Zielona Góra,

środa, 7 października 2020

Petycja w sprawie Gdańskiej Kolei Turystycznej i likwidacji stacji kolei miejskiej


Temat: Petycja w sprawie Gdańskiej Kolei Turystycznej i likwidacji stacji kolei miejskiej
Do: Radni Miasta Gdańska

Do Państwa Radnych Miasta Gdańska

Petycja
Propozycja uruchomienia kolei miejskiej turystycznej jako bezpłatnej atrakcji turystycznej

Szanowni Państwo.
W Gdańsku na skutek interwencji konserwatora zabytków udało się uchronić od zniszczenia zabytkową sieć kolei SKM z zabytkowymi stacjami kolei. Zamierzano zlikwidować wszystkie perony na tej linii- od st. Stocznia do Brzeźna.

Plany likwidacji
Obecnie PKP PLK chce zlikwidować całą stację SKM Zaspa Towarowa, mimo że w pobliżu intensywnie budowane są ogromne osiedla mieszkaniowe w Letnicy. Wnoszę aby UM Gdańsk i radni miejscy wystąpili do PKP PLK o odstąpienie od likwidacji krawędzi peronowych na przystanku kolei miejskiej o nazwie "Zaspa Towarowa" Na tym przystanku ostatnio całkowicie zmodernizowano schody na most drogowy w ciągu ul. Uczniowskiej.

W okolicy powstaje 2,5 tys. mieszkań i osiedli się tutaj ok. 8-10 tys. osób. W tej petycji wzywam radę miasta Gdańsk by przeciwstawiła się likwidacji całej, kompletnej stacji SKM w Gdańsku. PLK likwidację planuje i motywuje że jest to ze względu na "stan obiektu"- ale jest to nieprawdą. Proponuję odchwaścić perony zamiast je likwidować i potem wydawać kilka mln PLN na ich odbudowę. Proponuje się też zmianę nazwy przystanku na "Gdańsk Letniewo"

Opis zabytkowej linii kolei miejskiej
Linia prowadzi z Dw. Głównego do atrakcji turystycznej jaką jest latarnia morska. Proponuję by w dni bezdeszczowe kursowała tutaj co 10-15 minut linia bezpłatnej kolei miejskiej obsługiwanej zabytkowym taborem.

Same dworce są zabytkowe, więc zabytkowy byłby także sam tabor.  Proponuję wypożyczenie takiego zabytkowego taboru z Berlina. Prawdopodobnie istniejące polskie egzemplarze pojazdów  BR 165, 166 i 167 nie nadają się do ich użytkowania.Linia kursowałaby z Dw. Głównego do latarni morskiej w Nowym Porcie w dni wolne od pracy. Przejazd byłby bezpłatny. Główną atrakcją byłoby dotarcie do miejsca wybuchu walk w czasie II wojny światowej czyli okna latarni morskiej skąd padł 1. strzał.

Stacje kolei są zabytkowe. Komentatorzy piszą:
"Kolej Gdansk Glowny do Nowego Portu moglaby byc atrakcja turystyczna, bo Stadion, Miedzynarodowe Targi, piekna plaza w Brzeznie I Port Gdansk w 10 minut z Gdanska Glownego"

Opis decyzji konserwatora:

Zgodnie z decyzją konserwatora zabytków dotychczasowa infrastruktura pasażerska pozostanie na przystankach Gdańsk Brzeźno , Gdańsk Kolonia , Gdańsk Stocznia [peron do Nowego Portu - dop. red.]. Na przystanku Gd. Kolonia odnowione zostanie ponadto istniejące zadaszenie nad wejściem i wyremontowane będzie przejście podziemne wraz z dostosowaniem do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się - zapowiada Janduła.

na podstawie:

Społeczny opór przeciw likwidacji
Ludność pisze w komentarzach tekstu linkowanego powyżej:

"Była skm do Nowego portu, było połączenie kolejowe do Gdyni Oksywie i wystarczyło tyko zmodernizować ale u nasz niszczy się potem buduje od nowa , a wszystko to nie dla ludzi ale po to by ktoś mógł zarobić tanim kosztem" 

albo "Zaspa towarowa powinna zostać ze wzgledow na potencjal i w interesie spolecznym."

albo 
"W sytuacji gdy planuje się budowę nowych osiedli, 2500 mieszkań plus to co już istnieje należy się zapytać gdzie tu sens i logika likwidacji przystanków SKM do Nowego Portu. Tym samym można być zapytać po co budowano PKM przecież nie potrzebna można zamknąć? Zamiast rewitalizować linię kolejową która była potrzebna aż do czasu rozkwitu komunikacji samochodowej to w sytuacji gdy przybędzie tam ok 10 tys nowych mieszkańców chyba zrobi się na drogach gęsto tym bardziej że żadnych inwestycji drogowych na widnokręgu nie widać.Ale co tam pomyślimy o tym gdy będzie już za późno, patrz rejon Jabłoniowa i dojazd do Fashion House, wszystko o kilka lat za późno i po co są jakieś biura analiz, projektowania,planiści itp. tysiące myślicieli którzy mają myśleć by było lepiej."

albo "Najpierw zniszczą a za trzy lata będą odbudowywać za grubą kasę.Bo dzielnica się rozrosnie i będą mega korki." 

albo "A jest już jasne, że Gdańsk Zaspa Towarowa zostanie zlikwidowana i nie powstanie przystanek w tym miejscu dostosowany do nowo planowanego układu torowego?" 

albo "Ten przystanek ,to naturalny węzeł przesiadkowy! Dzielnica się zmienia i rozbudowuje.Tramwaje nie wystarczą.Przystanek okazjonalny - przy stadionie , jest oddalony od ciągów komunikacyjnych.Czemu likwidują coś co może mieć kolosalne znaczenie dla przyszłych mieszkańców tej okolicy?!"

albo 
"Budowane są nowe osiedla i aż się prosi aby przystanek Gdańsk Zaspa Towarowa mogła być zmodernizowana i ulepszona dla potrzeb mieszkańców celem ożywienia tego miejsca,ale jak zwykle brak solidarności..."
 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta