Zielona Góra,

środa, 10 czerwca 2020

Komunikat UZ: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski nowym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego


Redakcja serwisu otrzymała list z UZ: 
---------- Wiadomość przekazana z UZ ----------
Od: Ewa Sapeńko <e.sapenk na s.adm.uz.zgora.pl>
Data: środa, 10 czerwca 2020
Temat: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski nowym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego
Do: Ewa Sapeńko <e.sapenk na serw.  adm.uz.zgora.pl>


10 czerwca 2020 r. 130 elektorów (ze 142 uprawnionych) wybrało rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024. Został nim prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcję prorektora ds. studenckich. Kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów: za – głosowało 121 elektorów.

Prof. Wojciech Strzyżewski był jedynym kandydatem w tych wyborach. Został zgłoszony przez Radę Uczelni po uzyskaniu uprzednio pozytywnej opinii Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zebranie Wyborcze Kolegium Elektorów odbyło się w trybie on-line, co nie przeszkodziło w przeprowadzeniu całego procesu wyborczego zgodnie z Regulaminem. Elektorzy zanim oddali głosy, wysłuchali nagranego wcześniej wystąpienia kandydata, który zaprezentował swój program, mieli też możliwość zadawania pytań. (wystąpienie prof. W. Strzyżewskiego dostępne jest na stronie: https://www.uz.zgora.pl/pl/varia/WS2020-prezentacja-sylwetki_i_zamierzen.pdf ).

Rektor-elekt obejmie swoją funkcję 1 września 2020 r.

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski jest rodowitym zielonogórzaninem, tutaj kształcił się i podjął pracę zawodową. Z wykształcenia jest historykiem i - jak twierdzi - tak się szczęśliwie złożyło, że praca jest jednocześnie jego pasją. Od początku, czyli od 1984 r., zawodowo jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W 1990 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1999 r. odbył kolokwium habilitacyjne (w zakresie historii nowożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych i można powiedzieć, że koło historii się zamknęło, był bowiem pierwszym absolwentem zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który uzyskał tytuł profesorski.

W prowadzonych przez niego badaniach naukowych istotne miejsce od lat zajmują zagadnienia związane z heraldyką. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów o herbach miast, szlachty, rzemieślników, władców i duchowieństwa. Jako badacz jest w tej szczęśliwej sytuacji, że może swoją wiedzę zastosować w praktyce, przygotowując projekty nowych herbów dla różnych jednostek samorządu terytorialnego. Opracował kilkadziesiąt projektów tych bardzo ważnych dla społeczności lokalnej symboli, między innymi herb i flagę województwa lubuskiego. Drugi bardzo ważny obszar badawczy, to historia regionalna. Uważa, że to suma dziejów lokalnych tworzy wielką historię. Opracował kilkanaście monografii historycznych miast z naszego regionu, w tym dwutomową historię Zielonej Góry.

Szczególnie cieszy się z osiągnięć swoich 10 doktorantów, których wypromował i zainteresował problematyką badań heraldycznych i dziejów wczesnonowożytnych. Dwóch z nich uzyskało już stopień doktora habilitowanego.

W trakcie wielu lat pracy zawodowej rozwijał swoje kompetencje organizacyjne, pełniąc szereg funkcji, poczynając od kierownika Zakładu Historii XVI-XVIII Wieku, zastępcy dyrektora Instytutu Historii, następnie dyrektora Instytutu Historii. W latach 2005-2012 był dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku 2012 pełni funkcję prorektora ds. studenckich.

 

Foto 7489 i 7493 – Kazimierz Adamczewski

Foto 0989 – Marek Lalko

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.:(... (

e-mail: E.Sapenk na s. adm.uz.zgora.pl

 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta