Zielona Góra,

poniedziałek, 31 maja 2021

Wyróżnienia dla naukowców z UZ

Redakcja serwisu otrzymała list :

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: <k.doszczak na s. adm.uz.zgora.pl>
Data: poniedziałek, 24 maja 2021Szanowni Państwo

 

20 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS 20 + LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł, a otrzymało je ponad 18 proc.  złożonych wniosków.

 

Udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest szansą dla naukowców na zdobycie dodatkowych funduszy na realizację projektów naukowych. Na konkurs OPUS 20 + LAP wpłynęło aż 2 122 wniosków na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. Zakwalifikowano do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł. Wśród laureatów znalazł się dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ, zastępca dyr. Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki UZ, (kwota dofinansowania 809 800 zł). Tytuł projektu brzmi: Kierowane danymi sterowanie i ocena wydajności dla przemysłowych procesów wsadowych. Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z dwoma ośrodkami naukowymi w Chinach: Dalian University of Technology (prof. Tao Liu i Dr Shoulin Hao) oraz Jiangnan University (prof. Hongfeng Tao).

 

Drugi z konkursów to PRELUDIUM BIS 2. W ramach tego konkursu o przyznanie środków w kwocie prawie 139 mln zł starało się 282 naukowców. Granty o wartości prawie 58 mln zł otrzyma 116 wnioskodawców. W tym dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ, z Instytutu Filozofii UZ, (kwota dofinansowania 296 580 zł). Tytuł projektu brzmi: Henryk Jakubanis (1879–1949) jako badacz filozofii starożytnej i jej recepcji. Przedmiotem pracy doktorskiej, która będzie stanowiła zwieńczenie projektu, jest twórczość historycznofilozoficzna Henryka Jakubanisa (1879–1949). Autora/autorkę doktoratu, która będzie napisana pod opieką naukową prof. Tomasza Mroza, wyłoni procedura konkursowa. Wieńczącą projekt pracę doktorską poprzedzą szczegółowe studia nad Jakubanisa interpretacją filozofii Empedoklesa z Akragas, nad zależnością jego prac od publikacji jego opiekuna naukowego, a także nad jego argumentacją za aktualnością myśli greckiej. Praca nad rozprawą doktorską będzie realizowana w zespole badawczym Ancient Philosophy Reception (AΦR: http://www.aphr.ifil.uz.zgora.pl), który działa w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.ifil.uz.zgora.pl).

 

Do trzeciego z programów – SONATA 16, złożono 1 123 wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 891 mln zł. Finansowanie o wartości niemal 161 mln zł otrzymało 180 projektów. Jednym z laureatów został dr Wojciech Szumiński, z Instytutu Fizyki UZ, (kwota dofinansowania 298 080 zł). Tytuł projektu brzmi: Całkowalność, niecałkowalność i chaos w wielowymiarowych układach dynamicznych.

 

 

Pozdrawiam

 

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.: 68 328 25 93; 506 288 054

e-mail: k.doszcza na serw. adm.uz.zgora.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta