Zielona Góra,

niedziela, 9 lutego 2020

Wezwanie przedsądowe przed złożeniem wniosku do sądu o ustanowienie służebności przejścia dla korzystających z Parku Poetów

Do Zarządu GDDKiA
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Szanowni Państwo,

Wezwanie przedsądowe przed złożeniem wniosku o ustanowienie służebności przejścia dla korzystających z Parku Poetów

Szanowni Państwo,
Jako wydawca prasowy zgłaszam roszczenie do pomostu pieszego drogi S3 w Parku Poetów. W tymże parku zlikwidowano nam, mieszkańcom, przejazd kolejowy który ongiś przez lata znajdował się pod mostem obecnej trasy S3. Później zlikwidowano także przejazd kolejowy tymczasowy po wschodniej stronie drogi szybkiego ruchu S3. Stało się to w związku z inwestycją GDDKiA w most nad torami w Parku Poetów w Zielonej Górze.

W związku z powyższym domagam się a nawert zechcę żądać służebności przechodu i przejazdu to jest:
- umożliwienia i przywrócenia możliwości bezkolizyjnego przejścia nad torami koejowymi w ciągu mostu lub przy moście przy drodze ekspresowej S3 nad torami linii kolejowej Nadodrzańskiej Magistrali Kolejowej. Żądam dotrzymania praw służebności przechodu i przejazdu rowerowego dla mostu w zarządzie GDDKiA dla osób korzystających z parku. 

Domagam się przesłania stanowiska GDDKiA w ciągu 14 dni, zgodnie z KPA.

Metody zaspokojenia roszczenia służebności
Poprzez zaspokojenie roszczenia rozumiem umożliwienie bezkolizyjnego przejścia nad torami infrastruktura udostepniona pieszym przez GDDKiA.
Może się to odbyć albo:
  1. w formie dobudowania pomostu pieszego do obecnego mostu
  2. w formie udostępnienia obecnego pomostu pieszego wraz z wykonaniem najazdów/ zjazdów dla rowerów i ruchu pieszego. 
Ruch w tym miejscu nie jest intensywny i tymczasowo - obecny pomost pieszy w mojej ocenie wystarczyłby. Możnaby też poszerzyć obecny pomost pieszy przebudowując barierę energochłonną by dać więcej miejsca pieszym na tym wąskim moście. 

Domagam się zwłaszcza dogodnego wejścia i nasypu na most nad torami od strony ścieżki wiodącej nad potokiem Gęśnilk, oraz nasypu z kierunku alejki od strony ulicy Szwajcarskiej. Domagam się połączenia mostu z siecią dróżek i ścieżek parkowych od strony Szosy Kisielińskiej. 

Opis stanu i uzasadnienie
Most ten przecina uroczy park Poetów - na pół. Jego piękniejsza część parkowa jest odcięta torowiskiem, a z uwagi na zmiany wprowadzone przez GDDKiA uniemożliwiono pieszym bezpieczne przejście torowiska. 

GDDKiA nie zareagowało na poprzednie pisma w sprawie. Grożę że sprawę skieruję na drogę sądową poprzez kancelarię prawną w ciągu 14 dni. Mieszkam przy tym parku, Na torowisku w tym miejscu znajomą osobę znaleziono potrąconą przez pociąg. GDDKiA naraża życie i zdrowie przechodniów w tym miejscu. Mój kolega z klasy tam zmarł.

Domagam się zabezpieczenia możliwości bezkolizyjnego przejścia, zwłaszcza że to z winy GDDKiA brak jest już tutaj przejazdu jaki znajdował się uprzednio- GDDKiA zbudowała most który zastąpił przejazd kolejowy, ale po przebudowie i dodaniu drugiej nitki ruchu- uniemożliwiono już ruch pieszy na pomoście pieszym, który nagle, w korespondencji jaką przesłała GDDKiA- okazał się "pomostem technicznym", choć poprzednio bez problemów służył ruchowi pieszemu. Później zlikwidowano schody i możliwość dojścia pieszo. Zainstalowano zamykane furty. Przejście piesze nie jest możliwe.

Chciałbym rozwoju turystyki w tym miejscu, ale GDDKiA to uniemożliwiło, a jako rozsądny wydawca nie zamierzam propagować turystyki w tym miejscu, jeśli istnieje niebezpieczne przejście przez tory z ofiarami śmiertelnymi, a w okolicy były potrącenia rowerzystów przez pociągi. Po drugiej stronie parku Poetów znajduje się urocza Dolina Gęśnika, oraz teren parkowy z alejką wzdłuż strumienia. W sezonie często korzystam z tej alejki i samemu także nie mam zamiaru każdorazowo, codziennie przenosić roweru przez tory,

Mimo obietnic, żadne bezkolizyjne przejścia przez tory w tym parku nie powstały. W parku mieszkają także dzikie zwierzęta, one także, mimo że są to parkowe, oswojone sarny czy lisy, prawdopodobnie mają problemy z bezpiecznym przejściem tego torowiska. Zwierzęta te nie boją się ludzi i w związku z tym korzystałyby z mostku jeśli takiby powstał.

Jakiekolwiek prace powinny się odbyć z poszanowaniem natury którą GGDiA w tym miejscu zniszczyło. Potok na odcinku z obu stron mostu drogowego GDDKiA wymaga renaturalizacji, ponieważ obudowano go korytem betonowym. Domagam się na podstawie Kodeksu Prawa Karnego naprawienia szkód wyrządzonych parkowi z którego korzxystam przez GDDKiA i domagam się renaturalizacji koryta tego pięknego strumienia po obu stronach mostu w odległości do kilkunastu metrów od mostu GDDKiA. Skoro most jest taki wielki, czy strumyk musi płynąć rurą schowany w ziemi na czas remontu mostu? Chyba po budowie mostu- strumyk można odkopać? Był tutaj zbiornik wodny- co z nim?

Przed inwestycją GDDKiA teren w okolicy mostu był uroczym parkiem ze strumyczkiem. Po Państwa inwestycji zniszczono przyrodę i uniemożliwiono bezpieczne pokonanie torowiska. Wzywam zgodnie z KPK i kodeksem prawa cywilnego(art. 145  Kodeksu cywilnego (K.c.) do naprawienia szkód jakie wyrządzili Państwo tutejszym korzystającym z Parku Poetów jak i przyrodzie parku (np. poprzez zabetonowanie koryta w okolicy mostu GDDKiA).


Z szacunkiem,
Adam Fularz
Wydawca, Gazeta Zielonogórska
Dolina Zielona 24a,
65-154 Zielona Góra

Fotografie

Most drogowy w Parku Poetów- zdjęcia

Most drogowy krajowej trasy szybkiego ruchu S 3 w Parku Poetów w Zielonej Górze. Fot. Adam Fularz


Załączniki:
2 grafiki jako pliki w załączniku
Korespondencja w sprawie:

- czy podczas budowy drugiej nitki obwodnicy powstanie przejazd dla rowerów nad torami kolejowymi? Po drugiej stronie torów znajduje się część Parku Poetów, m.in. przepiękne źródliska Gęśnika, teren bardzo atrakcyjny turystycznie. Proszę o odpowiedź, planujemy przypomnieć temat w prasie.

---
Urzd miasta odpisał:
Na pytanie dotyczące przejazdu dla rowerów nad torami kolejowymi może odpowiedzieć inwestor -Zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


od:Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
do:Jakubowska Anna ZGA <anjakubowska@gddkia.gov.pl>
data:13 lut 2018, 15:34
temat:pytania- czy podczas budowy drugiej nitki obwodnicy powstanie tak ustawiony płot aby możliwe było przejście dla pieszych  nadd torami kolejowymi? Po drugiej stronie torów znajduje się czzęść Parku Poetów, m.in. przepiękne źródliska Gęśnika, teren bardzo atrakcyjny turystycznie. Proszę o odpowiedź, planujemy przypomnieć temat w prasie.

---

Czy rowerem pojedziemy nad torami?

Na odcinku prawie 5 km - pomiędzy ul. Wyspiańskiego a ul. Węgorzewską we wschodniej części miasta- brak jest przejazdu kolejowego. W ogóle, w mieście brak jest ścieżek rowerowych na mostach nad i pod torami. Jest też most nad torami przy obwodnicy, oraz most pod obwodnicą, ale nie da się na na ów most nad torami wjechać rowerem- mimo że ma chodnik. Wejście pieszych także chyba nie jest możliwe- schodki mają charakter techniczny.

Czy Urząd miasta nie może dokonać "prac ziemnych" i wykonać w skarpie nasypu drogi krajowej S3 - dojścia i zejścia na wiadukt, dla rowerzystów? Sam tam jeżdżę rowerem, i niewygodne  jest przenoszenie go nad torami kolejowymi. Mieszkam w tej okolicy i czasem czytam w prasie o wypadkach. Co najmniej jedna osoba zginęła na torach pod tym mostem na zdjęciu, na który nie można wygodnie wejść/ wjechać. Znaleziono tam zabitego- chyba przez pociąg - mojego kolegę z klasy z gimnazjum, jakiś już czas temu.

Mapkę załączam. Czekam na odpowiedź, opublikuję ją. Pytaliśmy,  
czy możliwe jest wykonanie wysypanych szlaką wjazdów i zjazdów dla rowerzystów, tak aby można tez było wjechać na ścieżkę nad Gęśnikiem (bardzo ładną zresztą).

użyto Map Google do celów demonstracyjnych.


Odpowiedzi

Szanowny Panie,

 

ogrodzenie drogi, czyli jak to Pan nazywa płot, pozostaną w takim kształcie jaki został zaprojektowany. A zaprojektowany został w taki sposób, który uniemożliwi wejście na drogę zwierzętom, a także, jak się okazuje w tym przypadku, spacerowiczom. Droga ekspresowa to nie jest miejsce przeznaczone do ruchu pieszego czy rowerowego. Przepisy wprost zakazują poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach ekspresowych. Nie ma więc możliwości zastosowania takiego rozwiązania, jakie Pan sugeruje. Natomiast schody na wiadukcie służyć mają wyłącznie do celów technicznych takich jak np. przeglądy obiektu.

 

A nawiasem mówiąc, czy nie sądzi Pan, że absurdalnym pomysłem jest wprowadzanie pieszych na drogę ekspresową wprost pod rozpędzone samochody, po to, by rzekomo chronić ich przed pociągiem?

 

Pozdrawiam

 

Anna Jakubowska

Główny Specjalista

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

 

GDDKIA_ZNAK_2_2_CMYK

Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

-- 

od:Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
do:Jakubowska Anna ZGA <anjakubowska@gddkia.gov.pl>
data:14 lut 2018, 15:12
temat:Re: pytania
wysłane z:wieczorna.pl
Szanowna Pani,
Ależ most ma swoją część pieszą która była dostępna i miała schody po obu stronach. I jest trwale odgrodzona barierą energochłonną od drogi szybkiego ruchu.
Wnoszę o ponowną odpowiedź,
Pozdrawiam

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

od:Jakubowska Anna ZGA <anjakubowska@gddkia.gov.pl>
do:Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
data:15 lut 2018, 08:20
temat:RE: pytania
wysłane z:gddkia.gov.pl

Ponownie informuję, że część „piesza" na moście oraz schody nie służą do ruchu pieszego dla osób postronnych, tylko dla zarządcy drogi do celów technicznych. Polecam również zapoznanie się z przepisami ustawy o drogach publicznych, gdzie określono wprost, że droga ekspresowa jest drogą o ograniczonej dostępności i przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych.

 

Pozdrawiam

 

Anna Jakubowska

Główny Specjalista

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

 

GDDKIA_ZNAK_2_2_CMYK

Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
 

From: Maria Pięta [mailto:M.Pieta@um.zielona-gora.pl
Sent: Wednesday, June 08, 2016 10:31 AM
To: Sekretariat O/Zielona Góra
Subject: Fw: pytania
Importance: High

 

Przesyłam zapytanie Pana Adama Fularza  i proszę o udzielenie zainteresowanemu odpowiedzi.

Pozdrawiam

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

tel. 68-4564416

 

----- Original Message -----

Sent: Monday, June 06, 2016 8:31 PM

Subject: Re: pytania

 

- czy władze miasta nie mogą się porozumieć z inwestorem i udzielić odpowiedzi na to pytanie prasowe? Czy to trudne? Inwestycja jest w trakcie realizacji,

Pozdrawiam,

 

W dniu 6 czerwca 2016 12:35 użytkownik Maria Pięta <M.Pieta@um.zielona-gora.pl> napisał:

Na pytanie dotyczące przejazdu dla rowerów nad torami kolejowymi może odpowiedzieć inwestor -Zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

----- Original Message -----

Sent: Monday, June 06, 2016 9:51 AM

Subject: pytania

 

- czy podczas budowy drugiej nitki obwodnicy powstanie przejazd dla rowerów nadd torami kolejowymi? Po drugiej stronie torów znajduje się czzęść Parku Poetów, m.in. przepiękne źródliska Gęśnika, teren bardzo atrakcyjny turystycznie. Proszę o odpowiedź, planujemy przypomnieć temat w prasie.  

--

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polskiod:Jakubowska Anna ZGA <anjakubowska@gddkia.gov.pl>
do:"adam.fularz@wieczorna.pl" <adam.fularz@wieczorna.pl>
data:10 cze 2016, 13:38
temat:RE: pytania
wysłane z:gddkia.gov.plDzień dobry,

 

wprawdzie zadając pytanie nie podał Pan o jaką lokalizację chodzi, a realizujemy w tej chwili kilka kontraktów polegających na dobudowie drugiej jezdni o łącznej długości ponad 60 km. Jednak z opisu miejsca wnioskujemy, że chodzi o łącznik Osiedla Pomorskiego w Zielonej Górze z Północnym węzłem obwodnicy, który realizujemy na mocy porozumienia z miastem. Jeśli tak, to na obiekcie biegnącym nad torami kolejowymi przewidziane zostało miejsce pod budowę ścieżki rowerowej. Jednak sama jej realizacja będzie leżała już po stronie Miasta Zielona Góra.

 

Pozdrawiam

 

Anna Jakubowska

Główny Specjalista

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

 

GDDKIA_ZNAK_2_2_CMYK

Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta