Zielona Góra,

poniedziałek, 30 marca 2020

Władze miasta odpisują: Stok narciarski.

Przed laty, na pytanie o stok narciarski, otrzymałem taką oto odpowiedź:

---------- Forwarded message ---------
Od: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: śr., 4 lut 2015 o 08:30
Subject: Stok narciarski.
To: <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


 
Pan
Adam Fularz
 
W nawiązaniu do Pańskiej korespondencji w sprawie stoku narciarskiego należy podkreślić, że to jest bardzo ciekawy pomysł.  Zadanie - budowa całorocznego stoku narciarskiego - zostanie wzięte pod uwagę przy tworzeniu budżetu Miasta Zielona Góra na 2016 rok.
 
Pozdrawiam
Departament Prezydenta Miasta
Maria Pięta
 
Do wiadomości:
 
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki
Urzędu Miasta
Zielona Góra
 

 Poprzednia korespondencja:

 Original Message -----
From: Adam Fularz
To: Maria Pięta
Sent: Thursday, December 03, 2015 5:53 PM
Subject: Fwd: Stok narciarski.

Szanowna Pani, Kiedy można liczyć na działania w sprawie stoku narciarskiego? Czy teren stoku jest przygotowany do zimy?

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam.fularz na s. wieczorna.pl>
Data: 5 lutego 2015 18:52
Temat: Re: Stok narciarski.
Do: Maria Pięta 


w załączeniu- ciekawy artykuł:

Białe szaleństwo kojarzy się Wam wyłącznie z górami? Nic bardziej mylnego! Zobaczcie gdzie pojeździć na nartach całkiem blisko Warszawy i Łodzi!
Malinka jest znana mieszkańcom Łodzi i okolic od dawna, jednak dopiero w 2013 r. stok został zmodernizowany i profesjonalnie przystosowany na potrzeby miłośników nart i snowboardu, którzy nie mają czasu, by wybrać się w prawdziwe góry. Utworzono go na Górze Wilamowskiej, która pierwotnie była zwyczajną górą śmieciową. Przed 2 laty podwyższono ją o 12 metrów za pomocą specjalnej platformy, co wydłużyło trasę zjazdową o 120 metrów! Obie trasy są sztucznie oświetlone i ratrakowane. Jeśli chcemy się doszkolić, czekają na nas instruktorzy. Jeśli nie mamy własnych nart czy deski, czekają one w wypożyczalni (cena 1 kompletu za 1 godz. - 15 zł).
Parametry:
- 2 trasy o długości 450 i 250 m (niebieskie, łatwe)
- 2 wyciągi orczykowe (wjazd małym – 2 zł; dużym – 2,5 zł) o przepustowości 1000 osób/godz.
- Après-ski: bar „Malinka", który serwuje zimne i gorące posiłki oraz napoje. Można się tu ogrzać przy kominku i popodziwiać stok wyglądając przez szerokie, panoramiczne okno.
Malinka to nie tylko białe szaleństwo! Latem czeka tu na łodzian wspaniałe, 71-hektarowe kąpielisko z plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego i wszelaką infrastrukturą turystyczną. Za to Góra Wilamowska dostarcza niesamowitych wrażeń fanom kolarstwa górskiego i crossowego.
Więcej na temat stoku Malinka dowiesz się z naszej strony!


W dniu 4 lutego 2015 09:52 użytkownik Adam Fularz <adam.fularz na s.wieczorna.pl> napisał:
Szanowna Pani, 
Stok nie musi być całoroczny, bo po sezonie może miec mniejsze obłożenie, a igielit - zwłaszcza kupiony na rynku wtórnym, jest na tyle tani że nie rozumiem, dlaczego odsunięto tą sprawę aż o 2 lata. To ok. 50 PLN/metr kw. Może być "zwijany" po sezonie. 
Wychodzi kilka- kilkanaście tys. PLN za całą inwestycję pokrycia stoku igielitem, zaś stok całoroczny jest po prostu droższy. Lanca śnieżna to także dwadzieściakilka tys. PLN.

Czy MOSiR nie ma zwykłego budżetu na rok 2015? Tych obietnic naliczyłem kilkanaście w ostatnich latach, zawsze powtarzają się gdy spadnie śnieg, po czym o nich się zapomina.
Pozdrawiam,
Adam--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta