Zielona Góra,

wtorek, 2 marca 2021

Odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pytania o skutki uboczne kampanii szczepień po szczepieniu przeciwko COVID-19

Redakcja serwisu otrzymala list z odpowiedziami kancelarii Ministra Zdrowia:

Dzień dobry,

W imieniu Rzecznika Prasowego informuję, że rzetelne informacje zbiorcze nt. Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) po szczepieniu przeciwko COVID-19 zgłaszane przez lekarzy dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne.

Lekarz zgłasza informację o rozpoznaniu NOP do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu 24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP) – obecnie z poziomu jego gabinetowego systemu informatycznego gabinet.gov.pl.

Obowiązek zgłoszenia NOP w ramach prowadzonego i na rzecz nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień wynika z art. 21 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi dane epidemiologiczne o występowaniu niepożądanych odczynów poszczepiennych na podstawie informacji ze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych i prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych; przekazuje kopie zgłoszenia NOP do URPL i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) będącego krajową jednostką specjalistyczną w zakresie nadzoru epidemiologicznego.

Dane zawarte w zgłoszeniu niepożądanego odczynu poszczepiennego są następnie weryfikowane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w razie potrzeby są uzupełniane, a także sprawdzana jest prawidłowość kwalifikowania rodzaju i stopnia ciężkości niepożądanego odczynu poszczepiennego opisana w zgłoszeniu. Zbiorcze dane posiada Główny Inspektorat Sanitarny.

W ww. raporcie w ramach zgłoszonych przez lekarzy do rejestru NOP są w koincydencji czasowej po podaniu szczepionki. MZ nie posiada kompetencji do oceny zgłoszenia i nie może potwierdzić, że szczepionka przyczyniła się w danym przypadku do śmierci pacjenta. Po wystąpieniu NOP prowadzone jest dochodzenie przeprowadzane we współpracy przez PSSE, NIZP-PZH, organy inspekcji farmaceutycznej oraz producenta czy wystąpienie NOP pozostawało w związku przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem.

Pozdrawiam

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska

 

 

From: Adam Fularz 
Sent: Thursday, February 25, 2021 11:35 AM
To: Kancelaria Ministerstwa Zdrowia 
Subject: Pytanie o szkody kolateralne kampanii szczepień rządowych

 

do MZ

 

Pytanie o szkody kolateralne kampanii szczepień rządowych

 

Szanowni Państwo

Przypomnę że jako ekonomiści potrzebujemy wiarygodnych danych o negatywnych odczynach poszczepiennych, aby ocenić czy szczepienia nie mają zbyt wysokich kosztów kolateralnych. Mam wrażenie że Państwo tych danych nie zbieracie w sposób bezstronny i obiektywny z uwagi na olbrzymi balast emocjonalny sporu z przeciwnikami szczepień. Przypomnę jak późno odkryto wysoką umieralność podczas poprzedniej kampanii szczepień na grypę- kilka lat temu w jednej z przychodni w Grudziądzu...Mam wrażenie że Państwo pomijają podawanie danych o negatywnych efektach szczepień. To moim zdaniem wskazuje na to że nie dochowują Państwo bezstronności i angażują się w spór emocjonalny na tle ideowym. 

 

Ludność jest przekonana, że nie ma sensu zgłaszać nawet jak w danej rodzinie jednocześnie zmarły dwie osoby zaszczepione. Osoby te bowiem są przekonane że mają do czynienia z fanatykami szczepień, wyznawcami materializmu naukowego, którzy ewentualne dane o możliwej potencjalnej nieskuteczności tej terapii ukryją lub nie przekażą ich dalej. W jaki sposób redakcja może zbadać ilość takich negatywnych efektów szczepień, skoro ludność zgłasza je do organizacji typu "Stop NOP" a nie do MZ czy szpitali, w przeświadczeniu że MZ czy szpitale nie są podmiotami zachowującymi bezstronność w sprawie szczepień?

Pozdrawiam,


Adam Fularz

Redakcja Polish News Agency

Dol. Zielona 24a. Ziel. Góra

-- 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta