Zielona Góra,

niedziela, 15 marca 2020

List z Urzędu Miasta: skatepark w Parku Tysiąclecia

Redakcja serwisu otrzymała list:

---------- Forwarded message ----------
From: Maria Pięta <M.Pieta na serw. um.zielona-gora.pl>
Date: Thursday, March 12, 2020
Subject: Pytanie o skateparki do Urzędu Miasta
To: phooli na serw. gmail.com


 
Zielona Góra, 12 marca 2020 r.
 
Pan
Adam Fularz

Odpowiadajac na zapytanie z dnia 6 marca 2020 r. informuję, iż przedmiotem inwestycji była wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię betonową z wyłączeniem nawierzchni pod przeszkodami.

Przewidziano demontaż płyt stalowych, najazdowych od przeszkód, frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz ułożenie nawierzchni betonowej z uwzględnieniem odtworzenia istniejących wysokości i spadków nawierzchni, następnie ponowny montaż płyt najazdowych.Zadanie dotyczyło zatem poprawy jakości nawierzchni skate parku.

W zakresie prac, przewidziano wyłącznie uzupełnienie braków w płytach stalowych, najazdowych.

 

Brak zatem ingerencji w przeszkody i nawierzchnię pod nimi, podyktowany był faktem złego stanu jakościowego (m.in. przesunięcia względem siebie poszczególnych elementów modułowych figur). Ingerencja w poprawę ustawienia przeszkód wiązałaby się z możliwością trwałego uszkodzenia ich, co znacząco generowałoby wartość realizacji inwestycji.

 

 

Pozdrawiam

Maria Pięta

 

 

 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta