wtorek, 16 marca 2021

W sprawie lotniska w Legnicy

Redakcja serwisu otrzymała list :

---------- Forwarded message ----------
From: Z. Wróblewski <zwroblewski na s. legnica.eu>
Date: Tuesday, March 16, 2021
Subject: odbudowa systemu ........
To: Adam Fularz <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


Dzień dobry
 
W odpowiedzi na Pana e-maile z dnia 05-03-2021r. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją nr ULC-LTL-1/501-0014/05/15 z dnia 30-06-2015r. wykreślił Lotnisko Legnica z rejestru lotnisk cywilnych, na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXV/231/16 z dnia 24.10.2016, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.11.2016r. poz. 50260, który zawiera szczegółowe ustalenia, z którymi może się Pan zapoznać. Jednocześnie uprzejmie informuje, że nie ma żadnych planów co do  odbudowy w Legnicy systemu transportu szynowego, natomiast ograniczenie smogu w zakresie transportu miejskiego jest realizowane poprzez sukcesywne wprowadzanie do taboru autobusów o niskiej emisji spalin.
ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. (.)
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski na s. legnica.eu
www.legnica.eu


Legnica
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT


 --
null

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty