Zielona Góra,

środa, 4 marca 2020

Koronawirus z Wuhan- liczby zachorowań z 4.3.2020 (z wczoraj)

Ogółem  przypadki potwierdzone
93 160
Potwierdzone przypadki w podziale na kraje/regiony
80 270 Chiny kontynentalne
5 328 Korea Południowa
2 502 Włochy
2 336 Iran
706 Inne
293 Japonia
212 Francja
203 Niemcy
165 Hiszpania
127 US
110 Singapur
100 Hongkong
58 Szwajcaria
56 Kuwejt
51 WIELKA BRYTANIA
49 Bahrajn
43 Tajlandia
42 Tajwan
39 Australia
36 Malezja
33 Kanada
32 Norwegia
32 Irak
30 Szwecja
27 Zjednoczone Emiraty Arabskie
24 Holandia
24 Austria
16 Wietnam
14 Islandia
13 Belgia
13 Liban
12 Izrael
12 Oman
10 San Marino
10 Dania
10 Makao
9 Chorwacja
8 Katar
7 Ekwador
7 Grecja
6 Indie
6 Finlandia
5 Republika Czeska
5 Algieria
5 Pakistan
5 Meksyk
4 Rumunia
4 Portugalia
3 Gruzja
3 Rosja
3 Filipiny
3 Święty Barthelemy
3 Azerbejdżan
2 Irlandia
2 Indonezja
2 Senegal
2 Estonia
2 Nowa Zelandia
2 Brazylia
2 Egipt
1 Afganistan
1 Litwa
1 Nepal
1 Luksemburg
1 Andora
1 Arabia Saudyjska
1 Armenia
1 Argentyna
1 Nigeria
1 Jordania
1 Chile
1 Republika Dominikańska
1 Ukraina
1 Północna Macedonia
1 Maroko
1 Kambodża
1 Monako
1 Białoruś
1 Liechtenstein
1 Łotwa
1 Tunezja
1 Sri Lanka

Całkowita liczba zgonów
3 198

Ostatnia aktualizacja na (M/D/YYYY)
3/4/2020, 7:53:03 RANO

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta