Zielona Góra,

środa, 27 stycznia 2021

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. finansowania niszczenia przyrody przez Komisję Europejską w Polsce- ulica św. Huberta w Zielone Górze - Ochli.

do wiadomości 
Joanna Reszko
European Commission
Representation in Poland
Political Section
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

http://ec.europa.eu/polska


do 
Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze
-- 
Szanowni Państwo,

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. finansowania niszczenia przyrody przez Komisję Europejską w Polsce

Zwróciłem w piśmie do pana Christophera Todda z Komisji Europejskiej- spowodowali sytuację konfliktu finansując wycinkę drzew - świerków, przy ulicy św. Huberta w Ochli. Doniesiono mi o  tym wczoraj, dziś rano udałem się na miejsce zastałem fakt iż proceder nadal ma miejsce. Wg stanu z dnia dzisiejszego nadal są wycinane drzewa z cennego przyrodniczo lasu na ul. Św. Huberta. Wnoszę o szybkie zabezpieczenie dokumentacji fotograficznej. O godz 13-tej zniszczenia przyrody dokonane z funduszy przeznaczonych przez Komisję Europejską na terenie cennego przyrodniczo lasu świerkowego w ciągu ul. Św. Huberta-  będą dokumentowane z powietrza drogą lotniczą, o czym informuję. 

Zarzucam zniszczenie przyrody cennej. W moim odczuciu dokonano zniszczenia przyrody w otoczeniu siedlisk cennych gatunków roślin. Zarzucam że inwestycja jest prowadzona w oparciu o dokumenty nader wątpliwe pod względem metodologicznym (brak analizy wielokryteriowej wymaganej dla tego typu analiz, brak podstaw dla zakładanego np. 8-miokrotnego wzrostu natężenia ruchu drogowego w tym korytarzu transportowym który już ma sieć drogową obecnie). Wziąłem udział w konsultacjach, nie zauważyłem by wzięto pod uwage głos strony społecznej. 

Pismo do p. Christopher Todd:
Wzywam Pana Christopher Todd i składam kopię wezwania w formie elektronicznej do Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, do natychmiastowego wstrzymania finansowania przestępczej działalności grupy osób niszczących w sposób zorganizowany przyrodę, pod potrzeby ich fikcyjnych, wymyślonych i przesadnych wyobrażeń na temat przesadnych i zbytecznych potrzeb transportowych. Wycinkę zgłoszono redakcji, że ma ona miejsce na ulicy Świętego Huberta w Ochli.

Mniemam że p. Todd, Christopher, popełnił przestępstwo powierzając środki podatników grupie osób które wykorzystały je do zniszczenia cennego fragmentu przyrody. Dodatkowo niszczy to klimat w paśmie górskim, wzgórz, w którym na przykład wczoraj wieczorem padał obficie śnieg, a ja jeżdziłem na "Góra Tatrzańska" na snowboardzie. Gdy p. Christopher Todd zbuduje swoją drogę samochodową szczytami tutejszego pasma górskiego "Piastenhoehe" (wzgórz piastowskich), estem pewien że zmieni to mikroklimat i śnieg nie utrzyma się. Wnoszę Sąd do zablokowania działalności pana Christopher Todd w dziedzinie, w zakresie niszczenia mikroklimatu podgórskiego lub górskiego pasma na którym uprawiam snowboarding. Jako ekonomista zapoznałem się z udostępniona dokumentacją i wniosłem do niej zastrzeżenia, ironizując na temat fantazyjnych prognoz wzrostu ruchu (w czasach gdy doszło do znacznego wstrzymania wielu potrzeb transportowych).

Osoby te wykazały się w procesie aplikacyjnym dokumentami zakładającymi fikcyjnym, nierealny wzrostu ruchu aż 8-miokrotny na planowanym ciągu transportowym (np. Racula- Drzonków- w kier. Zatonia), który dubluje już istniejące drogi lokalne. Jest to jawne i ewidentne oszustwo już nawet na poziomie zbierania danych o natężeniu ruchu drogowego. Ruch ten obecnie de facto zmniejsza się zamiast zwiększać. Doszło do zmian w systemie pracy, przy czym znaczna część pracowników pracuje zdalnie.

W wyniku skrajnie nieudolnego nadzoru instytucji kierowanej przez p. Christopher Todd doszło do zniszczenia wartej około 800- 900 mln PLN infrastruktury kolei podmiejskiej, tzw. kolei szprotawskiej- na terenie miasta Zielona Góra. W czasie spotkania z mediami ostrzegałem p. Christopher Todd że nie kontroluje on wydatkowania środków finansowych- przez co na przykład wyrywane są torowiska kolei podmiejskiej by w ich miejsce zbudować drogę samochodową. Pan Ch. Todd to sfinansował.

Zarzucam panu Todd, Christopher, że jest on współwinnym trwającego obecnie wycinania cennego lasu świerkowego. Przypominam panu Todd, Christopher, że zebrana dokumentacja fotograficzna ukazuje niszczenie pięknego i cennego dziewiczego lasu świerkowego w żródliskach strumienia. Niszczenie tego typu przyrody jest karane prawnie. Pan Christopher Todd był przeze mnie wielokrotnie informowany o tym że nie panuje nad środkami jakie powierza. Ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Wzywam Sąd do podjęcia działań w związku z brakiem reakcji- jeśli takiby nastąpił ze strony p. Christopher Todd.

Pozdrawiam,
Adam Fularz
Redakcja: ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra

Załącznik: plik fotoraficzny

Date: Wed, Jan 27, 2021 at 11:11 AM--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona GóraBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualności z Urzędu Miasta