Zielona Góra,

wtorek, 28 kwietnia 2020

Pytanie redakcji do UM o skatepark- uskoki pozostałe po remoncie i wadliwy box przy zagrodzie świni

do UM

dotyczy: Skatepark w PARKU TYSIĄCLECIA

Szanowni Państwo,
Element skateparku od strony "zagrody egzotycznej czarnoskórej świni bodajże o imieniu Jolanta" przy kórniku- czyli mały element typu funbox (?) złożony z dwóch segmentów, na północny zachód od halfpajpu, ma skrzywiony najazd. Już to zgłaszałem. Niemalże nikt z tego elementu nie korzysta, a gdy próbuję skorzystać, to mnie lekko przekręca, wywraca. Zgłaszałem już że blachy najazdowe są krzywe, ale teraz dokładniej obejrzałem ten element. On moim zdaniem nie pasuje w tej lokalizacji, powinien stanąć IMHO- poza posadzką z betonu, obniżony względem posadzki o kilka cm, tak aby dało się na niego najechać bez stromego podjazdu- pokonywania progu. 

Teraz mam podejrzenie że ten element źle ustawiono- czy on nie powinien stanąć z brzegu, poza betonem, inaczej ustawiony? Moim zdaniem jest on posadowiony zbyt wysoko, dlatego te blachy najazdowe nie pasują. Czy można sprawdzić projekt i dokumentację wykonawcy? Z chęcią skonsultowałbym te dokumenty. 

Ogólne uwagi
W tutejszych skateparkach osoby skaczą różne triki, np. Piotrek Combrzyński skoczył w tym mieście podwójne salto na rolkach. Skatepark w Parku Tysiąclecia może spowodować czyjąś śmierć gdy ktoś się potknie przy salcie. We Wrocławiu słyszałem że jedna osoba zmarła na wadliwej przeszkodzie.

Moim zdaniem z miasta zupełnie ostatnio wyjechało na stałe bardzo wiele młodszych osób i niemal nikt już nie zwraca uwagi na stan skateparku. Elementy halfpajpu mają szpary i trzeba omijać dziury jak się jeździ po przeszkodach. Narożne elementy segmentowe się porozsuwały i są szpary lub uskoki - od strony budki z lodami, albo od strony kórnika. Nie są one duże, po 1-2 cm uskoku, ale jeszcze niedawno ich nie było. Jest to coś nowego po tym remoncie.

Poprzedni list do UM

"Do Urzędu Miasta

Dzień dobry.  
Jeśli chcę zgłosić wadę na skateparku to jak to zrobić?  W halfpajpie z elementów betonowych na Parku Tysiąclecia- element dolny, płaska płyta, w jednym miejscu wystaje na ok. 0.8- 1 cm.  To jest dolna płyta halfpajpu. Jest to o tyle niewygodne że trzeba tego uskoku unikać. 

Corner box od strony kórnika- moim zdaniem nikt z niego nie korzysta bo płyty najazdowe stalowe są pokrzywione. 
" (...)

Odpowiedź z UM

Zielona Góra, 12 marca 2020 r.
 
Pan
Adam Fularz

Odpowiadajac na zapytanie z dnia 6 marca 2020 r. informuję, iż przedmiotem inwestycji była wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię betonową z wyłączeniem nawierzchni pod przeszkodami.

Przewidziano demontaż płyt stalowych, najazdowych od przeszkód, frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz ułożenie nawierzchni betonowej z uwzględnieniem odtworzenia istniejących wysokości i spadków nawierzchni, następnie ponowny montaż płyt najazdowych.Zadanie dotyczyło zatem poprawy jakości nawierzchni skate parku.

W zakresie prac, przewidziano wyłącznie uzupełnienie braków w płytach stalowych, najazdowych.

 

Brak zatem ingerencji w przeszkody i nawierzchnię pod nimi, podyktowany był faktem złego stanu jakościowego (m.in. przesunięcia względem siebie poszczególnych elementów modułowych figur).Ingerencja w poprawę ustawienia przeszkód wiązałaby się z możliwością trwałego uszkodzenia ich, co znacząco generowałoby wartość realizacji inwestycji.

 

 

Pozdrawiam

Maria Pięta

 

 

List czytelnika jaki przekazałem do UM 3 lata temu:
"a małe sprawy jak nawierzchnia na skateparku w parku tysiąclecia nie nadaje się do jazdy. Tyle młodych nadal tam korzysta z figur i miejsca które jest idealne na taki obiekt. Zamiast zainwestować tak naprawdę nie duże pieniądze i wskrzeszać te miejsca, które działały i działają nadal, to lepiej pozostawić niech niszczeją. Czy wydane kiedyś pieniądze nie pójdą na marne? Obiekt jest jeszcze w dobrym stanie wystarczy zmiana nawierzchni i dalej będzie idealny. "
-- 

Sugestia drobna zgłoszona do redakcji:

- możnaby postawić przy skateparkach w mieście znak zakazu wjazdu dzieci na hulajnogach, które nie mają kasków/ nakolanników. Regulaminy pisane drobnym drukiem- nikt ich nie czyta, jakiś wyraźny znak/ tablica  by pomógł choćby rodzicom, którzy - cyba z niewiedzy- przyprowadzają dzieci bez kasków i ochraniaczy. Niektóre osoby bez kasków jeżdżą i skaczą agresywnie. Gdy takie osoby upadają, zwykle słychać wtedy pytanie innych osób "gdzie masz kask". 

Rodzice czekający na swoje dzieci na ławkach przy skateparku niestety w ogóle nie reagują gdy dochodzi do groźnych wypadków osób bez kasków. To rodzice czekający obok- przyprowadzają małe dzieci bez kasków, i te dzieci nieostrożnie jeżdżą nie patrząc dookoła czy się nie zderzą z innymi, i nie mają kasku na wypadek zderzenia z innym skaterem, nawet gdy same jeżdżą powoli. Ci rodzice siedzą na ławce i to oglądają, zamiast zareagować. Jakiś napis - skierowany raczej do rodziców- powinien coś im uświadomić w sprawie kasków- nakolanników.

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta