poniedziałek, 22 marca 2021

Legnica- Złotoryja: Linia kolejowa

Redakcja serwisu otrzymała list :

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Z. Wróblewski <zwroblewsk na s. legnica.eu>
Data: wtorek, 17 listopada 2020
Temat: Linia kolejowa
Do: Adam Fularz <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


Dzień dobry
 
Uprzejmie informuję, że linia kolejowa nr 284 w celu uruchomienia ruchu pasażerskiego wymaga gruntownej przebudowy.  Temat reaktywacji połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 284 na odcinku Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój  był rozpatrywany w zakresie ujęcia takiego zadania w programie " Kolej +". Projekt ten znajduje odzwierciedlenie w zapisach strategii rozwoju miasta, gdzie wprost wskazuje się że " zapewnienie sprawnej komunikacji z innymi miastami regionu, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu połączeń, stanowi kluczowe zagadnienie w perspektywie dalszego rozwoju i integracji LGOF. System komunikacyjny LGOF powinien opierać się na stworzeniu atrakcyjnej sieci powiązań drogowych i kolejowych a także budowie mulimodalnych centrów przesiadkowych, zapewniających podróżnym sprawne zmienianie środków transportu"
Z uwagi na obecną sytuacje finansową miasta nie jesteśmy przygotowani na tego typu wezwania finansowe a decyzje włączenia się Gminy Legnica do tego przedsięwzięcia uzależniono od możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania dla wkładu własnego Wnioskodawcy.
Odnośnie realizacji przystanku Legnica Centrum w rejonie ul.Piastowskiej to informuję, że planujemy realizacje budowę 1 centrum przesiadkowego w  rejonie ul.Kartuskiej /ul. Kolejowa 
ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 (.... )
www.legnica.eu


Legnica
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT


 --
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty