Zielona Góra,

środa, 11 marca 2020

Komunikat UZ: Uniwersytet Zielonogórski odwołuje zajęcia ze studentami

Redakcja serwisu otrzymała list z UZ. 

---------- Wiadomość przekazana z UZ----------
Od: Ewa Sapeńko <e.sapenko na serw. adm.uz.zgora.pl>
Data: środa, 11 marca 2020
Temat: Uniwersytet Zielonogórski odwołuje zajęcia ze studentami
Do: Ewa Sapeńko <e.sapenko na serw. adm.uz.zgora.pl>


W związku ze wzrastającym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2,  Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 wszystkich form zajęć dydaktycznych. Dotyczy to również zajęć kulturalnych i sportowych. Niedostępna dla korzystających z wypożyczalni i czytelni będzie również Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studenci  mieszkający w domach studenckich mają nakaz opuszczenia ich do 13 marca br.  Nakaz ten nie dotyczy obcokrajowców.   

To, że zostają odwołane zajęcia dydaktyczne nie oznacza, że Uczelnia będzie zamknięta. Wszyscy pracownicy – naukowi, dydaktyczni, administracja i obsługa wykonują swoje obowiązki w miarę możliwości normalnie.

Podtrzymane jednak pozostają decyzje dotyczące wprowadzenia obowiązku ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, a w celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie dostępnych organizacyjnych, technicznych i elektronicznymi środków komunikacji (telefon, wideokonferencje, poczta elektroniczna, poczta wewnętrzna itp.).

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisanego przez Rektora UZ prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego (w załączniku).

 

 

Komunikat nr 5/2020

Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielona Góra, 2020-03-11

 

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego:

§ 1

1.         Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje się wszystkie formy zajęć dydaktycznych.

2.         Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje się również wszystkie formy zajęć kulturalnych i sportowych.

3.         Wykłady dla studentów zostaną, w miarę możliwości, udostępnione w formie elektronicznej.

4.         Wobec podjętych regulacji Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w innych terminach.

5.         Studenci, uczestnicy szkół doktorskich i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Dziekana, Kierownika studiów lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19. Informację należy przekazać również na adres e-mail: koronawirus@uz.zgora.pl

6.         Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 11 marca br. będzie niedostępna dla korzystających z wypożyczalni i czytelni.

7.         Z dniem 11 marca br. nakazuje się studentom, doktorantom i uczestnikom szkół doktorskich  mieszkającym w domach studenckich (Zielona Góra, Sulechów), opuszczenie ich do dnia 13 marca br. (nie dotyczy obcokrajowców).

§ 2

Podtrzymane zostają decyzje dotyczące:

a)      odwołania wszelkich konferencji i imprez/wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski oraz zewnętrzne organizowane przez jednostki Uniwersytetu;

b)      zawieszenia wyjazdów służbowych zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, uczestników szkół doktorskich i studentów Uniwersytetu;

c)       wstrzymania przyjazdów do Uczelni gości zagranicznych;

d)      wstrzymania zakwaterowania nowych osób w domach studenckich;

e)      zakazu odwiedzin osób w domach studenckich przez gości zewnętrznych.

§ 3

Podtrzymane zostają również decyzje dotyczące:

1.         Wprowadzenia obowiązku ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie dostępnych organizacyjnych, technicznych i elektronicznymi środków komunikacji (telefon, wideokonferencje, poczta elektroniczna, poczta wewnętrzna itp.)

2.         Zobowiązania pracowników do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19. Informację należy przekazać kierownikowi pionu / jednostki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.         Zobowiązania Kierowników Pionów/Dziekanów Wydziałów/Dyrektorów Instytutów/ i innych Jednostek Organizacyjnych do przekazania przyjętych zgodnie z pkt 2 informacji pocztą elektroniczną na adres: koronawirus@uz.zgora.pl . Kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnie, uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

4.         Zobowiązania Kierowników Pionów/Dziekanów Wydziałów/Dyrektorów Instytutów/ i innych Jednostek Organizacyjnych do:

a)         codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami Zespołu Antykryzysowego UZ dotyczącymi koronawirusa;

b)        zgłoszenia do Centrum Komputerowego potrzeby udostępnienia pracownikowi pracującemu zdalnie zasobów i programów UZ na jego służbowym komputerze w sieci wewnętrznej UZ;

c)         zgłoszenie należy wysłać na adres: ck@uz.zgora.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz adresu IP jej komputera w sieci wewnętrznej UZ, do którego ma być zapewnione szyfrowane połączenie;

d)        utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów tej pracy;

e)        raportowania sytuacji pracodawcy.

 

§ 4

Szczegółowe informacje związane z zasadami dalszego postępowania i wznowieniem zajęć będą przekazywane w kolejnych zarządzeniach rektora UZ

 

§ 5

Informacje i zapytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz podejmowanymi w Uczelni działaniami ograniczającymi zagrożenie zarażeniem koronawirusem należy kierować:

1.    pocztą elektroniczną na adresy: kanclerz@adm.uz.zgora.pl, koronawirus@uz.zgora.pl

2.    telefonicznie:

a)         w godzinach urzędowania uczelni pod numerem telefonu: 68 328 22 54

b)        poza godzinami pracy pod numerem telefonu: 601 901 078

 

 

Przypomina się numer Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

 

 

 

 

Ewa Sapeńko

Rzecznik prasowy

Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

www.uz.zgora.pl

Tel.: 68 328 25 93; (... )

 

Członek Stowarzyszenia

PR i Promocji Uczelni Polskich

www.prom.edu.pl

 

 


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta