wtorek, 31 sierpnia 2021

Ogromne cięcie w rozkładzie jazdy autobusów w Zielonej Górze

Dla przykładu niemal zlikwidowano w dni robocze linię nr 10- z 10 kursów pozostał jeden oraz kursy w weekend.  Niemal brak komunikacji miejskiej w nocy.  Linia na Czarkowo w nocy kursuje tylko raz. 

Opr. Adam Fularz na podstawie MZK.zgora.pl porównanie rozkładu jazdy


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Gospodarcza Nagroda Marszałka - czekamy na zgłoszenia

Gospodarcza Nagroda Marszałka - czekamy na zgłoszenia

Innowacyjność to znak rozpoznawczy twojej firmy? Zgłoś się do konkursu o Gospodarczą Nagrodę Marszałka Województwa Lubuskiego. Na zgłoszenia czekamy do 23 września!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski zapraszają lubuskie firmy do udziału w konkursie pn. Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021. – Poprzez organizację tego konkursu chcemy promować  najlepszych przedsiębiorców województwa lubuskiego oraz inspirować ich rozwój, promować postawy proinwestycyjne i konkretne dokonania innowacyjne. Chcemy pokazać potencjał lubuskich firm – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem Konkursu jest również wyróżnienie i promocja innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 ma charakter honorowy i ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże. W konkursie przewidziano również wyróżnienia w kategoriach: jednostka samorządu terytorialnego, podmiot ochrony zdrowia oraz spółka komunalna.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od 30.08. do 23.09.2021 roku. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych podmiotów nastąpi podczas uroczystej gali konkursu w dniu 7.10.2021 roku.   

W konkursie przewidziano 9 kryteriów oceny, w tym najwyżej punktowany Rodzaj wprowadzonych innowacji. Pozostałe kryteria to Przychody, w tym z eksportu, nakłady inwestycyjne, Wysokość odprowadzonego PIT, Dbałość o pracownika: BHP i jego rozwój zawodowy, Dbałość o środowisko naturalne i sztuczne wynikające z działalności człowieka, Średnioroczne zatrudnienie oraz uzyskane przez firmę Nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

W Konkursie przewidziane są nagrody w formie okolicznościowych statuetek oraz voucherów,
w tym: 

 1. trzech najlepszych Laureatów w każdej z czterech kategorii przedsiębiorców Konkursu otrzymuje okolicznościową statuetkę,
 2. czterech laureatów-zwycięzców w każdej z 4 kategorii przedsiębiorców otrzymują dodatkowo vouchery o wartości 5000 złotych każdy, na zrealizowanie kampanii promocyjno-wizerunkowej swojej firmy lub kampanii reklamowej innowacyjnego produktu i / lub usługi. Fundatorem Voucherów jest Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski,
 3. pierwsze miejsca w kategorii JST, podmioty ochrony zdrowia oraz spółki komunalne jako Wyróżnieni otrzymają okolicznościową statuetkę.

Podmioty, które wyrażą chęć udziału w Konkursie proszone są o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dip@lubuskie.pl lub
w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021" na adres Sekretariatu Konkursu, który mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, nr C1.7, 65-043 Zielona Góra, tel. (68) 45 65 531 oraz (68) 45 65 198, e-mail - jak powyżej.

 


--wg UMWL

List do redakcji: Nigdy więcej zamykania szkół - rusza ogólnopolska akcja "Szkoła"

"Rodzice: Nigdy więcej zamykania szkół!
Pierwszego września w kilkudziesięciu miastach Polski odbędzie się akcja „Szkoła", mająca na celu stały powrót wszystkich uczniów do szkół bez reżimów sanitarnych i punktów szczepień na koronawirusa. Rodzice uczniów będą składać pisma do dyrektorów szkół i burmistrzów, a także protestować przed urzędami.
W sumie akcja składa się z trzech etapów. Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 rodzice rozpoczną składanie do dyrektorów szkół, burmistrzów, kuratorów oświaty, naczelników wydziału oświaty przygotowanych pism w sprawie braku zgody na odbieranie ich dzieciom edukacji, opieki i wychowania oraz kontynuowanie szkodliwego e-nauczania.
Następnie udadzą się przed urzędy miast. W trakcie minipikiet zostaną przedstawione badania na temat szkodliwości zamykania szkół, izolowania społecznego dzieci oraz zdalnego nauczania. Ostatnim etapem akcji jest promowanie wchodzenia rodziców do szkolnych Rad Rodziców. Ma to zapobiec rządowym planom ponownego zamknięcia szkół.
- Pamiętając sytuację z zeszłego roku, mamy obawy, że nasze dzieci od października ponownie zostaną zamknięte w domach. Należy podkreślić, że zapewniano nas o tym, iż nauka zdalna będzie miała tylko charakter przejściowy. Zgodziliśmy się ufając, że decyzje podejmowane przez decydentów oparte są na wiarygodnych i merytorycznych przesłankach. Dzisiaj już wiemy, że podjęte środki były nieadekwatne do zaistniałej sytuacji – mówi Kalina Bednarczyk z Brzegu, organizatorka ogólnopolskiej akcji „Szkoła".
Drugim powodem protestów rodziców są tzw. reżimy sanitarne wprowadzone w szkołach przez dyrektorów na podstawie rekomendacji i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także tworzenie w budynkach szkół punktów szczepień dla dzieci na koronawirusa. Zgodnie z wiedzą i opinią wielu lekarzy i naukowców, zmuszanie dzieci np. do noszenia maseczek czy podawanie im nieprzebadanego preparatu medycznego, może okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia. 
- Jesteśmy zaniepokojeni zaplanowaną na wrzesień i forsowaną przez rząd akcją szczepień dzieci przeciwko COVID-19. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie mają one jeszcze ukończonej III i IV fazy badań klinicznych, co oznacza, że szczepienia tymi preparatami są w istocie eksperymentem medycznym. Prowadząc akcję promocyjną w tym zakresie na terenie szkół dyrekcja oraz  zaangażowani nauczyciele są współodpowiedzialni za konsekwencję tych działań – dodaje Kalina Bednarczyk.
Szczegóły akcji są dostępne na specjalnej stronie: https://akcja-szkola.carrd.co/?fbclid=IwAR23zhl-
zVN0ar17IOI6uX22bv2xOApcKbB2PA-MUOXqmYkT6ZjZUtdiq9A

Adam Mazurek"

---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Mazurek
Subject: Nigdy więcej zamykania szkół - rusza ogólnopolska akcja "Szkoła"Dzień dobry,


przesyłam artykuł na temat rozpoczynającej się 1 września br. ogólnopolskiej akcji "Szkoła", mającej na celu stały powrót wszystkich uczniów do szkół bez reżimów sanitarnych i punktów szczepień na koronawirusa. Rodzice uczniów będą składać pisma do dyrektorów szkół i burmistrzów, a także protestować przed urzędami.

 

Pozdrawiam

Adam Mazurek
organizator Ogólnopolskiego Strajku Dzieci do szkół!

tel. (..)

 

https://www.facebook.com/groups/393810524932991--
Polish News Agency

czwartek, 26 sierpnia 2021

List w sprawie likwidacji usług odwozu autobusami nocnymi klientów pubów i barów do domów po imprezach

Wczoraj po imprezie w klubie Cicha Kobieta szedłem z ul. Fabrycznej do dworca PKP około 40 minut, po całym dniu bolały mnie nogi. Brak kom. nocnej mi osobiście wczoraj bardzo doskwierał. W domu byłem ok. 2.30 rano. Nie stać mnie na codzienne taksówki, wydaję i bez tego bardzo dużo.
Adam Fularz, wydawca

---------- Forwarded message ---------
Od: Bartosz Czerniawski <B.Czerniawski na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: czw., 26 sie 2021 o 14:09
Subject: Fwd: Skarga na likwidację komunikacji nocnej i usunięcie życia nocnego w Ziel. Górze poprzezlikwidację usług odwozu klientów pubów i barów do domów po imprezach
To: Adam na s. wieczorna.pl <Adam na s. wieczorna.pl>


Dzień dobry,
Odpowiadając na Pana e-mail z dnia 25.08.2021 r. dotyczący autobusowych przewozów nocnych wyjaśniam, że nocna obsługa komunikacyjna została zawieszona ze względu na problemy kadrowe miejskiej spółki (MZK). W ich wyniku czasowo zawieszone zostały kursy, z których korzysta najmniej  pasażerów.    MZK informuje, że od 1 września zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy w którym autobusy nocne zostaną przywrócone. Nocna obsługa miasta została dopasowana do aktualnych potrzeb przewozowych. Rozkład jazdy linii dziennych i nocnych obowiązujący od września jest już dostępny na stronie www.mzk.zgora.pl.

Pozdrawiam,
Bartosz Czerniawski
Departament Prezydenta Miasta-- 

Skarga że wydawane są pozwolenia samochodom ciężarowym aby wjechały na deptak który jest popękany i rozwalony (zdjęcie w załączniku)

Skarga że wydawane są pozwolenia samochodom ciężarowym aby wjechały na deptak który jest popękany i rozwalony (zdjęcie w załączniku)

do Sam. Kolegium Odwoławcze
Składam skargę że od storny ul. Mickiewicza dopuszczono ruch samochodowy na deptaku i nie ma zakazu ruchu mimo że uliczki są bardzo wąskie i że zdjęto znaki zakazu ruchu. Plac Powst. Wielkopolskich zamienił się w parking, wczoraj pod filharmonią parkowało z kilkanaście samochodów mimo że bruk to tylko płytki o grubości 3 cm a nie kostki brukowe w formie sześcianu. Niszczy to świeżą inwestycję. W dodatku wydawane są pozwolenia samochodom ciężarowym aby wjechały na deptak który jest popękany i rozwalony (zdjęcie w załączniku, pojazd miał zgodę władz). 

Wnoszę o zmianę decyzji RM odnośnie likwidacji strefy pieszej na deptaku i odnośnie rozmieszczenia słupków- powinny one blokować wjazd na ul. Lisowskiego także. Obecnie ul. Lisowskiego jest to już parking a nie strefa piesza. Składam skargę że RM utraciła kontrolę nad parkowaniem w strefie pieszej. Że po deptaku już normalnie i szybko jeżdżą samochody i że omal na mnie nie wpadł SUV gdy chciałem z ulicy Mariackiej skręcić w Mickiewicza na hulajnodze.  Nie ma tam widoczności zza zakrętu a organ dopuścił tam ruch samochodowy likwidując strefę tylko dla pieszych na deptaku. Zmieniono znaku dopuszczając np. parkowanie na rynku czy przy kościele przed Filharmonią, na płytkach ledwie 3 cm grubości.
Z wyrazami szacunku,
Adam Fularz
Do. Ziel. 24a, Ziel. Góra

Zaostrzenie przepisów przeciwko nieszczepionym w RFN

COVID-19: Niemcy zaostrzają przepisy

Od 23 sierpnia na terenie Niemiec obowiązują nowe, zaostrzone przepisy walki z koronawirusem. Mowa o zasadzie „3G". Oznacza ona, że bez negatywnego testu, szczepienia lub certyfikatu ozdrowieńca nie wejdzie się do niektórych miejsc.

Obostrzenia weszły w życie w poniedziałek (23 sierpnia). Według zasady „3G" do niektórych zamkniętych przestrzeni publicznych dostęp mają już tylko ozdrowieńcy, zaszczepieni oraz mieszkańcy posiadający negatywny wynik testu na COVID-19. O jakich placówkach mowa? Na liście znajdują się np.: siłownie, baseny, salony fryzjerskie, hotele i restauracje. Obowiązywanie zasady „3G" zależy od statystyki zachorowalności w danej gminie, czyli ilości zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

Skrót „3G" pochodzi od pierwszych liter słów: "geimpft, getestet, genesen" (zaszczepiony, przetestowany, ozdrowieniec). Dodajmy, że od początku pandemii koronawirusem zaraziło się w Niemczech prawie 4 mln osób.


--
wg GZ.II.0620.1.157.2021                                                                                                                       
Newsletter UMWL nr 157, Zielona Góra, 25-08-2021 r.

wtorek, 24 sierpnia 2021

List: Wezwij premiera, by Polska pomogła uchodźcom na granicy!

List do redakcji:

---------- Forwarded message ---------
From: Amnesty International <newsletter na serw. amnesty.org.pl>
Date: Tue, Aug 24, 2021 at 5:09 PM
Subject: Wezwij premiera, by Polska pomogła uchodźcom na granicy!
To: Adeam Fularz 


Żądamy godności na granicach!

Dołącz do organizacji społecznych w Polsce i przypomnij polskim władzom podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Genewskiej. Osoby wyraźnie komunikujące potrzebę ochrony międzynarodowej muszą podlegać procedurom azylowym, a nie być opychane od granic.

Od kilku dni Straż Graniczna z pomocą wojska wysłanego przez rząd, nie wpuszcza do Polski grup uchodźców. Ludzie koczują na granicy z Białorusią pod okiem uzbrojonych funkcjonariuszy. Na miejscu są organizacje pozarządowe i prawnicy reprezentujący uchodźców. Tymczasem polskie władze, zamiast postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w Konwencji Genewskiej, 20 sierpnia 2021 błyskawicznie znowelizowały rozporządzenie MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Przyjęły przepis, który legitymizuje brutalne odpychanie uchodźców od granic i jest zaprzeczeniem zasad postępowania w przypadkach osób poszukujących ochrony międzynarodowej.

Dlatego wraz z wieloma innymi organizacjami społecznymi apelujmy do Premiera Mateusza Morawieckiego:

Sprzeciwiamy się odpychaniu od polskich granic, żądamy zapewnienia dostępu do procedur azylowych, wzywamy do zmiany rozporządzenia, które legitymizuje zamykanie granic przed uchodźcami.

Nie chcemy murów wokół Polski! Wezwijmy do godności na granicach!


(...)
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Dowiedz się więcej i zostań obrońcą praw człowieka!

© Amnesty International Polska
(...)

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Rząd Niemiec utrudnia życie niezaszczepionym

"Od poniedziałku w całych Niemczech obowiązuje tzw. zasada 3G - Geimpfte (szczepienie), Genesene (leczenie), Getestete (testowanie). Oznacza ona, że każdy, kto przebywa w publicznie dostępnych pomieszczeniach zamkniętych, musi być zaszczepiony, wyleczony lub przedstawić negatywny test (...)" wg https://www.wykop.pl/link/6242571/niemcy-surowsze-ograniczenia-dla-osob-niezaszczepionych/

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 20 sierpnia 2021

czwartek, 19 sierpnia 2021

Wyprzedany koncert Corno Brass Festival dzisiaj

Oto zdjęcie z festiwalu Corno. Dzisiaj na koncert w planetarium wyprzedany bilety,  wczoraj chętnych w tym mnie odesłano z kwitkiem. Nie ma biletów podobno, tak pisze kartka na drzwiach planetarium. Wczoraj byłem kwadrans przed i już nie było miejsc.
Opr.
Adam Fularz
Dział Sztuki
Gaz. Zielonogoórska
tel.604443623
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Poseł-milioner olał złożenie oświadczenia majątkowego

"Prezydium Sejmu nałożyło karę nagany na posła Łukasza Mejzę, który nie złożył wymaganego prawem oświadczenia majątkowego - dowiedział się tvn24.pl. - Gdyby to był poseł opozycji, to domyślam się, że już byłoby gotowe zawiadomienie do prokuratury - komentuje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski." --
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 18 sierpnia 2021

Ministersto Zdrowia tłumaczy czy zbiera informacje o zgonach wkrótce po zaszczepieniu

Redakcja serwisu otrzymała list. Gdy zmarł po zaszczepieniu mój wujek w wieku ok. 85 lat- rodzina tego nie zgłaszała bo był to eksperyment medyczny. Gdy wczoraj rozmawiałem z muzykiem, był zdziwiony że jego dziadkowi który zmarł na covida- nie wpisano COVID jako przyczyna zgonu podczas gdy był chory na COVID.  Szpital dostałby ok. 30 tysięcy złotych za podanie tej przyczyny zgonu ale podano niewydolność ogólnonarządową. Prawdopodobnie dlatego że chciano ukryć zgon po szczepieniu- mężczyzna zmarł po 1. dawce. 

Opr. Adam Fularz na podstawie wywiadów z osobami z rodziny i z muzykiem w dniu wczorajszym

---------- Forwarded message ----------
From: Biuro Komunikacji <biurokomunikacji na mz.gov.pl>
Date: Wednesday, August 18, 2021
Subject: prośbą o potwierdzenie informacji
To: Adam <phooli na gmail.com>


Dzień dobry,

W imieniu Rzecznika informuję, że organem właściwym w sprawie zbierania informacji o NOP, w tym zgonach poszczepiennych, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, co wynika z właściwego aktu prawnego (ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi). Należy przy tym dodać, że przedmiotowa ustawa penalizuje fakt nie dopełnienia przez lekarza / felczera obowiązku zgłoszenia NOP do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje zbiorcze nt. Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) po szczepieniu przeciwko COVID-19 zgłaszane przez lekarzy dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne.

 

Lekarz zgłasza informację o rozpoznaniu NOP do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin, licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP) – obecnie z poziomu jego gabinetowego systemu informatycznego gabinet.gov.pl. Obowiązek zgłoszenia NOP w ramach prowadzonego i na rzecz nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień wynika z art. 21 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi dane epidemiologiczne o występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych na podstawie informacji ze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych i prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, przekazuje kopie zgłoszenia NOP do URPL i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) będącego krajową jednostką specjalistyczną w zakresie nadzoru epidemiologicznego.

 

Dane zawarte w zgłoszeniu niepożądanego odczynu poszczepiennego są następnie weryfikowane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w razie potrzeby są uzupełniane, a także sprawdzana jest prawidłowość kwalifikowania rodzaju i stopnia ciężkości niepożądanego odczynu poszczepiennego opisana w zgłoszeniu.

 

W ww. raporcie w ramach zgłoszonych przez lekarzy do rejestru NOP są w koincydencji czasowej po podaniu szczepionki. Ministerstwo Zdrowia nie posiada kompetencji do oceny zgłoszenia. Po wystąpieniu NOP prowadzone jest dochodzenie przeprowadzane we współpracy przez PSSE, NIZP-PZH, organami inspekcji farmaceutycznej oraz producenta, czy wystąpienie NOP pozostawało w związku przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem.

 

W ramach prowadzonego w NIZP-PZH nadzoru epidemiologicznego z Inspekcji Sanitarnej do NIZP-PZH wpływają zgłoszenia rejestrowane w systemie SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Pozostałe zgłoszenia są uzupełniane przez Inspekcję Sanitarną i sukcesywnie przesyłane do NIZP-PZH.

 

Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z pózn. zm.)  podmiotem właściwym w sprawie gromadzenia i udostępniania danych o zgonach wraz z ich przyczynami jest Główny Urząd Statystyczny, a zapisy ustawy nie przewidują udostępnienia danych jednostkowych z karty zgonu nawet Ministrowi Zdrowia. Co więcej, kwestia przekazywania danych z karty zgonu w celach statystycznych uregulowana jest w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741) oraz ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 nr 11 poz. 62 z pózn. zm.).

 

Ministerstwo Zdrowia na Twitterze resortu co piątek przekazuje informacje statystyczne dotyczące występowania zakażeń i zgonów wśród osób zasczepionych. Podaję link do ostatniego raportu: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1426136454078533633

Pozdrawiam

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

 

From: Adam <phooli na s..gmail.com>
Sent: Wednesday, August 18, 2021 9:28 AM
To: Biuro Komunikacji <biurokomunikacji na s..mz.gov.pl>
Subject: prośbą o potwierdzenie informacji

 

Dzień dobry, 
Czy Państwo są wyznawcami "kowidianizmu"-jak utrzymuje część komentatorów pisząc "Świadkowie Korony" w reakcji na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia? 

Czy prawdą jest poniższa informacja? Mój wujek zmarł po szczepieniu, pocztą zwykłą wysłałem do Kprm skargę na konflikt interesów gospodarczych w sprawie szczepienia przeciwko Sars-cov-2.

 

"Tak, to niestety prawda: Ministerstwo Zdrowia nie chce wiedzieć, jak często w Polsce dochodzi do zgonów do 4 tygodni od szczepienia. A to z kolei oznacza, że Pan Minister Zdrowia nie chce wiedzieć, jak często w Polsce dzieci umierają w bezpośrednim następstwie czasowym zabiegu..."

 

 

Pozdrawiam

Adam Fularz

Dolina Zielona 24a Zielona Góra

 

 

Uzupełnienie

 

"Ministerstwo odpowiada trzema argumentami: 

* ufa lekarzom, którzy stwierdzają zgon, choć ci nie mają info o przebytych szczepieniach;
* obawia się, że z powodu braku informacji może dojść do obstrukcji przy pochówku;
* uważa, że ilość takich zgonów jest na tyle rzadka, że nie warto się nad tym pochylać.

Słabe są to imho argumenty, bo:
* z powodu braku informacji lekarze mają zawężoną perspektywę, więc mogą się mylić i nie dostrzegać NOP;
* jest XXI w. istnieją przecież dostępne on line, w czasie rzeczywistym, bazy danych, w tym np. o przebytych szczepieniach;
* skąd wiadomo, że ilość zgonów po NOP jest rzadka, skoro nie prowadzi się rzetelnych statystyk."


---------- Forwarded message ----------
From: Adam <phooli na s..gmail.com>
Date: Monday, August 16, 2021
Subject: prośbą o potwierdzenie informacji
To: kancelaria na s

.mz.gov.pl

Czy prawdą jest poniższa informacja?

 

"Tak, to niestety prawda: Ministerstwo Zdrowia nie chce wiedzieć, jak często w Polsce dochodzi do zgonów do 4 tygodni od szczepienia. A to z kolei oznacza, że Pan Minister Zdrowia nie chce wiedzieć, jak często w Polsce dzieci umierają w bezpośrednim następstwie czasowym zabiegu..."

 

 

Pozdrawiam

Adam Fularz

Dolina Zielona 24a Zielona Góra

 

 

 


Winobranie 2021 w Muzeum Ziemi Lubuskiej---------- Forwarded message ---------
Od: Muzeum Ziemi Lubuskiej | Rzecznik Prasowy 
Date: śr., 18 sie 2021 o 12:29
Subject: Winobranie 2021 w Muzeum Ziemi Lubuskiej
To: Muzeum Ziemi Lubuskiej | Rzecznik Prasowy 


Muzeum Ziemi Lubuskiej uprzejmie informuje, że w okresie Winobrania (4 – 12.09.2021) otwiera swoje podwoje dla zwiedzających
OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI W GODZ. 11.00 – 17.00
Jednocześnie przypominamy, że ostatni zwiedzający są wpuszczani na godzinę przed zamknięciem instytucji.

WERNISAŻE

8.09.2021, godz. 17.00  – podwójny wernisaż  (wstęp wolny)

 • Winnica Julia w Zielonej Górze – czy wino jest kobietą? Z cyklu Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś
 • Winnice lubuskie wczoraj i dziś  - retrospektywa

WYSTAWY STAŁE

Do dyspozycji zwiedzających dostępne będą także ekspozycje poświęcone tradycjom historycznym oraz winiarskim naszego miasta i regionu., a także prezentacje sztuki współczesnej i dawnej:

 • Muzeum Wina więcej
 • Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski więcej
 • Galeria Złotego Grona. Kolekcja Sztuki Polskiej XX wieku więcej
 • Galeria witraży Marii Powalisz-Bardońskiej więcej
 • Sala Zegarowa więcej
 • Galeria Mariana Kruczka więcej
 • Muzeum Dawnych Tortur więcej
 • Galeria piastowskich książąt śląskich więcej
 • Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej więcej
 • Galeria Tadeusza Kuntze więcej
 • Winiarnia mieszczańska więcej

WYSTAWY CZASOWE:

 • Helena Zadrejko. Malarstwo. 50-lecie pracy twórczej
 • Od winiarni Briegera do cerkwi grekokatolickiej
 • Tomek Kawiak. Ślady 1962-2021.
 • Sztuka chińska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • Chiny – tradycja i kultura. Fotografie Edwarda Grzegorza Funke

 

Zapraszamy!

Podczas zwiedzania obowiązują procedury bezpieczeństwa sanitarnego z uwagi na pandemię koronawirusa.

 

 

 

 

Pozdrawiam
Alicja Błażyńska
Rzecznik Prasowy MZL

65-048 Zielona Góra
al. Niepodległości 15
tel. 68 327 23 45
kom. 601 56 57 26

 

 --

wtorek, 17 sierpnia 2021

list do redakcji: Afganistan i odpowiedzialność

Redakcja serwisu otrzymała: 

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Jakub Kocjan | Akcja Demokracja <kontak na s. akcjademokracja.pl>
Data: wtorek, 17 sierpnia 2021
Temat: [wydawnictwo:28491] Afganistan i odpowiedzialność
Do: adam.fularz na s..wieczorna.pl


Brunatny reżim talibów po 20 latach znów objął władzę nad Afganistanem. Polska musi wziąć odpowiedzialność za skutki wojny, w której brała udział. Musimy jako kraj natychmiast pomóc tłumaczom i współpracownikom naszej armii i ambasady oraz przygotować się do udzielenia pomocy uchodźcom. Podpisz apel w tej sprawie!(..)


Dzień dobry, Adamie,

miałem niecałe 3 lata, kiedy wojna w Afganistanie się zaczęła. Pamiętam dumę z polskich żołnierzy rozdających zabawki afgańskim dzieciom. Potem płonący Bagdad. Zapewnienia prezydenta Busha, że razem niesiemy demokrację regionowi. Później się okazało, że także brutalne tortury i wszystko, co zaprzecza naszym wartościom.

Dziś mam 23 lata i jestem o pięć lat starszy od przeciętnego Afgańczyka. Większość społeczeństwa urodziła się już po zachodniej interwencji. Moi rówieśnicy muszą teraz chodzić z karabinami albo próbują utrzymać się na podwoziu amerykańskich samolotów, rozpaczliwie próbując ratować swoje życie. Moje rówieśniczki muszą zakrywać się całe, łącznie z twarzą, burkami, których nigdy wcześniej nie widziały, bo urodziły się już po upadku reżimu talibów i były pewne, że to przeszłość. A teraz Zachód je opuszcza i ucieka w pośpiechu. Kompromitacja.

Niezależnie co myślimy o interwencjach w tym regionie świata, niezależnie czy konkretne decyzje były Busha, Trumpa czy Bidena; Millera, Kaczyńskiego czy Tuska - Polska jako sojusznik USA uczestniczyła w wojnach bliskowschodnich. Musimy wziąć odpowiedzialność za ludzi, którym obiecaliśmy wolność i demokrację, a teraz oddajemy ich w ręce fundamentalistów, którzy chcą średniowiecza w XXI wieku. 

W pierwszym rzędzie należy pomóc współpracownikom, tłumaczom, informatorom polskiego wojska i ich rodzinom. Za "zdradę" talibowie ich prawdopodobnie brutalnie zamordują. Już w weekend samoloty po nich wysłały Słowacja, Niemcy, Czechy, wszyscy. Tylko polski rząd zaoferował wizy w Indiach, które nawet z Afganistanem nie graniczą, nie mówiąc o tym, że talibowie kontrolują wszystkie przejścia graniczne. Morawiecki powiedział na konferencji w jakimś sklepie, że ci ludzie się "rozpierzchli"! Ale to nieprawda, czekają na lotnisku w Kabulu. Uciekają przed śmiercią.

Zaraz za nimi czekają kolejne tysiące osób, które widzimy na zdjęciach z przepełnionych kilkukrotnie samolotów i lotnisk. Ludzie tacy jak my. Chcący normalnie żyć, pracować, uczyć się. Nie bać się bez przerwy. Tym razem Polska powinna pokazać przyzwoitość i przyjąć jak najwięcej uchodźców i uchodźczyń. Uratować jak najwięcej istnień. Jesteśmy im to winni. 

Podpisz apel o ewakuację współpracowników polskiego wojska, dyplomacji i organizacji pomocowych oraz przyjęcie uchodźców wraz z rodzinami! (..)

 

W solidarności z Afgankami i Afgańczykami
Jakub Kocjan z zespołu Akcji Demokracji

PS Polski rząd, zamiast przygotowywać się do pomocy uchodźcom, przygotowuje się do seryjnego łamania konwencji międzynarodowych [1]. Chce uznać przekroczenie granicy przez cudzoziemców za przestępstwo bezwarunkowe. Jeżeli zmiany wejdą w życie, ślady pobicia czy pochodzenie z kraju ogarniętego wojną przestanie być powodem do udzielenia pomocy. Straż Graniczna i tak od dawna wbrew prawu znęca się nad uchodźcami, a także odsyła ich bez rejestracji wniosków - teraz będzie to robiła oficjalnie! Kliknij, aby pokazać, że nie zgadzamy się na Polskę represji i obojętności!

[1] "Więzienie za przekroczenie granicy. Polska chce karać uchodźców, bo uciekają przed wojną?", 13.08.2021, noizz.pl

Akcja Demokracja buduje ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie, dajemy możliwość działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa. Działamy dzięki wsparciu i zaangażowaniu tysięcy aktywistek i aktywistów, co gwarantuje naszą niezależność. (..)


 Opr..AF do publikacji elektronicznych


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Odpowiedzi Agora S.A. na zarzuty jednostronnie opisywanego tematu szczepień na Sars-cov-2


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana e-mail proponuję wykorzystanie krótkiej wypowiedzi podsumowującej temat:

- Media należące do Grupy Agora podejmują różnorodne tematy, dotyczące wydarzeń w Polsce i na świecie. Jednym z nich jest kwestia szczepień, którą podnoszą przede wszystkim redakcje informacyjne. Jako spółka nie mamy nic więcej do przekazania w tej sprawie.

Jeśli jednak woli Pan otrzymać autoryzację słów, które padły w rozmowie telefonicznej, to proszę o kontakt.

Z poważaniem

Agata Staniszewska 

Rzecznik prasowy
Zastępca dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej 

AGORA SA 
--
opr. AF dla Polish News Agency

piątek, 13 sierpnia 2021

Niezaszczepione osoby ograniczają nam wolność- tlumaczyła kobieta w porcie nad Odrą

Nieszczepieni ograniczaja nam nasze prawa. Nieszczepieni nam zabierają wolność - mówiła mi kobieta. Nasza wolność i moja wolność jest zagrożona od osoby niezaszczepionej- tlumaczyła dzisiaj wieczorem. 

"W jaki sposób ci zabierają skoro jesteś zaszczepiona i nie zachorujesz'-odpowiedzial jej rozmówca w dredlokach który dla świętego spokoju nie przedstawił się ani jako zwolennik ani jako przeciwnik mimo że miał jakiś swój pogląd na ten temat. 

Kobieta mówiła że wierzy naukowcom że poprawnie wykonali swoją pracę.  Należy wg niej wierzyć nauce.

Opr. Adam Fularz na podstawie wywiadu w porcie miasteczka Gostchorze-Goskar nad Odrą


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

LWKZ odpowiada na pytanie dot. Lugidunum

W tej chwili jest to miejsce wykopów.  Bez nadzoru archeologów ktoś kopie wokół starego miasta w Krośnie.  

Od: Adam Fularz 
Data: środa, 20 marca 2019
Temat: LWKZ odpowiada na pytanie dot. Lugidunum


Redakcja odebrała:
Od: Elżbieta Górowska <rzecznik na serw. lwkz.pl>
Data: środa, 20 marca 2019
Temat: Pytanie prasowe Lugidunum
Do: Adam Fularz <Adam.Fularz na serw  wieczorna.pl>


Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź
pozdrawiam
Elżbieta Górowska
rzecznik LWKZ

śr., 20 lut 2019 o 20:52 Adam Fularz <Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl> napisał(a):

do LWKZ
Sz. P. Barbara Bielinis- Kopeć

Droga Pani
Czy słyszała Pani o miejscowości Lugidunum, stolicy dawno już nieistniejącej Rzeszy Lugijskiej, jaka  wg pracy zespołu niemieckich kartografów, geodetów, matematyków etc., odcyfrowujących zagadkę mapy Klaudiusza Prolemeusza, rzekomo znajduje się na terenie woj. lubuskiego?

W ostatnim tygodniu męczyłem na ten temat dwóch a w zasadzie trzech archeologów. Byłbym wdzięczny, gdyby Pani urząd odniósł się do tej tezy, jakoby w okolicy 10 km wokół Krosna Odrz. miała znajdować się jakaś antyczna stolica jakiejs federacji plemiennej o nazwie "Fort Luga"- jakby można było ją przetłumaczyć.

Pozdrawiam  
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

środa, 11 sierpnia 2021

Wspomnienia z dnia 11 sierpnia 2021

1. Dzieci w wieku od 10 do 11 lat walczyły w  walce typu fame-mma za szlugi i alkohol.  Gdy go piły to tylko mogłem prosić i przekonywać żeby nie zerowały butelki i aby im nie dawać papierosów. Moja władza ich nie sięga,  wręcz przeciwnie- to nastolatki mają dużo władzy kontrolując co się ukaże w mediach społecznościowych na kogoś temat bo to oni mnie nagrywają a nie ja ich. 

2. Właśnie usłyszałem że ktoś był bardzo o mnie zazdrosny bo sądził że poderwałem jego dziewczynę podczas gdy jest to moja sąsiadka. Nawet moja dziewczyna widząc mnie z sąsiadką- pytała mnie czy to jest moja żona a dziecko sąsiadki-czy jest naszym wspólnym. ..

3. Kot przyszedł z nami na statek i miauczy teraz na nabrzeżu podczas gdy ja śpię na dolnym pokładzie. 

Przyjechałem do portu ze stacji kolejowej po skrajnie niebezpiecznej drodze która miała ogromne koleiny takie że hulajnoga wpadła w nie razem z podestem i jechało się jak w rynnie.  Było w kilku miejscach zbyt niebezpieczne aby mnie ktoś wyminął. Drogą tą niezbyt legalnie wielkie tiry objeżdżały płatne odcinki dróg krajowych- równolegle przebiegające.  Zniszczono jej na 100 czy 200 milionów złotych strat. Nie dało się miejscami jechać bo koleiny były tak niebezpieczne że minięcie się było bardzo trudne.  

4. Wolni ludzie,  wolne media- wrzeszczano pod lokalną byłą redakcją gazety czy dziennika- w związku z eliminacją amerykańskich nadawców z rynku polskiego. Ta stacja telewizyjna jaka ma zniknąć była dziwna i bardzo kontrowersyjna przez swoją politykę gospodarczą jaką promowała- ale patrzyła na ręce każdej władzy a nie tylko tej- której mniej lubiła. Ciekawe czy i kiedy zamkną także mój media-biznes....

5. Przez około godzinę w wiosce nad rzeką skakaliśmy na hulajnodze- i komentowałem opinie starszych osób że hulajnoga jest dziecinna. Ona jest po prostu fajna u należy olać hejt. Nie było przeszkód. Były tylko schodki pod salą świetlicy wiejskiej i to wszystko.  Nie ma skejtparku i skuterkidy ze wsi mają tylko schodki w dodatku zrobione z bruku. Skejt-masakra, skejt-zło. Wczoraj namawiałem panią sołtys na skejtpark ale to nadrzeczna wioska z ledwie 300 mieszkańców.  

Opr. Adam Fularz 
Cdn.


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

"Wolne media, wolni ludzie"- skandują teraz pod redakcją Gazety Lubuskiej

Pod (dawną) redakcją "Gazeta Lubuska" w al. Niepodległości trwa manifestacja w obronie "wolnych mediów"- jak protestujący określają stację zlikwidowaną ustawą potocznie zwaną Lex TVN. "Wolne media,  wolni ludzie"- skandują pod redakcją Gazety Lubuskiej. 
Opr. Adam Fularz na podstawie wywiadu i transmisji audio z osobą na miejscu


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Lot z Babimostu do Warszawy - szkolenie pilota z udziałem głowy jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej- pod lupą prokuratora

"Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym i dopuszczenia do startu samolotu z prezydentem w przestrzeni powietrznej pozbawionej kontroli lotów." Wg https://www.wykop.pl/link/6226403/lot-prezydenta-dudy-z-lotniska-w-babimoscie-prokuratura-wszczyna-sledztwo/

--
null

W sprawie terenu przy Palmiarni zabranego pod potrzeby kierowców samochodów osobowych

begin:vcard
fn:asd asdas
n:asdas;asd
version:2.1
end:vcard

Redakcja serwisu otrzymała list:

---------- Forwarded message ----------
From: Sekretariat DI <id na s..um.zielona-gora.pl>
Date: Monday, April 26, 2021
Subject: Re: FW: Prosba o wskazanie wartosci terenu przy Palmiarni zabranego pod potrzeby kierowców samochodów osobowych
To: Adam Fularz <Adam na s. wieczorna.pl>


Polityka parkingowa w mieście przewiduje, aby pojazdy parkowały na wyznaczonych ku temu obszarach w mieście, aby docelowo w ścisłym centrum uwolnić od parkowania chodniki i wąskie uliczki. Mieszkańcy dzięki nowemu parkingowi będą mogli łatwiej załatwić sprawy w pobliskich urzędach.Obecnie dużo czasu pochłania poszukiwanie miejsca parkingowego, aby załatwić sprawy w pobliskich instytucjach.Obecnie na placu przy Palmiarni znajduje się ok. 180 miejsc postojowych i na co dzień jest on zapełniony od godziny 7.30 do 16.00.  Gdy powstanie tu nowy trzykondygnacyjny parking ta liczba ma wzrosnąć do 433. 407 ma zostać przeznaczonych dla samochodów osobowych, 18 dla osób niepełnosprawnych, 3 dla autobusów – na pozostałych 5 miejscach znajdą się zaś stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto należy umożliwić dojazd do centrum miasta dla części mieszkańców, którzy z różnych względów nie mogą podróżować komunikacją zbiorową, niemniej w celu minimalizacji parkowania w obszarach ścisłej zabudowy śródmiejskiej, przeznaczonej głównie dla pieszych, wyznacza się skoncentrowane tereny parkingowe (np. parkingi wielopoziomowe).Koszt budowy parkingu to nie tylko dodatkowe miejsca parkingowe ale również koszt przebudowy układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, urządzenie nowej zieleni, wykonanie odwodnienia ze zbiornikiem rozsączającym i zagospodarowanie dachu parkingu jako terenu rekreacyjnego dla mieszkańców miasta.

 

 

From: Sekretariat 1 Prezydenta Miasta [mailto:Sekretariat1 na s. um.zielona-gora.pl]
Sent: Friday, April 23, 2021 8:19 AM
To: Jerzy Wojtkowiak
Subject: Fwd: Prosba o wskazanie wartosci terenu przy Palmiarni zabranego pod potrzeby kierowców samochodów osobowych

 

 

 


Od: "Urząd Miasta" <UrzadMiast na s. um.zielona-gora.pl>
Do: "Sekretariat PM" <sekretariat na s. um.zielona-gora.pl>
Wysłane: czwartek, 22 kwietnia, 2021 12:06:12
Temat: FW: Prosba o wskazanie wartosci terenu przy Palmiarni zabranego pod potrzeby kierowców samochodów osobowych

 

 

 

From: Adam Fularz
Sent: Thursday, April 22, 2021 12:00 PM
To: UrzadMiasta na s..um.zielona-gora.pl
Subject: Prosba o wskazanie wartosci terenu przy Palmiarni zabranego pod potrzeby kierowców samochodów osobowych

 

Dzień dobry, 

Proszę także odnieść się do zarzutu przywlaszczenia pieniędzy publicznych na prywatne potrzeby parkingowe urzędników Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Umwl. 

 

Nie chcą Państwo korzystać z zatłoczonych autobusów miejskich i w tym celu należy się Państwu kilkadziesiąt milionów złotych ze wspólnych pieniędzy podatników?  

 

Ile wart jest sam teren przy palmiarni jaki urzędnicy zagarneli pod swoje potrzeby parkowania ich prywatnych samochodów osobowych? Czy jest to 10 czy 20 mln PLN?  Ile w sumie to pokosztuje?  50 mln PLN? 

 

Mieszkańcy miasta doniesli dzisiaj o zgarnięciu chodnika i że także tam wymalowano miejsca parkingowe. 

Pozdrawiam

Adam Fularz

 

Redakcja Polish News Agency

Dolina Zielona 24A

Zielona Góra


W dniu czwartek, 22 kwietnia 2021 Adam Fularz <adam na s..wieczorna.pl> napisał(a):

Do UMZG

Dzień dobry
Zarzut kradzieży chodnika przy Palmiarni pod potrzeby kierowców samochodów
osobowych zgłoszono 5 minut temu do redakcji. Ktoś na chodniku
namalowal znaki poziome.

Rzekomo urzędnicy planują zabrać wpływy z podatków dla sfinansowania
swoich prywatnych potrzeb parkingowych aby nie musieć korzystać z
transportu zbiorowego by dojechać do pracy w Umwl czy UMZG.
Czy to prawda?
Pozdrawiam
adam fularz
Redakcja Polish News Agency
DOLINA ZIELONA 24A
ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
www.zielonogorska.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

 


--  Małgorzata Michałowska Sekretariat Departamnetu Inwestycji Miejskich Urządu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 68 45 64 203 email:inwestycje na s. um.zielona-gora.pl--
null

poniedziałek, 9 sierpnia 2021

Lubin: powtórzenie dawnych ekscesów brutalnych interwencji?

"Sprawa śmierci 34-latka z Lubina, który zmarł po interwencji policji, przypomina historie z ostatnich lat, w których funkcjonariusze również byli podejrzewani o nadużycie uprawnień. To m.in. śmiertelne postrzelenie 21-letniego Adama z Konina oraz policyjna interwencja na dawnym Jarmarku Europa" wg https://www.wykop.pl/link/6223839/co-wy-odp-ze-mna-smierc-igora-stachowiaka-zastrzelenie-maxwella/ opr. AF

--
null

list do redakcji: Bez Ciebie nie będzie wolnych mediów

Otrzymalismy:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Anna Tomaszewska | Akcja Demokracja <kontaktna s..akcjademokracja.pl>
Data: poniedziałek, 9 sierpnia 2021
Temat: Bez Ciebie nie będzie wolnych mediów
Do: adam.fularz na s. wieczorna.pl


Dzień dobry, Adamie,

pamiętam, jak na początku tego roku czytałam na stronie TVN24 o tym, że na Węgrzech państwowa Rada Mediów (w której zasiadają wyłącznie nominaci rządzącego Fideszu) odmówiła przedłużenia koncesji na nadawanie opozycyjnej wobec rządu Viktora Orbana stacji radiowej Klubradio. To był jeden z elementów metodycznego i konsekwentnego przejmowania wolnych węgierskich mediów przez podmioty państwowe. Proces ten rozpoczął się już kilka lat temu, gdy niezależni nadawcy zaczęli być wykupowani przez oligarchów bliskich premierowi Viktorowi Orbanowi. Z koncesjami nie mają problemu media sprzyjające władzy. Jak informują reporterzy TVN24, na Węgrzech w rękach podmiotów narodowych jest już 55 procent węgierskich mediów [1]. 

Nie pozwólmy, by PiS zrealizował ten plan w Polsce. Przyjdź, Adamie, już jutro na demonstrację "Wolne media, Wolni ludzie, Wolna Polska". Na mapce na stronie wydarzenia sprawdź, gdzie najbliżej Ciebie odbywa się protest, zabierz dwie znajome osoby i pokaż rządzącym, ile nas jest. Wolne media obronimy!

Z pozdrowieniami
Anna Tomaszewska z zespołu Akcji Demokracji

PS Załączam zaproszenie, które wysłał do Ciebie w tej sprawie mój kolega, Piotr.

[1] Brak dostępu do informacji, media podporządkowane władzy. Jak na Węgrzech upada niezależne dziennikarstwo, tvn24.pl, 11.02.2021
-------------------------------------------------------------------------------------

Czas wyjść na ulice w obronie wolnych mediów w Polsce! Dlatego w najbliższy wtorek 10 sierpnia współorganizujemy ogólnopolską mobilizację. Sprawdź gdzie będzie odbywać się najbliżej Ciebie protest i przyjdź.

(..)

Dzień dobry, Adamie,

już dawno Ciebie o to nie prosiliśmy. Teraz jednak nadszedł ten moment, aby i Akcja Demokracja wezwała swoje aktywistki i swoich aktywistów do wyjścia na ulicę. Czas głośno i tysiącami krzyknąć tak, aby rządzący zadrżeli: "Wolne media"!

Tylko nieliczni i ci najbardziej sprzyjający władzy wierzą, że PiS po przejęciu Polski Press, nie przedłużeniu koncesji TVN24 i przejęciu całego koncernu TVN się zatrzyma. Ja i Ty wiemy, że będzie inaczej. Pomimo wakacji, trwającej pandemii czas ruszyć na ulice. Nie dopuścimy, żeby wszystkie media w Polsce reprezentowały poziom publicystyki i propagandy TVP Info.

Już w najbliższy wtorek 10 sierpnia w całej Polsce wraz z innymi organizacjami (m.in. Komitetem Obrony Demokracji, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, Obywatelami RP, organizacjami dziennikarskimi), współorganizujemy demonstracje pod hasłem "Wolne media, Wolni ludzie, Wolna Polska". Sprawdź gdzie najbliżej Ciebie odbywa się taka demonstracja, zabierz dwie znajome osoby i pokażmy rządzącym ile nas jest. Wolne media obronimy! (..)

Z pozdrowieniami
Piotr Antoniewicz z zespołu Akcji Demokracji

PS Do udziału zachęcamy osoby zaszczepione.  Jeśli masz objawy przypominające COVID zostań w domu . Na protest weź ze sobą maseczkę i środki do dezynfekcji i staraj się utrzymywać dystans. Przestrzegając zaleceń lekarzy i ekspertów szybciej pokonamy pandemię.

PS 2 Niezależnie od współorganizowania ogólnopolskich demonstracji prowadzimy własne działania na rzecz wydania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji TVN24 . Możesz je wesprzeć tutaj .

Akcja Demokracja buduje ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie, dajemy możliwość działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa. Działamy dzięki wsparciu i zaangażowaniu tysięcy aktywistek i aktywistów, co gwarantuje naszą niezależność. Kliknij tutaj, by dorzucić się do wspólnych działań!

(...)
Opr. Af
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Komunikaty