Zielona Góra,

sobota, 1 sierpnia 2020

Przypomnienie do SR dot. brak dojazdu tr. zbiorowym w weekendy do Cigacic


do SR

Subject: Wniosek do SR dot. (..) (brak dojazdu tr. zbiorowym w weekendy do Cigacic)
To: sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl <sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl>

Szanowni Państwo,
Drogą papierową wysłałem podpisane "Przypomnienie" w sprawie mojego pozwu o brak komunikacji zastępczej na trasie do Cigacic. Obecnie nie zawsze możliwe jest przeprawienei się łodzią- z uwagi na wysoki stan wody po drugiej stronei rzeki brak jest przystani czy nie zawsze łódź może zacumować. W dodatku podróżni muszą sami płacić za wynajem łodzi przewożącej przez rzekę Odrę. 


do Sz. P. 
Prezes Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze
SSR Wojciech Górniak


Do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

dot.(...)

Wniosek o postanowienie zabezpieczające sądu

Szanowni Państwo Sędziowie,
W związku ze sprawą (...) informuję że nie jestem w stanie po roku czasu (nawet po dwukrotnym skierowaniu sprawy do UMZG i skargi do RMZG) wyegzekwować od władz miasta Zielona Góra mojego prawa do usługi jaką jest zapewnienie mi i innym osobom przejścia do m. Cigacice w czasie remontu mostu. Sprawę złożyłem jako osobny pozew. Niestety- nie uzupełniłem pozwu o kowtę sporu, bo sprawa dotyczy braku komunikacji zastępczej. Niniejszym wnoszę o postanowienie zabezpieczajace sądu nakładające na UM obowiązek zapewnienia transportu przez rzekę podczas remontu mostu. 


Poprzednio wniosłem:

Pozew sądowy w sprawie Adam Fularz ./. Prezydent i Rada Miasta Zielona Góra - w załączeniu, wersja papierowa jest wysłana osobno.

Dodaję także wezwanie przedsądowe oraz resztę korespondencji wraz z podpisem elektronicznym w standardzie HelloSign

---------- Forwarded message ---------
From: Adam <phooli@gmail.com>
Date: Sat, Jun 15, 2019 at 7:20 AM
Subject: Odpowiedź: skarga w sprawie likwidacji linii komunikacji publicznej do Cigacic
To: <phooli1.komunikaty2@blogger.com>


Redakcja serwisu otrzymała:
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw . um.zielona-gora.pl>
Date: Friday, June 14, 2019
Subject: Fw: Skarga w sprawie likwidacji linii komunikacji publicznej do Cigacic
To: phooli


 
Zielona Góra, 14 czerwca 2019 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
W nawiązaniu do poniższej skargi skierowanej do Rady Miasta Zielona Góra oraz skargi o takiej samej treści skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ( przekazanej Prezydentowi Miasta pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. DG.I.8070.1.28.2018) informuję, że sprawa będzie rozpartywana w trybie skargowym - skarga na Prezydenta Miasta Zielona Góra przez organ właściwy, tj. Radę Miasta Zielona Góra.
Uchwałę o sposobie rozpatrzenia skargi otrzyma Pan odrębnie.
 
Natomiast zgłoszony przez Pana ubytek na przejściu dla pieszych został naprawiony ( załącznik).
 
Pozdrawiam
Maria Pięta

 
 
 
From: Adam
Sent: Sunday, June 02, 2019 11:58 PM
Subject: Skarga w sprawie likwidacji linii komunikacji publicznej do Cigacic
 
Do Rady Miasta Zielona Góra 
 
Drodzy Radni,
Decyzją władz miasta Zielona Góra zlikwidowano komunikację autobusową przez most w Cigacicach. W sobotę chciałem wybrać się do Cigacic lecz jedyne połączenie w dobie o godz. 18.20 firmy Milla okazało się błędem rozkładu. Nadal istniało ale jednakże omijało Cigacice innym mostem. Jak mnie poinformowano, w rozkładzie jazdy w sieci Internet był błąd. "Skoro było w Internecie- niech Pan jedzie w Internecie"- już raz mi powiedziano przy takiej okazji.
 
Protestuję przeciwko dyskryminacji osób korzystających z  transportu zbiorowego. Po likwidacji torów kolei w centrum miasta Zielona Góra- likwidacja połączeń autobusów do Cigacic to kolejny krok władz miasta zorientowany na demontaż jakiejkolwiek alternatywy dla transportu zbiorowego.
 
Przypomnę że jako media oceniamy fakty i stan obecny.
 
W sobotę musiałem jechać do Cigacic tak jak stałem- na hulajnodze wyczynowej i z namiotem na plecach. Jedyna możliwość to blablacar albo podróż hulajnogą drogą samochodową. Powrót okazał się trwać dwie godziny bez 15 minut. Mimo że udało mi się dotrzeć do Sulechowa- to rozkład jazdy autobusów okazał się zawierać niewykreślone kursy już zawieszone i autobusu z m. Sulechów do Zielonej Góry z godz. 20.25 już nie było na peronie na dworcu mimo że ujęto go w rozkładzie jazdy na dworcu. Musiałem udać się kilka km dalej na dworzec kolei na ostatnie połączenie kolejowe. 
 
Jako wydawca prasy odnoszę wrażenie że władze miejskie Zielonej Góry celowo i z zasady prowadzą systemowy demontaż transportu zbiorowego jako swoją celową politykę. Likwidacja torowiska kolei podmiejskiej z dworca PKP do galerii Focus Mall trasą przez ul. Strzelecką w celu budowy Drogowej Trasy Aglomeracyjnej oraz drogi rowerowo-pieszej jest tego przykładem.
 
Kolejnym przykładem jest fakt braku komunikacji zbiorowej z Zielonej Góry do Cigacic co jest dowodem celowej polityki dyskryminacji innych form transportu niż motoryzacja indywidualna. Tutaj przecież to władze miasta podjęły działania na rzecz uniemożliwienia dojazdu autobusem do Cigacic i jest to działanie celowe. Dojście pieszedo Cigacic także jest trudne bo w pomoście dla pieszych jest dziura wprost w nurt rzeki i jest to wina zarządcy czyli UM Zielona Góra. Zaś ruiny drogi rowerowej są źródłem żartów o torze przeszkód dla pieszych.
 
Na drodze pieszej do Cigacic są liczne niezpieczeństwa - na nielicznych odcinkach asfaltowej dróżki leżą ostre kamienie. Reszta to plac budowy przez który wiedzie jedyny szlak pieszy. Ja musiałem jechać hulajnogą po drodze samochodowej z uwagi na bezwzględną politykę władz miasta zorientowaną na eliminację konkurencji.
 
Do tego dochodzi likwidacja kursowania autobusów komunikacji miejskiej wieczorami - np. takimi ulicami jak ul. Sulechowska. Wieczorem na wielu ulicach autobusy kursują tylko raz na godzinę lub raz na dwie godziny. Sytuacja transportu zbiorowego  w Ziel. Górze jest dużo gorsza niż w 60-tysięcznych miastach po stronie niemieckiej.
 
W dodatku z uwagi na odmowę przez władze miasta wyznaczenia buspasów czyli pasów ruchu tylko dla autobusów- komunikacja miejska stoi w korkach, jest niepewna i powolna. W odpowiedzi na korki na drogach-  MZK likwiduje linie autobusów i np. linia nr 30 została zlikwidowana w jej północnej części przez moje osiedle. Rzekomy powód to brak możliwości zabezpieczenia jej punktualności.
 
Trudno nie odnieść wrażenia że władze miasta prowadzą celową politykę likwidacji jakiejkolwiek  konkurencji dla motoryzacji indywidualnej. Historia zna przypadki gdzie politycy byli niemalże w całości sponsorowani przez koncerny samochodowe. Ikonicznym przykładem była współpraca Henry'ego Forda z Adolfem Hitlerem.
 
Sądzę że zaobserwowane braki takie jak dziura w moście na wylot do nurtu to temat dla prokuratora. Przecież dziecko może wpaść w nurt rzeki. Wnoszę by o sprawie dziury zawiadomiono tutejszą prokuraturę. Jest to narażanie życia i zdrowia. Wnoszę o dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z osobami winnymi tego stanu. Wnoszę o zmiany osobowe i o dyscyplinarne zwolnienie osób winnych tej karygodnej sytuacji.
 
Pozdrawiam
 
Adam Fularz

Wezwanie przedsądowe 
do Urząd Miasta Zielona Góra

Na podstawie aktualnego prawodawstwa- sprawca szkody powinien pokryć koszty jakie powoduje. Władze miasta szkodzą turystom udającym się z Zielonej Góry do Cigacic komunikacją zbiorową poprzez brak dbałości o most na rzece Odrze. Wzywam do naprawy szkody w terminie 14 dni poprzez utworzenie linii komunikacji autobusowej i sfinansowanie jej kursów. 

Czy UM ZG nie powinien obsługiwać linii autobusowej do pętli autobusowej "Cigacicie Most" we wjeździe na most w Cigacicach? Powód: z winy UM Zielona Góra most nie służy kom. zbiorowej. To wina władz miejskich. Obecnie dojazd do Cigacic jest niemożliwy bez samochodu osobowego. Intensywny ruch na drodze uniemożliwia inną formę transportu.

Czy UM Zielona Góra uruchomi na swój koszt połączenia autobusowe w tej relacji- to jest Zielona Góra- pętla przed wjazdem na most w Cigacicach, od strony miejscowości Leśna Góra, czy też sprawę mam skierować do właściwego sądu?
Pozdrawiam

pon., 24 cze 2019 o 11:25 Maria Pięta <M.Pieta@um.zielona-gora.pl> napisał(a):
Ma Pan rację, faktycznie mamy podpisane porozumienie z gminą Zabór i zgodnie z tym porozumieniem obsługujemy dwie miejscowości Przytok i Droszków.
 
 
 
 
Podane w liście poniżej informacje nie są prawdziwe- obsługiwane są linie komunikacyjne do Przytoku i Droszkowa, poza teren UM Ziel. Góra.
Urząd Miejski ma także prawny obowiązek organizowania linii podmiejskich.

---------- Redakcja otrzymała---------
Od: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: pon., 24 cze 2019 o 08:01
Subject: Re: Pytanie o projekt "Port Zielona Góra"
To: Adam Fularz 


W Zielonej Górze transportem publicznym zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji, który nie realizuje przejazdów poza Miasto.
Pytanie proszę kierować do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze.
 
Pozdrawiam
----- Original Message -----
From: Adam Fularz
To: Maria Pięta
Sent: Sunday, June 23, 2019 10:08 PM
Subject: Re: Pytanie o projekt "Port Zielona Góra"

prosze o odpowiedz. do Cigacic nie kursuje nawet jakikolwiek autobus.
pozdrawiam

 
---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz <Adam@wieczorna.pl>
Date: pon., 22 cze 2020 o 11:44
Subject: Wezwanie przedsądowe do Rada Miasta do pokrycia szkody w ciągu 3 dni roboczych
To: <RadaMiasta@zielona-gora.pl>


Ponowione wezwanie przedsądowe

22 czerwca 2020 

Do Radni Miasta

Szanowni Państwo
Domagam się w ciągu trzech dni roboczych zapewnienia dojazdu do m. Cigacicie. Na podstawie kpc i kpk domagam się prawa przejazdu przez most w remoncie, czego Państwo nie zapewnili. Brakuje komunikacji zastępczej. Mają Państwo trzy dni robocze od 22.6.2020 na usunięcie tego braku. Mieli Państwo już rok czasu od poprzedniego wezwania przedsądowego.   

Z Państwa winy i zaniedbań nieczynny jest most. Redakcja odkryła w nim dziurę do rzeki, w którą mógł ktoś wpaść. Redakcja wniosła do nadzoru budowlanego o zamknięcie mostu. To nie znaczy że nie są Państwo zobowiązani prawnie na podstawie kpk i kpa do zapewnienia transportu zastępczego. Aby łatwiej zrozumieli Państwo poprzednie zdanie z podwójnym zaprzeczeniem- dodam że na podstawie kpk Państwa prawnym obowiązkiem jest zapewnienie komunikacji na czas wyłączenia z użycia nieczynnego mostu. 

Wzywam do zapewnienia transportu zastępczego:

a) rejsu łodzią galarem przez rzekę na drugą stronę mostu nieczynnego
b) kolei turystycznej weekendowej z Ziel. G. do portu (koszt 4 par- 128 tys. PLN, 6 par- 192 tys. PLN wg informacji UMWL)
c) kursy autobusu w weekendy i w dni robocze do pętli przed mostem od str. Ziel. Góry oraz przewozy osób łodzią przez rzekę

W piątek udałem się na festiwal do m. Cigacicie po czym musiałbym czekać aż do poniedziałku by wrócić, z uwagi na brak jakichkolwiek połączeń w weekendy. W miasteczku tym utknęli turyści z Niemiec którzy nie mogli wyjechać bo nie kursują autobusy. Musiał ich ktoś odwieźć. Mi się skończyły pieniądze i nie miałem jak dotrzeć do bankomatu. W wiosce w ogóle nie chciano przyjmować większych nominałów w ciągu weekendu (z braku reszty) przez co wiele osób miało problem z kupnem czegokolwiek. 

Zauważyłem że UM Zielona Góra nie finansuje komunikacji zastępczej od ponad roku mimo wezwań przedsądowych.  UMWL przesłał redakcji kwotę kosztu połączenia wekendowego koleją do portu w m. Cigacice. Wzywam do realizacji tych usług w terminie 3 dni od dnia dzisiejszego, w związku z brakiem jakiejkolwiek oferty połączeń w dni wolne. 

Źądam w ciągu trzech dni roboczych zapewnienia dojazdu tr. zbiorowym na trasie do m. Cigacice w weekendy, od strony miasta Zielona Góra. Ponawiam to żądanie po roku czasu. Proponuję że po upływie trzech dni roboczych wniosę do sądu o wykonanie postanowienia zabezpieczającego przy czym środki na owe połączenie tr. zbiorowego na koncie UMZG zająłby komornik z uwagi na pogłoski o utracie płynności przez UMZG. Do rdakcji zgłoszono że UMZG nie płaci już nawet kosztów oświetlenia ulic. 

Proponuję też że doszłoby do zmian w zarządzie miasta-  decyzję podjąłby sąd z uwagi na problemy w dostępności oferty transportu zbiorowego. Jak sądzę władze miasta dyskryminują uzytkowników tr. ziorowego. Obcinana jest liczba linii, na rynku przewoźników jest monopol, wiele dzielnic nie ma połączeń wieczorami. 

Dodatkowo UMZG prowadzi polityke rozbudowy oferty miejsc parkingowych co jest działalnością na szkodę interesów ekonomicznych miata. Liczba samochiodów juz obecnie jest ponad 2 razy większa jak w miastch tej wielkości po stronie Europy Zachodniej. 

W tej sytuacji zarząd miasta powinien ponieść odpowiedzialność karną za tego typu nieuzasadnione wydatki dokonywane w czasach kryzysu. Dotowanie dzialalnosci prywatnej z funduszy publicznych nie jest legalne - a jest nim dotowanie prywatnych samochodów osobowych poprzez dotacje do parkingów. Proponuję że sąd w ramach postanowienia zabezpieczającego nakaże władzom miasta spłate dotacji do motoryzacji indywidualnej z własnych pieniędzy członków zarządu miasta. 

W trakcie weekendu opowiadano mi jakoby woj. lubuskie było ostatnie w kraju jeśli chodzi o ofertę tr. zbiorowego. Stan transportu zbiorowego jak i liczba użytkowników poniżej poziomu notowanego w Afryce Płn. w regionie woj. lubuskie jest tego smutnym dowodem. 

Proponuję że redakcja da Państwu 3 dni czasu na podjęcie działań, nim w sposób zdecydowny redakcja podejmie starania o postanowienie zabezpieczające sądu. 

Pozdrawiam serdecznie
Adam Fularz
wydawca prasowy

załącznik
poprzednie wezwanie sprzed około roku (dnia 24 czerwca 20219)

Wezwanie przedsądowe 
do Urząd Miasta Zielona Góra

Na podstawie aktualnego prawodawstwa- sprawca szkody powinien pokryć koszty jakie powoduje. Władze miasta szkodzą turystom udającym się z Zielonej Góry do Cigacic komunikacją zbiorową poprzez brak dbałości o most na rzece Odrze. Wzywam do naprawy szkody w terminie 14 dni poprzez utworzenie linii komunikacji autobusowej i sfinansowanie jej kursów. 

Czy UM ZG nie powinien obsługiwać linii autobusowej do pętli autobusowej "Cigacicie Most" we wjeździe na most w Cigacicach? Powód: z winy UM Zielona Góra most nie służy kom. zbiorowej. To wina władz miejskich. Obecnie dojazd do Cigacic jest niemożliwy bez samochodu osobowego. Intensywny ruch na drodze uniemożliwia inną formę transportu.

Czy UM Zielona Góra uruchomi na swój koszt połączenia autobusowe w tej relacji- to jest Zielona Góra- pętla przed wjazdem na most w Cigacicach, od strony miejscowości Leśna Góra, czy też sprawę mam skierować do właściwego sądu?
Pozdrawiam

pon., 24 cze 2019 o 11:25 Maria Pięta <M.Pieta@um.zielona-gora.pl> napisał(a):
Ma Pan rację, faktycznie mamy podpisane porozumienie z gminą Zabór i zgodnie z tym porozumieniem obsługujemy dwie miejscowości Przytok i Droszków.
 
 
 
 
Podane w liście poniżej informacje nie są prawdziwe- obsługiwane są linie komunikacyjne do Przytoku i Droszkowa, poza teren UM Ziel. Góra.
Urząd Miejski ma także prawny obowiązek organizowania linii podmiejskich.

---------- Redakcja otrzymała---------
Od: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: pon., 24 cze 2019 o 08:01
Subject: Re: Pytanie o projekt "Port Zielona Góra"
To: Adam Fularz 


W Zielonej Górze transportem publicznym zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji, który nie realizuje przejazdów poza Miasto.
Pytanie proszę kierować do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze.
 
Pozdrawiam
----- Original Message -----
From: Adam Fularz
To: Maria Pięta
Sent: Sunday, June 23, 2019 10:08 PM
Subject: Re: Pytanie o projekt "Port Zielona Góra"

prosze o odpowiedz. do Cigacic nie kursuje nawet jakikolwiek autobus.
pozdrawiam

 


--
Adam Fularz
portal sulechowska.pl, wyd. Merkuriusz Polski, Wieczorna.pl sp. z o.o.
Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. Góra


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta