Zielona Góra,

poniedziałek, 23 marca 2020

Linia kolejowa do Gubina: Odpowiedź na korespondencję ws. linii kolejowych nr 273 i 358

Redakcja serwisu otrzymała list z odpowiedziami

---------- Wiadomość przekazana z PKP Polskie Linie Kolejowe---------
Od: Grela Paweł <Pawel.Grelana serw. plk-sa.pl>
Data: poniedziałek, 23 marca 2020
Temat: Odpowiedź na korespondencję ws. linii kolejowych nr 273 i 358
Do: "adam.fularz na s.  wieczorna.pl" <adam.fularz wieczorna.pl>
DW: Łazarewicz Małgorzata <Malgorzata.Lazarewicz na serw. plk-sa.pl>


Dzień dobry,

 

W nawiązaniu do Pana korespondencji z dnia 27.01.2020 r. w sprawie linii kolejowych nr 273 oraz 358 na trasie Zielona Góra – Krosno – Gubin Biuro Zarządu Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poniżej przesyła stosowne informacje.

 

W obecnej perspektywie finansowej do 2021 r. Spółka nie planuje realizacji robót polegających na modernizacji ww. linii kolejowych na trasie Zielona Góra – Krosno – Gubin.

 

W ramach prac dotyczących przygotowania listy projektów planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027 projekt modernizacji linii 358 na odcinku Czerwieńsk – Gubin jest rozważany jako jedna z propozycji. Niemniej ostateczna lista inwestycji, które będą realizowane będzie zależna od dostępnych źródeł finansowania oraz decyzji na poziomie rządowym.

 

Z poważaniem

Paweł Grela
Specjalista
Wydział ds. skarg i wniosków
Biuro Zarządu
Centrala
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 (...)

   

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000037568. NIP 113-23-16-427, REGON 017319027
Kapitał zakładowy 20 424 936 000,00 w całości wpłacony

Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową.
Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych.
Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko.Ochrona Danych Osobowych:
1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w programie pocztowym jest PKP Polskie Linie (...)--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta