Zielona Góra,

środa, 27 maja 2020

Informacja prasowa: Wycofanie jaj z chowu klatkowego w Polsce - prezentacja raportu za 2019 rok [Zaproszenie na konferencję prasową]

Redakcja serwisu otrzymała list z raportem.

---------- Forwarded message ----------
From: Otwarte Klatki <media na serw. otwarteklatki.pl>
Date: Wednesday, May 27, 2020
Subject: Wycofanie jaj z chowu klatkowego w Polsce - prezentacja raportu za 2019 rok [Zaproszenie na konferencję prasową]
To: Telewizja Opera <telewizjaoper na serw. gmail.com>


Panie Adamie,

bardzo dziękujemy za udział w konferencji! Podsyłam pełny raport: https://drive.google.com/drive/folders/1AnDEeuidhdTZhFO2k6thi3CrFTpu8VlL?usp=sharing oraz informację prasową :)

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie,

Marta Korzeniak

Warszawa, 27 maja 2020 r.


Polska stopniowo odchodzi od hodowli klatkowej kur niosek. Druga edycja raportu Stowarzyszenia Otwarte Klatki


Stowarzyszenie Otwarte Klatki opublikowało drugą edycję raportu o zmianach w branży spożywczej i na rynku jajecznym. Raport prezentuje zmiany, jakie zaszły w ostatnich kilku latach na krajowym rynku jajecznym w obszarach m.in. produkcji i eksportu jaj oraz struktury utrzymania kur. Omówione w nim zostały badania świadomości konsumenckiej z 2020 roku, a także wyniki zakończonego w styczniu br. badania firm, które zadeklarowały wycofanie z oferty jaj „trójek", oraz ankiety przeprowadzonej wśród największych producentów jaj w Polsce.


Według badań Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat z lutego 2020 roku, ponad 80% Polaków jest zdania, że hodowla klatkowa nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia, a ponad 50% uważa, że producenci żywności, restauracje i sieci handlowe powinny wycofać jajka z chowu klatkowego. Na ten moment niemal 140 firm w Polsce i ponad 1,8 tysiąca na świecie zdecydowało się na taki krok i zadeklarowało wycofanie jaj „trójek" ze sprzedaży lub produkcji, a część z nich wprowadziła już zobowiązanie w życie.


Zgodnie z badaniami Biostat, ponad 70% Polaków przyznaje, że warunki hodowli kur, które znoszą kupowane przez nich jajka, są dla nich istotne. Podobnie wysoki procent (71%) społeczeństwa uznaje, że zapłaciłoby więcej za jajka lub produkty zawierające jajka pochodzące z ferm zapewniających kurom lepsze warunki, a aż 40,5% deklaruje, że nie wybiera jaj z hodowli klatkowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w 2018 roku również wskazują, że najważniejszym czynnikiem podczas zakupu jaj jest rodzaj chowu z jakiego pochodzą, a nie (jak jeszcze niedawno) ich cena.


Ponad 48 tysięcy osób zadeklarowało na naszej stronie, że nie będzie kupować jaj oznaczonych numerem „3". W ślad za ich oczekiwaniami tylko do końca 2019 r. aż 137 firm podjęło decyzję o całkowitym wycofaniu jaj z chowu klatkowego – mówi Maria Madej, Menadżerka Relacji Biznesowych ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Równolegle zauważyć można już teraz zmiany strukturalne na rynku, które wydają się wyprzedzać decyzje dziesiątek firm będących na początkowym wdrażania.  – dodaje.


Mimo że w Polsce wciąż rośnie liczba hodowanych kur, od 2014 roku do lutego 2020 roku zauważalny jest bardzo znaczny wzrost liczby kur niosek hodowanych w systemie ekologicznym (o 361%), wolnowybiegowym (115%) i ściółkowym (61%), a w ciągu ostatnich kilku lat udział kur utrzymywanych w systemie klatkowym w Polsce obniżył się o niemal 5 punktów procentowych. Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Otwarte Klatki wśród 30 największych w Polsce producentów jaj, znaczna część (83,4% ankietowanych) zauważyła większe zainteresowanie jajami z chowu alternatywnego w minionym roku, a ponad połowa z nich czyni lub planuje (jeszcze na 2020 rok) inwestycje mające na celu zaspokoić rosnący popyt na jaja z hodowli alternatywnych.


Polska w dalszym ciągu znaczną część jaj eksportuje, jednak od roku 2017 wielkość eksportu maleje. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w wielu krajach, do których eksportują polscy producenci, od kilku lat prowadzone są intensywne kampanie na rzecz wycofania jaj z chowu klatkowego – m.in. w Niemczech, Włoszech, Czechach, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w roku 2019 w Niemczech, drugim głównym odbiorcy polskich jaj, 94% kur utrzymywanych było w systemach alternatywnych.


Zmiany w kierunku większego udziału hodowli alternatywnej w systemie produkcji jaj w Polsce są ekonomicznie uzasadnione zarówno przez rosnące oczekiwania i świadomość konsumentów, jak i zmiany na rynku zagranicznym i międzynarodowym – największe firmy z całego świata decydują się na wycofanie jaj z chowu klatkowego, nasi zachodni sąsiedzi wprowadzają lub dyskutują zmiany legislacyjne, a konkurencyjni producenci jaj, w tym na Ukrainie, inwestują w hodowle alternatywne – mówi Maria Madej – Czołowi polscy producenci jaj już rozszerzają swoją produkcję w systemach alternatywnych. Uważamy za niezbędne, by cała branża jajeczna podążyła w tym samym kierunku i nadała tempo zmianom, by już w najbliższych latach móc odpowiedzieć na rosnące potrzeby rynku w zakresie jaj i produktów jajecznych z hodowli alternatywnych  – dodaje Madej.


W raporcie przedstawione też zostały wyniki badania zrealizowanego na przełomie roku 2019 i 2020 wśród wszystkich firm, które do końca 2019 roku ogłosiły wycofanie jaj klatkowych, czyli 51 producentów żywności, 34 sieci sklepów i hurtowni, 36 restauracji, kawiarni i cateringów oraz 16 sieci hotelarskich. Zaprezentowany został postęp pojedynczych firm w procesie wycofywania jaj pochodzenia klatkowego oraz omówione przeszkody stojące na drodze do jego sfinalizowania. Ponownie głównym problemem przy wycofywaniu „trójek" dla firm okazała się być zbyt duża opieszałość producentów we wdrażaniu zmian w systemach chowu, która prowadzi do niewystarczającej ilości jaj z hodowli alternatywnych na rynku oraz ich wysokiej ceny.


Polska stopniowo odchodzi od hodowli klatkowej kur niosek. Co musi się wydarzyć, by to odejście wydarzyło się w nadchodzących latach? – Ogromne znaczenie widzimy w efektywnej komunikacji firm wycofujących jajka klatkowe i producentów jaj. Bardzo ważne jest, by producenci jaj możliwie jak najszybciej otrzymywali informację o zmianach zapotrzebowania firm, a firmy otrzymywały zapewnienie od swoich dostawców, że będą w stanie dostarczyć im wystarczającą ilość jaj z hodowli alternatywnych w jak najkrótszym czasie.  – komentuje Madej.


Pozostałe wyniki badania oraz pełną treść raportu znaleźć można na stronie Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

###

Dodatkowe materiały:

Wypowiedzi przedstawicieli firm:

Andrzej Antczak, Technolog Grupy Colian:

Polacy są coraz bardziej świadomymi konsumentami i w efekcie ich oczekiwania w stosunku do producentów  żywności  rosną. Podstawą wyborów konsumenckich staje się nie tylko wysoka jakość, dobry skład i innowacyjność produktu, ale także społeczna i ekologiczna odpowiedzialność jego producenta. Rezygnacja z jaj z chowu klatkowego to dla Colian ważny krok w dobrym kierunku. Decyzję o całkowitym zaprzestaniu ich stosowania podjęliśmy już we wrześniu 2018 roku,kierując się troską o dobrostan zwierząt i chęcią propagowania świadomych wyborów konsumenckich.   Wdrożenie   w   życie   tego   projektu   zajęło   nam   4 miesiące. W 2019 roku byliśmy pierwszą polską firmą, która przeprowadziła tę zmianę. Wierzymy,  że coraz  więcej przedsiębiorców będzie podążać naszym śladem. 

Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w ALDI Polska:

Jako odpowiedzialny społecznie przedsiębiorca działający na rynku globalnym jesteśmy świadomi naszego wpływu na nasze otoczenie, środowisko i społeczeństwo. Właśnie dlatego sieć sklepów ALDI od lat konsekwentnie prowadzi działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, wprowadzając m.in. kompleksowy zbiór regulacji w obrębie łańcucha dostaw i liczne polityki zakupowe regulujące kwestie ekologiczne i społeczne, w tym międzynarodową politykę dobrostanu zwierząt.

ALDI jako jedna z pierwszych sieci handlowych podjęła też działania na rzecz dobrostanu kur niosek i sukcesywnego zastępowania jaj z chowu klatkowego jajami z chowów alternatywnych. Zobowiązaliśmy się, że do końca 2025 r. jaja pochodzące z chowu klatkowego zostaną wycofane z naszej oferty oraz składu produktów naszych marek własnych. Już teraz możemy wskazać, że jaja wchodzące w skład produktów marek własnych sieci w ponad 30% pochodzą z chowów alternatywnych, a udział ten stale rośnie.

Prowadzone przez nas działania i wdrażane polityki zakupowe stanowią wiążące ramy postępowania dla nas i naszych dostawców, ale poprzez swoją działalność chcemy też uświadamiać klientów i wpływać na ich codzienne wybory. Wybierając podczas zakupów jaja pochodzące z chowu ekologicznego („0"), na wolnym wybiegu ("1") czy ściółkowego ("2"), każdy z nas przyczynia się do poprawy warunków życia zwierząt hodowlanych.

Cieszy nas, że podejmowane przez nas aktywności na rzecz poprawy dobrostanu kur niosek spotkały się z uznaniem niezależnych organizacji i ALDI znalazło się na pierwszym miejscu w „Rankingu odpowiedzialnego biznesu: poprawa dobrostanu kur niosek przez sieci sklepów" realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. To utwierdza nas w przekonaniu, że obrany i konsekwentnie realizowany kierunek jest słuszny. 

 

Kontakt dla mediów:
Maria Madej
Menadżerka Relacji Biznesowych
Stowarzyszenie Otwarte Klatki
maria.madej na s. otwarteklatki.pl
+48 (. ..)


Zdjęcia kur niosek w chowie klatkowym:

Uratowane kury:

Partnerem Monitorującym Media Stowarzyszenia jest 

pon., 25 maj (.. )
Dzień dobry,

jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na konferencję prasową online, dotyczącą publikacji drugiej edycji raportu o zmianach w branży spożywczej i na rynku jajecznym (pierwsza edycja jest dostępna pod linkiem: https://jakonetoznosza.pl/raport-zmiany-w-branzy.pdf). Konferencja odbędzie się 27 maja (środa) o godz. 11:00 na platformie Zoom. Spotkanie poprowadzi Ania Iżyńska, menadżerka ds. kampanii Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Gościem specjalnym będzie Tomasz Michalski, dyrektor ds. komercyjnych w sklepie FRISCO.pl, który jako pierwszy supermarket wycofał jajka z chowu klatkowego ze sprzedaży już w styczniu 2019 roku.

Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze kwestie z tegorocznej edycji raportu:
  • hodowla klatkowa kur – co myślą o niej Polacy?
  • produkcja jaj w Polsce
  • zmiany na rynku polskim – postępy w poszczególnych branżach i konkretnych firmach (o ile zredukowana została ilość jaj klatkowych w ofercie, jak zmieniła się sprzedaż w sklepach) oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród producentów jaj
  • polscy producenci jaj – co myślą o deklaracjach firm i nadchodzących zmianach?
  • zmiany na rynku światowym (wśród firm i legislacyjnie)
  • prognozy na przyszłość
Po prezentacji raportu będzie możliwość zadawania pytań gościowi specjalnemu.

Mamy nadzieję, że wydarzenie jest dla Państwa interesujące – (..)


--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O
--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta