Zielona Góra,

czwartek, 14 stycznia 2021

Radni Miasta Zielona Góra chcą zadłużyć miasto na koszt kolejnych kadencji

Jak wynika z BIP urzędu miasta- Radni zamierzają miasto zadłużyć na wiele lat naprzód.  

Por. 

ˆ

Sesje Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-10 15:36:48 (..)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719) oraz § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - z późn. zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Miasta zwołał, na wniosek Prezydenta Miasta XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra, na dzień 12 listopada 2020 r. (czwartek), na godzinę 1200 - w zdalnym trybie obradowania.


W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informujemy, że obrady będą niedostępne dla publiczności. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić na żywo obrady Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta Zielona Góra.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji;
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020 – druk nr 609;
    2. zaciągnięcie kredytu długoterminowego - druk nr 610.
  3. Zamknięcie sesji.

Załączniki--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta