piątek, 25 lutego 2022

Wojna na Ukrainie: szereg instytucji wydało rozmaite oświadczenia

 Oświadczenie prasowe Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Dziś wczesnym rankiem wojska rosyjskie najechały Ukrainę, wolny i suwerenny kraj. Po raz kolejny w centrum Europy niewinne kobiety, mężczyźni i dzieci umierają lub boją się o swoje życie. Potępiamy ten barbarzyński atak i cyniczne argumenty, które go usprawiedliwiają.

To prezydent Putin przywraca wojnę w Europie. W tych mrocznych godzinach Unia Europejska i jej obywatele stoją u boku Ukrainy i jej mieszkańców. Mamy do czynienia z bezprecedensowym aktem agresji przywódców Rosji przeciwko suwerennemu, niepodległemu państwu. Celem Rosji jest nie tylko Donbas, nie tylko Ukraina - celem jest stabilność w Europie i cały międzynarodowy porządek pokojowy. I za to rozliczymy prezydenta Putina.

Jeszcze dziś przedstawimy przywódcom europejskim do zatwierdzenia pakiet masowych i ukierunkowanych sankcji. Pakiet ten będzie wymierzony w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki, blokując im dostęp do kluczowych dla Rosji technologii i rynków. Osłabimy bazę ekonomiczną Rosji i jej zdolność do modernizacji. Ponadto zamrozimy rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej i uniemożliwimy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych. Podobnie jak w przypadku pierwszego pakietu sankcji, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i sojusznikami - Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą, ale także, na przykład, Japonią i Australią. Sankcje te mają na celu dotkliwe uderzenie w interesy Kremla i jego zdolność do finansowania wojny.

Wiemy, że miliony Rosjan nie chcą wojny. Prezydent Putin próbuje cofnąć zegar do czasów rosyjskiego imperium. Czyniąc to, naraża na niebezpieczeństwo przyszłość narodu rosyjskiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zburzyć architektury bezpieczeństwa, która przez wiele dziesięcioleci zapewniała Europie pokój i stabilność. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi na zastąpienie rządów prawa rządami siły i bezwzględności. Nie powinien on lekceważyć determinacji i siły naszych demokracji.

Historia dowiodła, że społeczeństwa i sojusze zbudowane na zaufaniu i wolności są odporne i odnoszą sukcesy. A tego właśnie obawiają się autokraci. Unia Europejska jest po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. Będziemy ich nadal wspierać. Ukraina zwycięży.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1322

Oświadczenie prasowe Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Josepa Borrella w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

To jedne z najczarniejszych godzin dla Europy od czasów II wojny światowej. Jedno z największych mocarstw atomowych zaatakowało sąsiedni kraj i grozi odwetem każdemu innemu państwu, które przyjdzie mu z pomocą.

Jest to nie tylko największe pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale także podstawowych zasad ludzkiego współistnienia. Kosztuje wiele istnień ludzkich, a przed nami nieznane konsekwencje.

Unia Europejska odpowie na to z całą stanowczością. Przewodniczący Rady Europejskiej, [Charles] Michel, zwołał na dzisiejszy wieczór posiedzenie Rady Europejskiej. Rada uzgodni i zapewni wytyczne polityczne, aby przyjąć najsilniejszy pakiet, najsurowszy pakiet sankcji, jaki kiedykolwiek wprowadziliśmy.

Jako Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa będę w kontakcie z naszymi partnerami na całym świecie, aby zapewnić, że społeczność międzynarodowa będzie w pełni rozumieć powagę chwili i stanowczo i jednomyślnie wezwie Rosję do natychmiastowego zaprzestania tego niedopuszczalnego zachowania, a rosyjskich przywódców czeka bezprecedensowa izolacja.

To nie jest kwestia terytorium, to nie jest kwestia dyplomatycznych gier o władzę. To sprawa życia i śmierci. Chodzi o przyszłość naszej globalnej społeczności. (..)

Link do wideo: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219140  

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1324


Oświadczenie prasowe przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie bezprecedensowej i niesprowokowanej agresji militarnej Rosji na Ukrainę

Z całą stanowczością potępiamy bezprecedensową agresję militarną Rosji przeciwko Ukrainie. Poprzez swoje niesprowokowane i nieuzasadnione działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i podważa europejskie i światowe bezpieczeństwo oraz stabilność. Wyrażamy ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i ludzkiego cierpienia.

Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, wycofania swoich wojsk z Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. W XXI wieku nie ma miejsca na takie użycie siły i przymusu. UE mocno wspiera Ukrainę i jej mieszkańców w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu.

Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie przywódców UE. Przewodniczący Rady Europejskiej, Michel, zwołał w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, aby omówić kryzys i dalsze środki ograniczające. Dzięki nim Rosja poniesie ogromne i surowe konsekwencje swoich działań. Przewodnicząca von der Leyen i wysoki przedstawiciel Borrell przedstawią pakiet dalszych sankcji, nad którym pracują Komisja Europejska i ESDZ [Europejska Służba Działań Zewnętrznych] w ścisłej współpracy z partnerami. Rada szybko je przyjmie.

UE będzie nadal udzielać Ukrainie i jej mieszkańcom zdecydowanej pomocy politycznej, finansowej i humanitarnej.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1321


Ukraina: Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Unia Europejska z całą stanowczością potępia niesprowokowaną inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy również udział Białorusi w tej agresji na Ukrainę i wzywamy ją do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych.

Żądamy od prezydenta Putina natychmiastowego zaprzestania rosyjskich operacji wojskowych i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji oraz za wszelkie zniszczenia i ofiary śmiertelne, jakie on spowoduje. Zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania.

Atak wojskowy Rosji na Ukrainę - niepodległe i suwerenne państwo - jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i podstawowych zasad, na których opiera się międzynarodowy porządek oparty na regułach. (..)


Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/02/24/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-invasion-of-ukraine-by-armed-forces-of-the-russian-federation/

wg GZ.II.0620.1.35.2022, Zielona Góra, 24-02-2022 r.


Oświadczenie władz niemieckich z witryny diplo.de

Drodzy współobywatele,

Obudziliśmy się dziś w innym świecie. Po miesiącach przygotowań, kłamstw i propagandy prezydent Putin zdecydował się dziś wieczorem na realizację swoich gróźb za pomocą strasznych czynów. Atakując Ukrainę, rząd rosyjski na oczach całego świata łamie najbardziej podstawowe zasady porządku międzynarodowego. Tylko Rosja wybrała tę drogę. W ostatnich miesiącach nie szczędziliśmy wysiłków, by znaleźć pokojowe rozwiązanie rosyjskiego kryzysu na drodze dyplomatycznej. Rosja nie odpowiedziała na nasze propozycje rozmów.

Ukraińcy nie zrobili nic, co usprawiedliwiałoby ten rozlew krwi. Ta wojna ma na celu przede wszystkim zniszczenie jednej rzeczy: Nadzieja narodu ukraińskiego, że po dziesięcioleciach niewoli ma prawo do demokracji, prawo do pokoju i lepszej przyszłości bez ucisku.

Panie prezydencie Putin, nigdy nie uda się panu zniszczyć tego marzenia. Rośnie na Ukrainie, tak samo rośnie w waszym kraju. Jestem przekonany, że wielu ludzi w Rosji również będzie zawstydzonych i oburzonych faktem, że przez dziesięciolecia imię Rosji było szargane przez pozbawione skrupułów mordy dokonywane na ich braciach i siostrach na Ukrainie.

Drodzy współobywatele, dziś rano wszyscy jesteśmy oszołomieni, ale nie jesteśmy bezradni. Przygotowaliśmy się na te wydarzenia i teraz będziemy działać dalej, wraz z naszymi partnerami i sojusznikami, koordynując na każdym kroku nasze działania z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie.  Będziemy dziś koordynować działania w ramach UE, NATO, G7. Uruchomimy pełen pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji. Wzmocnimy nasze bezpieczeństwo i naszych sojuszników. Ale dziś nie chodzi tylko o Europę. Żadne państwo na świecie nie może zaakceptować, że suwerenność innych jest zagrożona, gdy chce jej silniejszy sąsiad. Korzystając z naszych sieci dyplomatycznych na całym świecie, zwracamy się teraz do wszystkich państw, które tak jak my wierzą w Kartę Narodów Zjednoczonych, aby wspólnie przeciwstawiły się tej agresji.

Drodzy obywatele Niemiec na Ukrainie,

w trosce o własne bezpieczeństwo należy natychmiast opuścić Ukrainę. W ostatnich dniach kilkakrotnie zachęcaliśmy Was do tego. Jeśli nie możesz opuścić kraju bezpieczną drogą, pozostań na razie w chronionym miejscu. Uruchomiliśmy infolinię kryzysową dla obywateli niemieckich na Ukrainie. W każdej chwili można się z nim skontaktować pod numerem +49 30 5000 3000. Zorganizowane transporty nie są obecnie możliwe. Nasze przedstawicielstwa zagraniczne w Polsce, na Słowacji, Węgrzech i w Mołdawii są gotowe do udzielenia pomocy od granicy. Wraz z naszymi europejskimi sąsiadami przygotowywaliśmy się do tego od dawna. Zapisz się na internetową listę gotowości na wypadek kryzysu prowadzoną przez Federalne Biuro Spraw Zagranicznych. Osoby, które już opuściły Ukrainę, prosimy o usunięcie się z tej listy. Śledź międzynarodowe i lokalne media, a także zwracaj uwagę na lokalne ogłoszenia.

Już wczoraj wieczorem podjąłem decyzję, że pozostali pracownicy Ambasady Niemiec w Kijowie zostali wycofani ze względów bezpieczeństwa. W zależności od sytuacji podejmiemy decyzję, czy Ambasada może tymczasowo podjąć pracę we Lwowie, czy w innym miejscu.

Drodzy współobywatele, ta wojna w naszym bezpośrednim sąsiedztwie będzie miała konsekwencje także dla nas w Niemczech. Sankcje przeciwko Rosji, wzrost cen i spadki na giełdach będą miały również wpływ na Niemcy. Nie my wybraliśmy tę sytuację. Nie możemy i nie chcemy tego uniknąć. Europejski porządek pokojowy ostatnich dziesięcioleci jest podstawą życia w dobrobycie i pokoju. Jeśli teraz nie staniemy w jej obronie z determinacją, zapłacimy jeszcze wyższą cenę.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
--

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty