Zielona Góra,

wtorek, 7 września 2021

w sprawie: 59 procent hospitalizacji w Izraelu to pacjenci po 2 dawkach


Otrzymałem odpowiedź. 
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Biuro Komunikacji <biurokomunikacjina s. mz.gov.pl>
Data: wtorek, 7 września 2021
Temat: 59 procent hospitalizacji w Izraelu to pacjenci po 2 dawkach
Do: Adam Fularz <adam na s. wieczorna.pl>


Dzień dobry,

To prawda, że w Izraelu obecnie jest jeden z najwyższych wskaźników zaszczepienia, ponad 75% populacji, która może być zaszczepiona ze względu na wiek. Warto tylko pamiętać, że ogólna populacja Izraela jest młoda. 28% ich populacji ma mniej niż 14 lat (dla porównania 18% populacji amerykańskiej ma mniej niż 14 lat). Oznacza to, że duża część ich populacji nie kwalifikuje się do szczepienia. Kiedy weźmiemy pod uwagę całkowitą populację Izraela (nie tylko osoby, które z racji wieku mogą być już zaszczepione, tylko ponad 62% całej populacji jest zaszczepionych. To pozostawia dużo miejsca na rozprzestrzenianie wariantu Delta.

Ważną informacją, jest czas prowadzonej kampanii szczepień w Izraelu. Już w marcu 2021 r. było tam zaszczepionych ok. 50% osób kwalifikujących się do szczepień. Po ok. 6 miesiącach obserwowano tam wzrost zachorowań u osób zaszczepionych. Przyczyną może być słabnąca z upływem czasu odporność (tzw. waning immunity), co jest zresztą zgodne z innymi opublikowanymi wynikami badań, że po 6 miesiącach odpowiedź się zmniejsza. Co prawda zjawisko waning immunity dotyczy raczej objawów łagodnej i umiarkowanej choroby. Jednak dodatkowo w tym samym czasie zaczął dominować wariant Delta. Dodatkowo też powinniśmy brać pod naturalne zjawisko infekcji przełamujących (breakthrough infection) u osób zaszczepionych, szczególnie osób z zaburzeniami odporności, np. z racji choroby, wieku, które nie zawsze optymalnie odpowiadają na wet na podanie 2 dawek szczepionki. 

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia pod koniec sierpnia wyjaśniło, że wskaźnik hospitalizacji u nieszczepionych osób w wieku powyżej 60 lat wynosił 178,7/100 000 i był 9 razy wyższy w porównaniu do w pełni zaszczepionych. Natomiast u niezaszczepionych w wieku <60 lat wynosił 3,2/100 000 i był dwukrotnie wyższy w porównaniu do zaszczepionych. Na tej podstawie można wnioskować, że szczepionki są nadal wysoko skuteczne w ochronie przed ciężkimi zachorowaniami. Jednak ze względu na dowody o spadającej odporności zdecydowano się tam na wprowadzenie 3 przypominającej dawki szczepionki, początkowo w wybranych grupach, np. osób starszych.

Pozdrawiam

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

 

From: Adam Fularz <adam na s. wieczorna.pl>
Sent: Tuesday, September 7, 2021 10:27 AM
To: Kancelaria Ministerstwa Zdrowia <kancelaria na s. mz.gov.pl>
Subject: 59 procent hospitalizacji w Izraelu to pacjenci po 2 dawkach

 

Do Ministra zdrowia

 

"Science: Ponad połowa z 514 pacjentów hospitalizowanych w Izraelu z powodu ciężkiego przebiegu choroby Covid-19 w połowie sierpnia była w pełni zaszczepiona. "To bardzo czytelny znak ostrzegawczy dla reszty świata"

 

 

Proszę o komentarz. 

Pozdrawiam

Adam Fularz 

Polish News Agency

Dol. Ziel. 24a Ziel.  Góra--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta