Zielona Góra,

piątek, 5 czerwca 2020

Petycja do zarządu Województwa Lubuskiego o zniesienie szkodliwego monopsonu

do Zarządu WL

Zielona Góra 5.6.2020

Szanowni Państwo,
Po dzisiejszych wypowiedziach szefów szpitali wnoszę petycję z wnioskiem o skierowanie opisu praktyk NFZ jako sprawy do urzędu UOKiK (NFZ jest monopsonem i prowadzi praktyki w których wykorzystuje pozycję monopsonu). 

Załączam też sugestię zniesienia szkodliwego monopsonu na rynku kontraktowania usług zdrowotnych. Sytuacja zarządców szpitali jest nie do pozazdroszczenia. 

Monopson jest skrajną formą struktury rynkowej. Proponuję jej zniesienie w województwie. Powstałaby osobna kasa chorych równolegle do NFZ. Proponuję przywrócenie Lubuskiej Kasy Chorych. 

Uzasadnienie (z archiwum redakcji) 

Ekonomiści rzadko mają szansę zaprezentować swoje pomysły. (..)

Cechą polskiej służby zdrowia jest stopień jej monopolizacji. Szansą na uzdrowienie rynku usług medycznych jest wprowadzanie konkurencji.

Likwidacja monopsonu NFZ

NFZ to państwowy monopson ubezpieczeń medycznych. Jest to forma państwowego monopolu na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, która nie jest konieczna na rynku kontraktowania usług medycznych. W takich krajach jak RFN już dawno temu rynek ubezpieczeń medycznych uwolniono. Klient może wybierać pomiędzy kasami chorych do których będzie wpłacał swoje składki. Są owszem- kasy publiczne, ale także istnieją liczne ubezpieczalnie prywatne.

W Polsce ten rynek został całkowicie niemal zmonopolizowany (zmonopsonowany) przez rząd. Klient jest zdany na monopson NFZ na rynku organizowania świadczeń zdrowotnych- jest to jedyny podmiot uprawniony do zarządzania pieniędzmi pochodzącymi ze składek zdrowotnych. Prace nad obaleniem rządowego monopsonu na rynku kas chorych trwają co najmniej od 2008 roku- niestety, bez rezultatów. Już w 2007 roku opisywano monopol NFZ jako największe zło obecnego systemu organizacji rynku usług medycznych.

Szansą jest likwidacja NFZ i podział rynku na:
-prywatne kasy chorych
-publiczne kasy chorych

W roku 2014 monopson NFZ został ukarany karą 361 tys. PLN przez prezesa UOKiK, zresztą fundusz NFZ był ukarany przez UOKiK aż 22 razy za stosowane praktyki monopolistyczne, ale te działania są kroplą w morzu potrzebnej polityki gospodarczej nakierowanej na zupełną zmianę polskiej polityki zdrowotnej.

W ostatnim roku rządów AWS zaproponowano ustawę o demonopolizacji ubezpieczeń zdrowotnych. Na rynku miały mieć możliwość funkcjonowania prywatne kasy chorych konkurujące z publicznymi. Projekt upadł. Kasy chorych o regionalnym charakterze zlikwidowano, łącząc je w jeden wielki monopol (monopson).

Nauki ekonomiczne zakładają że nie ma nic gorszego niż państwowy monopol. Na monopolizacji rynku ubezpieczeń zdrowotnych cierpią pacjenci i zwykli obywatele. Dziś obalenie monopolu jest dużo trudniejsze niż w czasach kiedy funkcjonowały- jeszcze niewielkie- regionalne publiczne kasy chorych.

NFZ należy najpierw podzielić lub stworzyć równoległą sieć kas, być może odtwarzając podział na regionalne kasy chorych, a dopiero później-  na zdemonopolizowany w ten sposób rynek dopuścić prywatną konkurencję- prywatnych firm ubezpieczeniowych.

opr. Adam Fularz 2015-2020

Redakcja www.zielonogorska.pl Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. Góra

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta