Zielona Góra,

czwartek, 30 kwietnia 2020

Redakcja do KBW: pytanie o rzekome wybory w maju 2020 r.

Zadałem pytanie do KBW

---------- Wiadomość przekazana ----------
Od: Adam Fularz <adam.fular na serw. wieczorna.pl>
Data: czwartek, 30 kwietnia 2020
Temat: do KBW: pytanie o rzekome wybory w maju 2020 r.
Do: "biuroprasow na serw. kbw.gov.pl" <biuroprasow na serw. kbw.gov.pl>


Do KBW.GOV.PL


pytanie o rzekome wybory w maju 2020 r.

Dzień dobry, 
Czy to prawda że mimo tego że sieć Internet jest bardzo przeciążona i nie ma sensu z niej korzystać z powodu jej prędkości- mimo to organizują Państwo w miesiącu maju plebiscyt w formie wyborów powszechnych? A co z prawem kandydatów do kampanii wyborczej?  W sieci Internet doszło do przeciążenia.  Niemal nic się nie ładuje szybko i ludzie z niej nie korzystają za dnia albo specjalnie wstają w nocy.
wczoraj byłem u kolegi i chciałem puścić muzykę z sieci Internet.  Niestety chętnych było zbyt wiele i to nie działało. Dzisiaj rano kilka minut czekałem by w ogóle wyświetlić grafikę z teledysku z YouTube,  nie wspominając już o tym by dany utwór odtworzyć. Dodam że wczoraj nie udało się mi pracować w sieci Internet bo ta sieć Internet jest bardzo przeciążona. 

Mam wrażenie że mają Państwo złą wolę w sprawie tego plebiscytu w maju br . Obecnie ruch na sieci Internet powoduje że nie jest możliwe korzystać z niej do surfowania. Chyba teraz pójdę na skatepark bo sieć Internet znowu nie działa z powodu dużego ruchu. 
Pozdrawiam

W dniu piątek, 24 kwietnia 2020 Adam Fularz <Adam.Fularz na serw. wieczorna.pl> napisał(a):
do Kraj. Biuro Wyborcze
Z jakiego powodu wyłączono dostępność serwisów internetowych KBW.gov.pl oraz PKW.gov.pl- przynajmniej dla użytkowników takiej przeglądarki jak moje - Google Chrome w jakiejś starszej wersji ?

Rzekomo za ok. kilkanaście dni planowane są jakieś wybory, a w tej chwili widzę jedynie że wciąż przeładowuje się komunikat o polityce prywatności. Zaś treści o planach przeprowadzenia wyborów nie są dostępne on-line na tych witrynach z powodu błędu lub wyłączenia dostępu. 

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta