatki opatrunkowe

 

 

 

Taksówki Evity pomogą Ukrainkom!

Od dziś obywatelki Ukrainy z ciężkimi „zakupami" z Urzędu Marszałkowskiego będą mogły wrócić do swojego zakwaterowania za darmo taksówką Evity. Przejazdy wesprze Fundacja Ekoenergetyki.

Do Centrum Pomocy w Urzędzie Marszałkowskim przychodzi coraz więcej kobiet z Ukrainy, którym na miejscu udzielana jest pomoc rzeczowa. Kobiety opuszczają salę kolumnową z produktami pierwszej potrzeby, często dźwigając  torby ze środkami czystości, żywnością i odzieżą. Towarzyszą im też dzieci, których małe rączki nierzadko ściskają upragnione zabawki. Rodziny zakwaterowane są w różnych częściach Zielonej Góry, a komunikacja miejska w nowym kraju to jeszcze wyzwanie. Dlatego Evity Electric Taxi we współpracy z Fundacją Ekoenergetyki wyszły z propozycją pomocy!, To zrozumiałe, że w tej sytuacji nasza pomoc jest potrzebna. Chętnie wesprzemy wolontariuszy i obywatelki Ukrainy – mówi Kornelia Gniewczyńska, Dyrektor Operacyjny Evity. Do tej pory zdarzało się, że wolontariusze zamawiali taksówki dla kobiet na swój koszt.

Przejazdy dla kobiet z Ukrainy będą realizowane nieodpłatnie -sfinansuje je Fundacja Ekonergetyki. Wolontariuszom działającym w Centrum Pomocy w Urzędzie został przydzielony specjalny numer telefonu, na którym mogą zamawiać transport dla potrzebujących kobiet.

 

 

 

Konferencja pszczelarska

12 marca 2022 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pszczelarska pn. ,,Organizacja pasiek wielkotowarowych", organizowana przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego oraz Lubuski Związek Pszczelarzy.

Podczas konferencji dr inż. Jerzy Samborowski z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii Wydziału Biotechnologii i hodowli zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przybliży prowadzenie pasieki wielkotowarowej.

Podczas konferencji swoje doświadczenia będą mogli wymienić również pszczelarze zrzeszeni w dwóch związkach pszczelarskich, działających na terenie naszego województwa – z Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Jest to kolejne działanie LCPR na rzecz pszczelarzy. Jednostka od 2021 roku aktywnie wspiera związki pszczelarskie, działające na terenie naszego województwa.

Program konferencji pszczelarskiej:

  9.00 - 11.00    wykład dr Jerzego Samborskiego "Organizacja pasiek wielkotowarowych" - część 1

11.00 - 12.00    dyskusja panelowa

12.00 - 12.30    pokaz sprzętu do załadunku i rozładunku uli w pasiekach wędrownych

12.30 - 13.00    obiad

13.00 - 15.00    wykład dr Jerzego Samborskiego "Organizacja pasiek wielkotowarowych" - część 2

15.00 - 16.00    dyskusja panelowa

 

 

Lubuskie Gminy na pomoc Ukrainie

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego uruchomiło specjalne subkonto dedykowane pomocy Ukrainie. To kolejna możliwość wsparcia działań pomocowych.

Każdy może pomóc

Chcesz pomoc walczącym o wolność i niepodległość Ukraińcom oraz uciekających przed koszmarem wojny uchodźców? Wystarczy, ze wpłacisz najmniejszą nawet kwotę na subkonto Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr:

65 1090 1535 0000 0001 4987 9864

Każda złotówka ma znaczenie i każda trafi do potrzebujących. Za zebrane środki zakupione zostaną najpotrzebniejsze artykuły: medyczne, żywnościowe, czy higieniczne.

Przedsiębiorcy pomagają

Do pomocy włączają się także lubuscy przedsiębiorcy. Działające przy Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej Fundacja także uruchomiła specjale konto pomocowe:

GBS BANK 86 8355 0009 0077 9397 2000 0001 - Ukraina

 

 

Tu uchodźcy z Ukrainy mogą pytać o pracę

Przy Lubuskim Samorządowym Centrum Pomocowym działają punkty urzędów pracy. Dyżurujący pracownicy pomagają uchodźcom z Ukrainy znaleźć zatrudnienie.
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Teoria internauty o oszukaniu ludności Ukrainy

Jeden z internautów zaproponował teorię która wywołała dyskusję. Oto jego opinia:

"Miasta zostaną zniszczone i naród Ukrainy uda się na wieczną emigrację bo nie będzie miał do czego wracać 

Kto przyjdzie i to zagospodaruje ?
Zgadnijcie .

Mi to wygląda na plan - może i się mylę ale zapalily mi się lampy po aferze z migami no i tym że cały czas dosieraja transporty broni i amunicji db Kijowa z PL a przecież odciąć zaopatrzenie z PL to łatwa sprawa - a to znaczy że ktoś tu dolewa benzyny do ogniska by jadka się za szybko nie skończyła 

Tak to widzę - wszystkim ten układ będzie pasował - zachód zyskuje kilkadziesiąt mionów siły roboczej & Rosja ma spokój z sąsiadem którego będzie bardzo kochała zresztą USA też - Nowy kraj dostanie setki miliardów pożyczek i w kilka lat - będzie spichlerzem świata !!!

A zatem wszyscy wygrani - tulko biedni Ukraińcy wydymani"


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Zamkną szpitale covidowe?

"Ministerstwo Zdrowia decyduje się na zakończenie funkcjonowania szpitali tymczasowych ze względu na małą liczbę pacjentów – od 1 kwietnia nie będą one finansowane. W sumie na ich budowę wydano niemal 591 mln zł."--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 9 marca 2022

Portal tysol.pl o niejasnych decyzjach byłej niemieckiej Pani kanclerz

"Była kanclerz Merkel powinna wreszcie publicznie wyjaśnić, dlaczego przez cały okres sprawowania urzędu kanclerza całkowicie uzależniła Niemcy od rosyjskiego gazu i świadomie odrzuciła alternatywne rozwiązania, takie jak terminale gazu płynnego. Musi wyjaśnić tę zależność od Putina."--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Ludzie nie rozumieją co ich czeka w związku z wojną-pisze internauta

"Wojna na Ukrainie uderzy rykoszetem w Polską gospodarkę i diametralnie odmieni nasze życie. Musimy zmienić nawyki i naszykować się na świat, w którym trzeba będzie ograniczyć zagraniczne wyjazdy, w którym nastąpi mocne cięcie konsumpcji, która do tej pory napędzała naszą gospodarkę."--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Fotografia z portalu Wykop.pl na temat dostępnosci paliwa

wtorek, 8 marca 2022

Pozwy zbiorowe za lockdowny nadal możliwe

"Prokuratoria Generalna, która reprezentuje Skarb Państwa, nie chciała dopuścić, by Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał pozwy zbiorowe w sprawie o odszkodowania za lockdowny. W ostatni piątek sąd uznał, że rozpatrzy pozew zbiorowy. Rzekoma strategia rządu, by zalać sądy pozwami indywidualnymi…"--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

poniedziałek, 7 marca 2022

Ulica Łużycka- wycięto kilkanaście świerków ozdobnych pod parkingi samochodowe

Przy poczcie na ul. Łużyckiej pod piłę poszło około kilkanaście drzew, drzewek, krzewów pod budowę kolejnych z tysiąca miejsc parkingowych. Inwestorzy to trójka radnych miejskich, jak swego czasu informował Urząd Miasta.

fot. AF

Załączniki: korespondencja w sprawie

Pytanie redakcji

W Amsterdamie trwa likwidacja 11200 miejsc parkingowych. W Zielonej Górze trwa budowa nowych miejsc parkingowych. Jak władze miasta to tłumaczą?
Pozdrawiam

Korespondencja z UM


Dziękuję, na wolnym rynku jedno miejsce parkingowe kosztuje od 80 do 120 czy nawet 150 tys. PLN. 
Państwo to rozdają, niszcząc podstawy ekonomiczne tr. zbiorowego.
Pozdrawiam

śr., 16 paź 2019 o 10:13 Maria Pięta  napisał(a):
Zaspakajamy potrzeby społeczności i może faktycznie należy się zastanowić nad wprowadzeniem wolnorynkowych działań.Pańskie uwagi przekażę Prezydentowi Miasta.
----- Original Message -----
From: Adam Fularz
To: Maria Pięta
Sent: Wednesday, October 16, 2019 9:50 AM
Subject: Re: Fw: Pytanie o politykę parkingową

Szanowna Pani, 

Dlaczego UM nie odpowiada mieszkańcom, że budowa infrastruktury dla motoryzacji indywidualnej to zadanie przedsiębiorstw działających na wolnym rynku a UM może najwyżej wynająć teren na warunkach rynkowych? Dlaczego UM interweniuje na rynku transportowym celowo niszcząc swoją polityką parkingową- przyjazną środowisku komunikację zbiorową?

Pozdrawiam

śr., 16 paź 2019 o 09:36 Maria Pięta  napisał(a):
 
Zielona Góra, 16 października 2019 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Informuję, że o budowę nowych miejsc parkingowych wnoszą sami mieszkańcy. Do Urzędu systematycznie wpływają wnioski o utworzenie kolejnych miejsc parkingowych.
Może zatem daleko nam do Amsterdamu.
Bardzo przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta
 

 

Ulica M. Curie- Skłodowskiej: po likwidacji placu zabaw pod parking dzieci bawią się na śmietnikufot. A. Fularz, przedruk dozwolony za pod. źródła
 

Opis zdjęcia:
Codziennie tędy przechodzę, rusza mnie że zlikwidowano plac zabaw pod parking przy zapewnieniach osób z redakcji Gazety Lubuskiej  (którzy bronili w swojej prasie sprawców tej likwidacji) że interes mieszkańców będzie zabezpieczony, po czym widzę sceny jak ze slumsów. Ulica M. Curie- Skłodowskiej: po likwidacji placu zabaw pod parking dzieci bawią się na śmietniku. To zdjęcie porusza mnie to osobiście. Sam się tu kiedyś bawiłem jako dzieciak, zlikwidowano mój stary plac zabaw- pod parking.
Przypominam że lokalna redakcja Gazety Lubuskiej wydaje się z mojego punktu widzenia- jako mieszkańca 3. budynku od placu zabaw na wschód, że redakcja Gaz. Lubuskiej poprzez swoje powiązania sama jest stroną w tej sprawie. Wydaje się że lobbing tej gazety na rzecz likwidacji skwerów i placów zabaw jest przesadą. 

Wczoraj w Zielonej Górze - po rewii kabaretowej w teatrze- hołd dla obrońców UkrainyPrzemawiająca kobieta powiedziała że Ukraińcy liczą teraz sami na siebie w walce z najeźdźcą.

Zdjęcia: Polish News Agency

 

niedziela, 6 marca 2022

Obwód mikołajowski: ostrzelany dziennikarz został okradziony

"Samochód szwajcarskiego dziennikarza Guillaume'a Briqueta został ostrzelany przez Rosjan w nocy z niedzieli na poniedziałek obwodzie mikołajowskim. Napastnicy następnie obrabowali rannego w twarz i przedramię mężczyznę. Odebrali mu paszport, 3000 EUR w gotówce, kask i laptopa." Wg https://www.wykop.pl/link/6547077/rosjanie-zaatakowali-ostrzelali-i-okradli-szwajcarskiego-dziennikarza/

--
null

W Zielonej Górze jeździ 3 razy mniej autobusów miejskich niż wcześniej- zarzuca kobieta na przystanku

Spotkana dziś na przystanku przy C.H.  Gaja na Sulechowskiej kobieta twierdzi że kiedyś na przystanku komunikacji miejskiej w Zielonej Górze czekało się 5 minut na kolejny autobus a teraz musi ona czekać od kilkunastu do dwudziestu kilku minut. Nie wiadomo czy jej uwaga dotyczy dni weekendu kiedy w ogóle mało co jeździ. 
Opr. Adam Fularz na podstawie wypowiedzi pasażerki na przystanku komunikacji publicznej w dniu dzisiejszym 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

czwartek, 3 marca 2022

Walki przesunęły się na odległość 400 km od polskiej granicy

W najkrótszym odcinku drogowym do m. Malinki jest ok. 400 km siecią drogową z okolic miasta Chełm. Jest tam już strefa walk niczym z gier komputerowych tylko że będąca sporym ludobójstwem w wykonaniu wojny XXI wieku.

Opr. AF na podstawie relacji internauty i livemapua.com


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

list do redakcji: Pomagam.pl po ukraińsku - ruszyła nowa wersja strony

Otrzymałem. 

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Emilia Niemiec <media na s. pomagam.pl>
Data: czwartek, 3 marca 2022
Temat: Pomagam.pl po ukraińsku - ruszyła nowa wersja strony
Do: emilia.niemiec na s. pomagam.pl


Dzień dobry,

podsyłam informację na temat
ukraińskiej wersji strony portalu Pomagam.pl oraz innych, specjalnych funkcjonalnościach na rzecz pomocy Ukraińcom.

(...)

 Emilia Niemiec Pomagam.pl        

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Rocznica pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce mija jutro

źródło: A67A7E6D-D806-47B6-BF11-A0FDBA538F00.jpeg--

Mariupol zniszczony, setki mieszkańców wg mera poniosły śmierć

środa, 2 marca 2022

Potrzebna pomoc dla imigrantów

Obwieszczenie. 

Poniżej pytanie redakcji:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <Adam na s. wieczorna.pl>
Data: środa, 2 marca 2022
Temat: pomoc dla imigrantów
Do: UrzadMiasta na s. um.zielona-gora.pl


dzien dobry, Czy UM moze podać jak imigranci mogą uzyskać pomoc w mieście zielona góra? Na razie trafiają do ośrodków wypocz. typu Dąbie czy Kołatka.
pzdr
Adam
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Komunikaty