Zielona Góra,

czwartek, 6 lutego 2020

Pytania redakcji do Rady Miasta - zarzut niegospodarności, odstraszania inwestorów "padaką" życia nocnego

Pytania redakcji do Rady Miasta 

Szanowni Państwo, 
Pełnią Państwo funkcję kontrolną wobec władz miasta. Jako ekonomista mam zastrzeżenia wobec zachowania władz miasta w odpowiedzi o pytania o jakość życia społecznego w centrum miasta, jakość życia nocnego. Są to kluczowe pytania z punktu widzenia ekonomiki miasta. Liczne badania dowodzą że brak życia nocnego odstrasza od inwestowania. Kapitał (finansowy, ludzki, społeczny etc.) omija tego typu miejsca. Tego chyba doświadczamy w Zielonej Górze. Przyznaję że badałem nawet czy zaniechania władz miasta wpisują się w znamiona niegospodarności, czyli że jest to czyn karalny.

Przekazuję korespondencję oraz nowe pytania do Państwa Radnych:

Pierwotne pytania po wizycie w Rzeszowie - z dnia 7.07.2017
Szanowny Pan Janusz Kubicki
Prezydent miasta Zielona Góra

Szanowny Panie, 
Właśnie odwiedziłem na chwilę miasto Rzeszów. Rynek tego miasta żyje nocą.  Naliczyłem jakieś 20 kawiarni i knajp na rynku. W ich ogródkach siedziało około godziny 21:30 jakieś 600-700 osób. 

Niech Pan łaskawie wyjaśni, dlaczego na rynku w Zielone Górze praktycznie brak jest klubów,  knajp, kawiarni? Liczba i wielkość ogródków kawiarnianych jest jakieś 10 razy mniejsza. Dlaczego w Rzeszowie miasto nocą pełne jest spacerujących ludzi? W Zielonej Górze prawie ich nie ma. Gdy ostatnio przechodziłem nocą przez zielonogórski rynek, doszło do zabójstwa pod jednym z klubów. 

Jakie ma Pan plany ożywienia życia nocnego w mieście Zielona Góra? Proszę o ich wyjaśnienie.
Pozdrawiam

Nowe pytania do Rady Miasta:
Jak to się stało że we Wrocławiu starówka nocami żyje, jest tam mnóstwo ludzi, a w Zielonej Górze w nocy więcej dzieje się przy Focus Parku niż w dawnym centrum? Czy władze miasta mają jakieś plany na ożywienie życia nocnego miasta? Istnieją rozliczne badania na temat korelacji jakości życia nocnego z ilością inwestycji, a badacz miast Richard Florida wprowadził nawet metodologię pomiaru jakości życia nocnego. Z tych badań wynika że inwestorzy zdecydowanie lubią ofertę życia nocnego. W bibliotece redakcji mam jakieś pozycje jego autorstwa - po polsku- wydane przez NCK w Warszawie. 
Pozdrawiam


Korespondencja w sprawie:
Pytania do UM
Skoro w innych miastach dawna starówka żyje wieczorami, a w Ziel. Górze nie ma to miejsca- dlaczego nie wysiedlić mieszkańców z okolic rynku i nie urządzić tutaj strefy imprez nocnych wzorem innym większych miast które się z sukcesem rozwijają dzięki infrastrukturze życia nocnego?
Pozdrawiam

czw., 6 lut 2020 o 10:42 Maria Pięta <M.Pieta@um.zielona-gora.pl> napisał(a):
 
 
Zielona Góra, 6 lutego 2020 r.
 
Pan
Adam Fularz
 
Informuję, że nie planujemy wysiedlać mieszkańców ze Starówki.
 
Pozdrawiam
Maria Pięta


-- 
Witam,

niemalże po każdej imprezie przedłużającej się po godz. 22:00, mieszkańcy
deptaka interweniują, że zakłócana jest cisza nocna. Oni są w większości
właścicielami lokali - proszę z nimi rozmawiać.

Monika Zapotoczna
Biuro Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Aktualności z Urzędu Miasta