Zielona Góra,

poniedziałek, 13 lipca 2020

List do władz miasta w sprawie informowania ludności o likwidacji terenów zielonych

Szanowna Pani,
Napisałem aby - zgodnie z zasadami stosowanymi w Europie Zach.- informowano ludność czy to o likwidacji placu zabaw, czy to o likwidacji parku- poprzez informacje wywieszane na latarniach, w okolicznych sklepach etc. - jak np. w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu zmiany w planach zagospodarowania komunikuje się publicznie poprzez stosowne wywieszki nalepiane na latarniach w ramach procedury planistycznej. 

Tutaj, w Zielonej Górze, państwa działania w celu likwidacji - czy to parku, czy to skweru- ma to charakter ukryty, zakulisowy, tak jak np., dążenie do likwidacji kolejnego parku w mojej okolicy. Co widzę to: Jakieś obwieszczenie w sieci Internet, jakieś zmiany których charakter można stwierdzić jedynie gdy się porówna poprzednie wersje tych planów (a więc charakter tych zmian celowo ukrywa się przed opinią publiczną). 

Państwo w mojej ocenie zakulisowo dążą do odebrania mieszkańcom miasta kolejnego parku pod potrzeby Państwa polityki transportowej, wykonywanej kompletnie nieprofesjonalnie. W mojej ocenie na takie cele po prostu marnotrawią Państwo środki publiczne.

Pozdrawiam


On Mon, Jul 13, 2020 at 9:29 AM Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl> wrote:
Zielona Góra, 13 lipca 2020 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
W sekretariacie Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 8 lipca 2020 r. złożył Pan pismo dotyczące zmian w zagospodarowaniu terenu przy ulicy Dolina Zielona w Zielonej Górze. Obecnie trwa procedura planistyczna dotycząca tego fragmentu Miasta, dlatego pismo należy zakwalifikować jako uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego.
Pismo przekażę do Biura Urbanistyki i Planowania w Departamencie Rozwoju Miasta jako uwagi do planu.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta