wtorek, 11 lutego 2020

Skarga - czy w roku 2020- woj. Lubuskie także będzie pozbawione wakacyjnych połączeń sezonowych?

Skarga do Zarządu WL

List jest skierowany do członków zarządu WL

Szanowni Państwo,
 czy w roku 2020- woj. Lubuskie także będzie pozbawione wakacyjnych połączeń sezonowych? W zeszłym roku brakowało stałej oferty sezonowych wakacyjnych połączeń, kursujących np. w każde letnie weekendy, czy także w majówkę etc. Dowód na to- załączam. Realizowano jedynie ofertę incydentalną, pojedyncze jednorazowe kursy.

Możliwe połączenia rozkładowe w sezonie letnim:
  1. do Łagowa
  2. do Pszczewa
  3. do Sulęcina
  4. do Przewozu -z dojazdem busem do Łęknicy 
  5. do Cigacice Port

Dlaczego UMWL nie realizuje stałych rozkładowych sezonowych połączeń do Łagowa, np. z Zielonej Góry? Takich połączeń jest zaledwie 1-2 sporadycznie w sezonie, choć powinny być w każdy weekend, i to po 1-2 pary połączeń dziennie. 
Dlaczego brak połączeń w wakacje do Sulęcina? Pociąg dojechał tam w zeszłym roku tylko raz. Co z torowiskiem nad jeziorami w Pszczewie? Teraz do Pszczewa nad jezioro trzeba jeździć tylko samochodem. Także z Ziel. Góry nawet do Cigacic można dojechać tylko samochodem (z powodu awarii mostu autobusy na tej trasie nie kursują od ponad roku), mimo istniejącej bocznicy kolejowej do bosmanatu portu w Cigacicach.

Zarząd WL w ogóle nie dostrzega sezonowości potoków pasażerskich, a co roku w sezonie letnim, mimo trwającej wiele lat dyskusji, niemal nic się nie zmienia w ofercie jaką zamawia i organizuje UMWL.

Załączam dokument pokazujący kompletny brak takiej oferty w woj. lubuskim. Domagam się drastycznych zmian w sposobie organizacji oferty turystycznej. Chcę połączeń rozkładowych sezonowych co weekend w woj. lubuskim, wzorem innych regionów kraju. Domagam się by to zarząd WL sprawdził ofertę w innych województwach i podjął decyzję, czy tego typu połączenia wakacyjne rozkładowe regularne powinny się pojawić.  

Pozdrawiam
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komunikaty