Zielona Góra,

niedziela, 10 maja 2020

Pytanie do MZK o propozycję wjazdu kieszeniowego na ul. Lechitów


Do MZK


Szanowni Państwo, 
Proponuję zmianę strategii firmy MZK w okresie pandemii. Zwiększonoby gęstość sieci komunikacyjnej i poprawinoby gęstość przystanków na siatce połączeń, objętoby siatką linii nowe osiedla aby odzyskać pasażerów, początkowo nawet bez zwiększania częstotliwości kursowania. 

Oto jedna z propozycji:
Wnoszę o wnikliwe i dokładne rozpatrzenie propozycji przedłużenia linii nr 37 z pętli ul. Lechitów ulicami Nową i Jagodową do Jędrzychowa. Wówczas linia nr 37 wykonywałaby tylko tzw. wjazd kieszeniowy na pętlę na os. Lechitów. Autobus zmieniałby kierunek na pętli na ul. Lechitów i kontynowałby ul. Nową, Jagodową na Jędrzychów.

Za nieuprzejme uwagi wcześniej - przepraszam.

Pozdrawiam, 
Adam Fularz

Załącznik: z archiwum korespondencji, poprzednie propozycje.
do MZK Ziel. Góra


Wnoszę o wprowadzenie pętli ulicznej zamiast pętli przy ul. Lechitów, albo  oprócz tej pętli, zmianę przebiegu linii 37. Proponuję kilka wariantów.

Lista wariantów:

Wariant 1:  
 wprowadzenie pętli ulicznej ulicami Lechitów, Krzemieniecką- Wodną, zaletą jest brak ostrych zakrętów i objęcie osiedla bez kom. zbiorowej.

Wariant 2:
przedłużenie trasy drogą leśną (do utwardzenia, ze znakami- tylko dla kom. miejskiej) do ul. Pileckiego, z wjazdem na ul. Pileckiego i nową pętlą końcową uliczną ulicami Jagodowa, Rzepakowa, Żytnia, Jarzębinowa- celem objęcia terenów bez kom. miejskiej.

Wariant 3:
przedłużenie trasy drogą leśną (do utwardzenia, ze znakami- tylko dla kom. miejskiej) do ul. Pileckiego. Przedłużenie trasy od ul. Pileckiego ulicą Jagodową aż do Jędrzychowa celem objęcia obszarów bez komunikacji miejskiej.


Pytania o przystankek na rogu ul. Dożynkowej i ul. Bocznej oraz o bardziej stałą linię na ul. Dożynkowej

Co MZK sądzi aby uruchomiono kursy autobusów MZK do pętli przy ul. Dożynkowej już od marca/ kwietnia do np. 15 czy 31 października i aby dodać nowe przystanki np. na rogu ul. Bocznej czy Zbożowej? Czy autobusy MZK mogłyby kursować dalej z ul. Zbożowej na wprost w ul. Makową z nowym przystankiem MZK przy markecie na ul. Makowej? Czy są możliwe kursy autobusów przez ul. Jagodową i Nową? Właśnie zbudowano tam nowe osiedle.


Odpowiadając na Pana petycje zgłoszone drogą elektroniczną dotyczące:

1. (...)

4. wydłużenia linii 37 ulicami osiedlowymi lub do Jędrzychowa,


(...)


Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że wszelkie nasze racjonalne argumenty są przez Pana odrzucane i w mało elegancki sposób komentowane, np. w stylu: „wątpię czy Państwa odpowiedź jest zgodna ze stanem faktycznym", „Państwa odpowiedzi to odpowiedzi monopolisty", „wydaje mi się że Państwo po prostu wprowadzają w błąd licząc że trafi się ktoś naiwny kto Państwu uwierzy" czy też „Państwa firma ma jakieś dziwaczne problemy i nie powinna prowadzić obsługi komunikacyjnej na terenie zurbanizowanym".

Odnosząc się do pozostałych propozycji wyjaśniamy, że przed połączeniem Miasta Zielona Góra z otaczającą je gminą wiejską na przełomie 2013 i 2014r. przeprowadzone zostały kompleksowe badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Zielonej Góry i okolicznych gmin – m.in. dawnej gminy wiejskiej Zielona Góra oraz gminy Zabór. Badania te zrealizowano w gospodarstwach domowych, na reprezentatywnej próbie mieszkańców, a wraz z nimi przeprowadzono również badania wielkości i struktury popytu, obejmujące wszystkie kursy każdej z linii zielonogórskiej komunikacji miejskiej. Na podstawie wyników obydwu tych badań skorygowano ofertę przewozową, optymalizując ją 
i dopasowując do występującego popytu oraz opracowano koncepcję nowej oferty przewozowej po połączeniu miasta i gminy Zielona Góra. Nowy układ linii wiązał się ze znaczną poprawą oferty przewozowej na obszarze byłej gminy i jednocześnie z poprawą oferty przewozowej w dawnych granicach miasta. Nowa oferta przewozowa zakładała bowiem zrównanie standardów obsługi terenów byłej gminy wiejskiej ze standardem miejskim, ale co do zasady – bez pogarszania oferty dla mieszkańców osiedli położonych w poprzednich granicach miasta. Ilość realizowanych wozokilometrów została zwiększona o 18 % z jednoczesnym wprowadzeniem do ruchu 5 dodatkowych pojazdów.

Kolejne kompleksowe badania wielkości popytu, w skali całej sieci komunikacyjnej, przeprowadzono jesienią 2015 r. Badania te zweryfikowały rozwiązania wdrożone wraz z połączeniem obydwu gmin. Jak się okazało, nowy układ linii, wspólne częstotliwości kursowania oparte o częstotliwości modułowe oraz koordynacja rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej, zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców i nie muszą (a nawet nie powinny) być w najbliższych latach zmieniane. Obecny układ linii oraz funkcjonujący rozkład jazdy autobusów odpowiada więc potrzebom mieszkańców zarówno w aspekcie liczby i tras poszczególnych linii, jak i intensywności ich obsługi, determinującej wielkość realizowanej pracy eksploatacyjnej (liczby wozokilometrów). Założenie to wynika z faktu, że obecnie obowiązująca siatka połączeń i rozkłady jazdy, ukształtowane zostały na podstawie gruntownych badań rynku.

Z tej przyczyny nie przewidujemy zmian w aktualnym układzie tras linii i rozkładów jazdy, a jedynie zakłada się działania dostosowawcze i korygujące, wynikające z bieżących zmieniających się potrzeb. Jedną z takich zmian było uruchomienie od czerwca 2017 roku linii nr 26 dedykowanej do obsługi nowych zakładów w Parku Technologicznym w Nowym Kisielinie

O zadowoleniu mieszkańców niech świadczą oceny pasażerów. Zielonogórska komunikacja miejska przeważnie znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych komunikacji w kraju.

Poniżej kilka linków:

http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/miasta-z-najlepsza-komunikacja/

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/MARKETNG/RANKING_KOMUNIKACYJNY-tabela.pdf

http://www.newsweek.pl/polska/polska-miasta-z-najsprawniejsza-komunikacja-miejska-newsweek-pl,artykuly,282945,1.html

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ranking-najlepsza-komunikacja-miejska-w-polsce/5f0sp

oraz ocena pasażerów przepytywanych podczas badań w pojazdach i gospodarstwach domowych:

 

Podsumowując, Pana propozycje są niezasadne z punktu widzenia potrzeb pasażerów jak również niemożliwe do wdrożenia bez dodatkowych nakładów finansowych. Do ich realizacji potrzebne są nowe pojazdy, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia na stanowiskach kierowców, ponieważ wydłużając trasę którejkolwiek linii dla zachowania obecnie funkcjonującej częstotliwości konieczne jest dołożenie dodatkowych pojazdów do jej obsługi - nie możemy pogarszać obsługi na trasach z których korzysta duża liczba pasażerów kosztem tras o znikomym lub zerowym popycie. Oczywiście jeśli w przyszłości Miasto będzie stać na objęcie komunikacja miejską dodatkowych obszarów wówczas do Pana wniosku powrócimy uruchamiając próbną obsługę dla niektórych z w/w propozycji.

Widząc, że nasze argumenty spotykają się jedynie z pejoratywną krytyką, proponujemy urządzenie próbnego przejazdu autobusów, z udziałem Policji, Straży Miejskiej, zarządcy dróg i przedstawicieli mieszkańców, podczas którego wspólnie dokonamy oceny możliwości objęcia obszaru z Pana wniosku regularnymi kursami zielonogórskiej komunikacji miejskiej. Wprowadzenie autobusów na postulowaną trasę wiązać się będzie z określonymi ograniczeniami w swobodzie parkowania samochodów osobowych – warto więc poznać zdanie szerszej grupy przedstawicieli mieszkańców w tej kwestii.

Proszę o podanie dogodnych dla Pana terminów w godzinach 8-15 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Na przejazd zaprosimy publicznie zainteresowanych mieszkańców osiedla.

 

Pozdrawiam,

Jacek Newelski

_______________________________________

Kierownik Sekcji Rozkładów Jazdy i Marketingu

MZK Zielona Góra

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta