poniedziałek, 12 lipca 2021

Redakcja serwisu otrzymała: Miasto w czasie ulewnych deszczy

Redakcja serwisu otrzymała list z odpowiedziami na propozycję rowu odwadniającego:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Jerzy Wojtkowiak <J.Wojtkowiak@ na s. um.zielona-gora.pl>
Data: piątek, 9 lipca 2021
Temat: Miasto w czasie ulewnych deszczy


Dzień dobry,

W nawiązaniu do Pana e-maila z 9 lipca 2021 r. nazwanego petycją informuję, że o tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. W przypadku  Pana pisma dotyczącego przedłużenia rowu odwadniającego miasto w czasie powodzi i ulewnych deszczy uznano, że Pana e-mail jest formą zwrócenia uwagi na problem związany z zalewaniem Miasta w czasie ulewnych deszczy.
Wobec powyższego pragnę Pana poinformować, że działająca w imieniu Miasta Zielona Góra spółka Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja realizuje I etap programu "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra".
Dziękując Panu za zaangażowanie w sprawy związane z powyższą tematyką w załączeniu przesyłam poszczególne zadania, które będą realizowane do roku 2023.

Pozdrawiam
Jerzy Wojtkowiak

Departament Prezydenta Miasta--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty