Zielona Góra,

środa, 7 października 2020

Do PL Gdańsk w sprawie budowy łącznika linii kolejowej na lotnisko

Do port lotniczy w Gdańsku

Szanowni Państwo
Przekazano mi że w sprawach połączenia kolei na lotnisko, za rozwój PKM odpowiada Marszałek Województwa Pomorskiego, który podejmuje ostateczne decyzje. Chcę zapytać Port Lotniczy czy przekona Urząd Marszałkowski, który jest organizatorem przewozów i pełni nadzór na Pomorską Koleją Metropolitalną, czy wysłucha propozycji zmian w planowanej inwestycji. 

Wnoszę aby:

- także pociągi w relacji Gdynia- Kościerzyna- mogłby obsługiwać przystanek przy porcie lotniczym Rebiechowo. Zaproponowałem odbudowaną łącznicę z kierunku dawnej stacji SKM Kokoszki, do stacji SKM Matarnia.

Linia nr 235 
W 1921 roku została zbudowana linia Kokoszki- Matarnia- Owczarnia- Osowa- Gdynia jako ominięcie Wolnego Miasta, aby spokojnie umożliwić dojazd do budującego się portu w Gdyni. Około roku 1973 odcinek Kokoszki- Matarnia został rozebrany z powodu budowy portu lotniczego Gdańsk - Rębiechowo. Obecnie proponuję odbudowę tego odcinka - który rozebrano w 1973 r., celem obsługi lotniska przez relację Gdynia- Kościerzyna.

Wnoszę aby odtworzono także cały pierwotny przebieg linii nr 235, czyli także wjazd z linii PKM na dalszy odcinek nieużywanej linii kolei SKM nr 235. Tam gdzie odchodzi bocznica do gdańskiego portu lotniczego od linii PKM nr 248, według mojej propozycji wbudowanoby rozjazd, dający możliwość wjazdu na linię kolei nr 235. Wówczas możnaby tą linię wykorzystać jako rodzaj ślepego toru, i możnaby uruchomić dawny przystanek Gdańsk Klukowo Lotnisko, oraz przystanek Owczarnia. 

Dzięki tej inwestycji:

1. przy lotnisku powstanie tor odstawczy, i możliwe będzie prowadzenie ruchu pociągów w relacji na lotnisko także w przypadku zakłóceń w ruchu, bowiem pociągi będą mogły kursować w skróconej relacji Gdańsk Wrzeszcz- proponowany przystanek Gdańsk Klukowo Lotnisko.

2. Powstanie dodatkowa przepustowość, dodatkowa trasa objazdowa, co umożliwi aby pociągi kursujące obecnie w relacji Gdynia- Kościerzyna, mogły obsłużyć lotnisko trasą linii nr 235, na stacji Osowa wjeżdżając na linię nr 235, obsługując proponowane przystanki Owczarnia i Gdańsk Klukowo Lotnisko, a następnie wjeżdżałyby linią przez Starą Piłę i Gdańsk Kokoszki- z powrotem w kierunku Kościerzyny. Pociągi kursowałyby w kierunku Kościerzyny i Starej Piły, przez Gdańsk Matarnię, Kokoszki i Leźno.

Schemat propozycji- dołączam. Wnoszę uprzejmie o powiększenie o moje propozycje- planowanej inwestycji włączenia odcinka Stara Piła–Gdańsk Kokoszki oraz odbudowy przez PKM S.A. 1,5 km odcinka Gdańsk Kokoszki– Gdańsk Kiełpinek, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie ciągłości połączenia Gdańsk– Kartuzy w czasie planowanego remontu linii kolejowej nr 201. 

W mojej ocenie budowę łącznic można odsunąć w czasie, natomiast w chwili obecnej możnaby jedynie przygotować tą inwestycję na przyszłość, czyli- już obecnie zabudować rozjazdy w przebiegu proponowanych łącznic z linii nr 248 do linii nr 235 w ramach obecnie planowanej inwestycji.

Wówczas- dodanie łącznic w przyszłości będzie dużo prostsze i tańsze niż wykonywanie całej inwestycji zabudowy rozjazdów raz jeszcze rozwalając świeżo wybudowane obiekty.

 
Z szacunkiem,
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta