Zielona Góra,

wtorek, 1 grudnia 2020

Wniosek redakcji dot. przebudowy miasta Otynia do roli kurortu nad jeziorem (sztucznym) w ramach programu retencji wody.Od: Adam Fularz , Nowosolska.pl
Date:1/XII/ 2020
Subject: Wniosek do Radnych gminy  oraz do UM dot. jeziora antropomorficznegoWniosek do Radnych gminy oraz do UM
Urząd Miejski Otyń
ul. Rynek 1 67-106 Otyń
dot. niewielkiej inwestycji w celu stworzenia antropomorficznego sztucznego jeziora Otyńskiego na terenie miasta 

Szanowni Państwo, 

Jako ekonomista zaproponuję inwestycję. Wpisanoby ją natychmiast do miejskich strategii i zrealizowano pospiesznie jako część miejskiego programu retencji wody. Myślę że taki program retencji wody należy pospiesznie wykonać, sytuacja bowiem z roku na rok jest coraz gorsza. 

Miasto Otyń ma mało wody- ma tylko jedno oczko w bezpośredniej bliskości centrum miasta, choć kiedyś tak nie było. Ekonomiści są w stanie oszacować popyt na jezior np. przez porównanie cen noclegów czy cen nieruchomości. Państwa miejscowość w tej kwestii niespecjalnie dobrze się rozwija. Moim zdaniem brakuje wody, brakuje akwenów dla turystyki, dla rejsów żaglówkami czy dla spacerowania promenadami nad tym akwenami. One są, ale wyschnięte. Czy też, opadający poziom wód zamienił je w bagna. W Otyniu stawy są porozłączane, mogłyby tworzyć jeden wielki akwen razem z rzeczką. Przed miastem wybudowanoby dodatkowy zbiornik- odmulnik, regularnie oczyszczany z piasku. W ten sposób miejskie jezioro byłoby zabezpieczone przed zapiaszczeniem. De facto powstałyby więc dwa jeziorka.

Jako ekonomista proponuję zmiany. Turystyka mogłaby się rozwinąć dzięki tej inwestycji. Spiętrzonoby wody tworząc wokół Otynia sztuczny ogromny staw czy też małe jeziorko na terenie miasta. Powstałaby sieć kanałów i mini- śluz dla małych żaglówek. Rocznie budowanoby ok. 400 metrów małych kanałów. Skoro gmina buduje drogi dla samochodów, nie stoi na przeszkodzie by uzupełnić sieć dróg wodnych gminy Otyń. Przez centrum Otynia przepływa rzeka ląska Ochla- te także spiętrzono lub pogłębiono, poszerzono tworząc sieć kanałów dla ruchu żaglówek i łodzi między akwenami woj. lubuskiego - co w przypadku Otynia jest bardzo łatwe, wystarczyłoby dodać jakąś śluzę na Śląskiej Ochli. Dodanoby od 1 do 3 małych śluz. Mieszkańcy Otynia mogliby trzymać swoje jachty bezpośrednio w mieście, zbudowanoby malutką marinę. Byłoby ono kurortem. Drogę wodną do rzeki Odry przebudowanoby, co opiszę osobno. 

Jezioro antropomorficzne-  jezioro Otyńskie
Jako ekonomista składam propozycję scalenia szeregu bagien, mokradeł. stawów hodowlanych czy też innych- w dwa lub trzy sztuczne jeziorka na terenie miasta Otynia wg dołączonych plików .png. W jednym z dogodnych miejsc wybudowanoby spiętrzenie i śluzę na rzeczce Śląska Ochla (by nie wykluczyć żeglugi np . jachtem do Odry).

Uzasadnienie ekonomiczne: z pewnością likwidacja grobli nie wyklucza hodowli ryb w powstałych w ten sposób dużych zalewach w których możnaby się kąpać lub pływać żaglówką. Władze miasta odniosą korzyści z turystyki znacznie większe niż straty właścicieli hodowli ryb, ze zmiany przeznaczenia tych miejsc. Straty właścicieli stawów hodowlanych wyrównanoby, tworząc jakiś gminny program budowy jezior antropomorficznych. Pozyskanoby dotacje. 

Właściciele stawów hodowlanych byliby poinformowani o zamiarze scalenia stawów, dokonanoby likwidacji grobli dzielących stawy, pogłębionoby bagna i mokradła oraz stawy koparkami lub nawet pogłębiarką.

Proszę o reakcję na propozycję. Schemat proponowanego pojezierza w pliku png dołączam. 
Z szacunkiem,
Adam Fularz
ekonomista, wydawca prasy.
-- 
Nowosolska.pl
Dolina Zielona 24a, Ziel. Góra
-- 


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


-- 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta